Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
språk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet språk
(lågtysk sprake; samanheng med II sprake)
1 (fullstendig, utvikla) teiknsystem nytta av menneske til å gje meldingar om sanseinntrykk, tankar, kjensler o.l. frå individ til individ; særskilt teiknsystem for ei folkegruppe uttrykt i lyd, rørsle, skrift el bilete, eller på anna vis; mål (II,2)
språket skil mennesket frå dyraspråket skil mennesket frå dyra / det talte språketdet talte språket / det skrivne språketdet skrivne språket / moderne språkmoderne språk / klassiske språkklassiske språk
: språket skil mennesket frå dyraspråket skil mennesket frå dyra / det talte språketdet talte språket / det skrivne språketdet skrivne språket / moderne språkmoderne språk / klassiske språkklassiske språk
// tungemål
snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
: snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
// tungemål
snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
: snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
// språkbruk, uttrykksmåte, stil
granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
: granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
// språkbruk, uttrykksmåte, stil
granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
: granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
//
snakke same språket leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre
snakke same språket leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre
; òg i ord som allmennspråk, barnespråk, fingerspråk, løyndespråk, særspråk, teiknspråk
1 (fullstendig, utvikla) teiknsystem nytta av menneske til å gje meldingar om sanseinntrykk, tankar, kjensler o.l. frå individ til individ; særskilt teiknsystem for ei folkegruppe uttrykt i lyd, rørsle, skrift el bilete, eller på anna vis; mål (II,2)
språket skil mennesket frå dyraspråket skil mennesket frå dyra / det talte språketdet talte språket / det skrivne språketdet skrivne språket / moderne språkmoderne språk / klassiske språkklassiske språk
: språket skil mennesket frå dyraspråket skil mennesket frå dyra / det talte språketdet talte språket / det skrivne språketdet skrivne språket / moderne språkmoderne språk / klassiske språkklassiske språk
// tungemål
snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
: snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
// tungemål
snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
: snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
// språkbruk, uttrykksmåte, stil
granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
: granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
// språkbruk, uttrykksmåte, stil
granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
: granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
//
snakke same språket leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre
snakke same språket leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre
; òg i ord som allmennspråk, barnespråk, fingerspråk, løyndespråk, særspråk, teiknspråk
2 uttrykksmiddel som liknar språk (1)
desse tala taler sitt tydelege språkdesse tala taler sitt tydelege språk / fuglane, musikken har sitt eige språkfuglane, musikken har sitt eige språk
: desse tala taler sitt tydelege språkdesse tala taler sitt tydelege språk / fuglane, musikken har sitt eige språkfuglane, musikken har sitt eige språk
2 uttrykksmiddel som liknar språk (1)
desse tala taler sitt tydelege språkdesse tala taler sitt tydelege språk / fuglane, musikken har sitt eige språkfuglane, musikken har sitt eige språk
: desse tala taler sitt tydelege språkdesse tala taler sitt tydelege språk / fuglane, musikken har sitt eige språkfuglane, musikken har sitt eige språk
3 fråsegn, utsegn
//
ut med språket sei det du veit sei det du veit
ut med språket sei det du veit sei det du veit
3 fråsegn, utsegn
//
ut med språket sei det du veit sei det du veit
ut med språket sei det du veit sei det du veit
4 i samansetningar: sitat, skriftord
valspråkvalspråk
: valspråkvalspråk
4 i samansetningar: sitat, skriftord
valspråkvalspråk
: valspråkvalspråk
1 (fullstendig, utvikla) teiknsystem nytta av menneske til å gje meldingar om sanseinntrykk, tankar, kjensler o.l. frå individ til individ; særskilt teiknsystem for ei folkegruppe uttrykt i lyd, rørsle, skrift el bilete, eller på anna vis; mål (II,2)
språket skil mennesket frå dyraspråket skil mennesket frå dyra / det talte språketdet talte språket / det skrivne språketdet skrivne språket / moderne språkmoderne språk / klassiske språkklassiske språk
: språket skil mennesket frå dyraspråket skil mennesket frå dyra / det talte språketdet talte språket / det skrivne språketdet skrivne språket / moderne språkmoderne språk / klassiske språkklassiske språk
// tungemål
snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
: snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
// tungemål
snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
: snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
// språkbruk, uttrykksmåte, stil
granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
: granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
// språkbruk, uttrykksmåte, stil
granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
: granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
//
snakke same språket leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre
snakke same språket leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre
; òg i ord som allmennspråk, barnespråk, fingerspråk, løyndespråk, særspråk, teiknspråk
1 (fullstendig, utvikla) teiknsystem nytta av menneske til å gje meldingar om sanseinntrykk, tankar, kjensler o.l. frå individ til individ; særskilt teiknsystem for ei folkegruppe uttrykt i lyd, rørsle, skrift el bilete, eller på anna vis; mål (II,2)
språket skil mennesket frå dyraspråket skil mennesket frå dyra / det talte språketdet talte språket / det skrivne språketdet skrivne språket / moderne språkmoderne språk / klassiske språkklassiske språk
: språket skil mennesket frå dyraspråket skil mennesket frå dyra / det talte språketdet talte språket / det skrivne språketdet skrivne språket / moderne språkmoderne språk / klassiske språkklassiske språk
// tungemål
snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
: snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
// tungemål
snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
: snakke fleire framande språksnakke fleire framande språk
// språkbruk, uttrykksmåte, stil
granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
: granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
// språkbruk, uttrykksmåte, stil
granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
: granske språket til Garborggranske språket til Garborg / opposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ordopposisjonen brukte eit kraftig språk sterke ord
//
snakke same språket leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre
snakke same språket leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre leggje det same i orda og omgrepa, forstå kvarandre
; òg i ord som allmennspråk, barnespråk, fingerspråk, løyndespråk, særspråk, teiknspråk
2 uttrykksmiddel som liknar språk (1)
desse tala taler sitt tydelege språkdesse tala taler sitt tydelege språk / fuglane, musikken har sitt eige språkfuglane, musikken har sitt eige språk
: desse tala taler sitt tydelege språkdesse tala taler sitt tydelege språk / fuglane, musikken har sitt eige språkfuglane, musikken har sitt eige språk
2 uttrykksmiddel som liknar språk (1)
desse tala taler sitt tydelege språkdesse tala taler sitt tydelege språk / fuglane, musikken har sitt eige språkfuglane, musikken har sitt eige språk
: desse tala taler sitt tydelege språkdesse tala taler sitt tydelege språk / fuglane, musikken har sitt eige språkfuglane, musikken har sitt eige språk
3 fråsegn, utsegn
//
ut med språket sei det du veit sei det du veit
ut med språket sei det du veit sei det du veit
3 fråsegn, utsegn
//
ut med språket sei det du veit sei det du veit
ut med språket sei det du veit sei det du veit
4 i samansetningar: sitat, skriftord
valspråkvalspråk
: valspråkvalspråk
4 i samansetningar: sitat, skriftord
valspråkvalspråk
: valspråkvalspråk

 

Resultat pr. side