Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I stad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet stad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet stad
(norrønt staðr; samanheng med III stå)
1 avgrensa område; flekk, plass
finne ein høveleg stad til leirplassfinne ein høveleg stad til leirplass / fastsetje tid og stad for møtetfastsetje tid og stad for møtet / det var feil fleire stader i bokadet var feil fleire stader i boka / smørje salve på den vonde stadensmørje salve på den vonde staden
: finne ein høveleg stad til leirplassfinne ein høveleg stad til leirplass / fastsetje tid og stad for møtetfastsetje tid og stad for møtet / det var feil fleire stader i bokadet var feil fleire stader i boka / smørje salve på den vonde stadensmørje salve på den vonde staden
//
til stades på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
til stades på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
//
på same staden i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst. i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst.
på same staden i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst. i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst.
; som etterledd i finnestad, møtestad, samlingsstad, stoppestad
1 avgrensa område; flekk, plass
finne ein høveleg stad til leirplassfinne ein høveleg stad til leirplass / fastsetje tid og stad for møtetfastsetje tid og stad for møtet / det var feil fleire stader i bokadet var feil fleire stader i boka / smørje salve på den vonde stadensmørje salve på den vonde staden
: finne ein høveleg stad til leirplassfinne ein høveleg stad til leirplass / fastsetje tid og stad for møtetfastsetje tid og stad for møtet / det var feil fleire stader i bokadet var feil fleire stader i boka / smørje salve på den vonde stadensmørje salve på den vonde staden
//
til stades på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
til stades på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
//
på same staden i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst. i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst.
på same staden i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst. i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst.
; som etterledd i finnestad, møtestad, samlingsstad, stoppestad
2 hus; lokalitet, område som ein søkjer til
ha ein fin stad ved sjøenha ein fin stad ved sjøen / ein stad å vereein stad å vere / dei går aldri nokon stad dei held seg heimedei går aldri nokon stad dei held seg heime
: ha ein fin stad ved sjøenha ein fin stad ved sjøen / ein stad å vereein stad å vere / dei går aldri nokon stad dei held seg heimedei går aldri nokon stad dei held seg heime
//
ein viss stad do (II), wc do (II), wc
ein viss stad do (II), wc do (II), wc
; som etterledd i arbeidsstad, bustad, landstad, skjenkjestad, utferdsstad, verestad
2 hus; lokalitet, område som ein søkjer til
ha ein fin stad ved sjøenha ein fin stad ved sjøen / ein stad å vereein stad å vere / dei går aldri nokon stad dei held seg heimedei går aldri nokon stad dei held seg heime
: ha ein fin stad ved sjøenha ein fin stad ved sjøen / ein stad å vereein stad å vere / dei går aldri nokon stad dei held seg heimedei går aldri nokon stad dei held seg heime
//
ein viss stad do (II), wc do (II), wc
ein viss stad do (II), wc do (II), wc
; som etterledd i arbeidsstad, bustad, landstad, skjenkjestad, utferdsstad, verestad
3 by (I), bygd, strøk
vere frå ein liten stadvere frå ein liten stad / reise frå stad til stadreise frå stad til stad / reise inn til staden til (kjernen i) byenreise inn til staden til (kjernen i) byen / vere av dei mektige på stadenvere av dei mektige på staden / vere til stades nærverandevere til stades nærverande
: vere frå ein liten stadvere frå ein liten stad / reise frå stad til stadreise frå stad til stad / reise inn til staden til (kjernen i) byenreise inn til staden til (kjernen i) byen / vere av dei mektige på stadenvere av dei mektige på staden / vere til stades nærverandevere til stades nærverande
//
dra av stad leggje i veg, reise leggje i veg, reise
dra av stad leggje i veg, reise leggje i veg, reise
; som etterledd i fødestad, heimstad, hovudstad, kjøpstad, ladestad
3 by (I), bygd, strøk
vere frå ein liten stadvere frå ein liten stad / reise frå stad til stadreise frå stad til stad / reise inn til staden til (kjernen i) byenreise inn til staden til (kjernen i) byen / vere av dei mektige på stadenvere av dei mektige på staden / vere til stades nærverandevere til stades nærverande
: vere frå ein liten stadvere frå ein liten stad / reise frå stad til stadreise frå stad til stad / reise inn til staden til (kjernen i) byenreise inn til staden til (kjernen i) byen / vere av dei mektige på stadenvere av dei mektige på staden / vere til stades nærverandevere til stades nærverande
//
dra av stad leggje i veg, reise leggje i veg, reise
dra av stad leggje i veg, reise leggje i veg, reise
; som etterledd i fødestad, heimstad, hovudstad, kjøpstad, ladestad
4 stilling, stode, situasjon
tenk deg i min stadtenk deg i min stad / gje noko anna i stadengje noko anna i staden
: tenk deg i min stadtenk deg i min stad / gje noko anna i stadengje noko anna i staden
4 stilling, stode, situasjon
tenk deg i min stadtenk deg i min stad / gje noko anna i stadengje noko anna i staden
: tenk deg i min stadtenk deg i min stad / gje noko anna i stadengje noko anna i staden
5 hjelp; varig verknad; traustleik
det er ikkje nokon stad i detdet er ikkje nokon stad i det
: det er ikkje nokon stad i detdet er ikkje nokon stad i det
5 hjelp; varig verknad; traustleik
det er ikkje nokon stad i detdet er ikkje nokon stad i det
: det er ikkje nokon stad i detdet er ikkje nokon stad i det
1 avgrensa område; flekk, plass
finne ein høveleg stad til leirplassfinne ein høveleg stad til leirplass / fastsetje tid og stad for møtetfastsetje tid og stad for møtet / det var feil fleire stader i bokadet var feil fleire stader i boka / smørje salve på den vonde stadensmørje salve på den vonde staden
: finne ein høveleg stad til leirplassfinne ein høveleg stad til leirplass / fastsetje tid og stad for møtetfastsetje tid og stad for møtet / det var feil fleire stader i bokadet var feil fleire stader i boka / smørje salve på den vonde stadensmørje salve på den vonde staden
//
til stades på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
til stades på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
//
på same staden i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst. i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst.
på same staden i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst. i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst.
; som etterledd i finnestad, møtestad, samlingsstad, stoppestad
1 avgrensa område; flekk, plass
finne ein høveleg stad til leirplassfinne ein høveleg stad til leirplass / fastsetje tid og stad for møtetfastsetje tid og stad for møtet / det var feil fleire stader i bokadet var feil fleire stader i boka / smørje salve på den vonde stadensmørje salve på den vonde staden
: finne ein høveleg stad til leirplassfinne ein høveleg stad til leirplass / fastsetje tid og stad for møtetfastsetje tid og stad for møtet / det var feil fleire stader i bokadet var feil fleire stader i boka / smørje salve på den vonde stadensmørje salve på den vonde staden
//
til stades på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
til stades på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
på staden; i overført tyding: tilgjengeleg
fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
: fyrsten var sjølv til stadesfyrsten var sjølv til stades / føresetnadene er ikkje lenger til stadesføresetnadene er ikkje lenger til stades
//
på same staden i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst. i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst.
på same staden i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst. i prent: tilvising til ein stad i ei kjelde som er nemnt tidlegare; forkorta sst.
; som etterledd i finnestad, møtestad, samlingsstad, stoppestad
2 hus; lokalitet, område som ein søkjer til
ha ein fin stad ved sjøenha ein fin stad ved sjøen / ein stad å vereein stad å vere / dei går aldri nokon stad dei held seg heimedei går aldri nokon stad dei held seg heime
: ha ein fin stad ved sjøenha ein fin stad ved sjøen / ein stad å vereein stad å vere / dei går aldri nokon stad dei held seg heimedei går aldri nokon stad dei held seg heime
//
ein viss stad do (II), wc do (II), wc
ein viss stad do (II), wc do (II), wc
; som etterledd i arbeidsstad, bustad, landstad, skjenkjestad, utferdsstad, verestad
2 hus; lokalitet, område som ein søkjer til
ha ein fin stad ved sjøenha ein fin stad ved sjøen / ein stad å vereein stad å vere / dei går aldri nokon stad dei held seg heimedei går aldri nokon stad dei held seg heime
: ha ein fin stad ved sjøenha ein fin stad ved sjøen / ein stad å vereein stad å vere / dei går aldri nokon stad dei held seg heimedei går aldri nokon stad dei held seg heime
//
ein viss stad do (II), wc do (II), wc
ein viss stad do (II), wc do (II), wc
; som etterledd i arbeidsstad, bustad, landstad, skjenkjestad, utferdsstad, verestad
3 by (I), bygd, strøk
vere frå ein liten stadvere frå ein liten stad / reise frå stad til stadreise frå stad til stad / reise inn til staden til (kjernen i) byenreise inn til staden til (kjernen i) byen / vere av dei mektige på stadenvere av dei mektige på staden / vere til stades nærverandevere til stades nærverande
: vere frå ein liten stadvere frå ein liten stad / reise frå stad til stadreise frå stad til stad / reise inn til staden til (kjernen i) byenreise inn til staden til (kjernen i) byen / vere av dei mektige på stadenvere av dei mektige på staden / vere til stades nærverandevere til stades nærverande
//
dra av stad leggje i veg, reise leggje i veg, reise
dra av stad leggje i veg, reise leggje i veg, reise
; som etterledd i fødestad, heimstad, hovudstad, kjøpstad, ladestad
3 by (I), bygd, strøk
vere frå ein liten stadvere frå ein liten stad / reise frå stad til stadreise frå stad til stad / reise inn til staden til (kjernen i) byenreise inn til staden til (kjernen i) byen / vere av dei mektige på stadenvere av dei mektige på staden / vere til stades nærverandevere til stades nærverande
: vere frå ein liten stadvere frå ein liten stad / reise frå stad til stadreise frå stad til stad / reise inn til staden til (kjernen i) byenreise inn til staden til (kjernen i) byen / vere av dei mektige på stadenvere av dei mektige på staden / vere til stades nærverandevere til stades nærverande
//
dra av stad leggje i veg, reise leggje i veg, reise
dra av stad leggje i veg, reise leggje i veg, reise
; som etterledd i fødestad, heimstad, hovudstad, kjøpstad, ladestad
4 stilling, stode, situasjon
tenk deg i min stadtenk deg i min stad / gje noko anna i stadengje noko anna i staden
: tenk deg i min stadtenk deg i min stad / gje noko anna i stadengje noko anna i staden
4 stilling, stode, situasjon
tenk deg i min stadtenk deg i min stad / gje noko anna i stadengje noko anna i staden
: tenk deg i min stadtenk deg i min stad / gje noko anna i stadengje noko anna i staden
5 hjelp; varig verknad; traustleik
det er ikkje nokon stad i detdet er ikkje nokon stad i det
: det er ikkje nokon stad i detdet er ikkje nokon stad i det
5 hjelp; varig verknad; traustleik
det er ikkje nokon stad i detdet er ikkje nokon stad i det
: det er ikkje nokon stad i detdet er ikkje nokon stad i det
II stad n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet stad
(samanheng med I stø) elvebard elvebard
III stad adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet stad
(eigenleg forkorting for av stad) av stad, av garde, bort
renne, springe stadrenne, springe stad
: renne, springe stadrenne, springe stad
av stad, av garde, bort
renne, springe stadrenne, springe stad
: renne, springe stadrenne, springe stad

 

Resultat pr. side