Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'sloss' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
slåss  
(sloss) 
slåss verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet slåss
(av II slå, egentlig 'slå hverandre')
1 være i slagsmål
slåss på tørre neverslåss på tørre never
: slåss på tørre neverslåss på tørre never
1 være i slagsmål
slåss på tørre neverslåss på tørre never
: slåss på tørre neverslåss på tørre never
2 kjempe (II)
slåss mot overmaktenslåss mot overmakten / slåss med en sykdom stri medslåss med en sykdom stri med
: slåss mot overmaktenslåss mot overmakten / slåss med en sykdom stri medslåss med en sykdom stri med
//
slåss om kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
slåss om kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
2 kjempe (II)
slåss mot overmaktenslåss mot overmakten / slåss med en sykdom stri medslåss med en sykdom stri med
: slåss mot overmaktenslåss mot overmakten / slåss med en sykdom stri medslåss med en sykdom stri med
//
slåss om kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
slåss om kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
1 være i slagsmål
slåss på tørre neverslåss på tørre never
: slåss på tørre neverslåss på tørre never
1 være i slagsmål
slåss på tørre neverslåss på tørre never
: slåss på tørre neverslåss på tørre never
2 kjempe (II)
slåss mot overmaktenslåss mot overmakten / slåss med en sykdom stri medslåss med en sykdom stri med
: slåss mot overmaktenslåss mot overmakten / slåss med en sykdom stri medslåss med en sykdom stri med
//
slåss om kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
slåss om kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
2 kjempe (II)
slåss mot overmaktenslåss mot overmakten / slåss med en sykdom stri medslåss med en sykdom stri med
: slåss mot overmaktenslåss mot overmakten / slåss med en sykdom stri medslåss med en sykdom stri med
//
slåss om kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
slåss om kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten
kjempe, kappes om
hundene sloss om matenhundene sloss om maten
: hundene sloss om matenhundene sloss om maten

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'sloss' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
slåst  
(sloss ) 
     
slåst verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet slåst
(av II slå, eigenleg 'slå kvarandre')
1 vere i slagsmål; dragast, takast
dei slost så blodet ranndei slost så blodet rann / slåst med ein sjukdom stri medslåst med ein sjukdom stri med
: dei slost så blodet ranndei slost så blodet rann / slåst med ein sjukdom stri medslåst med ein sjukdom stri med
1 vere i slagsmål; dragast, takast
dei slost så blodet ranndei slost så blodet rann / slåst med ein sjukdom stri medslåst med ein sjukdom stri med
: dei slost så blodet ranndei slost så blodet rann / slåst med ein sjukdom stri medslåst med ein sjukdom stri med
2 kjempe (II)
slåst mot overmaktaslåst mot overmakta
: slåst mot overmaktaslåst mot overmakta
//
slåst om kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
slåst om kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
2 kjempe (II)
slåst mot overmaktaslåst mot overmakta
: slåst mot overmaktaslåst mot overmakta
//
slåst om kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
slåst om kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
1 vere i slagsmål; dragast, takast
dei slost så blodet ranndei slost så blodet rann / slåst med ein sjukdom stri medslåst med ein sjukdom stri med
: dei slost så blodet ranndei slost så blodet rann / slåst med ein sjukdom stri medslåst med ein sjukdom stri med
1 vere i slagsmål; dragast, takast
dei slost så blodet ranndei slost så blodet rann / slåst med ein sjukdom stri medslåst med ein sjukdom stri med
: dei slost så blodet ranndei slost så blodet rann / slåst med ein sjukdom stri medslåst med ein sjukdom stri med
2 kjempe (II)
slåst mot overmaktaslåst mot overmakta
: slåst mot overmaktaslåst mot overmakta
//
slåst om kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
slåst om kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
2 kjempe (II)
slåst mot overmaktaslåst mot overmakta
: slåst mot overmaktaslåst mot overmakta
//
slåst om kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
slåst om kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten
kappast, kjempe om
hundane slost om matenhundane slost om maten
: hundane slost om matenhundane slost om maten

 

Resultat pr. side