Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet språk
(lavtysk sprake)
1 menneskelig tale
språket skiller menneskene fra dyraspråket skiller menneskene fra dyra
: språket skiller menneskene fra dyraspråket skiller menneskene fra dyra
// tungemål
snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
: snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
// tungemål
snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
: snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
1 menneskelig tale
språket skiller menneskene fra dyraspråket skiller menneskene fra dyra
: språket skiller menneskene fra dyraspråket skiller menneskene fra dyra
// tungemål
snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
: snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
// tungemål
snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
: snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
2 språkbruk, uttrykksmåte, stil
dannet, vulgært språkdannet, vulgært språk / det talte språk, det skrevne språkdet talte språk, det skrevne språk / det som i tidens språk ble kalt barmhjertighetdet som i tidens språk ble kalt barmhjertighet / juridisk språkjuridisk språk / avisspråk, teaterspråkavisspråk, teaterspråk / studere Hamsuns språkstudere Hamsuns språk / opposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ordopposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ord
: dannet, vulgært språkdannet, vulgært språk / det talte språk, det skrevne språkdet talte språk, det skrevne språk / det som i tidens språk ble kalt barmhjertighetdet som i tidens språk ble kalt barmhjertighet / juridisk språkjuridisk språk / avisspråk, teaterspråkavisspråk, teaterspråk / studere Hamsuns språkstudere Hamsuns språk / opposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ordopposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ord
// om spesielle meddelelsessystemer:
kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
: kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
// om spesielle meddelelsessystemer:
kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
: kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
// om andre uttrykksmidler:
fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
: fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
// om andre uttrykksmidler:
fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
: fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
// bud, lærdom
tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
: tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
// bud, lærdom
tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
: tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
//
snakke samme språk legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre
snakke samme språk legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre
2 språkbruk, uttrykksmåte, stil
dannet, vulgært språkdannet, vulgært språk / det talte språk, det skrevne språkdet talte språk, det skrevne språk / det som i tidens språk ble kalt barmhjertighetdet som i tidens språk ble kalt barmhjertighet / juridisk språkjuridisk språk / avisspråk, teaterspråkavisspråk, teaterspråk / studere Hamsuns språkstudere Hamsuns språk / opposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ordopposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ord
: dannet, vulgært språkdannet, vulgært språk / det talte språk, det skrevne språkdet talte språk, det skrevne språk / det som i tidens språk ble kalt barmhjertighetdet som i tidens språk ble kalt barmhjertighet / juridisk språkjuridisk språk / avisspråk, teaterspråkavisspråk, teaterspråk / studere Hamsuns språkstudere Hamsuns språk / opposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ordopposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ord
// om spesielle meddelelsessystemer:
kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
: kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
// om spesielle meddelelsessystemer:
kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
: kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
// om andre uttrykksmidler:
fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
: fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
// om andre uttrykksmidler:
fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
: fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
// bud, lærdom
tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
: tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
// bud, lærdom
tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
: tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
//
snakke samme språk legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre
snakke samme språk legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre
3 uttalelse
//
ut med språket (måtte) si det en vet (måtte) si det en vet
ut med språket (måtte) si det en vet (måtte) si det en vet
3 uttalelse
//
ut med språket (måtte) si det en vet (måtte) si det en vet
ut med språket (måtte) si det en vet (måtte) si det en vet
4 i sammensetninger: sitat
ordspråk, bibelspråkordspråk, bibelspråk
: ordspråk, bibelspråkordspråk, bibelspråk
4 i sammensetninger: sitat
ordspråk, bibelspråkordspråk, bibelspråk
: ordspråk, bibelspråkordspråk, bibelspråk
1 menneskelig tale
språket skiller menneskene fra dyraspråket skiller menneskene fra dyra
: språket skiller menneskene fra dyraspråket skiller menneskene fra dyra
// tungemål
snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
: snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
// tungemål
snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
: snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
1 menneskelig tale
språket skiller menneskene fra dyraspråket skiller menneskene fra dyra
: språket skiller menneskene fra dyraspråket skiller menneskene fra dyra
// tungemål
snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
: snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
// tungemål
snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
: snakke flere fremmede språksnakke flere fremmede språk / moderne språk, klassiske språkmoderne språk, klassiske språk
2 språkbruk, uttrykksmåte, stil
dannet, vulgært språkdannet, vulgært språk / det talte språk, det skrevne språkdet talte språk, det skrevne språk / det som i tidens språk ble kalt barmhjertighetdet som i tidens språk ble kalt barmhjertighet / juridisk språkjuridisk språk / avisspråk, teaterspråkavisspråk, teaterspråk / studere Hamsuns språkstudere Hamsuns språk / opposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ordopposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ord
: dannet, vulgært språkdannet, vulgært språk / det talte språk, det skrevne språkdet talte språk, det skrevne språk / det som i tidens språk ble kalt barmhjertighetdet som i tidens språk ble kalt barmhjertighet / juridisk språkjuridisk språk / avisspråk, teaterspråkavisspråk, teaterspråk / studere Hamsuns språkstudere Hamsuns språk / opposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ordopposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ord
// om spesielle meddelelsessystemer:
kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
: kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
// om spesielle meddelelsessystemer:
kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
: kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
// om andre uttrykksmidler:
fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
: fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
// om andre uttrykksmidler:
fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
: fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
// bud, lærdom
tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
: tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
// bud, lærdom
tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
: tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
//
snakke samme språk legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre
snakke samme språk legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre
2 språkbruk, uttrykksmåte, stil
dannet, vulgært språkdannet, vulgært språk / det talte språk, det skrevne språkdet talte språk, det skrevne språk / det som i tidens språk ble kalt barmhjertighetdet som i tidens språk ble kalt barmhjertighet / juridisk språkjuridisk språk / avisspråk, teaterspråkavisspråk, teaterspråk / studere Hamsuns språkstudere Hamsuns språk / opposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ordopposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ord
: dannet, vulgært språkdannet, vulgært språk / det talte språk, det skrevne språkdet talte språk, det skrevne språk / det som i tidens språk ble kalt barmhjertighetdet som i tidens språk ble kalt barmhjertighet / juridisk språkjuridisk språk / avisspråk, teaterspråkavisspråk, teaterspråk / studere Hamsuns språkstudere Hamsuns språk / opposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ordopposisjonen brukte et kraftig språk brukte sterke ord
// om spesielle meddelelsessystemer:
kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
: kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
// om spesielle meddelelsessystemer:
kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
: kodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråkkodespråk, sifferspråk, fingerspråk, døvespråk
// om andre uttrykksmidler:
fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
: fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
// om andre uttrykksmidler:
fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
: fuglenes, musikkens språkfuglenes, musikkens språk
// bud, lærdom
tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
: tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
// bud, lærdom
tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
: tallene taler sitt tydelige språktallene taler sitt tydelige språk
//
snakke samme språk legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre
snakke samme språk legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre legge det samme i ord og begreper, forstå hverandre
3 uttalelse
//
ut med språket (måtte) si det en vet (måtte) si det en vet
ut med språket (måtte) si det en vet (måtte) si det en vet
3 uttalelse
//
ut med språket (måtte) si det en vet (måtte) si det en vet
ut med språket (måtte) si det en vet (måtte) si det en vet
4 i sammensetninger: sitat
ordspråk, bibelspråkordspråk, bibelspråk
: ordspråk, bibelspråkordspråk, bibelspråk
4 i sammensetninger: sitat
ordspråk, bibelspråkordspråk, bibelspråk
: ordspråk, bibelspråkordspråk, bibelspråk

 

Resultat pr. side