Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'slap' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
slapp adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet slapp
(truleg med innverknad frå lågtysk slap 'kraftlaus'; av II sleppe)
1 som ikkje er stram; slak (1)
segla hang slappesegla hang slappe / slappe taumarslappe taumar / armane hang slapt nedarmane hang slapt ned / ei slapp haldningei slapp haldning
: segla hang slappesegla hang slappe / slappe taumarslappe taumar / armane hang slapt nedarmane hang slapt ned / ei slapp haldningei slapp haldning
1 som ikkje er stram; slak (1)
segla hang slappesegla hang slappe / slappe taumarslappe taumar / armane hang slapt nedarmane hang slapt ned / ei slapp haldningei slapp haldning
: segla hang slappesegla hang slappe / slappe taumarslappe taumar / armane hang slapt nedarmane hang slapt ned / ei slapp haldningei slapp haldning
2 kraftlaus, matt (II), trøytt, veik (II)
kjenne seg slapp i kroppenkjenne seg slapp i kroppen / eit slapt handtrykkeit slapt handtrykk
: kjenne seg slapp i kroppenkjenne seg slapp i kroppen / eit slapt handtrykkeit slapt handtrykk
// doven, likesæl
ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
: ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
// doven, likesæl
ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
: ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
// lite verknadsfull
slapt ettersynslapt ettersyn
: slapt ettersynslapt ettersyn
// lite verknadsfull
slapt ettersynslapt ettersyn
: slapt ettersynslapt ettersyn
// med liten etterspurnad, treg
slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
: slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
// med liten etterspurnad, treg
slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
: slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
2 kraftlaus, matt (II), trøytt, veik (II)
kjenne seg slapp i kroppenkjenne seg slapp i kroppen / eit slapt handtrykkeit slapt handtrykk
: kjenne seg slapp i kroppenkjenne seg slapp i kroppen / eit slapt handtrykkeit slapt handtrykk
// doven, likesæl
ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
: ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
// doven, likesæl
ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
: ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
// lite verknadsfull
slapt ettersynslapt ettersyn
: slapt ettersynslapt ettersyn
// lite verknadsfull
slapt ettersynslapt ettersyn
: slapt ettersynslapt ettersyn
// med liten etterspurnad, treg
slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
: slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
// med liten etterspurnad, treg
slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
: slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
1 som ikkje er stram; slak (1)
segla hang slappesegla hang slappe / slappe taumarslappe taumar / armane hang slapt nedarmane hang slapt ned / ei slapp haldningei slapp haldning
: segla hang slappesegla hang slappe / slappe taumarslappe taumar / armane hang slapt nedarmane hang slapt ned / ei slapp haldningei slapp haldning
1 som ikkje er stram; slak (1)
segla hang slappesegla hang slappe / slappe taumarslappe taumar / armane hang slapt nedarmane hang slapt ned / ei slapp haldningei slapp haldning
: segla hang slappesegla hang slappe / slappe taumarslappe taumar / armane hang slapt nedarmane hang slapt ned / ei slapp haldningei slapp haldning
2 kraftlaus, matt (II), trøytt, veik (II)
kjenne seg slapp i kroppenkjenne seg slapp i kroppen / eit slapt handtrykkeit slapt handtrykk
: kjenne seg slapp i kroppenkjenne seg slapp i kroppen / eit slapt handtrykkeit slapt handtrykk
// doven, likesæl
ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
: ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
// doven, likesæl
ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
: ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
// lite verknadsfull
slapt ettersynslapt ettersyn
: slapt ettersynslapt ettersyn
// lite verknadsfull
slapt ettersynslapt ettersyn
: slapt ettersynslapt ettersyn
// med liten etterspurnad, treg
slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
: slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
// med liten etterspurnad, treg
slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
: slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
2 kraftlaus, matt (II), trøytt, veik (II)
kjenne seg slapp i kroppenkjenne seg slapp i kroppen / eit slapt handtrykkeit slapt handtrykk
: kjenne seg slapp i kroppenkjenne seg slapp i kroppen / eit slapt handtrykkeit slapt handtrykk
// doven, likesæl
ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
: ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
// doven, likesæl
ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
: ein slapp fyrein slapp fyr / vere slapp på skulenvere slapp på skulen
// lite verknadsfull
slapt ettersynslapt ettersyn
: slapt ettersynslapt ettersyn
// lite verknadsfull
slapt ettersynslapt ettersyn
: slapt ettersynslapt ettersyn
// med liten etterspurnad, treg
slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
: slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
// med liten etterspurnad, treg
slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad
: slapp aksjemarknadslapp aksjemarknad

 

Resultat pr. side