Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
destruere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet destruere
(latin av de- og struere 'bygge') ødelegge, tilintetgjøre
destruere avfallsstofferdestruere avfallsstoffer
: destruere avfallsstofferdestruere avfallsstoffer
ødelegge, tilintetgjøre
destruere avfallsstofferdestruere avfallsstoffer
: destruere avfallsstofferdestruere avfallsstoffer
obstruere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet obstruere
(latin av ob- og struere 'bygge') drive obstruksjon, forhale, hindre drive obstruksjon, forhale, hindre
struktur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet struktur
(fra latin av struere 'bygge, ordne')
1 måte som noe er satt sammen, bygd opp på (av ulike smådeler), oppbygning, sammensetning
en bergart med krystallinsk strukturen bergart med krystallinsk struktur / et atoms strukturet atoms struktur / atomstrukturatomstruktur / samfunnets struktursamfunnets struktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / et språks strukturet språks struktur / språkstrukturspråkstruktur
: en bergart med krystallinsk strukturen bergart med krystallinsk struktur / et atoms strukturet atoms struktur / atomstrukturatomstruktur / samfunnets struktursamfunnets struktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / et språks strukturet språks struktur / språkstrukturspråkstruktur
1 måte som noe er satt sammen, bygd opp på (av ulike smådeler), oppbygning, sammensetning
en bergart med krystallinsk strukturen bergart med krystallinsk struktur / et atoms strukturet atoms struktur / atomstrukturatomstruktur / samfunnets struktursamfunnets struktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / et språks strukturet språks struktur / språkstrukturspråkstruktur
: en bergart med krystallinsk strukturen bergart med krystallinsk struktur / et atoms strukturet atoms struktur / atomstrukturatomstruktur / samfunnets struktursamfunnets struktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / et språks strukturet språks struktur / språkstrukturspråkstruktur
2 geologisk lag
ny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gassny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gass
: ny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gassny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gass
2 geologisk lag
ny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gassny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gass
: ny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gassny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gass
1 måte som noe er satt sammen, bygd opp på (av ulike smådeler), oppbygning, sammensetning
en bergart med krystallinsk strukturen bergart med krystallinsk struktur / et atoms strukturet atoms struktur / atomstrukturatomstruktur / samfunnets struktursamfunnets struktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / et språks strukturet språks struktur / språkstrukturspråkstruktur
: en bergart med krystallinsk strukturen bergart med krystallinsk struktur / et atoms strukturet atoms struktur / atomstrukturatomstruktur / samfunnets struktursamfunnets struktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / et språks strukturet språks struktur / språkstrukturspråkstruktur
1 måte som noe er satt sammen, bygd opp på (av ulike smådeler), oppbygning, sammensetning
en bergart med krystallinsk strukturen bergart med krystallinsk struktur / et atoms strukturet atoms struktur / atomstrukturatomstruktur / samfunnets struktursamfunnets struktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / et språks strukturet språks struktur / språkstrukturspråkstruktur
: en bergart med krystallinsk strukturen bergart med krystallinsk struktur / et atoms strukturet atoms struktur / atomstrukturatomstruktur / samfunnets struktursamfunnets struktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / et språks strukturet språks struktur / språkstrukturspråkstruktur
2 geologisk lag
ny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gassny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gass
: ny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gassny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gass
2 geologisk lag
ny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gassny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gass
: ny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gassny struktur i Nordsjøen som inneholder både olje og gass

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
destruere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet destruere
(latin, av latin de- og struere 'byggje'; jamfør de-) bryte ned, øydeleggje
destruere plast og andre stoff som ikkje brenndestruere plast og andre stoff som ikkje brenn
: destruere plast og andre stoff som ikkje brenndestruere plast og andre stoff som ikkje brenn
bryte ned, øydeleggje
destruere plast og andre stoff som ikkje brenndestruere plast og andre stoff som ikkje brenn
: destruere plast og andre stoff som ikkje brenndestruere plast og andre stoff som ikkje brenn
obstruere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet obstruere
(latin, av latin ob- og struere 'byggje'; jamfør ob-) drive obstruksjon; forhale, hindre drive obstruksjon; forhale, hindre
struktur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet struktur
(frå latin av struere 'byggje, ordne')
1 måte som noko er sett saman, bygd opp på (av ulike smådelar); bygnad (1)
djupstrukturdjupstruktur / overflatestrukturoverflatestruktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / ei bergart med krystallinsk strukturei bergart med krystallinsk struktur / strukturen i eit atomstrukturen i eit atom
: djupstrukturdjupstruktur / overflatestrukturoverflatestruktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / ei bergart med krystallinsk strukturei bergart med krystallinsk struktur / strukturen i eit atomstrukturen i eit atom
1 måte som noko er sett saman, bygd opp på (av ulike smådelar); bygnad (1)
djupstrukturdjupstruktur / overflatestrukturoverflatestruktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / ei bergart med krystallinsk strukturei bergart med krystallinsk struktur / strukturen i eit atomstrukturen i eit atom
: djupstrukturdjupstruktur / overflatestrukturoverflatestruktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / ei bergart med krystallinsk strukturei bergart med krystallinsk struktur / strukturen i eit atomstrukturen i eit atom
2 geologisk lag
finne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og oljefinne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og olje
: finne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og oljefinne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og olje
2 geologisk lag
finne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og oljefinne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og olje
: finne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og oljefinne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og olje
1 måte som noko er sett saman, bygd opp på (av ulike smådelar); bygnad (1)
djupstrukturdjupstruktur / overflatestrukturoverflatestruktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / ei bergart med krystallinsk strukturei bergart med krystallinsk struktur / strukturen i eit atomstrukturen i eit atom
: djupstrukturdjupstruktur / overflatestrukturoverflatestruktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / ei bergart med krystallinsk strukturei bergart med krystallinsk struktur / strukturen i eit atomstrukturen i eit atom
1 måte som noko er sett saman, bygd opp på (av ulike smådelar); bygnad (1)
djupstrukturdjupstruktur / overflatestrukturoverflatestruktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / ei bergart med krystallinsk strukturei bergart med krystallinsk struktur / strukturen i eit atomstrukturen i eit atom
: djupstrukturdjupstruktur / overflatestrukturoverflatestruktur / samfunnsstruktursamfunnsstruktur / ei bergart med krystallinsk strukturei bergart med krystallinsk struktur / strukturen i eit atomstrukturen i eit atom
2 geologisk lag
finne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og oljefinne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og olje
: finne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og oljefinne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og olje
2 geologisk lag
finne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og oljefinne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og olje
: finne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og oljefinne ein ny struktur i Nordsjøen med både gass og olje

 

Resultat pr. side