Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
stund f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet stund
(norrønt stund; samanheng med III stå)
1 (stutt) tidsrom; augeblink
ha ei hyggjeleg stund samanha ei hyggjeleg stund saman / kome om ei lita stund heller snøgtkome om ei lita stund heller snøgt / vente ei god stund heller lengevente ei god stund heller lenge / den store stunda er komenden store stunda er komen / i denne stunda nett noi denne stunda nett no / i same stundai same stunda / ha sine lyse stunderha sine lyse stunder / ha ei ledig stundha ei ledig stund
: ha ei hyggjeleg stund samanha ei hyggjeleg stund saman / kome om ei lita stund heller snøgtkome om ei lita stund heller snøgt / vente ei god stund heller lengevente ei god stund heller lenge / den store stunda er komenden store stunda er komen / i denne stunda nett noi denne stunda nett no / i same stundai same stunda / ha sine lyse stunderha sine lyse stunder / ha ei ledig stundha ei ledig stund
//
kvar stund kvar augeblinken, når som helst kvar augeblinken, når som helst
kvar stund kvar augeblinken, når som helst kvar augeblinken, når som helst //
leve i stunda leve utan tanke på framtida leve utan tanke på framtida
leve i stunda leve utan tanke på framtida leve utan tanke på framtida
1 (stutt) tidsrom; augeblink
ha ei hyggjeleg stund samanha ei hyggjeleg stund saman / kome om ei lita stund heller snøgtkome om ei lita stund heller snøgt / vente ei god stund heller lengevente ei god stund heller lenge / den store stunda er komenden store stunda er komen / i denne stunda nett noi denne stunda nett no / i same stundai same stunda / ha sine lyse stunderha sine lyse stunder / ha ei ledig stundha ei ledig stund
: ha ei hyggjeleg stund samanha ei hyggjeleg stund saman / kome om ei lita stund heller snøgtkome om ei lita stund heller snøgt / vente ei god stund heller lengevente ei god stund heller lenge / den store stunda er komenden store stunda er komen / i denne stunda nett noi denne stunda nett no / i same stundai same stunda / ha sine lyse stunderha sine lyse stunder / ha ei ledig stundha ei ledig stund
//
kvar stund kvar augeblinken, når som helst kvar augeblinken, når som helst
kvar stund kvar augeblinken, når som helst kvar augeblinken, når som helst //
leve i stunda leve utan tanke på framtida leve utan tanke på framtida
leve i stunda leve utan tanke på framtida leve utan tanke på framtida
2 høve (I), tid (I)
ikkje ha stunder tilikkje ha stunder til / gje seg gode stunder gje seg god tidgje seg gode stunder gje seg god tid
: ikkje ha stunder tilikkje ha stunder til / gje seg gode stunder gje seg god tidgje seg gode stunder gje seg god tid
//
all den stund som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
all den stund som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
//
med tid og stunder etter kvart etter kvart
med tid og stunder etter kvart etter kvart
2 høve (I), tid (I)
ikkje ha stunder tilikkje ha stunder til / gje seg gode stunder gje seg god tidgje seg gode stunder gje seg god tid
: ikkje ha stunder tilikkje ha stunder til / gje seg gode stunder gje seg god tidgje seg gode stunder gje seg god tid
//
all den stund som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
all den stund som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
//
med tid og stunder etter kvart etter kvart
med tid og stunder etter kvart etter kvart
1 (stutt) tidsrom; augeblink
ha ei hyggjeleg stund samanha ei hyggjeleg stund saman / kome om ei lita stund heller snøgtkome om ei lita stund heller snøgt / vente ei god stund heller lengevente ei god stund heller lenge / den store stunda er komenden store stunda er komen / i denne stunda nett noi denne stunda nett no / i same stundai same stunda / ha sine lyse stunderha sine lyse stunder / ha ei ledig stundha ei ledig stund
: ha ei hyggjeleg stund samanha ei hyggjeleg stund saman / kome om ei lita stund heller snøgtkome om ei lita stund heller snøgt / vente ei god stund heller lengevente ei god stund heller lenge / den store stunda er komenden store stunda er komen / i denne stunda nett noi denne stunda nett no / i same stundai same stunda / ha sine lyse stunderha sine lyse stunder / ha ei ledig stundha ei ledig stund
//
kvar stund kvar augeblinken, når som helst kvar augeblinken, når som helst
kvar stund kvar augeblinken, når som helst kvar augeblinken, når som helst //
leve i stunda leve utan tanke på framtida leve utan tanke på framtida
leve i stunda leve utan tanke på framtida leve utan tanke på framtida
1 (stutt) tidsrom; augeblink
ha ei hyggjeleg stund samanha ei hyggjeleg stund saman / kome om ei lita stund heller snøgtkome om ei lita stund heller snøgt / vente ei god stund heller lengevente ei god stund heller lenge / den store stunda er komenden store stunda er komen / i denne stunda nett noi denne stunda nett no / i same stundai same stunda / ha sine lyse stunderha sine lyse stunder / ha ei ledig stundha ei ledig stund
: ha ei hyggjeleg stund samanha ei hyggjeleg stund saman / kome om ei lita stund heller snøgtkome om ei lita stund heller snøgt / vente ei god stund heller lengevente ei god stund heller lenge / den store stunda er komenden store stunda er komen / i denne stunda nett noi denne stunda nett no / i same stundai same stunda / ha sine lyse stunderha sine lyse stunder / ha ei ledig stundha ei ledig stund
//
kvar stund kvar augeblinken, når som helst kvar augeblinken, når som helst
kvar stund kvar augeblinken, når som helst kvar augeblinken, når som helst //
leve i stunda leve utan tanke på framtida leve utan tanke på framtida
leve i stunda leve utan tanke på framtida leve utan tanke på framtida
2 høve (I), tid (I)
ikkje ha stunder tilikkje ha stunder til / gje seg gode stunder gje seg god tidgje seg gode stunder gje seg god tid
: ikkje ha stunder tilikkje ha stunder til / gje seg gode stunder gje seg god tidgje seg gode stunder gje seg god tid
//
all den stund som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
all den stund som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
//
med tid og stunder etter kvart etter kvart
med tid og stunder etter kvart etter kvart
2 høve (I), tid (I)
ikkje ha stunder tilikkje ha stunder til / gje seg gode stunder gje seg god tidgje seg gode stunder gje seg god tid
: ikkje ha stunder tilikkje ha stunder til / gje seg gode stunder gje seg god tidgje seg gode stunder gje seg god tid
//
all den stund som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
all den stund som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
som subjunksjon: sidan, så lenge
all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
: all den stund det kan bli betre, må han ikkje gje oppall den stund det kan bli betre, må han ikkje gje opp
//
med tid og stunder etter kvart etter kvart
med tid og stunder etter kvart etter kvart

 

Resultat pr. side