Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I stand m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet stand
(av III stå)
1 det å stå (i ei viss stode)
elgen fekk stand elgen stogga for hundenelgen fekk stand elgen stogga for hunden
: elgen fekk stand elgen stogga for hundenelgen fekk stand elgen stogga for hunden
//
halde stand stå fast, greie påkjenninga stå fast, greie påkjenninga
halde stand stå fast, greie påkjenninga stå fast, greie påkjenninga
; òg i sms som barometerstand, fruktstand, fråstand, motstand, påstand, vass-stand
1 det å stå (i ei viss stode)
elgen fekk stand elgen stogga for hundenelgen fekk stand elgen stogga for hunden
: elgen fekk stand elgen stogga for hundenelgen fekk stand elgen stogga for hunden
//
halde stand stå fast, greie påkjenninga stå fast, greie påkjenninga
halde stand stå fast, greie påkjenninga stå fast, greie påkjenninga
; òg i sms som barometerstand, fruktstand, fråstand, motstand, påstand, vass-stand
2 orden, skipnad; tilstand
bilen er i køyrande standbilen er i køyrande stand / vere i dårleg, god standvere i dårleg, god stand / vere ute av stand til ikkje maktevere ute av stand til ikkje makte
: bilen er i køyrande standbilen er i køyrande stand / vere i dårleg, god standvere i dårleg, god stand / vere ute av stand til ikkje maktevere ute av stand til ikkje makte
//
setje, gjere i stand få i orden, reparere få i orden, reparere
setje, gjere i stand få i orden, reparere få i orden, reparere //
stelle i stand lage til lage til
stelle i stand lage til lage til //
vere i stand til greie, makte greie, makte
vere i stand til greie, makte greie, makte
2 orden, skipnad; tilstand
bilen er i køyrande standbilen er i køyrande stand / vere i dårleg, god standvere i dårleg, god stand / vere ute av stand til ikkje maktevere ute av stand til ikkje makte
: bilen er i køyrande standbilen er i køyrande stand / vere i dårleg, god standvere i dårleg, god stand / vere ute av stand til ikkje maktevere ute av stand til ikkje makte
//
setje, gjere i stand få i orden, reparere få i orden, reparere
setje, gjere i stand få i orden, reparere få i orden, reparere //
stelle i stand lage til lage til
stelle i stand lage til lage til //
vere i stand til greie, makte greie, makte
vere i stand til greie, makte greie, makte
3 livsvilkår, stilling
leve i ugift standleve i ugift stand
: leve i ugift standleve i ugift stand
// sosial rang
i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
: i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
// sosial rang
i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
: i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
; òg i sms som frøkenstand, ungkarsstand
3 livsvilkår, stilling
leve i ugift standleve i ugift stand
: leve i ugift standleve i ugift stand
// sosial rang
i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
: i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
// sosial rang
i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
: i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
; òg i sms som frøkenstand, ungkarsstand
1 det å stå (i ei viss stode)
elgen fekk stand elgen stogga for hundenelgen fekk stand elgen stogga for hunden
: elgen fekk stand elgen stogga for hundenelgen fekk stand elgen stogga for hunden
//
halde stand stå fast, greie påkjenninga stå fast, greie påkjenninga
halde stand stå fast, greie påkjenninga stå fast, greie påkjenninga
; òg i sms som barometerstand, fruktstand, fråstand, motstand, påstand, vass-stand
1 det å stå (i ei viss stode)
elgen fekk stand elgen stogga for hundenelgen fekk stand elgen stogga for hunden
: elgen fekk stand elgen stogga for hundenelgen fekk stand elgen stogga for hunden
//
halde stand stå fast, greie påkjenninga stå fast, greie påkjenninga
halde stand stå fast, greie påkjenninga stå fast, greie påkjenninga
; òg i sms som barometerstand, fruktstand, fråstand, motstand, påstand, vass-stand
2 orden, skipnad; tilstand
bilen er i køyrande standbilen er i køyrande stand / vere i dårleg, god standvere i dårleg, god stand / vere ute av stand til ikkje maktevere ute av stand til ikkje makte
: bilen er i køyrande standbilen er i køyrande stand / vere i dårleg, god standvere i dårleg, god stand / vere ute av stand til ikkje maktevere ute av stand til ikkje makte
//
setje, gjere i stand få i orden, reparere få i orden, reparere
setje, gjere i stand få i orden, reparere få i orden, reparere //
stelle i stand lage til lage til
stelle i stand lage til lage til //
vere i stand til greie, makte greie, makte
vere i stand til greie, makte greie, makte
2 orden, skipnad; tilstand
bilen er i køyrande standbilen er i køyrande stand / vere i dårleg, god standvere i dårleg, god stand / vere ute av stand til ikkje maktevere ute av stand til ikkje makte
: bilen er i køyrande standbilen er i køyrande stand / vere i dårleg, god standvere i dårleg, god stand / vere ute av stand til ikkje maktevere ute av stand til ikkje makte
//
setje, gjere i stand få i orden, reparere få i orden, reparere
setje, gjere i stand få i orden, reparere få i orden, reparere //
stelle i stand lage til lage til
stelle i stand lage til lage til //
vere i stand til greie, makte greie, makte
vere i stand til greie, makte greie, makte
3 livsvilkår, stilling
leve i ugift standleve i ugift stand
: leve i ugift standleve i ugift stand
// sosial rang
i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
: i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
// sosial rang
i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
: i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
; òg i sms som frøkenstand, ungkarsstand
3 livsvilkår, stilling
leve i ugift standleve i ugift stand
: leve i ugift standleve i ugift stand
// sosial rang
i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
: i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
// sosial rang
i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
: i hennar stand og stillingi hennar stand og stilling / gifte seg under sin standgifte seg under sin stand
; òg i sms som frøkenstand, ungkarsstand
II stand m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet stand
(frå engelsk; same opphav som I stand) utstillings- og informasjonsplass; salsdisk; bukk (I,3), stativ
ha eigen stand på utstillingaha eigen stand på utstillinga / stå på stand og dele ut flogskriftstå på stand og dele ut flogskrift
: ha eigen stand på utstillingaha eigen stand på utstillinga / stå på stand og dele ut flogskriftstå på stand og dele ut flogskrift
utstillings- og informasjonsplass; salsdisk; bukk (I,3), stativ
ha eigen stand på utstillingaha eigen stand på utstillinga / stå på stand og dele ut flogskriftstå på stand og dele ut flogskrift
: ha eigen stand på utstillingaha eigen stand på utstillinga / stå på stand og dele ut flogskriftstå på stand og dele ut flogskrift
III stand m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet stand
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet stand
(frå tysk; same opphav som I stand)
1 samfunnsgruppe, yrkesgruppe;
òg i samansetningar som bondestand, lækjarstand, prestestand, sjømannsstand
1 samfunnsgruppe, yrkesgruppe;
òg i samansetningar som bondestand, lækjarstand, prestestand, sjømannsstand
2 kvar av samfunnsgruppene i eldre tid
presteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnetpresteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnet
: presteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnetpresteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnet
2 kvar av samfunnsgruppene i eldre tid
presteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnetpresteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnet
: presteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnetpresteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnet
1 samfunnsgruppe, yrkesgruppe;
òg i samansetningar som bondestand, lækjarstand, prestestand, sjømannsstand
1 samfunnsgruppe, yrkesgruppe;
òg i samansetningar som bondestand, lækjarstand, prestestand, sjømannsstand
2 kvar av samfunnsgruppene i eldre tid
presteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnetpresteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnet
: presteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnetpresteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnet
2 kvar av samfunnsgruppene i eldre tid
presteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnetpresteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnet
: presteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnetpresteskapet, adelen, borgarane og bøndene var dei fire stendene i mellomaldersamfunnet

 

Resultat pr. side