Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

Ordet 'strekkende' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
strekke  
(strekkende) 
I strekke verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet strekke
(trolig fra lavtysk; jamfør II strekke)
1 refleksivt: tøye, bli lengre
tauet strakk seg under påkjenningentauet strakk seg under påkjenningen
: tauet strakk seg under påkjenningentauet strakk seg under påkjenningen
1 refleksivt: tøye, bli lengre
tauet strakk seg under påkjenningentauet strakk seg under påkjenningen
: tauet strakk seg under påkjenningentauet strakk seg under påkjenningen
2 i forbindelsen
strekke til være nok, tilstrekkeligstrekke til være nok, tilstrekkelig / pengene, kreftene strekker ikke tilpengene, kreftene strekker ikke til / føle at en ikke strekker tilføle at en ikke strekker til
: strekke til være nok, tilstrekkeligstrekke til være nok, tilstrekkelig / pengene, kreftene strekker ikke tilpengene, kreftene strekker ikke til / føle at en ikke strekker tilføle at en ikke strekker til
2 i forbindelsen
strekke til være nok, tilstrekkeligstrekke til være nok, tilstrekkelig / pengene, kreftene strekker ikke tilpengene, kreftene strekker ikke til / føle at en ikke strekker tilføle at en ikke strekker til
: strekke til være nok, tilstrekkeligstrekke til være nok, tilstrekkelig / pengene, kreftene strekker ikke tilpengene, kreftene strekker ikke til / føle at en ikke strekker tilføle at en ikke strekker til
3 forstrekke (I)
jeg strakk en lårmuskel på treningajeg strakk en lårmuskel på treninga
: jeg strakk en lårmuskel på treningajeg strakk en lårmuskel på treninga
3 forstrekke (I)
jeg strakk en lårmuskel på treningajeg strakk en lårmuskel på treninga
: jeg strakk en lårmuskel på treningajeg strakk en lårmuskel på treninga
4 særlig i militærspråk: irettesette
4 særlig i militærspråk: irettesette
1 refleksivt: tøye, bli lengre
tauet strakk seg under påkjenningentauet strakk seg under påkjenningen
: tauet strakk seg under påkjenningentauet strakk seg under påkjenningen
1 refleksivt: tøye, bli lengre
tauet strakk seg under påkjenningentauet strakk seg under påkjenningen
: tauet strakk seg under påkjenningentauet strakk seg under påkjenningen
2 i forbindelsen
strekke til være nok, tilstrekkeligstrekke til være nok, tilstrekkelig / pengene, kreftene strekker ikke tilpengene, kreftene strekker ikke til / føle at en ikke strekker tilføle at en ikke strekker til
: strekke til være nok, tilstrekkeligstrekke til være nok, tilstrekkelig / pengene, kreftene strekker ikke tilpengene, kreftene strekker ikke til / føle at en ikke strekker tilføle at en ikke strekker til
2 i forbindelsen
strekke til være nok, tilstrekkeligstrekke til være nok, tilstrekkelig / pengene, kreftene strekker ikke tilpengene, kreftene strekker ikke til / føle at en ikke strekker tilføle at en ikke strekker til
: strekke til være nok, tilstrekkeligstrekke til være nok, tilstrekkelig / pengene, kreftene strekker ikke tilpengene, kreftene strekker ikke til / føle at en ikke strekker tilføle at en ikke strekker til
3 forstrekke (I)
jeg strakk en lårmuskel på treningajeg strakk en lårmuskel på treninga
: jeg strakk en lårmuskel på treningajeg strakk en lårmuskel på treninga
3 forstrekke (I)
jeg strakk en lårmuskel på treningajeg strakk en lårmuskel på treninga
: jeg strakk en lårmuskel på treningajeg strakk en lårmuskel på treninga
4 særlig i militærspråk: irettesette
4 særlig i militærspråk: irettesette
strekke  
(strekkende) 
II strekke verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet strekke
(samme opprinnelse som I strekke)
1 rette ut
han gjespet og strakte seghan gjespet og strakte seg / strekke seg for å nå opp gjøre seg langstrekke seg for å nå opp gjøre seg lang / strekke beinastrekke beina / strekke ut armenestrekke ut armene / strekke lakenstrekke laken
: han gjespet og strakte seghan gjespet og strakte seg / strekke seg for å nå opp gjøre seg langstrekke seg for å nå opp gjøre seg lang / strekke beinastrekke beina / strekke ut armenestrekke ut armene / strekke lakenstrekke laken
1 rette ut
han gjespet og strakte seghan gjespet og strakte seg / strekke seg for å nå opp gjøre seg langstrekke seg for å nå opp gjøre seg lang / strekke beinastrekke beina / strekke ut armenestrekke ut armene / strekke lakenstrekke laken
: han gjespet og strakte seghan gjespet og strakte seg / strekke seg for å nå opp gjøre seg langstrekke seg for å nå opp gjøre seg lang / strekke beinastrekke beina / strekke ut armenestrekke ut armene / strekke lakenstrekke laken
2 spenne (II,1), legge
strekke telefonledning, kabelstrekke telefonledning, kabel / strekke kjølen til en båtstrekke kjølen til en båt
: strekke telefonledning, kabelstrekke telefonledning, kabel / strekke kjølen til en båtstrekke kjølen til en båt
//
strekke ut lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening) lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening)
strekke ut lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening) lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening) //
strekke våpen (etter tysk) overgi seg, gi tapt (etter tysk) overgi seg, gi tapt
strekke våpen (etter tysk) overgi seg, gi tapt (etter tysk) overgi seg, gi tapt
2 spenne (II,1), legge
strekke telefonledning, kabelstrekke telefonledning, kabel / strekke kjølen til en båtstrekke kjølen til en båt
: strekke telefonledning, kabelstrekke telefonledning, kabel / strekke kjølen til en båtstrekke kjølen til en båt
//
strekke ut lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening) lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening)
strekke ut lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening) lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening) //
strekke våpen (etter tysk) overgi seg, gi tapt (etter tysk) overgi seg, gi tapt
strekke våpen (etter tysk) overgi seg, gi tapt (etter tysk) overgi seg, gi tapt
3 refleksivt: bre (seg)
eiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjelleteiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjellet / møtet strakte seg til bortimot midnatt varte tilmøtet strakte seg til bortimot midnatt varte til / strekke seg så langt en kan være så imøtekommende som muligstrekke seg så langt en kan være så imøtekommende som mulig
: eiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjelleteiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjellet / møtet strakte seg til bortimot midnatt varte tilmøtet strakte seg til bortimot midnatt varte til / strekke seg så langt en kan være så imøtekommende som muligstrekke seg så langt en kan være så imøtekommende som mulig
3 refleksivt: bre (seg)
eiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjelleteiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjellet / møtet strakte seg til bortimot midnatt varte tilmøtet strakte seg til bortimot midnatt varte til / strekke seg så langt en kan være så imøtekommende som muligstrekke seg så langt en kan være så imøtekommende som mulig
: eiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjelleteiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjellet / møtet strakte seg til bortimot midnatt varte tilmøtet strakte seg til bortimot midnatt varte til / strekke seg så langt en kan være så imøtekommende som muligstrekke seg så langt en kan være så imøtekommende som mulig
1 rette ut
han gjespet og strakte seghan gjespet og strakte seg / strekke seg for å nå opp gjøre seg langstrekke seg for å nå opp gjøre seg lang / strekke beinastrekke beina / strekke ut armenestrekke ut armene / strekke lakenstrekke laken
: han gjespet og strakte seghan gjespet og strakte seg / strekke seg for å nå opp gjøre seg langstrekke seg for å nå opp gjøre seg lang / strekke beinastrekke beina / strekke ut armenestrekke ut armene / strekke lakenstrekke laken
1 rette ut
han gjespet og strakte seghan gjespet og strakte seg / strekke seg for å nå opp gjøre seg langstrekke seg for å nå opp gjøre seg lang / strekke beinastrekke beina / strekke ut armenestrekke ut armene / strekke lakenstrekke laken
: han gjespet og strakte seghan gjespet og strakte seg / strekke seg for å nå opp gjøre seg langstrekke seg for å nå opp gjøre seg lang / strekke beinastrekke beina / strekke ut armenestrekke ut armene / strekke lakenstrekke laken
2 spenne (II,1), legge
strekke telefonledning, kabelstrekke telefonledning, kabel / strekke kjølen til en båtstrekke kjølen til en båt
: strekke telefonledning, kabelstrekke telefonledning, kabel / strekke kjølen til en båtstrekke kjølen til en båt
//
strekke ut lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening) lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening)
strekke ut lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening) lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening) //
strekke våpen (etter tysk) overgi seg, gi tapt (etter tysk) overgi seg, gi tapt
strekke våpen (etter tysk) overgi seg, gi tapt (etter tysk) overgi seg, gi tapt
2 spenne (II,1), legge
strekke telefonledning, kabelstrekke telefonledning, kabel / strekke kjølen til en båtstrekke kjølen til en båt
: strekke telefonledning, kabelstrekke telefonledning, kabel / strekke kjølen til en båtstrekke kjølen til en båt
//
strekke ut lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening) lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening)
strekke ut lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening) lange ut, sparke fra; tøye ut (for eksempel etter trening) //
strekke våpen (etter tysk) overgi seg, gi tapt (etter tysk) overgi seg, gi tapt
strekke våpen (etter tysk) overgi seg, gi tapt (etter tysk) overgi seg, gi tapt
3 refleksivt: bre (seg)
eiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjelleteiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjellet / møtet strakte seg til bortimot midnatt varte tilmøtet strakte seg til bortimot midnatt varte til / strekke seg så langt en kan være så imøtekommende som muligstrekke seg så langt en kan være så imøtekommende som mulig
: eiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjelleteiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjellet / møtet strakte seg til bortimot midnatt varte tilmøtet strakte seg til bortimot midnatt varte til / strekke seg så langt en kan være så imøtekommende som muligstrekke seg så langt en kan være så imøtekommende som mulig
3 refleksivt: bre (seg)
eiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjelleteiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjellet / møtet strakte seg til bortimot midnatt varte tilmøtet strakte seg til bortimot midnatt varte til / strekke seg så langt en kan være så imøtekommende som muligstrekke seg så langt en kan være så imøtekommende som mulig
: eiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjelleteiendommen strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjellet / møtet strakte seg til bortimot midnatt varte tilmøtet strakte seg til bortimot midnatt varte til / strekke seg så langt en kan være så imøtekommende som muligstrekke seg så langt en kan være så imøtekommende som mulig

 

Resultat pr. side