Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
spekulere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet spekulere
(gjennom tysk, fra latin av specere 'se')
1 gruble, grunne (IV)
hva er det du spekulerer på?hva er det du spekulerer på?
: hva er det du spekulerer på?hva er det du spekulerer på?
1 gruble, grunne (IV)
hva er det du spekulerer på?hva er det du spekulerer på?
: hva er det du spekulerer på?hva er det du spekulerer på?
2 anbringe penger, drive forretninger i den hensikt å utnytte konjunktursvingninger til egen fordel
spekulere i skipsaksjerspekulere i skipsaksjer / spekulere på boligmarkedetspekulere på boligmarkedet / spekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene pengerspekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene penger
: spekulere i skipsaksjerspekulere i skipsaksjer / spekulere på boligmarkedetspekulere på boligmarkedet / spekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene pengerspekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene penger
2 anbringe penger, drive forretninger i den hensikt å utnytte konjunktursvingninger til egen fordel
spekulere i skipsaksjerspekulere i skipsaksjer / spekulere på boligmarkedetspekulere på boligmarkedet / spekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene pengerspekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene penger
: spekulere i skipsaksjerspekulere i skipsaksjer / spekulere på boligmarkedetspekulere på boligmarkedet / spekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene pengerspekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene penger
1 gruble, grunne (IV)
hva er det du spekulerer på?hva er det du spekulerer på?
: hva er det du spekulerer på?hva er det du spekulerer på?
1 gruble, grunne (IV)
hva er det du spekulerer på?hva er det du spekulerer på?
: hva er det du spekulerer på?hva er det du spekulerer på?
2 anbringe penger, drive forretninger i den hensikt å utnytte konjunktursvingninger til egen fordel
spekulere i skipsaksjerspekulere i skipsaksjer / spekulere på boligmarkedetspekulere på boligmarkedet / spekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene pengerspekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene penger
: spekulere i skipsaksjerspekulere i skipsaksjer / spekulere på boligmarkedetspekulere på boligmarkedet / spekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene pengerspekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene penger
2 anbringe penger, drive forretninger i den hensikt å utnytte konjunktursvingninger til egen fordel
spekulere i skipsaksjerspekulere i skipsaksjer / spekulere på boligmarkedetspekulere på boligmarkedet / spekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene pengerspekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene penger
: spekulere i skipsaksjerspekulere i skipsaksjer / spekulere på boligmarkedetspekulere på boligmarkedet / spekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene pengerspekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene penger

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
spekulere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet spekulere
(gjennom tysk, frå latin av specere 'sjå')
1 gruble, grunde
kva er det du spekulerer på?kva er det du spekulerer på?
: kva er det du spekulerer på?kva er det du spekulerer på?
1 gruble, grunde
kva er det du spekulerer på?kva er det du spekulerer på?
: kva er det du spekulerer på?kva er det du spekulerer på?
2 plassere pengar, drive forretningar for å utnytte konjunktursvingingane til eiga vinning
spekulere i skipsaksjarspekulere i skipsaksjar / spekulere i folks lettsinnspekulere i folks lettsinn / spekulere på bustadmarknadenspekulere på bustadmarknaden
: spekulere i skipsaksjarspekulere i skipsaksjar / spekulere i folks lettsinnspekulere i folks lettsinn / spekulere på bustadmarknadenspekulere på bustadmarknaden
2 plassere pengar, drive forretningar for å utnytte konjunktursvingingane til eiga vinning
spekulere i skipsaksjarspekulere i skipsaksjar / spekulere i folks lettsinnspekulere i folks lettsinn / spekulere på bustadmarknadenspekulere på bustadmarknaden
: spekulere i skipsaksjarspekulere i skipsaksjar / spekulere i folks lettsinnspekulere i folks lettsinn / spekulere på bustadmarknadenspekulere på bustadmarknaden
1 gruble, grunde
kva er det du spekulerer på?kva er det du spekulerer på?
: kva er det du spekulerer på?kva er det du spekulerer på?
1 gruble, grunde
kva er det du spekulerer på?kva er det du spekulerer på?
: kva er det du spekulerer på?kva er det du spekulerer på?
2 plassere pengar, drive forretningar for å utnytte konjunktursvingingane til eiga vinning
spekulere i skipsaksjarspekulere i skipsaksjar / spekulere i folks lettsinnspekulere i folks lettsinn / spekulere på bustadmarknadenspekulere på bustadmarknaden
: spekulere i skipsaksjarspekulere i skipsaksjar / spekulere i folks lettsinnspekulere i folks lettsinn / spekulere på bustadmarknadenspekulere på bustadmarknaden
2 plassere pengar, drive forretningar for å utnytte konjunktursvingingane til eiga vinning
spekulere i skipsaksjarspekulere i skipsaksjar / spekulere i folks lettsinnspekulere i folks lettsinn / spekulere på bustadmarknadenspekulere på bustadmarknaden
: spekulere i skipsaksjarspekulere i skipsaksjar / spekulere i folks lettsinnspekulere i folks lettsinn / spekulere på bustadmarknadenspekulere på bustadmarknaden

 

Resultat pr. side