Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
system n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet system
(frå gresk 'samanstilling')
1 gruppe av mindre einingar som lagar ein samordna eller samverkande heilskap;
som etterledd i kanalsystem, kloakksystem, lymfeåresystem, nervesystem, solsystem
1 gruppe av mindre einingar som lagar ein samordna eller samverkande heilskap;
som etterledd i kanalsystem, kloakksystem, lymfeåresystem, nervesystem, solsystem
2 planfast samanstilling eller oversyn; heilskap ordna etter visse prinsipp; metode, ordning, plan (I)
ordne noko etter eit fast systemordne noko etter eit fast system / setje noko i systemsetje noko i system
: ordne noko etter eit fast systemordne noko etter eit fast system / setje noko i systemsetje noko i system
// i botanikk:
Linnés systemLinnés system
: Linnés systemLinnés system
// i botanikk:
Linnés systemLinnés system
: Linnés systemLinnés system
// tankebygnad
filosofisk systemfilosofisk system
: filosofisk systemfilosofisk system
// tankebygnad
filosofisk systemfilosofisk system
: filosofisk systemfilosofisk system
// i kjemi:
det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
: det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
// i kjemi:
det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
: det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
//
geologisk system heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode
geologisk system heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode
; som etterledd i desimalsystem, metersystem, talsystem
2 planfast samanstilling eller oversyn; heilskap ordna etter visse prinsipp; metode, ordning, plan (I)
ordne noko etter eit fast systemordne noko etter eit fast system / setje noko i systemsetje noko i system
: ordne noko etter eit fast systemordne noko etter eit fast system / setje noko i systemsetje noko i system
// i botanikk:
Linnés systemLinnés system
: Linnés systemLinnés system
// i botanikk:
Linnés systemLinnés system
: Linnés systemLinnés system
// tankebygnad
filosofisk systemfilosofisk system
: filosofisk systemfilosofisk system
// tankebygnad
filosofisk systemfilosofisk system
: filosofisk systemfilosofisk system
// i kjemi:
det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
: det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
// i kjemi:
det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
: det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
//
geologisk system heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode
geologisk system heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode
; som etterledd i desimalsystem, metersystem, talsystem
3 oppbygging, organisering
samfunnssystemsamfunnssystem / det politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarismedet politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarisme
: samfunnssystemsamfunnssystem / det politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarismedet politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarisme
3 oppbygging, organisering
samfunnssystemsamfunnssystem / det politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarismedet politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarisme
: samfunnssystemsamfunnssystem / det politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarismedet politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarisme
1 gruppe av mindre einingar som lagar ein samordna eller samverkande heilskap;
som etterledd i kanalsystem, kloakksystem, lymfeåresystem, nervesystem, solsystem
1 gruppe av mindre einingar som lagar ein samordna eller samverkande heilskap;
som etterledd i kanalsystem, kloakksystem, lymfeåresystem, nervesystem, solsystem
2 planfast samanstilling eller oversyn; heilskap ordna etter visse prinsipp; metode, ordning, plan (I)
ordne noko etter eit fast systemordne noko etter eit fast system / setje noko i systemsetje noko i system
: ordne noko etter eit fast systemordne noko etter eit fast system / setje noko i systemsetje noko i system
// i botanikk:
Linnés systemLinnés system
: Linnés systemLinnés system
// i botanikk:
Linnés systemLinnés system
: Linnés systemLinnés system
// tankebygnad
filosofisk systemfilosofisk system
: filosofisk systemfilosofisk system
// tankebygnad
filosofisk systemfilosofisk system
: filosofisk systemfilosofisk system
// i kjemi:
det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
: det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
// i kjemi:
det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
: det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
//
geologisk system heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode
geologisk system heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode
; som etterledd i desimalsystem, metersystem, talsystem
2 planfast samanstilling eller oversyn; heilskap ordna etter visse prinsipp; metode, ordning, plan (I)
ordne noko etter eit fast systemordne noko etter eit fast system / setje noko i systemsetje noko i system
: ordne noko etter eit fast systemordne noko etter eit fast system / setje noko i systemsetje noko i system
// i botanikk:
Linnés systemLinnés system
: Linnés systemLinnés system
// i botanikk:
Linnés systemLinnés system
: Linnés systemLinnés system
// tankebygnad
filosofisk systemfilosofisk system
: filosofisk systemfilosofisk system
// tankebygnad
filosofisk systemfilosofisk system
: filosofisk systemfilosofisk system
// i kjemi:
det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
: det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
// i kjemi:
det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
: det periodiske systemet; sjå periodesystemdet periodiske systemet; sjå periodesystem
//
geologisk system heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode
geologisk system heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode heilskap av fossilførande bergarter frå ein geologisk periode
; som etterledd i desimalsystem, metersystem, talsystem
3 oppbygging, organisering
samfunnssystemsamfunnssystem / det politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarismedet politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarisme
: samfunnssystemsamfunnssystem / det politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarismedet politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarisme
3 oppbygging, organisering
samfunnssystemsamfunnssystem / det politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarismedet politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarisme
: samfunnssystemsamfunnssystem / det politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarismedet politiske systemet vårt byggjer på folkestyre og parlamentarisme

 

Resultat pr. side