Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I som det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet som
(norrønt sumr; samanheng med III same)
1 i eintal om slag (II) eller del (2): nokon; om ei uviss mengd
som fisk noko fisksom fisk noko fisk
: som fisk noko fisksom fisk noko fisk
// om ei viss mengd:
som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
: som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
// om ei viss mengd:
som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
: som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
// som substantiv:
dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
: dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
// som substantiv:
dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
: dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
1 i eintal om slag (II) eller del (2): nokon; om ei uviss mengd
som fisk noko fisksom fisk noko fisk
: som fisk noko fisksom fisk noko fisk
// om ei viss mengd:
som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
: som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
// om ei viss mengd:
som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
: som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
// som substantiv:
dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
: dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
// som substantiv:
dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
: dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
2 i fleirtal: nokre, einskilde
somme dagar er vanskelegare enn andresomme dagar er vanskelegare enn andre
: somme dagar er vanskelegare enn andresomme dagar er vanskelegare enn andre
//
somme gret, andre losomme gret, andre lo
: somme gret, andre losomme gret, andre lo
//
somme gret, andre losomme gret, andre lo
: somme gret, andre losomme gret, andre lo
//
somme tider stundom stundom
somme tider stundom stundom
2 i fleirtal: nokre, einskilde
somme dagar er vanskelegare enn andresomme dagar er vanskelegare enn andre
: somme dagar er vanskelegare enn andresomme dagar er vanskelegare enn andre
//
somme gret, andre losomme gret, andre lo
: somme gret, andre losomme gret, andre lo
//
somme gret, andre losomme gret, andre lo
: somme gret, andre losomme gret, andre lo
//
somme tider stundom stundom
somme tider stundom stundom
1 i eintal om slag (II) eller del (2): nokon; om ei uviss mengd
som fisk noko fisksom fisk noko fisk
: som fisk noko fisksom fisk noko fisk
// om ei viss mengd:
som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
: som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
// om ei viss mengd:
som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
: som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
// som substantiv:
dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
: dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
// som substantiv:
dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
: dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
1 i eintal om slag (II) eller del (2): nokon; om ei uviss mengd
som fisk noko fisksom fisk noko fisk
: som fisk noko fisksom fisk noko fisk
// om ei viss mengd:
som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
: som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
// om ei viss mengd:
som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
: som (av) fisken noko av fiskensom (av) fisken noko av fisken
// som substantiv:
dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
: dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
// som substantiv:
dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
: dei hadde mykje fisk, men som av han var småfallendei hadde mykje fisk, men som av han var småfallen / somt er nyttsomt er nytt
2 i fleirtal: nokre, einskilde
somme dagar er vanskelegare enn andresomme dagar er vanskelegare enn andre
: somme dagar er vanskelegare enn andresomme dagar er vanskelegare enn andre
//
somme gret, andre losomme gret, andre lo
: somme gret, andre losomme gret, andre lo
//
somme gret, andre losomme gret, andre lo
: somme gret, andre losomme gret, andre lo
//
somme tider stundom stundom
somme tider stundom stundom
2 i fleirtal: nokre, einskilde
somme dagar er vanskelegare enn andresomme dagar er vanskelegare enn andre
: somme dagar er vanskelegare enn andresomme dagar er vanskelegare enn andre
//
somme gret, andre losomme gret, andre lo
: somme gret, andre losomme gret, andre lo
//
somme gret, andre losomme gret, andre lo
: somme gret, andre losomme gret, andre lo
//
somme tider stundom stundom
somme tider stundom stundom
II som sub.
I dette vinduet skal du finne tabell sub. for oppslagsordet som
(norrønt sem, seint norrønt som og sum)
1 brukt om rein samanlikning
ho er like stor som du (er)ho er like stor som du (er) / svart som ein feiarsvart som ein feiar / det var som fandendet var som fanden / vere blid som alltidvere blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / vere som ein far for einvere som ein far for ein / late som (om) ein skjønarlate som (om) ein skjønar / han pusta som (om) han sov tungthan pusta som (om) han sov tungt / sitje som på nålersitje som på nåler
: ho er like stor som du (er)ho er like stor som du (er) / svart som ein feiarsvart som ein feiar / det var som fandendet var som fanden / vere blid som alltidvere blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / vere som ein far for einvere som ein far for ein / late som (om) ein skjønarlate som (om) ein skjønar / han pusta som (om) han sov tungthan pusta som (om) han sov tungt / sitje som på nålersitje som på nåler
// om likskap, sideordning
arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
: arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
// om likskap, sideordning
arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
: arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
// om samsvar, identitet
det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
: det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
// om samsvar, identitet
det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
: det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
// framfor opprekningar
granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
: granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
// framfor opprekningar
granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
: granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
// om føremål, oppgåve
bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
: bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
// om føremål, oppgåve
bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
: bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
// om meining, skjøn
rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
: rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
// om meining, skjøn
rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
: rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
// i fritt predikativ: i eigenskap av
her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
: her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
// i fritt predikativ: i eigenskap av
her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
: her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
// om måte, tilstand
du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
: du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
// om måte, tilstand
du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
: du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
// om grunngjeving
trøytt som han vartrøytt som han var
: trøytt som han vartrøytt som han var
// om grunngjeving
trøytt som han vartrøytt som han var
: trøytt som han vartrøytt som han var
// til forsterking (til adverb i superlativ)
medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
: medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
// til forsterking (til adverb i superlativ)
medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
: medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
// om høg grad: kor (II,2)
som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
: som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
// om høg grad: kor (II,2)
som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
: som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
// om handling, utvikling, tid
som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
: som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
// om handling, utvikling, tid
som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
: som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
1 brukt om rein samanlikning
ho er like stor som du (er)ho er like stor som du (er) / svart som ein feiarsvart som ein feiar / det var som fandendet var som fanden / vere blid som alltidvere blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / vere som ein far for einvere som ein far for ein / late som (om) ein skjønarlate som (om) ein skjønar / han pusta som (om) han sov tungthan pusta som (om) han sov tungt / sitje som på nålersitje som på nåler
: ho er like stor som du (er)ho er like stor som du (er) / svart som ein feiarsvart som ein feiar / det var som fandendet var som fanden / vere blid som alltidvere blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / vere som ein far for einvere som ein far for ein / late som (om) ein skjønarlate som (om) ein skjønar / han pusta som (om) han sov tungthan pusta som (om) han sov tungt / sitje som på nålersitje som på nåler
// om likskap, sideordning
arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
: arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
// om likskap, sideordning
arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
: arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
// om samsvar, identitet
det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
: det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
// om samsvar, identitet
det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
: det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
// framfor opprekningar
granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
: granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
// framfor opprekningar
granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
: granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
// om føremål, oppgåve
bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
: bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
// om føremål, oppgåve
bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
: bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
// om meining, skjøn
rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
: rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
// om meining, skjøn
rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
: rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
// i fritt predikativ: i eigenskap av
her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
: her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
// i fritt predikativ: i eigenskap av
her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
: her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
// om måte, tilstand
du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
: du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
// om måte, tilstand
du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
: du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
// om grunngjeving
trøytt som han vartrøytt som han var
: trøytt som han vartrøytt som han var
// om grunngjeving
trøytt som han vartrøytt som han var
: trøytt som han vartrøytt som han var
// til forsterking (til adverb i superlativ)
medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
: medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
// til forsterking (til adverb i superlativ)
medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
: medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
// om høg grad: kor (II,2)
som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
: som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
// om høg grad: kor (II,2)
som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
: som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
// om handling, utvikling, tid
som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
: som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
// om handling, utvikling, tid
som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
: som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
2 brukt til å innleie ei relativsetning
den kona som du ser der borteden kona som du ser der borte / bladet, som var dyrt, hadde fine biletebladet, som var dyrt, hadde fine bilete / den garden som han var oppvaksen påden garden som han var oppvaksen på / hit som vi no er komnehit som vi no er komne / det er eg som har gjort detdet er eg som har gjort det / det gjekk gale, noko som var ventadet gjekk gale, noko som var venta
: den kona som du ser der borteden kona som du ser der borte / bladet, som var dyrt, hadde fine biletebladet, som var dyrt, hadde fine bilete / den garden som han var oppvaksen påden garden som han var oppvaksen på / hit som vi no er komnehit som vi no er komne / det er eg som har gjort detdet er eg som har gjort det / det gjekk gale, noko som var ventadet gjekk gale, noko som var venta
2 brukt til å innleie ei relativsetning
den kona som du ser der borteden kona som du ser der borte / bladet, som var dyrt, hadde fine biletebladet, som var dyrt, hadde fine bilete / den garden som han var oppvaksen påden garden som han var oppvaksen på / hit som vi no er komnehit som vi no er komne / det er eg som har gjort detdet er eg som har gjort det / det gjekk gale, noko som var ventadet gjekk gale, noko som var venta
: den kona som du ser der borteden kona som du ser der borte / bladet, som var dyrt, hadde fine biletebladet, som var dyrt, hadde fine bilete / den garden som han var oppvaksen påden garden som han var oppvaksen på / hit som vi no er komnehit som vi no er komne / det er eg som har gjort detdet er eg som har gjort det / det gjekk gale, noko som var ventadet gjekk gale, noko som var venta
1 brukt om rein samanlikning
ho er like stor som du (er)ho er like stor som du (er) / svart som ein feiarsvart som ein feiar / det var som fandendet var som fanden / vere blid som alltidvere blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / vere som ein far for einvere som ein far for ein / late som (om) ein skjønarlate som (om) ein skjønar / han pusta som (om) han sov tungthan pusta som (om) han sov tungt / sitje som på nålersitje som på nåler
: ho er like stor som du (er)ho er like stor som du (er) / svart som ein feiarsvart som ein feiar / det var som fandendet var som fanden / vere blid som alltidvere blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / vere som ein far for einvere som ein far for ein / late som (om) ein skjønarlate som (om) ein skjønar / han pusta som (om) han sov tungthan pusta som (om) han sov tungt / sitje som på nålersitje som på nåler
// om likskap, sideordning
arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
: arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
// om likskap, sideordning
arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
: arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
// om samsvar, identitet
det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
: det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
// om samsvar, identitet
det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
: det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
// framfor opprekningar
granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
: granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
// framfor opprekningar
granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
: granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
// om føremål, oppgåve
bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
: bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
// om føremål, oppgåve
bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
: bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
// om meining, skjøn
rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
: rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
// om meining, skjøn
rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
: rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
// i fritt predikativ: i eigenskap av
her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
: her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
// i fritt predikativ: i eigenskap av
her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
: her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
// om måte, tilstand
du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
: du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
// om måte, tilstand
du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
: du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
// om grunngjeving
trøytt som han vartrøytt som han var
: trøytt som han vartrøytt som han var
// om grunngjeving
trøytt som han vartrøytt som han var
: trøytt som han vartrøytt som han var
// til forsterking (til adverb i superlativ)
medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
: medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
// til forsterking (til adverb i superlativ)
medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
: medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
// om høg grad: kor (II,2)
som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
: som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
// om høg grad: kor (II,2)
som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
: som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
// om handling, utvikling, tid
som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
: som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
// om handling, utvikling, tid
som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
: som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
1 brukt om rein samanlikning
ho er like stor som du (er)ho er like stor som du (er) / svart som ein feiarsvart som ein feiar / det var som fandendet var som fanden / vere blid som alltidvere blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / vere som ein far for einvere som ein far for ein / late som (om) ein skjønarlate som (om) ein skjønar / han pusta som (om) han sov tungthan pusta som (om) han sov tungt / sitje som på nålersitje som på nåler
: ho er like stor som du (er)ho er like stor som du (er) / svart som ein feiarsvart som ein feiar / det var som fandendet var som fanden / vere blid som alltidvere blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / vere som ein far for einvere som ein far for ein / late som (om) ein skjønarlate som (om) ein skjønar / han pusta som (om) han sov tungthan pusta som (om) han sov tungt / sitje som på nålersitje som på nåler
// om likskap, sideordning
arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
: arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
// om likskap, sideordning
arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
: arbeide sundag som måndagarbeide sundag som måndag / dei unge så vel som dei gamledei unge så vel som dei gamle
// om samsvar, identitet
det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
: det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
// om samsvar, identitet
det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
: det blir (slik) som eg har sagtdet blir (slik) som eg har sagt / som skrive stårsom skrive står / snakke som ein har vit tilsnakke som ein har vit til
// framfor opprekningar
granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
: granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
// framfor opprekningar
granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
: granneland som Noreg, Danmark og Sverigegranneland som Noreg, Danmark og Sverige / metall som gull, sølv og platinametall som gull, sølv og platina
// om føremål, oppgåve
bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
: bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
// om føremål, oppgåve
bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
: bruke noko som mønsterbruke noko som mønster / bruke ein stokk som våpenbruke ein stokk som våpen / få noko som gåvefå noko som gåve / tene som ei orsakingtene som ei orsaking
// om meining, skjøn
rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
: rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
// om meining, skjøn
rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
: rekne ein som sin eigenrekne ein som sin eigen
// i fritt predikativ: i eigenskap av
her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
: her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
// i fritt predikativ: i eigenskap av
her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
: her leikte eg som barnher leikte eg som barn / som forfattar har ho gjort det godtsom forfattar har ho gjort det godt
// om måte, tilstand
du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
: du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
// om måte, tilstand
du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
: du skulle skamme deg, som du syterdu skulle skamme deg, som du syter / som stoda er nosom stoda er no / kom som du erkom som du er
// om grunngjeving
trøytt som han vartrøytt som han var
: trøytt som han vartrøytt som han var
// om grunngjeving
trøytt som han vartrøytt som han var
: trøytt som han vartrøytt som han var
// til forsterking (til adverb i superlativ)
medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
: medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
// til forsterking (til adverb i superlativ)
medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
: medan dei slost som verstmedan dei slost som verst / som oftast, snarastsom oftast, snarast
// om høg grad: kor (II,2)
som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
: som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
// om høg grad: kor (II,2)
som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
: som du tullarsom du tullar / å, som det lyserå, som det lyser
// om handling, utvikling, tid
som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
: som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
// om handling, utvikling, tid
som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
: som dagane gjekksom dagane gjekk / som vi sat der og pratasom vi sat der og prata / rett som det varrett som det var
2 brukt til å innleie ei relativsetning
den kona som du ser der borteden kona som du ser der borte / bladet, som var dyrt, hadde fine biletebladet, som var dyrt, hadde fine bilete / den garden som han var oppvaksen påden garden som han var oppvaksen på / hit som vi no er komnehit som vi no er komne / det er eg som har gjort detdet er eg som har gjort det / det gjekk gale, noko som var ventadet gjekk gale, noko som var venta
: den kona som du ser der borteden kona som du ser der borte / bladet, som var dyrt, hadde fine biletebladet, som var dyrt, hadde fine bilete / den garden som han var oppvaksen påden garden som han var oppvaksen på / hit som vi no er komnehit som vi no er komne / det er eg som har gjort detdet er eg som har gjort det / det gjekk gale, noko som var ventadet gjekk gale, noko som var venta
2 brukt til å innleie ei relativsetning
den kona som du ser der borteden kona som du ser der borte / bladet, som var dyrt, hadde fine biletebladet, som var dyrt, hadde fine bilete / den garden som han var oppvaksen påden garden som han var oppvaksen på / hit som vi no er komnehit som vi no er komne / det er eg som har gjort detdet er eg som har gjort det / det gjekk gale, noko som var ventadet gjekk gale, noko som var venta
: den kona som du ser der borteden kona som du ser der borte / bladet, som var dyrt, hadde fine biletebladet, som var dyrt, hadde fine bilete / den garden som han var oppvaksen påden garden som han var oppvaksen på / hit som vi no er komnehit som vi no er komne / det er eg som har gjort detdet er eg som har gjort det / det gjekk gale, noko som var ventadet gjekk gale, noko som var venta

 

Resultat pr. side