Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I tanke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tanke
(lågtysk danke; samanheng med I takk og II tykke)
1 det å tenkje på noko; tankeverksemd
tanken på det evige livettanken på det evige livet / ikkje ofre noko(n) ein tankeikkje ofre noko(n) ein tanke / vere klar i tankenvere klar i tanken
: tanken på det evige livettanken på det evige livet / ikkje ofre noko(n) ein tankeikkje ofre noko(n) ein tanke / vere klar i tankenvere klar i tanken
//
falle i tankar vere åndsfråverande vere åndsfråverande
falle i tankar vere åndsfråverande vere åndsfråverande //
få ut av tankane slutte å tenkje på (noko) slutte å tenkje på (noko)
få ut av tankane slutte å tenkje på (noko) slutte å tenkje på (noko)
1 det å tenkje på noko; tankeverksemd
tanken på det evige livettanken på det evige livet / ikkje ofre noko(n) ein tankeikkje ofre noko(n) ein tanke / vere klar i tankenvere klar i tanken
: tanken på det evige livettanken på det evige livet / ikkje ofre noko(n) ein tankeikkje ofre noko(n) ein tanke / vere klar i tankenvere klar i tanken
//
falle i tankar vere åndsfråverande vere åndsfråverande
falle i tankar vere åndsfråverande vere åndsfråverande //
få ut av tankane slutte å tenkje på (noko) slutte å tenkje på (noko)
få ut av tankane slutte å tenkje på (noko) slutte å tenkje på (noko)
2 det ein tenkjer, førestilling i medvitet, idé
kongstankekongstanke / solidaritetstankesolidaritetstanke / berre ha éin tanke i hovudetberre ha éin tanke i hovudet / kome på andre tankarkome på andre tankar / tankar er tollfrietankar er tollfrie / ha høge tankar om seg sjølvha høge tankar om seg sjølv / ein edel tankeein edel tanke / eg kan ikkje halde ut den tankeneg kan ikkje halde ut den tanken / gjere storverk i tanken i fantasiengjere storverk i tanken i fantasien / gjere seg tankar om nokogjere seg tankar om noko / kven har sett deg på den tanken?kven har sett deg på den tanken? / det kunne vere ein tanke å prøve noko nyttdet kunne vere ein tanke å prøve noko nytt
: kongstankekongstanke / solidaritetstankesolidaritetstanke / berre ha éin tanke i hovudetberre ha éin tanke i hovudet / kome på andre tankarkome på andre tankar / tankar er tollfrietankar er tollfrie / ha høge tankar om seg sjølvha høge tankar om seg sjølv / ein edel tankeein edel tanke / eg kan ikkje halde ut den tankeneg kan ikkje halde ut den tanken / gjere storverk i tanken i fantasiengjere storverk i tanken i fantasien / gjere seg tankar om nokogjere seg tankar om noko / kven har sett deg på den tanken?kven har sett deg på den tanken? / det kunne vere ein tanke å prøve noko nyttdet kunne vere ein tanke å prøve noko nytt
2 det ein tenkjer, førestilling i medvitet, idé
kongstankekongstanke / solidaritetstankesolidaritetstanke / berre ha éin tanke i hovudetberre ha éin tanke i hovudet / kome på andre tankarkome på andre tankar / tankar er tollfrietankar er tollfrie / ha høge tankar om seg sjølvha høge tankar om seg sjølv / ein edel tankeein edel tanke / eg kan ikkje halde ut den tankeneg kan ikkje halde ut den tanken / gjere storverk i tanken i fantasiengjere storverk i tanken i fantasien / gjere seg tankar om nokogjere seg tankar om noko / kven har sett deg på den tanken?kven har sett deg på den tanken? / det kunne vere ein tanke å prøve noko nyttdet kunne vere ein tanke å prøve noko nytt
: kongstankekongstanke / solidaritetstankesolidaritetstanke / berre ha éin tanke i hovudetberre ha éin tanke i hovudet / kome på andre tankarkome på andre tankar / tankar er tollfrietankar er tollfrie / ha høge tankar om seg sjølvha høge tankar om seg sjølv / ein edel tankeein edel tanke / eg kan ikkje halde ut den tankeneg kan ikkje halde ut den tanken / gjere storverk i tanken i fantasiengjere storverk i tanken i fantasien / gjere seg tankar om nokogjere seg tankar om noko / kven har sett deg på den tanken?kven har sett deg på den tanken? / det kunne vere ein tanke å prøve noko nyttdet kunne vere ein tanke å prøve noko nytt
3 plan (I), meining, avgjerd, formål
brusambandet er ein gammal tankebrusambandet er ein gammal tanke / jau, det er tankenjau, det er tanken / det var tanken å komedet var tanken å kome / Guds tanke med menneskaGuds tanke med menneska
: brusambandet er ein gammal tankebrusambandet er ein gammal tanke / jau, det er tankenjau, det er tanken / det var tanken å komedet var tanken å kome / Guds tanke med menneskaGuds tanke med menneska
3 plan (I), meining, avgjerd, formål
brusambandet er ein gammal tankebrusambandet er ein gammal tanke / jau, det er tankenjau, det er tanken / det var tanken å komedet var tanken å kome / Guds tanke med menneskaGuds tanke med menneska
: brusambandet er ein gammal tankebrusambandet er ein gammal tanke / jau, det er tankenjau, det er tanken / det var tanken å komedet var tanken å kome / Guds tanke med menneskaGuds tanke med menneska
4 omsorg, omsyn; interesse
ho har slik tanke for dei sjukeho har slik tanke for dei sjuke
: ho har slik tanke for dei sjukeho har slik tanke for dei sjuke
//
med tanke på av el. med omsyn til, når det gjeld av el. med omsyn til, når det gjeld
med tanke på av el. med omsyn til, når det gjeld av el. med omsyn til, når det gjeld
4 omsorg, omsyn; interesse
ho har slik tanke for dei sjukeho har slik tanke for dei sjuke
: ho har slik tanke for dei sjukeho har slik tanke for dei sjuke
//
med tanke på av el. med omsyn til, når det gjeld av el. med omsyn til, når det gjeld
med tanke på av el. med omsyn til, når det gjeld av el. med omsyn til, når det gjeld
5 tokke (I); mistanke
eg hadde som ein tanke om at det ville gå slikeg hadde som ein tanke om at det ville gå slik
: eg hadde som ein tanke om at det ville gå slikeg hadde som ein tanke om at det ville gå slik
5 tokke (I); mistanke
eg hadde som ein tanke om at det ville gå slikeg hadde som ein tanke om at det ville gå slik
: eg hadde som ein tanke om at det ville gå slikeg hadde som ein tanke om at det ville gå slik
6 forstand, intelligens, vett (II)
den menneskelege tankenden menneskelege tanken
: den menneskelege tankenden menneskelege tanken
6 forstand, intelligens, vett (II)
den menneskelege tankenden menneskelege tanken
: den menneskelege tankenden menneskelege tanken
7 lita mengd av noko; smak (3)
ein tanke sukker i teenein tanke sukker i teen / ein tanke lenger til høgreein tanke lenger til høgre
: ein tanke sukker i teenein tanke sukker i teen / ein tanke lenger til høgreein tanke lenger til høgre
7 lita mengd av noko; smak (3)
ein tanke sukker i teenein tanke sukker i teen / ein tanke lenger til høgreein tanke lenger til høgre
: ein tanke sukker i teenein tanke sukker i teen / ein tanke lenger til høgreein tanke lenger til høgre
1 det å tenkje på noko; tankeverksemd
tanken på det evige livettanken på det evige livet / ikkje ofre noko(n) ein tankeikkje ofre noko(n) ein tanke / vere klar i tankenvere klar i tanken
: tanken på det evige livettanken på det evige livet / ikkje ofre noko(n) ein tankeikkje ofre noko(n) ein tanke / vere klar i tankenvere klar i tanken
//
falle i tankar vere åndsfråverande vere åndsfråverande
falle i tankar vere åndsfråverande vere åndsfråverande //
få ut av tankane slutte å tenkje på (noko) slutte å tenkje på (noko)
få ut av tankane slutte å tenkje på (noko) slutte å tenkje på (noko)
1 det å tenkje på noko; tankeverksemd
tanken på det evige livettanken på det evige livet / ikkje ofre noko(n) ein tankeikkje ofre noko(n) ein tanke / vere klar i tankenvere klar i tanken
: tanken på det evige livettanken på det evige livet / ikkje ofre noko(n) ein tankeikkje ofre noko(n) ein tanke / vere klar i tankenvere klar i tanken
//
falle i tankar vere åndsfråverande vere åndsfråverande
falle i tankar vere åndsfråverande vere åndsfråverande //
få ut av tankane slutte å tenkje på (noko) slutte å tenkje på (noko)
få ut av tankane slutte å tenkje på (noko) slutte å tenkje på (noko)
2 det ein tenkjer, førestilling i medvitet, idé
kongstankekongstanke / solidaritetstankesolidaritetstanke / berre ha éin tanke i hovudetberre ha éin tanke i hovudet / kome på andre tankarkome på andre tankar / tankar er tollfrietankar er tollfrie / ha høge tankar om seg sjølvha høge tankar om seg sjølv / ein edel tankeein edel tanke / eg kan ikkje halde ut den tankeneg kan ikkje halde ut den tanken / gjere storverk i tanken i fantasiengjere storverk i tanken i fantasien / gjere seg tankar om nokogjere seg tankar om noko / kven har sett deg på den tanken?kven har sett deg på den tanken? / det kunne vere ein tanke å prøve noko nyttdet kunne vere ein tanke å prøve noko nytt
: kongstankekongstanke / solidaritetstankesolidaritetstanke / berre ha éin tanke i hovudetberre ha éin tanke i hovudet / kome på andre tankarkome på andre tankar / tankar er tollfrietankar er tollfrie / ha høge tankar om seg sjølvha høge tankar om seg sjølv / ein edel tankeein edel tanke / eg kan ikkje halde ut den tankeneg kan ikkje halde ut den tanken / gjere storverk i tanken i fantasiengjere storverk i tanken i fantasien / gjere seg tankar om nokogjere seg tankar om noko / kven har sett deg på den tanken?kven har sett deg på den tanken? / det kunne vere ein tanke å prøve noko nyttdet kunne vere ein tanke å prøve noko nytt
2 det ein tenkjer, førestilling i medvitet, idé
kongstankekongstanke / solidaritetstankesolidaritetstanke / berre ha éin tanke i hovudetberre ha éin tanke i hovudet / kome på andre tankarkome på andre tankar / tankar er tollfrietankar er tollfrie / ha høge tankar om seg sjølvha høge tankar om seg sjølv / ein edel tankeein edel tanke / eg kan ikkje halde ut den tankeneg kan ikkje halde ut den tanken / gjere storverk i tanken i fantasiengjere storverk i tanken i fantasien / gjere seg tankar om nokogjere seg tankar om noko / kven har sett deg på den tanken?kven har sett deg på den tanken? / det kunne vere ein tanke å prøve noko nyttdet kunne vere ein tanke å prøve noko nytt
: kongstankekongstanke / solidaritetstankesolidaritetstanke / berre ha éin tanke i hovudetberre ha éin tanke i hovudet / kome på andre tankarkome på andre tankar / tankar er tollfrietankar er tollfrie / ha høge tankar om seg sjølvha høge tankar om seg sjølv / ein edel tankeein edel tanke / eg kan ikkje halde ut den tankeneg kan ikkje halde ut den tanken / gjere storverk i tanken i fantasiengjere storverk i tanken i fantasien / gjere seg tankar om nokogjere seg tankar om noko / kven har sett deg på den tanken?kven har sett deg på den tanken? / det kunne vere ein tanke å prøve noko nyttdet kunne vere ein tanke å prøve noko nytt
3 plan (I), meining, avgjerd, formål
brusambandet er ein gammal tankebrusambandet er ein gammal tanke / jau, det er tankenjau, det er tanken / det var tanken å komedet var tanken å kome / Guds tanke med menneskaGuds tanke med menneska
: brusambandet er ein gammal tankebrusambandet er ein gammal tanke / jau, det er tankenjau, det er tanken / det var tanken å komedet var tanken å kome / Guds tanke med menneskaGuds tanke med menneska
3 plan (I), meining, avgjerd, formål
brusambandet er ein gammal tankebrusambandet er ein gammal tanke / jau, det er tankenjau, det er tanken / det var tanken å komedet var tanken å kome / Guds tanke med menneskaGuds tanke med menneska
: brusambandet er ein gammal tankebrusambandet er ein gammal tanke / jau, det er tankenjau, det er tanken / det var tanken å komedet var tanken å kome / Guds tanke med menneskaGuds tanke med menneska
4 omsorg, omsyn; interesse
ho har slik tanke for dei sjukeho har slik tanke for dei sjuke
: ho har slik tanke for dei sjukeho har slik tanke for dei sjuke
//
med tanke på av el. med omsyn til, når det gjeld av el. med omsyn til, når det gjeld
med tanke på av el. med omsyn til, når det gjeld av el. med omsyn til, når det gjeld
4 omsorg, omsyn; interesse
ho har slik tanke for dei sjukeho har slik tanke for dei sjuke
: ho har slik tanke for dei sjukeho har slik tanke for dei sjuke
//
med tanke på av el. med omsyn til, når det gjeld av el. med omsyn til, når det gjeld
med tanke på av el. med omsyn til, når det gjeld av el. med omsyn til, når det gjeld
5 tokke (I); mistanke
eg hadde som ein tanke om at det ville gå slikeg hadde som ein tanke om at det ville gå slik
: eg hadde som ein tanke om at det ville gå slikeg hadde som ein tanke om at det ville gå slik
5 tokke (I); mistanke
eg hadde som ein tanke om at det ville gå slikeg hadde som ein tanke om at det ville gå slik
: eg hadde som ein tanke om at det ville gå slikeg hadde som ein tanke om at det ville gå slik
6 forstand, intelligens, vett (II)
den menneskelege tankenden menneskelege tanken
: den menneskelege tankenden menneskelege tanken
6 forstand, intelligens, vett (II)
den menneskelege tankenden menneskelege tanken
: den menneskelege tankenden menneskelege tanken
7 lita mengd av noko; smak (3)
ein tanke sukker i teenein tanke sukker i teen / ein tanke lenger til høgreein tanke lenger til høgre
: ein tanke sukker i teenein tanke sukker i teen / ein tanke lenger til høgreein tanke lenger til høgre
7 lita mengd av noko; smak (3)
ein tanke sukker i teenein tanke sukker i teen / ein tanke lenger til høgreein tanke lenger til høgre
: ein tanke sukker i teenein tanke sukker i teen / ein tanke lenger til høgreein tanke lenger til høgre
II tanke v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet tanke
(engelsk tank; av tank) fylle flytande drivstoff eller anna på ein tank
tanke (opp) eit flytanke (opp) eit fly
: tanke (opp) eit flytanke (opp) eit fly
fylle flytande drivstoff eller anna på ein tank
tanke (opp) eit flytanke (opp) eit fly
: tanke (opp) eit flytanke (opp) eit fly

 

Resultat pr. side