Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sløyfe m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sløyfe
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet sløyfe
(fra tysk)
1 slynget bånd
hesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremiehesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremie / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / knytte en sløyfeknytte en sløyfe
: hesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremiehesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremie / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / knytte en sløyfeknytte en sløyfe
1 slynget bånd
hesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremiehesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremie / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / knytte en sløyfeknytte en sløyfe
: hesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremiehesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremie / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / knytte en sløyfeknytte en sløyfe
2 sirkelformet buktning på trikkelinje eller jernbanespor
vendesløyfe, trikkesløyfevendesløyfe, trikkesløyfe
: vendesløyfe, trikkesløyfevendesløyfe, trikkesløyfe
2 sirkelformet buktning på trikkelinje eller jernbanespor
vendesløyfe, trikkesløyfevendesløyfe, trikkesløyfe
: vendesløyfe, trikkesløyfevendesløyfe, trikkesløyfe
3 tynn list, for eksempel under lektene på tak med takstein
3 tynn list, for eksempel under lektene på tak med takstein
1 slynget bånd
hesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremiehesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremie / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / knytte en sløyfeknytte en sløyfe
: hesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremiehesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremie / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / knytte en sløyfeknytte en sløyfe
1 slynget bånd
hesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremiehesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremie / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / knytte en sløyfeknytte en sløyfe
: hesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremiehesten fikk hvit sløyfe på utstillingen førstepremie / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / knytte en sløyfeknytte en sløyfe
2 sirkelformet buktning på trikkelinje eller jernbanespor
vendesløyfe, trikkesløyfevendesløyfe, trikkesløyfe
: vendesløyfe, trikkesløyfevendesløyfe, trikkesløyfe
2 sirkelformet buktning på trikkelinje eller jernbanespor
vendesløyfe, trikkesløyfevendesløyfe, trikkesløyfe
: vendesløyfe, trikkesløyfevendesløyfe, trikkesløyfe
3 tynn list, for eksempel under lektene på tak med takstein
3 tynn list, for eksempel under lektene på tak med takstein
II sløyfe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet sløyfe
(fra lavtysk egentlig 'slepe bort') fjerne, utelate
i dag sløyfer vi formiddagsmateni dag sløyfer vi formiddagsmaten / sløyfe siste posten på programmetsløyfe siste posten på programmet
: i dag sløyfer vi formiddagsmateni dag sløyfer vi formiddagsmaten / sløyfe siste posten på programmetsløyfe siste posten på programmet
fjerne, utelate
i dag sløyfer vi formiddagsmateni dag sløyfer vi formiddagsmaten / sløyfe siste posten på programmetsløyfe siste posten på programmet
: i dag sløyfer vi formiddagsmateni dag sløyfer vi formiddagsmaten / sløyfe siste posten på programmetsløyfe siste posten på programmet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sløyfe f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet sløyfe
(frå tysk)
1 band (I,1 og 2), knytt(e) i lykkje(r)
silkesløyfesilkesløyfe / knyte sløyfeknyte sløyfe / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / hesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremiehesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremie
: silkesløyfesilkesløyfe / knyte sløyfeknyte sløyfe / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / hesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremiehesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremie
1 band (I,1 og 2), knytt(e) i lykkje(r)
silkesløyfesilkesløyfe / knyte sløyfeknyte sløyfe / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / hesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremiehesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremie
: silkesløyfesilkesløyfe / knyte sløyfeknyte sløyfe / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / hesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremiehesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremie
2 sirkelforma bukting på ei trikkelinje eller eit jernbanespor
trikkesløyfetrikkesløyfe / vendesløyfevendesløyfe
: trikkesløyfetrikkesløyfe / vendesløyfevendesløyfe
2 sirkelforma bukting på ei trikkelinje eller eit jernbanespor
trikkesløyfetrikkesløyfe / vendesløyfevendesløyfe
: trikkesløyfetrikkesløyfe / vendesløyfevendesløyfe
3 tynn list til dømes under lektene på tak med takstein
3 tynn list til dømes under lektene på tak med takstein
1 band (I,1 og 2), knytt(e) i lykkje(r)
silkesløyfesilkesløyfe / knyte sløyfeknyte sløyfe / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / hesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremiehesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremie
: silkesløyfesilkesløyfe / knyte sløyfeknyte sløyfe / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / hesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremiehesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremie
1 band (I,1 og 2), knytt(e) i lykkje(r)
silkesløyfesilkesløyfe / knyte sløyfeknyte sløyfe / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / hesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremiehesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremie
: silkesløyfesilkesløyfe / knyte sløyfeknyte sløyfe / ha sløyfe i håretha sløyfe i håret / hesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremiehesten fekk kvit sløyfe på sjået fekk førstepremie
2 sirkelforma bukting på ei trikkelinje eller eit jernbanespor
trikkesløyfetrikkesløyfe / vendesløyfevendesløyfe
: trikkesløyfetrikkesløyfe / vendesløyfevendesløyfe
2 sirkelforma bukting på ei trikkelinje eller eit jernbanespor
trikkesløyfetrikkesløyfe / vendesløyfevendesløyfe
: trikkesløyfetrikkesløyfe / vendesløyfevendesløyfe
3 tynn list til dømes under lektene på tak med takstein
3 tynn list til dømes under lektene på tak med takstein
II sløyfe v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet sløyfe
(frå lågtysk eigenleg 'slepe bort') la vere å ta; fjerne, ta bort, utelate
sløyfe sukker i teensløyfe sukker i teen / sløyfe den siste ruteavgangensløyfe den siste ruteavgangen
: sløyfe sukker i teensløyfe sukker i teen / sløyfe den siste ruteavgangensløyfe den siste ruteavgangen
la vere å ta; fjerne, ta bort, utelate
sløyfe sukker i teensløyfe sukker i teen / sløyfe den siste ruteavgangensløyfe den siste ruteavgangen
: sløyfe sukker i teensløyfe sukker i teen / sløyfe den siste ruteavgangensløyfe den siste ruteavgangen

 

Resultat pr. side