Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I skur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skur
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet skur
(norrønt skúr) kort, kraftig byge
haglskur, regnskurhaglskur, regnskur / få en skur av småstein over segfå en skur av småstein over seg
: haglskur, regnskurhaglskur, regnskur / få en skur av småstein over segfå en skur av småstein over seg
kort, kraftig byge
haglskur, regnskurhaglskur, regnskur / få en skur av småstein over segfå en skur av småstein over seg
: haglskur, regnskurhaglskur, regnskur / få en skur av småstein over segfå en skur av småstein over seg
II skur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skur
; el. II skurd m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skurd
(norrønt skurðr)
1 det å skjære, særlig modent korn
på gårdene i bygda drev de med skuren skuronnapå gårdene i bygda drev de med skuren skuronna
: på gårdene i bygda drev de med skuren skuronnapå gårdene i bygda drev de med skuren skuronna
// skjæring av tømmer til trelast
// skjæring av tømmer til trelast
1 det å skjære, særlig modent korn
på gårdene i bygda drev de med skuren skuronnapå gårdene i bygda drev de med skuren skuronna
: på gårdene i bygda drev de med skuren skuronnapå gårdene i bygda drev de med skuren skuronna
// skjæring av tømmer til trelast
// skjæring av tømmer til trelast
2 hakk, skår, særlig på geværsikte
2 hakk, skår, særlig på geværsikte
1 det å skjære, særlig modent korn
på gårdene i bygda drev de med skuren skuronnapå gårdene i bygda drev de med skuren skuronna
: på gårdene i bygda drev de med skuren skuronnapå gårdene i bygda drev de med skuren skuronna
// skjæring av tømmer til trelast
// skjæring av tømmer til trelast
1 det å skjære, særlig modent korn
på gårdene i bygda drev de med skuren skuronnapå gårdene i bygda drev de med skuren skuronna
: på gårdene i bygda drev de med skuren skuronnapå gårdene i bygda drev de med skuren skuronna
// skjæring av tømmer til trelast
// skjæring av tømmer til trelast
2 hakk, skår, særlig på geværsikte
2 hakk, skår, særlig på geværsikte
III skur n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skur
(samme opprinnelse som norrønt skúr 'hinne om mandelkjerne') mindre uthus eller tilbygg, skjul
leskur, redskapsskurleskur, redskapsskur
: leskur, redskapsskurleskur, redskapsskur
mindre uthus eller tilbygg, skjul
leskur, redskapsskurleskur, redskapsskur
: leskur, redskapsskurleskur, redskapsskur

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I skur f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet skur
(norrønt skúr) kort og kraftig bye (I)
haglskurhaglskur / regnskurregnskur / få ei skur av småstein over segfå ei skur av småstein over seg
: haglskurhaglskur / regnskurregnskur / få ei skur av småstein over segfå ei skur av småstein over seg
kort og kraftig bye (I)
haglskurhaglskur / regnskurregnskur / få ei skur av småstein over segfå ei skur av småstein over seg
: haglskurhaglskur / regnskurregnskur / få ei skur av småstein over segfå ei skur av småstein over seg
II skur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skur
(kanskje samanheng med norrønt skurfir 'slags fugl') (gul)sporv
gulskurgulskur
: gulskurgulskur
(gul)sporv
gulskurgulskur
: gulskurgulskur
III skur m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skur
; el. II skurd m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skurd
(same opphav som I skurd)
1 det å skjere gjennom noko; måte å skjere på
1 det å skjere gjennom noko; måte å skjere på
2 stad der noko er skore
ha ein stygg skur i handaha ein stygg skur i handa
: ha ein stygg skur i handaha ein stygg skur i handa
2 stad der noko er skore
ha ein stygg skur i handaha ein stygg skur i handa
: ha ein stygg skur i handaha ein stygg skur i handa
3 det å skjere, kutte og hauste korn eller anna frøavling (for hand, med maskin)
kornet er moge for skurkornet er moge for skur
: kornet er moge for skurkornet er moge for skur
3 det å skjere, kutte og hauste korn eller anna frøavling (for hand, med maskin)
kornet er moge for skurkornet er moge for skur
: kornet er moge for skurkornet er moge for skur
4 skurdonn (2)
det var midt i skurendet var midt i skuren
: det var midt i skurendet var midt i skuren
4 skurdonn (2)
det var midt i skurendet var midt i skuren
: det var midt i skurendet var midt i skuren
5 korn som skal skjerast eller er skore
setje skuren i rauksetje skuren i rauk
: setje skuren i rauksetje skuren i rauk
5 korn som skal skjerast eller er skore
setje skuren i rauksetje skuren i rauk
: setje skuren i rauksetje skuren i rauk
6 det å skjere skurdlast av tømmer
6 det å skjere skurdlast av tømmer
7 skurdlast
7 skurdlast
8 bakre siktemiddel på eit gevær
skur og kornskur og korn
: skur og kornskur og korn
8 bakre siktemiddel på eit gevær
skur og kornskur og korn
: skur og kornskur og korn
1 det å skjere gjennom noko; måte å skjere på
1 det å skjere gjennom noko; måte å skjere på
2 stad der noko er skore
ha ein stygg skur i handaha ein stygg skur i handa
: ha ein stygg skur i handaha ein stygg skur i handa
2 stad der noko er skore
ha ein stygg skur i handaha ein stygg skur i handa
: ha ein stygg skur i handaha ein stygg skur i handa
3 det å skjere, kutte og hauste korn eller anna frøavling (for hand, med maskin)
kornet er moge for skurkornet er moge for skur
: kornet er moge for skurkornet er moge for skur
3 det å skjere, kutte og hauste korn eller anna frøavling (for hand, med maskin)
kornet er moge for skurkornet er moge for skur
: kornet er moge for skurkornet er moge for skur
4 skurdonn (2)
det var midt i skurendet var midt i skuren
: det var midt i skurendet var midt i skuren
4 skurdonn (2)
det var midt i skurendet var midt i skuren
: det var midt i skurendet var midt i skuren
5 korn som skal skjerast eller er skore
setje skuren i rauksetje skuren i rauk
: setje skuren i rauksetje skuren i rauk
5 korn som skal skjerast eller er skore
setje skuren i rauksetje skuren i rauk
: setje skuren i rauksetje skuren i rauk
6 det å skjere skurdlast av tømmer
6 det å skjere skurdlast av tømmer
7 skurdlast
7 skurdlast
8 bakre siktemiddel på eit gevær
skur og kornskur og korn
: skur og kornskur og korn
8 bakre siktemiddel på eit gevær
skur og kornskur og korn
: skur og kornskur og korn
IV skur n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skur
(same opphav som norrønt skúr 'hinne kring mandelkjernen') mindre uthus eller tilbygg til hus; skjul, skjå (I)
leskurleskur / vognskurvognskur / uthuset var berre eit skuruthuset var berre eit skur
: leskurleskur / vognskurvognskur / uthuset var berre eit skuruthuset var berre eit skur
mindre uthus eller tilbygg til hus; skjul, skjå (I)
leskurleskur / vognskurvognskur / uthuset var berre eit skuruthuset var berre eit skur
: leskurleskur / vognskurvognskur / uthuset var berre eit skuruthuset var berre eit skur

 

Resultat pr. side