Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I stikke m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet stikke
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet stikke
(norrønt stik(k)a)
1 pinne (I,1)
fyrstikke, tyristikke, trommestikkefyrstikke, tyristikke, trommestikke / kaste på stikkakaste på stikka
: fyrstikke, tyristikke, trommestikkefyrstikke, tyristikke, trommestikke / kaste på stikkakaste på stikka
1 pinne (I,1)
fyrstikke, tyristikke, trommestikkefyrstikke, tyristikke, trommestikke / kaste på stikkakaste på stikka
: fyrstikke, tyristikke, trommestikkefyrstikke, tyristikke, trommestikke / kaste på stikkakaste på stikka
2 skrustikke
2 skrustikke
1 pinne (I,1)
fyrstikke, tyristikke, trommestikkefyrstikke, tyristikke, trommestikke / kaste på stikkakaste på stikka
: fyrstikke, tyristikke, trommestikkefyrstikke, tyristikke, trommestikke / kaste på stikkakaste på stikka
1 pinne (I,1)
fyrstikke, tyristikke, trommestikkefyrstikke, tyristikke, trommestikke / kaste på stikkakaste på stikka
: fyrstikke, tyristikke, trommestikkefyrstikke, tyristikke, trommestikke / kaste på stikkakaste på stikka
2 skrustikke
2 skrustikke
II stikke verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet stikke
(av preteritum stakk av stinge, påvirket av lavtysk steken, sticken)
1 føre, drive spisst redskap inn i noe(n)
stikke kniven i enstikke kniven i en / stikke spaden i jordastikke spaden i jorda / stikke en med noestikke en med noe / stikke en grisstikke en gris / stikke en nedstikke en ned / myggen stakk som besattmyggen stakk som besatt / stikke seg i tennene rense med tannstikkerstikke seg i tennene rense med tannstikker / stikke seg på en nålstikke seg på en nål / stikke hull på noestikke hull på noe / stikke i kopper graverestikke i kopper gravere / putene var stukket med gulltråd brodertputene var stukket med gulltråd brodert / hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne?hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne? / sola stakk varmet intenstsola stakk varmet intenst
: stikke kniven i enstikke kniven i en / stikke spaden i jordastikke spaden i jorda / stikke en med noestikke en med noe / stikke en grisstikke en gris / stikke en nedstikke en ned / myggen stakk som besattmyggen stakk som besatt / stikke seg i tennene rense med tannstikkerstikke seg i tennene rense med tannstikker / stikke seg på en nålstikke seg på en nål / stikke hull på noestikke hull på noe / stikke i kopper graverestikke i kopper gravere / putene var stukket med gulltråd brodertputene var stukket med gulltråd brodert / hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne?hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne? / sola stakk varmet intenstsola stakk varmet intenst
// som adjektiv i presens partisipp:
mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
: mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
// som adjektiv i presens partisipp:
mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
: mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
1 føre, drive spisst redskap inn i noe(n)
stikke kniven i enstikke kniven i en / stikke spaden i jordastikke spaden i jorda / stikke en med noestikke en med noe / stikke en grisstikke en gris / stikke en nedstikke en ned / myggen stakk som besattmyggen stakk som besatt / stikke seg i tennene rense med tannstikkerstikke seg i tennene rense med tannstikker / stikke seg på en nålstikke seg på en nål / stikke hull på noestikke hull på noe / stikke i kopper graverestikke i kopper gravere / putene var stukket med gulltråd brodertputene var stukket med gulltråd brodert / hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne?hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne? / sola stakk varmet intenstsola stakk varmet intenst
: stikke kniven i enstikke kniven i en / stikke spaden i jordastikke spaden i jorda / stikke en med noestikke en med noe / stikke en grisstikke en gris / stikke en nedstikke en ned / myggen stakk som besattmyggen stakk som besatt / stikke seg i tennene rense med tannstikkerstikke seg i tennene rense med tannstikker / stikke seg på en nålstikke seg på en nål / stikke hull på noestikke hull på noe / stikke i kopper graverestikke i kopper gravere / putene var stukket med gulltråd brodertputene var stukket med gulltråd brodert / hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne?hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne? / sola stakk varmet intenstsola stakk varmet intenst
// som adjektiv i presens partisipp:
mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
: mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
// som adjektiv i presens partisipp:
mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
: mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
2 bevege, føre (IV)
stikke nesen ut av vinduetstikke nesen ut av vinduet / stikke hodene sammen se hodestikke hodene sammen se hode / stikke hånden borti noestikke hånden borti noe / stikke papirene i veskastikke papirene i veska / stikke noe til sidestikke noe til side / stikke til en en tierstikke til en en tier
: stikke nesen ut av vinduetstikke nesen ut av vinduet / stikke hodene sammen se hodestikke hodene sammen se hode / stikke hånden borti noestikke hånden borti noe / stikke papirene i veskastikke papirene i veska / stikke noe til sidestikke noe til side / stikke til en en tierstikke til en en tier
2 bevege, føre (IV)
stikke nesen ut av vinduetstikke nesen ut av vinduet / stikke hodene sammen se hodestikke hodene sammen se hode / stikke hånden borti noestikke hånden borti noe / stikke papirene i veskastikke papirene i veska / stikke noe til sidestikke noe til side / stikke til en en tierstikke til en en tier
: stikke nesen ut av vinduetstikke nesen ut av vinduet / stikke hodene sammen se hodestikke hodene sammen se hode / stikke hånden borti noestikke hånden borti noe / stikke papirene i veskastikke papirene i veska / stikke noe til sidestikke noe til side / stikke til en en tierstikke til en en tier
3 dra, fare (II)
stikke til sjøsstikke til sjøs
: stikke til sjøsstikke til sjøs
// gå raskt, smette
røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
: røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
// gå raskt, smette
røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
: røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
// i presens partisipp:
komme stikkendekomme stikkende
: komme stikkendekomme stikkende
// i presens partisipp:
komme stikkendekomme stikkende
: komme stikkendekomme stikkende
//
stikke av mot utheve seg, skille seg ut mot (noe) utheve seg, skille seg ut mot (noe)
stikke av mot utheve seg, skille seg ut mot (noe) utheve seg, skille seg ut mot (noe) //
stikke seg ut skille seg ut skille seg ut
stikke seg ut skille seg ut skille seg ut //
stikke seg unna gjemme seg gjemme seg
stikke seg unna gjemme seg gjemme seg //
stikke seg fram gjøre seg bemerket gjøre seg bemerket
stikke seg fram gjøre seg bemerket gjøre seg bemerket //
stikke av rømme rømme
stikke av rømme rømme
3 dra, fare (II)
stikke til sjøsstikke til sjøs
: stikke til sjøsstikke til sjøs
// gå raskt, smette
røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
: røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
// gå raskt, smette
røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
: røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
// i presens partisipp:
komme stikkendekomme stikkende
: komme stikkendekomme stikkende
// i presens partisipp:
komme stikkendekomme stikkende
: komme stikkendekomme stikkende
//
stikke av mot utheve seg, skille seg ut mot (noe) utheve seg, skille seg ut mot (noe)
stikke av mot utheve seg, skille seg ut mot (noe) utheve seg, skille seg ut mot (noe) //
stikke seg ut skille seg ut skille seg ut
stikke seg ut skille seg ut skille seg ut //
stikke seg unna gjemme seg gjemme seg
stikke seg unna gjemme seg gjemme seg //
stikke seg fram gjøre seg bemerket gjøre seg bemerket
stikke seg fram gjøre seg bemerket gjøre seg bemerket //
stikke av rømme rømme
stikke av rømme rømme
4 skyte, stige (II), rage (I)
staurene stakk opp av snøenstaurene stakk opp av snøen / høye fjell stakk ende til værshøye fjell stakk ende til værs / lommeboka stakk opp av lommalommeboka stakk opp av lomma
: staurene stakk opp av snøenstaurene stakk opp av snøen / høye fjell stakk ende til værshøye fjell stakk ende til værs / lommeboka stakk opp av lommalommeboka stakk opp av lomma
// nå (IV)
båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
: båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
// nå (IV)
båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
: båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
// i overført betydning:
godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
: godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
// i overført betydning:
godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
: godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
4 skyte, stige (II), rage (I)
staurene stakk opp av snøenstaurene stakk opp av snøen / høye fjell stakk ende til værshøye fjell stakk ende til værs / lommeboka stakk opp av lommalommeboka stakk opp av lomma
: staurene stakk opp av snøenstaurene stakk opp av snøen / høye fjell stakk ende til værshøye fjell stakk ende til værs / lommeboka stakk opp av lommalommeboka stakk opp av lomma
// nå (IV)
båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
: båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
// nå (IV)
båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
: båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
// i overført betydning:
godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
: godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
// i overført betydning:
godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
: godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
5 med forskjellig betydning:
// drikke (II,1)
stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
: stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
// drikke (II,1)
stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
: stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
// sette
stikke i å gråtestikke i å gråte
: stikke i å gråtestikke i å gråte
// sette
stikke i å gråtestikke i å gråte
: stikke i å gråtestikke i å gråte
// i ballspill: treffe med ball
// i ballspill: treffe med ball
// i kortspill: legge på høyere kort enn dem (det) som ligger der før
stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
: stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
// i kortspill: legge på høyere kort enn dem (det) som ligger der før
stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
: stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
// i overført betydning:
stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
: stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
// i overført betydning:
stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
: stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
//
stikke om helle (vin) fra en beholder til en annen helle (vin) fra en beholder til en annen
stikke om helle (vin) fra en beholder til en annen helle (vin) fra en beholder til en annen
5 med forskjellig betydning:
// drikke (II,1)
stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
: stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
// drikke (II,1)
stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
: stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
// sette
stikke i å gråtestikke i å gråte
: stikke i å gråtestikke i å gråte
// sette
stikke i å gråtestikke i å gråte
: stikke i å gråtestikke i å gråte
// i ballspill: treffe med ball
// i ballspill: treffe med ball
// i kortspill: legge på høyere kort enn dem (det) som ligger der før
stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
: stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
// i kortspill: legge på høyere kort enn dem (det) som ligger der før
stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
: stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
// i overført betydning:
stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
: stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
// i overført betydning:
stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
: stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
//
stikke om helle (vin) fra en beholder til en annen helle (vin) fra en beholder til en annen
stikke om helle (vin) fra en beholder til en annen helle (vin) fra en beholder til en annen
1 føre, drive spisst redskap inn i noe(n)
stikke kniven i enstikke kniven i en / stikke spaden i jordastikke spaden i jorda / stikke en med noestikke en med noe / stikke en grisstikke en gris / stikke en nedstikke en ned / myggen stakk som besattmyggen stakk som besatt / stikke seg i tennene rense med tannstikkerstikke seg i tennene rense med tannstikker / stikke seg på en nålstikke seg på en nål / stikke hull på noestikke hull på noe / stikke i kopper graverestikke i kopper gravere / putene var stukket med gulltråd brodertputene var stukket med gulltråd brodert / hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne?hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne? / sola stakk varmet intenstsola stakk varmet intenst
: stikke kniven i enstikke kniven i en / stikke spaden i jordastikke spaden i jorda / stikke en med noestikke en med noe / stikke en grisstikke en gris / stikke en nedstikke en ned / myggen stakk som besattmyggen stakk som besatt / stikke seg i tennene rense med tannstikkerstikke seg i tennene rense med tannstikker / stikke seg på en nålstikke seg på en nål / stikke hull på noestikke hull på noe / stikke i kopper graverestikke i kopper gravere / putene var stukket med gulltråd brodertputene var stukket med gulltråd brodert / hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne?hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne? / sola stakk varmet intenstsola stakk varmet intenst
// som adjektiv i presens partisipp:
mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
: mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
// som adjektiv i presens partisipp:
mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
: mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
1 føre, drive spisst redskap inn i noe(n)
stikke kniven i enstikke kniven i en / stikke spaden i jordastikke spaden i jorda / stikke en med noestikke en med noe / stikke en grisstikke en gris / stikke en nedstikke en ned / myggen stakk som besattmyggen stakk som besatt / stikke seg i tennene rense med tannstikkerstikke seg i tennene rense med tannstikker / stikke seg på en nålstikke seg på en nål / stikke hull på noestikke hull på noe / stikke i kopper graverestikke i kopper gravere / putene var stukket med gulltråd brodertputene var stukket med gulltråd brodert / hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne?hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne? / sola stakk varmet intenstsola stakk varmet intenst
: stikke kniven i enstikke kniven i en / stikke spaden i jordastikke spaden i jorda / stikke en med noestikke en med noe / stikke en grisstikke en gris / stikke en nedstikke en ned / myggen stakk som besattmyggen stakk som besatt / stikke seg i tennene rense med tannstikkerstikke seg i tennene rense med tannstikker / stikke seg på en nålstikke seg på en nål / stikke hull på noestikke hull på noe / stikke i kopper graverestikke i kopper gravere / putene var stukket med gulltråd brodertputene var stukket med gulltråd brodert / hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne?hva var det som stakk henne? også: hva gikk det av henne? / sola stakk varmet intenstsola stakk varmet intenst
// som adjektiv i presens partisipp:
mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
: mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
// som adjektiv i presens partisipp:
mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
: mørke, stikkende øynemørke, stikkende øyne
2 bevege, føre (IV)
stikke nesen ut av vinduetstikke nesen ut av vinduet / stikke hodene sammen se hodestikke hodene sammen se hode / stikke hånden borti noestikke hånden borti noe / stikke papirene i veskastikke papirene i veska / stikke noe til sidestikke noe til side / stikke til en en tierstikke til en en tier
: stikke nesen ut av vinduetstikke nesen ut av vinduet / stikke hodene sammen se hodestikke hodene sammen se hode / stikke hånden borti noestikke hånden borti noe / stikke papirene i veskastikke papirene i veska / stikke noe til sidestikke noe til side / stikke til en en tierstikke til en en tier
2 bevege, føre (IV)
stikke nesen ut av vinduetstikke nesen ut av vinduet / stikke hodene sammen se hodestikke hodene sammen se hode / stikke hånden borti noestikke hånden borti noe / stikke papirene i veskastikke papirene i veska / stikke noe til sidestikke noe til side / stikke til en en tierstikke til en en tier
: stikke nesen ut av vinduetstikke nesen ut av vinduet / stikke hodene sammen se hodestikke hodene sammen se hode / stikke hånden borti noestikke hånden borti noe / stikke papirene i veskastikke papirene i veska / stikke noe til sidestikke noe til side / stikke til en en tierstikke til en en tier
3 dra, fare (II)
stikke til sjøsstikke til sjøs
: stikke til sjøsstikke til sjøs
// gå raskt, smette
røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
: røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
// gå raskt, smette
røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
: røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
// i presens partisipp:
komme stikkendekomme stikkende
: komme stikkendekomme stikkende
// i presens partisipp:
komme stikkendekomme stikkende
: komme stikkendekomme stikkende
//
stikke av mot utheve seg, skille seg ut mot (noe) utheve seg, skille seg ut mot (noe)
stikke av mot utheve seg, skille seg ut mot (noe) utheve seg, skille seg ut mot (noe) //
stikke seg ut skille seg ut skille seg ut
stikke seg ut skille seg ut skille seg ut //
stikke seg unna gjemme seg gjemme seg
stikke seg unna gjemme seg gjemme seg //
stikke seg fram gjøre seg bemerket gjøre seg bemerket
stikke seg fram gjøre seg bemerket gjøre seg bemerket //
stikke av rømme rømme
stikke av rømme rømme
3 dra, fare (II)
stikke til sjøsstikke til sjøs
: stikke til sjøsstikke til sjøs
// gå raskt, smette
røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
: røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
// gå raskt, smette
røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
: røyskatten stakk inn i murenrøyskatten stakk inn i muren / stikke av med førsteprisen vinne, dra av sted medstikke av med førsteprisen vinne, dra av sted med / stikke bort i butikken etter noestikke bort i butikken etter noe / stikke innomstikke innom
// i presens partisipp:
komme stikkendekomme stikkende
: komme stikkendekomme stikkende
// i presens partisipp:
komme stikkendekomme stikkende
: komme stikkendekomme stikkende
//
stikke av mot utheve seg, skille seg ut mot (noe) utheve seg, skille seg ut mot (noe)
stikke av mot utheve seg, skille seg ut mot (noe) utheve seg, skille seg ut mot (noe) //
stikke seg ut skille seg ut skille seg ut
stikke seg ut skille seg ut skille seg ut //
stikke seg unna gjemme seg gjemme seg
stikke seg unna gjemme seg gjemme seg //
stikke seg fram gjøre seg bemerket gjøre seg bemerket
stikke seg fram gjøre seg bemerket gjøre seg bemerket //
stikke av rømme rømme
stikke av rømme rømme
4 skyte, stige (II), rage (I)
staurene stakk opp av snøenstaurene stakk opp av snøen / høye fjell stakk ende til værshøye fjell stakk ende til værs / lommeboka stakk opp av lommalommeboka stakk opp av lomma
: staurene stakk opp av snøenstaurene stakk opp av snøen / høye fjell stakk ende til værshøye fjell stakk ende til værs / lommeboka stakk opp av lommalommeboka stakk opp av lomma
// nå (IV)
båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
: båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
// nå (IV)
båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
: båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
// i overført betydning:
godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
: godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
// i overført betydning:
godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
: godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
4 skyte, stige (II), rage (I)
staurene stakk opp av snøenstaurene stakk opp av snøen / høye fjell stakk ende til værshøye fjell stakk ende til værs / lommeboka stakk opp av lommalommeboka stakk opp av lomma
: staurene stakk opp av snøenstaurene stakk opp av snøen / høye fjell stakk ende til værshøye fjell stakk ende til værs / lommeboka stakk opp av lommalommeboka stakk opp av lomma
// nå (IV)
båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
: båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
// nå (IV)
båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
: båten stikker nokså dyptbåten stikker nokså dypt
// i overført betydning:
godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
: godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
// i overført betydning:
godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
: godheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig mentgodheten hans stikker ikke så dypt er ikke alvorlig ment
5 med forskjellig betydning:
// drikke (II,1)
stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
: stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
// drikke (II,1)
stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
: stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
// sette
stikke i å gråtestikke i å gråte
: stikke i å gråtestikke i å gråte
// sette
stikke i å gråtestikke i å gråte
: stikke i å gråtestikke i å gråte
// i ballspill: treffe med ball
// i ballspill: treffe med ball
// i kortspill: legge på høyere kort enn dem (det) som ligger der før
stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
: stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
// i kortspill: legge på høyere kort enn dem (det) som ligger der før
stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
: stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
// i overført betydning:
stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
: stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
// i overført betydning:
stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
: stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
//
stikke om helle (vin) fra en beholder til en annen helle (vin) fra en beholder til en annen
stikke om helle (vin) fra en beholder til en annen helle (vin) fra en beholder til en annen
5 med forskjellig betydning:
// drikke (II,1)
stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
: stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
// drikke (II,1)
stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
: stikke på glassetstikke på glasset / stikke utstikke ut
// sette
stikke i å gråtestikke i å gråte
: stikke i å gråtestikke i å gråte
// sette
stikke i å gråtestikke i å gråte
: stikke i å gråtestikke i å gråte
// i ballspill: treffe med ball
// i ballspill: treffe med ball
// i kortspill: legge på høyere kort enn dem (det) som ligger der før
stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
: stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
// i kortspill: legge på høyere kort enn dem (det) som ligger der før
stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
: stikke tieren med kongenstikke tieren med kongen / stikk den også: prøv å overgå denstikk den også: prøv å overgå den / det er deri det stikker det er det som er grunnendet er deri det stikker det er det som er grunnen / her må det stikke noe under være gjemt, skjulther må det stikke noe under være gjemt, skjult / stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)stikke (ut) en vei merke opp (hvor den skal gå)
// i overført betydning:
stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
: stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
// i overført betydning:
stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
: stikke ut en ny kursstikke ut en ny kurs
//
stikke om helle (vin) fra en beholder til en annen helle (vin) fra en beholder til en annen
stikke om helle (vin) fra en beholder til en annen helle (vin) fra en beholder til en annen
III stikke verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet stikke
(av I stikke, egentlig 'gå stivt') halte litt
stikke på ene fotenstikke på ene foten
: stikke på ene fotenstikke på ene foten
halte litt
stikke på ene fotenstikke på ene foten
: stikke på ene fotenstikke på ene foten

 

Resultat pr. side