Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I slå f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet slå
(norrønt slá; samanheng med II slå) bolt, bom, stong til å stengje ei dør, ein port og liknande med bolt, bom, stong til å stengje ei dør, ein port og liknande med
II slå verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet slå
(norrønt slá)
1 føre handa, ein reiskap eller liknande med stor kraft mot noko(n) og råke (II)
han slo meghan slo meg / ho slo guten på kinnet med flathandaho slo guten på kinnet med flathanda / slå neven i bordetslå neven i bordet / slå noko i fillerslå noko i filler / slå nokon helselausslå nokon helselaus / slå ei pasning i fortball, sentreslå ei pasning i fortball, sentre / slå floke; sjå I floke 5slå floke; sjå I floke 5 / slå handa av ikkje hjelpe lengerslå handa av ikkje hjelpe lenger / slå seg på brystet òg: skryteslå seg på brystet òg: skryte / slå av ei framtannslå av ei framtann / slå i ein spikarslå i ein spikar / slå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sinslå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sin / slå på harpe, trommeslå på harpe, tromme / slå inn 100 kroner på kassaapparatetslå inn 100 kroner på kassaapparatet / slå med vengeneslå med vengene / slå opp ein gammal skadeslå opp ein gammal skade / slå på tråden ringjeslå på tråden ringje / slå til nokonslå til nokon / auka kostnader slår ut i høgare prisarauka kostnader slår ut i høgare prisar
: han slo meghan slo meg / ho slo guten på kinnet med flathandaho slo guten på kinnet med flathanda / slå neven i bordetslå neven i bordet / slå noko i fillerslå noko i filler / slå nokon helselausslå nokon helselaus / slå ei pasning i fortball, sentreslå ei pasning i fortball, sentre / slå floke; sjå I floke 5slå floke; sjå I floke 5 / slå handa av ikkje hjelpe lengerslå handa av ikkje hjelpe lenger / slå seg på brystet òg: skryteslå seg på brystet òg: skryte / slå av ei framtannslå av ei framtann / slå i ein spikarslå i ein spikar / slå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sinslå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sin / slå på harpe, trommeslå på harpe, tromme / slå inn 100 kroner på kassaapparatetslå inn 100 kroner på kassaapparatet / slå med vengeneslå med vengene / slå opp ein gammal skadeslå opp ein gammal skade / slå på tråden ringjeslå på tråden ringje / slå til nokonslå til nokon / auka kostnader slår ut i høgare prisarauka kostnader slår ut i høgare prisar
// dunke, støyte
slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
: slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
// dunke, støyte
slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
: slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
// hogge av, skjere
slå grasslå gras
: slå grasslå gras
// hogge av, skjere
slå grasslå gras
: slå grasslå gras
// i musikk: markere rytme med taktstokk eller hand
slå taktaslå takta
: slå taktaslå takta
// i musikk: markere rytme med taktstokk eller hand
slå taktaslå takta
: slå taktaslå takta
// i leik:
slå ballslå ball
: slå ballslå ball
// i leik:
slå ballslå ball
: slå ballslå ball
//
slå kloa i òg: få tak i òg: få tak i
slå kloa i òg: få tak i òg: få tak i //
slå eit slag for gå i brodden for (noko) gå i brodden for (noko)
slå eit slag for gå i brodden for (noko) gå i brodden for (noko)
1 føre handa, ein reiskap eller liknande med stor kraft mot noko(n) og råke (II)
han slo meghan slo meg / ho slo guten på kinnet med flathandaho slo guten på kinnet med flathanda / slå neven i bordetslå neven i bordet / slå noko i fillerslå noko i filler / slå nokon helselausslå nokon helselaus / slå ei pasning i fortball, sentreslå ei pasning i fortball, sentre / slå floke; sjå I floke 5slå floke; sjå I floke 5 / slå handa av ikkje hjelpe lengerslå handa av ikkje hjelpe lenger / slå seg på brystet òg: skryteslå seg på brystet òg: skryte / slå av ei framtannslå av ei framtann / slå i ein spikarslå i ein spikar / slå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sinslå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sin / slå på harpe, trommeslå på harpe, tromme / slå inn 100 kroner på kassaapparatetslå inn 100 kroner på kassaapparatet / slå med vengeneslå med vengene / slå opp ein gammal skadeslå opp ein gammal skade / slå på tråden ringjeslå på tråden ringje / slå til nokonslå til nokon / auka kostnader slår ut i høgare prisarauka kostnader slår ut i høgare prisar
: han slo meghan slo meg / ho slo guten på kinnet med flathandaho slo guten på kinnet med flathanda / slå neven i bordetslå neven i bordet / slå noko i fillerslå noko i filler / slå nokon helselausslå nokon helselaus / slå ei pasning i fortball, sentreslå ei pasning i fortball, sentre / slå floke; sjå I floke 5slå floke; sjå I floke 5 / slå handa av ikkje hjelpe lengerslå handa av ikkje hjelpe lenger / slå seg på brystet òg: skryteslå seg på brystet òg: skryte / slå av ei framtannslå av ei framtann / slå i ein spikarslå i ein spikar / slå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sinslå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sin / slå på harpe, trommeslå på harpe, tromme / slå inn 100 kroner på kassaapparatetslå inn 100 kroner på kassaapparatet / slå med vengeneslå med vengene / slå opp ein gammal skadeslå opp ein gammal skade / slå på tråden ringjeslå på tråden ringje / slå til nokonslå til nokon / auka kostnader slår ut i høgare prisarauka kostnader slår ut i høgare prisar
// dunke, støyte
slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
: slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
// dunke, støyte
slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
: slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
// hogge av, skjere
slå grasslå gras
: slå grasslå gras
// hogge av, skjere
slå grasslå gras
: slå grasslå gras
// i musikk: markere rytme med taktstokk eller hand
slå taktaslå takta
: slå taktaslå takta
// i musikk: markere rytme med taktstokk eller hand
slå taktaslå takta
: slå taktaslå takta
// i leik:
slå ballslå ball
: slå ballslå ball
// i leik:
slå ballslå ball
: slå ballslå ball
//
slå kloa i òg: få tak i òg: få tak i
slå kloa i òg: få tak i òg: få tak i //
slå eit slag for gå i brodden for (noko) gå i brodden for (noko)
slå eit slag for gå i brodden for (noko) gå i brodden for (noko)
2 banke (II), pulsere
kjenne kor hjartet slårkjenne kor hjartet slår / hjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deghjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deg
: kjenne kor hjartet slårkjenne kor hjartet slår / hjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deghjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deg
2 banke (II), pulsere
kjenne kor hjartet slårkjenne kor hjartet slår / hjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deghjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deg
: kjenne kor hjartet slårkjenne kor hjartet slår / hjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deghjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deg
3 sigre, vinne over
slå fiendenslå fienden / slå åtaket attendeslå åtaket attende / slå ein i samløpslå ein i samløp
: slå fiendenslå fienden / slå åtaket attendeslå åtaket attende / slå ein i samløpslå ein i samløp
// tvinge (II)
slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
: slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
// tvinge (II)
slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
: slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
3 sigre, vinne over
slå fiendenslå fienden / slå åtaket attendeslå åtaket attende / slå ein i samløpslå ein i samløp
: slå fiendenslå fienden / slå åtaket attendeslå åtaket attende / slå ein i samløpslå ein i samløp
// tvinge (II)
slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
: slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
// tvinge (II)
slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
: slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
4 råke (II)
bli slått av ei ulykkebli slått av ei ulykke / det slo meg at dette var rett stod med eitt klartdet slo meg at dette var rett stod med eitt klart
: bli slått av ei ulykkebli slått av ei ulykke / det slo meg at dette var rett stod med eitt klartdet slo meg at dette var rett stod med eitt klart
// rive med, gjere verknad
ein film som slårein film som slår
: ein film som slårein film som slår
// rive med, gjere verknad
ein film som slårein film som slår
: ein film som slårein film som slår
// i presens partisipp:
ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
: ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
// i presens partisipp:
ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
: ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
4 råke (II)
bli slått av ei ulykkebli slått av ei ulykke / det slo meg at dette var rett stod med eitt klartdet slo meg at dette var rett stod med eitt klart
: bli slått av ei ulykkebli slått av ei ulykke / det slo meg at dette var rett stod med eitt klartdet slo meg at dette var rett stod med eitt klart
// rive med, gjere verknad
ein film som slårein film som slår
: ein film som slårein film som slår
// rive med, gjere verknad
ein film som slårein film som slår
: ein film som slårein film som slår
// i presens partisipp:
ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
: ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
// i presens partisipp:
ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
: ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
5 lage lyd, smell
tora slårtora slår / klokka slårklokka slår / vindauget stod og slovindauget stod og slo / flagget slo i vindenflagget slo i vinden
: tora slårtora slår / klokka slårklokka slår / vindauget stod og slovindauget stod og slo / flagget slo i vindenflagget slo i vinden
5 lage lyd, smell
tora slårtora slår / klokka slårklokka slår / vindauget stod og slovindauget stod og slo / flagget slo i vindenflagget slo i vinden
: tora slårtora slår / klokka slårklokka slår / vindauget stod og slovindauget stod og slo / flagget slo i vindenflagget slo i vinden
6 få til, lage, skape
slå ein sirkelslå ein sirkel / slå ein tunnelslå ein tunnel / slå eldslå eld / slå alarmslå alarm
: slå ein sirkelslå ein sirkel / slå ein tunnelslå ein tunnel / slå eldslå eld / slå alarmslå alarm
// prege
slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
: slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
// prege
slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
: slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
// gjere
slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
: slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
// gjere
slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
: slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
6 få til, lage, skape
slå ein sirkelslå ein sirkel / slå ein tunnelslå ein tunnel / slå eldslå eld / slå alarmslå alarm
: slå ein sirkelslå ein sirkel / slå ein tunnelslå ein tunnel / slå eldslå eld / slå alarmslå alarm
// prege
slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
: slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
// prege
slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
: slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
// gjere
slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
: slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
// gjere
slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
: slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
7 binde, leggje
slå eit tau rundt noko(n)slå eit tau rundt noko(n) / slå papir rundt nokoslå papir rundt noko / slå armane rundt halsen på einslå armane rundt halsen på ein
: slå eit tau rundt noko(n)slå eit tau rundt noko(n) / slå papir rundt nokoslå papir rundt noko / slå armane rundt halsen på einslå armane rundt halsen på ein
// knyte (I)
slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
: slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
// knyte (I)
slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
: slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
7 binde, leggje
slå eit tau rundt noko(n)slå eit tau rundt noko(n) / slå papir rundt nokoslå papir rundt noko / slå armane rundt halsen på einslå armane rundt halsen på ein
: slå eit tau rundt noko(n)slå eit tau rundt noko(n) / slå papir rundt nokoslå papir rundt noko / slå armane rundt halsen på einslå armane rundt halsen på ein
// knyte (I)
slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
: slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
// knyte (I)
slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
: slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
8 helle, la strøyme, tømme
slå ei bytte vatn på varmenslå ei bytte vatn på varmen / slå lens; sjå II lens 1slå lens; sjå II lens 1 / slå i seg ein dramslå i seg ein dram
: slå ei bytte vatn på varmenslå ei bytte vatn på varmen / slå lens; sjå II lens 1slå lens; sjå II lens 1 / slå i seg ein dramslå i seg ein dram
8 helle, la strøyme, tømme
slå ei bytte vatn på varmenslå ei bytte vatn på varmen / slå lens; sjå II lens 1slå lens; sjå II lens 1 / slå i seg ein dramslå i seg ein dram
: slå ei bytte vatn på varmenslå ei bytte vatn på varmen / slå lens; sjå II lens 1slå lens; sjå II lens 1 / slå i seg ein dramslå i seg ein dram
9 få (snøgt), kome i ei viss stode eller ein viss tilstand
slå auga nedslå auga ned
: slå auga nedslå auga ned
// refleksivt: vri (II)
døra har slått segdøra har slått seg
: døra har slått segdøra har slått seg
// refleksivt: vri (II)
døra har slått segdøra har slått seg
: døra har slått segdøra har slått seg
// gje
slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
: slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
// gje
slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
: slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
// gje snøgt utslag
visaren slo utvisaren slo ut
: visaren slo utvisaren slo ut
// gje snøgt utslag
visaren slo utvisaren slo ut
: visaren slo utvisaren slo ut
9 få (snøgt), kome i ei viss stode eller ein viss tilstand
slå auga nedslå auga ned
: slå auga nedslå auga ned
// refleksivt: vri (II)
døra har slått segdøra har slått seg
: døra har slått segdøra har slått seg
// refleksivt: vri (II)
døra har slått segdøra har slått seg
: døra har slått segdøra har slått seg
// gje
slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
: slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
// gje
slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
: slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
// gje snøgt utslag
visaren slo utvisaren slo ut
: visaren slo utvisaren slo ut
// gje snøgt utslag
visaren slo utvisaren slo ut
: visaren slo utvisaren slo ut
10 sprenge, trengje
granatane slo gjennom jordvollengranatane slo gjennom jordvollen / slå rot røte seg; finne seg til retteslå rot røte seg; finne seg til rette
: granatane slo gjennom jordvollengranatane slo gjennom jordvollen / slå rot røte seg; finne seg til retteslå rot røte seg; finne seg til rette
// loge (II)
flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
: flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
// loge (II)
flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
: flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
// ruse, strøyme fram
bårene slo over båtenbårene slo over båten
: bårene slo over båtenbårene slo over båten
// ruse, strøyme fram
bårene slo over båtenbårene slo over båten
: bårene slo over båtenbårene slo over båten
10 sprenge, trengje
granatane slo gjennom jordvollengranatane slo gjennom jordvollen / slå rot røte seg; finne seg til retteslå rot røte seg; finne seg til rette
: granatane slo gjennom jordvollengranatane slo gjennom jordvollen / slå rot røte seg; finne seg til retteslå rot røte seg; finne seg til rette
// loge (II)
flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
: flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
// loge (II)
flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
: flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
// ruse, strøyme fram
bårene slo over båtenbårene slo over båten
: bårene slo over båtenbårene slo over båten
// ruse, strøyme fram
bårene slo over båtenbårene slo over båten
: bårene slo over båtenbårene slo over båten
11 fortelje, melde (III)
slå ei plate, skrøneslå ei plate, skrøne / slå nokon konkursslå nokon konkurs / slå av ein pratslå av ein prat / ho slo opp med han ho heva trulovinga med hanho slo opp med han ho heva trulovinga med han
: slå ei plate, skrøneslå ei plate, skrøne / slå nokon konkursslå nokon konkurs / slå av ein pratslå av ein prat / ho slo opp med han ho heva trulovinga med hanho slo opp med han ho heva trulovinga med han
11 fortelje, melde (III)
slå ei plate, skrøneslå ei plate, skrøne / slå nokon konkursslå nokon konkurs / slå av ein pratslå av ein prat / ho slo opp med han ho heva trulovinga med hanho slo opp med han ho heva trulovinga med han
: slå ei plate, skrøneslå ei plate, skrøne / slå nokon konkursslå nokon konkurs / slå av ein pratslå av ein prat / ho slo opp med han ho heva trulovinga med hanho slo opp med han ho heva trulovinga med han
12 gå (I)
slå eit slag over golvetslå eit slag over golvet / refl: slå seg med gje seg medrefl: slå seg med gje seg med
: slå eit slag over golvetslå eit slag over golvet / refl: slå seg med gje seg medrefl: slå seg med gje seg med
// baute
båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
: båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
// baute
båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
: båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
//
slå følgje med gje seg i lag med gje seg i lag med
slå følgje med gje seg i lag med gje seg i lag med
12 gå (I)
slå eit slag over golvetslå eit slag over golvet / refl: slå seg med gje seg medrefl: slå seg med gje seg med
: slå eit slag over golvetslå eit slag over golvet / refl: slå seg med gje seg medrefl: slå seg med gje seg med
// baute
båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
: båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
// baute
båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
: båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
//
slå følgje med gje seg i lag med gje seg i lag med
slå følgje med gje seg i lag med gje seg i lag med
13 refleksivt i faste uttrykk
//
slå seg fram òg: arbeide, streve seg fram òg: arbeide, streve seg fram
slå seg fram òg: arbeide, streve seg fram òg: arbeide, streve seg fram //
slå seg laus retteleg more seg retteleg more seg
slå seg laus retteleg more seg retteleg more seg //
slå seg ned setje seg; busetje seg setje seg; busetje seg
slå seg ned setje seg; busetje seg setje seg; busetje seg //
slå seg opp arbeide seg fram arbeide seg fram
slå seg opp arbeide seg fram arbeide seg fram //
slå seg på byrje med (handel) byrje med (handel)
slå seg på byrje med (handel) byrje med (handel) //
slå seg til gje seg til gje seg til
slå seg til gje seg til gje seg til
13 refleksivt i faste uttrykk
//
slå seg fram òg: arbeide, streve seg fram òg: arbeide, streve seg fram
slå seg fram òg: arbeide, streve seg fram òg: arbeide, streve seg fram //
slå seg laus retteleg more seg retteleg more seg
slå seg laus retteleg more seg retteleg more seg //
slå seg ned setje seg; busetje seg setje seg; busetje seg
slå seg ned setje seg; busetje seg setje seg; busetje seg //
slå seg opp arbeide seg fram arbeide seg fram
slå seg opp arbeide seg fram arbeide seg fram //
slå seg på byrje med (handel) byrje med (handel)
slå seg på byrje med (handel) byrje med (handel) //
slå seg til gje seg til gje seg til
slå seg til gje seg til gje seg til
14 med partikkel, i faste uttrykk
//
slå an fengje, bli omtykt fengje, bli omtykt
slå an fengje, bli omtykt fengje, bli omtykt //
slå an på flørte med ein gut, ei jente flørte med ein gut, ei jente
slå an på flørte med ein gut, ei jente flørte med ein gut, ei jente //
slå av på minke (prisane, krava) minke (prisane, krava)
slå av på minke (prisane, krava) minke (prisane, krava) //
slå bort ikkje vilje snakke om (noko) ikkje vilje snakke om (noko)
slå bort ikkje vilje snakke om (noko) ikkje vilje snakke om (noko) //
slå fast konstatere konstatere
slå fast konstatere konstatere //
slå feil mislykkast mislykkast
slå feil mislykkast mislykkast //
slå frampå om ymte om ymte om
slå frampå om ymte om ymte om //
slå frå seg forsvare seg; gje opp tanken på forsvare seg; gje opp tanken på
slå frå seg forsvare seg; gje opp tanken på forsvare seg; gje opp tanken på //
slå i hel drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
slå i hel drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
//
slå ned òg: knekkje, knuse òg: knekkje, knuse
slå ned òg: knekkje, knuse òg: knekkje, knuse //
slå ned på kaste seg over, peike på kaste seg over, peike på
slå ned på kaste seg over, peike på kaste seg over, peike på //
slå om skifte skifte
slå om skifte skifte //
slå opp kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
slå opp kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
//
slå saman sameine sameine
slå saman sameine sameine //
slå stort på leve flott, sløse leve flott, sløse
slå stort på leve flott, sløse leve flott, sløse //
slå til godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast
slå til godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast //
slå ut gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
slå ut gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
14 med partikkel, i faste uttrykk
//
slå an fengje, bli omtykt fengje, bli omtykt
slå an fengje, bli omtykt fengje, bli omtykt //
slå an på flørte med ein gut, ei jente flørte med ein gut, ei jente
slå an på flørte med ein gut, ei jente flørte med ein gut, ei jente //
slå av på minke (prisane, krava) minke (prisane, krava)
slå av på minke (prisane, krava) minke (prisane, krava) //
slå bort ikkje vilje snakke om (noko) ikkje vilje snakke om (noko)
slå bort ikkje vilje snakke om (noko) ikkje vilje snakke om (noko) //
slå fast konstatere konstatere
slå fast konstatere konstatere //
slå feil mislykkast mislykkast
slå feil mislykkast mislykkast //
slå frampå om ymte om ymte om
slå frampå om ymte om ymte om //
slå frå seg forsvare seg; gje opp tanken på forsvare seg; gje opp tanken på
slå frå seg forsvare seg; gje opp tanken på forsvare seg; gje opp tanken på //
slå i hel drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
slå i hel drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
//
slå ned òg: knekkje, knuse òg: knekkje, knuse
slå ned òg: knekkje, knuse òg: knekkje, knuse //
slå ned på kaste seg over, peike på kaste seg over, peike på
slå ned på kaste seg over, peike på kaste seg over, peike på //
slå om skifte skifte
slå om skifte skifte //
slå opp kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
slå opp kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
//
slå saman sameine sameine
slå saman sameine sameine //
slå stort på leve flott, sløse leve flott, sløse
slå stort på leve flott, sløse leve flott, sløse //
slå til godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast
slå til godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast //
slå ut gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
slå ut gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
1 føre handa, ein reiskap eller liknande med stor kraft mot noko(n) og råke (II)
han slo meghan slo meg / ho slo guten på kinnet med flathandaho slo guten på kinnet med flathanda / slå neven i bordetslå neven i bordet / slå noko i fillerslå noko i filler / slå nokon helselausslå nokon helselaus / slå ei pasning i fortball, sentreslå ei pasning i fortball, sentre / slå floke; sjå I floke 5slå floke; sjå I floke 5 / slå handa av ikkje hjelpe lengerslå handa av ikkje hjelpe lenger / slå seg på brystet òg: skryteslå seg på brystet òg: skryte / slå av ei framtannslå av ei framtann / slå i ein spikarslå i ein spikar / slå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sinslå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sin / slå på harpe, trommeslå på harpe, tromme / slå inn 100 kroner på kassaapparatetslå inn 100 kroner på kassaapparatet / slå med vengeneslå med vengene / slå opp ein gammal skadeslå opp ein gammal skade / slå på tråden ringjeslå på tråden ringje / slå til nokonslå til nokon / auka kostnader slår ut i høgare prisarauka kostnader slår ut i høgare prisar
: han slo meghan slo meg / ho slo guten på kinnet med flathandaho slo guten på kinnet med flathanda / slå neven i bordetslå neven i bordet / slå noko i fillerslå noko i filler / slå nokon helselausslå nokon helselaus / slå ei pasning i fortball, sentreslå ei pasning i fortball, sentre / slå floke; sjå I floke 5slå floke; sjå I floke 5 / slå handa av ikkje hjelpe lengerslå handa av ikkje hjelpe lenger / slå seg på brystet òg: skryteslå seg på brystet òg: skryte / slå av ei framtannslå av ei framtann / slå i ein spikarslå i ein spikar / slå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sinslå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sin / slå på harpe, trommeslå på harpe, tromme / slå inn 100 kroner på kassaapparatetslå inn 100 kroner på kassaapparatet / slå med vengeneslå med vengene / slå opp ein gammal skadeslå opp ein gammal skade / slå på tråden ringjeslå på tråden ringje / slå til nokonslå til nokon / auka kostnader slår ut i høgare prisarauka kostnader slår ut i høgare prisar
// dunke, støyte
slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
: slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
// dunke, støyte
slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
: slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
// hogge av, skjere
slå grasslå gras
: slå grasslå gras
// hogge av, skjere
slå grasslå gras
: slå grasslå gras
// i musikk: markere rytme med taktstokk eller hand
slå taktaslå takta
: slå taktaslå takta
// i musikk: markere rytme med taktstokk eller hand
slå taktaslå takta
: slå taktaslå takta
// i leik:
slå ballslå ball
: slå ballslå ball
// i leik:
slå ballslå ball
: slå ballslå ball
//
slå kloa i òg: få tak i òg: få tak i
slå kloa i òg: få tak i òg: få tak i //
slå eit slag for gå i brodden for (noko) gå i brodden for (noko)
slå eit slag for gå i brodden for (noko) gå i brodden for (noko)
1 føre handa, ein reiskap eller liknande med stor kraft mot noko(n) og råke (II)
han slo meghan slo meg / ho slo guten på kinnet med flathandaho slo guten på kinnet med flathanda / slå neven i bordetslå neven i bordet / slå noko i fillerslå noko i filler / slå nokon helselausslå nokon helselaus / slå ei pasning i fortball, sentreslå ei pasning i fortball, sentre / slå floke; sjå I floke 5slå floke; sjå I floke 5 / slå handa av ikkje hjelpe lengerslå handa av ikkje hjelpe lenger / slå seg på brystet òg: skryteslå seg på brystet òg: skryte / slå av ei framtannslå av ei framtann / slå i ein spikarslå i ein spikar / slå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sinslå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sin / slå på harpe, trommeslå på harpe, tromme / slå inn 100 kroner på kassaapparatetslå inn 100 kroner på kassaapparatet / slå med vengeneslå med vengene / slå opp ein gammal skadeslå opp ein gammal skade / slå på tråden ringjeslå på tråden ringje / slå til nokonslå til nokon / auka kostnader slår ut i høgare prisarauka kostnader slår ut i høgare prisar
: han slo meghan slo meg / ho slo guten på kinnet med flathandaho slo guten på kinnet med flathanda / slå neven i bordetslå neven i bordet / slå noko i fillerslå noko i filler / slå nokon helselausslå nokon helselaus / slå ei pasning i fortball, sentreslå ei pasning i fortball, sentre / slå floke; sjå I floke 5slå floke; sjå I floke 5 / slå handa av ikkje hjelpe lengerslå handa av ikkje hjelpe lenger / slå seg på brystet òg: skryteslå seg på brystet òg: skryte / slå av ei framtannslå av ei framtann / slå i ein spikarslå i ein spikar / slå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sinslå i bordet særl overf: vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sin / slå på harpe, trommeslå på harpe, tromme / slå inn 100 kroner på kassaapparatetslå inn 100 kroner på kassaapparatet / slå med vengeneslå med vengene / slå opp ein gammal skadeslå opp ein gammal skade / slå på tråden ringjeslå på tråden ringje / slå til nokonslå til nokon / auka kostnader slår ut i høgare prisarauka kostnader slår ut i høgare prisar
// dunke, støyte
slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
: slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
// dunke, støyte
slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
: slå hovudet mot veggenslå hovudet mot veggen
// hogge av, skjere
slå grasslå gras
: slå grasslå gras
// hogge av, skjere
slå grasslå gras
: slå grasslå gras
// i musikk: markere rytme med taktstokk eller hand
slå taktaslå takta
: slå taktaslå takta
// i musikk: markere rytme med taktstokk eller hand
slå taktaslå takta
: slå taktaslå takta
// i leik:
slå ballslå ball
: slå ballslå ball
// i leik:
slå ballslå ball
: slå ballslå ball
//
slå kloa i òg: få tak i òg: få tak i
slå kloa i òg: få tak i òg: få tak i //
slå eit slag for gå i brodden for (noko) gå i brodden for (noko)
slå eit slag for gå i brodden for (noko) gå i brodden for (noko)
2 banke (II), pulsere
kjenne kor hjartet slårkjenne kor hjartet slår / hjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deghjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deg
: kjenne kor hjartet slårkjenne kor hjartet slår / hjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deghjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deg
2 banke (II), pulsere
kjenne kor hjartet slårkjenne kor hjartet slår / hjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deghjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deg
: kjenne kor hjartet slårkjenne kor hjartet slår / hjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deghjartet mitt slår for deg eg er innteken, glad i deg
3 sigre, vinne over
slå fiendenslå fienden / slå åtaket attendeslå åtaket attende / slå ein i samløpslå ein i samløp
: slå fiendenslå fienden / slå åtaket attendeslå åtaket attende / slå ein i samløpslå ein i samløp
// tvinge (II)
slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
: slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
// tvinge (II)
slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
: slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
3 sigre, vinne over
slå fiendenslå fienden / slå åtaket attendeslå åtaket attende / slå ein i samløpslå ein i samløp
: slå fiendenslå fienden / slå åtaket attendeslå åtaket attende / slå ein i samløpslå ein i samløp
// tvinge (II)
slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
: slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
// tvinge (II)
slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
: slå fienden på fluktslå fienden på flukt / slå under seg store landvidderslå under seg store landvidder
4 råke (II)
bli slått av ei ulykkebli slått av ei ulykke / det slo meg at dette var rett stod med eitt klartdet slo meg at dette var rett stod med eitt klart
: bli slått av ei ulykkebli slått av ei ulykke / det slo meg at dette var rett stod med eitt klartdet slo meg at dette var rett stod med eitt klart
// rive med, gjere verknad
ein film som slårein film som slår
: ein film som slårein film som slår
// rive med, gjere verknad
ein film som slårein film som slår
: ein film som slårein film som slår
// i presens partisipp:
ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
: ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
// i presens partisipp:
ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
: ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
4 råke (II)
bli slått av ei ulykkebli slått av ei ulykke / det slo meg at dette var rett stod med eitt klartdet slo meg at dette var rett stod med eitt klart
: bli slått av ei ulykkebli slått av ei ulykke / det slo meg at dette var rett stod med eitt klartdet slo meg at dette var rett stod med eitt klart
// rive med, gjere verknad
ein film som slårein film som slår
: ein film som slårein film som slår
// rive med, gjere verknad
ein film som slårein film som slår
: ein film som slårein film som slår
// i presens partisipp:
ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
: ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
// i presens partisipp:
ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
: ein slåande likskap heilt klar, påfallandeein slåande likskap heilt klar, påfallande
5 lage lyd, smell
tora slårtora slår / klokka slårklokka slår / vindauget stod og slovindauget stod og slo / flagget slo i vindenflagget slo i vinden
: tora slårtora slår / klokka slårklokka slår / vindauget stod og slovindauget stod og slo / flagget slo i vindenflagget slo i vinden
5 lage lyd, smell
tora slårtora slår / klokka slårklokka slår / vindauget stod og slovindauget stod og slo / flagget slo i vindenflagget slo i vinden
: tora slårtora slår / klokka slårklokka slår / vindauget stod og slovindauget stod og slo / flagget slo i vindenflagget slo i vinden
6 få til, lage, skape
slå ein sirkelslå ein sirkel / slå ein tunnelslå ein tunnel / slå eldslå eld / slå alarmslå alarm
: slå ein sirkelslå ein sirkel / slå ein tunnelslå ein tunnel / slå eldslå eld / slå alarmslå alarm
// prege
slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
: slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
// prege
slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
: slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
// gjere
slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
: slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
// gjere
slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
: slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
6 få til, lage, skape
slå ein sirkelslå ein sirkel / slå ein tunnelslå ein tunnel / slå eldslå eld / slå alarmslå alarm
: slå ein sirkelslå ein sirkel / slå ein tunnelslå ein tunnel / slå eldslå eld / slå alarmslå alarm
// prege
slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
: slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
// prege
slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
: slå mynt òg: tene pengarslå mynt òg: tene pengar
// gjere
slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
: slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
// gjere
slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
: slå stiftenslå stiften / muren slo sprekkermuren slo sprekker / slå ring om verne (noko(n))slå ring om verne (noko(n)) / slå ein strek over òg: rekne som gløymdslå ein strek over òg: rekne som gløymd / slå krull på halenslå krull på halen
7 binde, leggje
slå eit tau rundt noko(n)slå eit tau rundt noko(n) / slå papir rundt nokoslå papir rundt noko / slå armane rundt halsen på einslå armane rundt halsen på ein
: slå eit tau rundt noko(n)slå eit tau rundt noko(n) / slå papir rundt nokoslå papir rundt noko / slå armane rundt halsen på einslå armane rundt halsen på ein
// knyte (I)
slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
: slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
// knyte (I)
slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
: slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
7 binde, leggje
slå eit tau rundt noko(n)slå eit tau rundt noko(n) / slå papir rundt nokoslå papir rundt noko / slå armane rundt halsen på einslå armane rundt halsen på ein
: slå eit tau rundt noko(n)slå eit tau rundt noko(n) / slå papir rundt nokoslå papir rundt noko / slå armane rundt halsen på einslå armane rundt halsen på ein
// knyte (I)
slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
: slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
// knyte (I)
slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
: slå ein knuteslå ein knute / slå knute på segslå knute på seg
8 helle, la strøyme, tømme
slå ei bytte vatn på varmenslå ei bytte vatn på varmen / slå lens; sjå II lens 1slå lens; sjå II lens 1 / slå i seg ein dramslå i seg ein dram
: slå ei bytte vatn på varmenslå ei bytte vatn på varmen / slå lens; sjå II lens 1slå lens; sjå II lens 1 / slå i seg ein dramslå i seg ein dram
8 helle, la strøyme, tømme
slå ei bytte vatn på varmenslå ei bytte vatn på varmen / slå lens; sjå II lens 1slå lens; sjå II lens 1 / slå i seg ein dramslå i seg ein dram
: slå ei bytte vatn på varmenslå ei bytte vatn på varmen / slå lens; sjå II lens 1slå lens; sjå II lens 1 / slå i seg ein dramslå i seg ein dram
9 få (snøgt), kome i ei viss stode eller ein viss tilstand
slå auga nedslå auga ned
: slå auga nedslå auga ned
// refleksivt: vri (II)
døra har slått segdøra har slått seg
: døra har slått segdøra har slått seg
// refleksivt: vri (II)
døra har slått segdøra har slått seg
: døra har slått segdøra har slått seg
// gje
slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
: slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
// gje
slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
: slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
// gje snøgt utslag
visaren slo utvisaren slo ut
: visaren slo utvisaren slo ut
// gje snøgt utslag
visaren slo utvisaren slo ut
: visaren slo utvisaren slo ut
9 få (snøgt), kome i ei viss stode eller ein viss tilstand
slå auga nedslå auga ned
: slå auga nedslå auga ned
// refleksivt: vri (II)
døra har slått segdøra har slått seg
: døra har slått segdøra har slått seg
// refleksivt: vri (II)
døra har slått segdøra har slått seg
: døra har slått segdøra har slått seg
// gje
slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
: slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
// gje
slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
: slå seg i lag medslå seg i lag med / muren har slått seg på innsida er rimete el. råskenmuren har slått seg på innsida er rimete el. råsken / sjukdomen slo seg på lungene sette seg fast isjukdomen slo seg på lungene sette seg fast i / slå seg til ro roe segslå seg til ro roe seg / slå seg til ro med nøye seg medslå seg til ro med nøye seg med / slå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umoglegslå seg vrang gjere seg vanskeleg, bli umogleg / slå att, opp døraslå att, opp døra / slå av, på lysetslå av, på lyset / slå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etterslå etter, opp noko i ei bok opne for å sjå etter / slå opp, saman bokaslå opp, saman boka / slå opp auga opne augaslå opp auga opne auga
// gje snøgt utslag
visaren slo utvisaren slo ut
: visaren slo utvisaren slo ut
// gje snøgt utslag
visaren slo utvisaren slo ut
: visaren slo utvisaren slo ut
10 sprenge, trengje
granatane slo gjennom jordvollengranatane slo gjennom jordvollen / slå rot røte seg; finne seg til retteslå rot røte seg; finne seg til rette
: granatane slo gjennom jordvollengranatane slo gjennom jordvollen / slå rot røte seg; finne seg til retteslå rot røte seg; finne seg til rette
// loge (II)
flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
: flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
// loge (II)
flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
: flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
// ruse, strøyme fram
bårene slo over båtenbårene slo over båten
: bårene slo over båtenbårene slo over båten
// ruse, strøyme fram
bårene slo over båtenbårene slo over båten
: bårene slo over båtenbårene slo over båten
10 sprenge, trengje
granatane slo gjennom jordvollengranatane slo gjennom jordvollen / slå rot røte seg; finne seg til retteslå rot røte seg; finne seg til rette
: granatane slo gjennom jordvollengranatane slo gjennom jordvollen / slå rot røte seg; finne seg til retteslå rot røte seg; finne seg til rette
// loge (II)
flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
: flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
// loge (II)
flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
: flammene slo i vêretflammene slo i vêret / slå igjennom som forfattar bli kjendslå igjennom som forfattar bli kjend / sjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppensjukdomen slo inn, ut voks innetter, utetter i kroppen / ei rar lukt slo mot oss møtte ossei rar lukt slo mot oss møtte oss / lynet slo nedlynet slo ned
// ruse, strøyme fram
bårene slo over båtenbårene slo over båten
: bårene slo over båtenbårene slo over båten
// ruse, strøyme fram
bårene slo over båtenbårene slo over båten
: bårene slo over båtenbårene slo over båten
11 fortelje, melde (III)
slå ei plate, skrøneslå ei plate, skrøne / slå nokon konkursslå nokon konkurs / slå av ein pratslå av ein prat / ho slo opp med han ho heva trulovinga med hanho slo opp med han ho heva trulovinga med han
: slå ei plate, skrøneslå ei plate, skrøne / slå nokon konkursslå nokon konkurs / slå av ein pratslå av ein prat / ho slo opp med han ho heva trulovinga med hanho slo opp med han ho heva trulovinga med han
11 fortelje, melde (III)
slå ei plate, skrøneslå ei plate, skrøne / slå nokon konkursslå nokon konkurs / slå av ein pratslå av ein prat / ho slo opp med han ho heva trulovinga med hanho slo opp med han ho heva trulovinga med han
: slå ei plate, skrøneslå ei plate, skrøne / slå nokon konkursslå nokon konkurs / slå av ein pratslå av ein prat / ho slo opp med han ho heva trulovinga med hanho slo opp med han ho heva trulovinga med han
12 gå (I)
slå eit slag over golvetslå eit slag over golvet / refl: slå seg med gje seg medrefl: slå seg med gje seg med
: slå eit slag over golvetslå eit slag over golvet / refl: slå seg med gje seg medrefl: slå seg med gje seg med
// baute
båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
: båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
// baute
båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
: båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
//
slå følgje med gje seg i lag med gje seg i lag med
slå følgje med gje seg i lag med gje seg i lag med
12 gå (I)
slå eit slag over golvetslå eit slag over golvet / refl: slå seg med gje seg medrefl: slå seg med gje seg med
: slå eit slag over golvetslå eit slag over golvet / refl: slå seg med gje seg medrefl: slå seg med gje seg med
// baute
båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
: båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
// baute
båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
: båten slo seg opp mot vindenbåten slo seg opp mot vinden
//
slå følgje med gje seg i lag med gje seg i lag med
slå følgje med gje seg i lag med gje seg i lag med
13 refleksivt i faste uttrykk
//
slå seg fram òg: arbeide, streve seg fram òg: arbeide, streve seg fram
slå seg fram òg: arbeide, streve seg fram òg: arbeide, streve seg fram //
slå seg laus retteleg more seg retteleg more seg
slå seg laus retteleg more seg retteleg more seg //
slå seg ned setje seg; busetje seg setje seg; busetje seg
slå seg ned setje seg; busetje seg setje seg; busetje seg //
slå seg opp arbeide seg fram arbeide seg fram
slå seg opp arbeide seg fram arbeide seg fram //
slå seg på byrje med (handel) byrje med (handel)
slå seg på byrje med (handel) byrje med (handel) //
slå seg til gje seg til gje seg til
slå seg til gje seg til gje seg til
13 refleksivt i faste uttrykk
//
slå seg fram òg: arbeide, streve seg fram òg: arbeide, streve seg fram
slå seg fram òg: arbeide, streve seg fram òg: arbeide, streve seg fram //
slå seg laus retteleg more seg retteleg more seg
slå seg laus retteleg more seg retteleg more seg //
slå seg ned setje seg; busetje seg setje seg; busetje seg
slå seg ned setje seg; busetje seg setje seg; busetje seg //
slå seg opp arbeide seg fram arbeide seg fram
slå seg opp arbeide seg fram arbeide seg fram //
slå seg på byrje med (handel) byrje med (handel)
slå seg på byrje med (handel) byrje med (handel) //
slå seg til gje seg til gje seg til
slå seg til gje seg til gje seg til
14 med partikkel, i faste uttrykk
//
slå an fengje, bli omtykt fengje, bli omtykt
slå an fengje, bli omtykt fengje, bli omtykt //
slå an på flørte med ein gut, ei jente flørte med ein gut, ei jente
slå an på flørte med ein gut, ei jente flørte med ein gut, ei jente //
slå av på minke (prisane, krava) minke (prisane, krava)
slå av på minke (prisane, krava) minke (prisane, krava) //
slå bort ikkje vilje snakke om (noko) ikkje vilje snakke om (noko)
slå bort ikkje vilje snakke om (noko) ikkje vilje snakke om (noko) //
slå fast konstatere konstatere
slå fast konstatere konstatere //
slå feil mislykkast mislykkast
slå feil mislykkast mislykkast //
slå frampå om ymte om ymte om
slå frampå om ymte om ymte om //
slå frå seg forsvare seg; gje opp tanken på forsvare seg; gje opp tanken på
slå frå seg forsvare seg; gje opp tanken på forsvare seg; gje opp tanken på //
slå i hel drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
slå i hel drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
//
slå ned òg: knekkje, knuse òg: knekkje, knuse
slå ned òg: knekkje, knuse òg: knekkje, knuse //
slå ned på kaste seg over, peike på kaste seg over, peike på
slå ned på kaste seg over, peike på kaste seg over, peike på //
slå om skifte skifte
slå om skifte skifte //
slå opp kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
slå opp kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
//
slå saman sameine sameine
slå saman sameine sameine //
slå stort på leve flott, sløse leve flott, sløse
slå stort på leve flott, sløse leve flott, sløse //
slå til godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast
slå til godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast //
slå ut gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
slå ut gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
14 med partikkel, i faste uttrykk
//
slå an fengje, bli omtykt fengje, bli omtykt
slå an fengje, bli omtykt fengje, bli omtykt //
slå an på flørte med ein gut, ei jente flørte med ein gut, ei jente
slå an på flørte med ein gut, ei jente flørte med ein gut, ei jente //
slå av på minke (prisane, krava) minke (prisane, krava)
slå av på minke (prisane, krava) minke (prisane, krava) //
slå bort ikkje vilje snakke om (noko) ikkje vilje snakke om (noko)
slå bort ikkje vilje snakke om (noko) ikkje vilje snakke om (noko) //
slå fast konstatere konstatere
slå fast konstatere konstatere //
slå feil mislykkast mislykkast
slå feil mislykkast mislykkast //
slå frampå om ymte om ymte om
slå frampå om ymte om ymte om //
slå frå seg forsvare seg; gje opp tanken på forsvare seg; gje opp tanken på
slå frå seg forsvare seg; gje opp tanken på forsvare seg; gje opp tanken på //
slå i hel drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
slå i hel drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
drepe; òg: bli kvitt, få unna
slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
: slå i hel tida med kortspelslå i hel tida med kortspel
//
slå ned òg: knekkje, knuse òg: knekkje, knuse
slå ned òg: knekkje, knuse òg: knekkje, knuse //
slå ned på kaste seg over, peike på kaste seg over, peike på
slå ned på kaste seg over, peike på kaste seg over, peike på //
slå om skifte skifte
slå om skifte skifte //
slå opp kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
slå opp kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
kunngjere (i avis, blad) med store overskrifter
hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
: hesten slo opp bak hesten sparka bakoverhesten slo opp bak hesten sparka bakover
//
slå saman sameine sameine
slå saman sameine sameine //
slå stort på leve flott, sløse leve flott, sløse
slå stort på leve flott, sløse leve flott, sløse //
slå til godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast
slå til godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast godta, seie ja; gripe (hardt) inn; bere til; lykkast //
slå ut gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
slå ut gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
gjere brå rørsle utover; òg: vinne over
slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga
: slå ut med armaneslå ut med armane / slå ut ei rute, ei tannslå ut ei rute, ei tann / slå ut konkurrenten frå tevlingaslå ut konkurrenten frå tevlinga

 

Resultat pr. side