Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
skrive verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet skrive
(norrønt skrifa, latin scribere, i tyding 2 etter tysk)
1 lage skrift med blyant, penn, skrivemaskin eller ein annan skrivereiskap
skrive brevskrive brev / skrive namnet sittskrive namnet sitt / skrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehusetskrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehuset / skrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnastskrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnast / skrive utydelegskrive utydeleg / leve av å skrive livnære seg som forfattar, skribentleve av å skrive livnære seg som forfattar, skribent / skrive med blyantskrive med blyant / det kan du skrive opp det kan du vere viss pådet kan du skrive opp det kan du vere viss på / skrive på maskinskrive på maskin / i dag skriv vi 3. desemberi dag skriv vi 3. desember
: skrive brevskrive brev / skrive namnet sittskrive namnet sitt / skrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehusetskrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehuset / skrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnastskrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnast / skrive utydelegskrive utydeleg / leve av å skrive livnære seg som forfattar, skribentleve av å skrive livnære seg som forfattar, skribent / skrive med blyantskrive med blyant / det kan du skrive opp det kan du vere viss pådet kan du skrive opp det kan du vere viss på / skrive på maskinskrive på maskin / i dag skriv vi 3. desemberi dag skriv vi 3. desember
//
skrive falsk forfalske namnetrekk forfalske namnetrekk
skrive falsk forfalske namnetrekk forfalske namnetrekk //
som skrive står som alle veit som alle veit
som skrive står som alle veit som alle veit
1 lage skrift med blyant, penn, skrivemaskin eller ein annan skrivereiskap
skrive brevskrive brev / skrive namnet sittskrive namnet sitt / skrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehusetskrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehuset / skrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnastskrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnast / skrive utydelegskrive utydeleg / leve av å skrive livnære seg som forfattar, skribentleve av å skrive livnære seg som forfattar, skribent / skrive med blyantskrive med blyant / det kan du skrive opp det kan du vere viss pådet kan du skrive opp det kan du vere viss på / skrive på maskinskrive på maskin / i dag skriv vi 3. desemberi dag skriv vi 3. desember
: skrive brevskrive brev / skrive namnet sittskrive namnet sitt / skrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehusetskrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehuset / skrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnastskrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnast / skrive utydelegskrive utydeleg / leve av å skrive livnære seg som forfattar, skribentleve av å skrive livnære seg som forfattar, skribent / skrive med blyantskrive med blyant / det kan du skrive opp det kan du vere viss pådet kan du skrive opp det kan du vere viss på / skrive på maskinskrive på maskin / i dag skriv vi 3. desemberi dag skriv vi 3. desember
//
skrive falsk forfalske namnetrekk forfalske namnetrekk
skrive falsk forfalske namnetrekk forfalske namnetrekk //
som skrive står som alle veit som alle veit
som skrive står som alle veit som alle veit
2 i uttrykk
//
skrive seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå
skrive seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå
2 i uttrykk
//
skrive seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå
skrive seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå
3 refleksivt bruke eit namn (i underskrift)
ho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nesho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nes
: ho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nesho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nes
//
skrive seg inn la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande
skrive seg inn la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande
3 refleksivt bruke eit namn (i underskrift)
ho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nesho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nes
: ho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nesho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nes
//
skrive seg inn la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande
skrive seg inn la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande
4 i faste uttrykk med partikkel
//
skrive av kopiere kopiere
skrive av kopiere kopiere //
skrive fram i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga
skrive fram i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga //
skrive frå seg seie frå seg (noko) skriftleg seie frå seg (noko) skriftleg
skrive frå seg seie frå seg (noko) skriftleg seie frå seg (noko) skriftleg //
skrive inn føre inn føre inn
skrive inn føre inn føre inn //
skrive ned setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko) setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko)
skrive ned setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko) setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko) //
skrive om omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling
skrive om omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling //
skrive opp ta opp skriftleg, skrive ned ta opp skriftleg, skrive ned
skrive opp ta opp skriftleg, skrive ned ta opp skriftleg, skrive ned //
skrive på setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon) setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon)
skrive på setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon) setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon) //
skrive på for kausjonere for (nokon) kausjonere for (nokon)
skrive på for kausjonere for (nokon) kausjonere for (nokon) //
skrive til sende brev til nokon sende brev til nokon
skrive til sende brev til nokon sende brev til nokon //
skrive under på godta (med underskrifta si) godta (med underskrifta si)
skrive under på godta (med underskrifta si) godta (med underskrifta si) //
skrive ut i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk) i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk)
skrive ut i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk) i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk)
4 i faste uttrykk med partikkel
//
skrive av kopiere kopiere
skrive av kopiere kopiere //
skrive fram i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga
skrive fram i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga //
skrive frå seg seie frå seg (noko) skriftleg seie frå seg (noko) skriftleg
skrive frå seg seie frå seg (noko) skriftleg seie frå seg (noko) skriftleg //
skrive inn føre inn føre inn
skrive inn føre inn føre inn //
skrive ned setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko) setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko)
skrive ned setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko) setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko) //
skrive om omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling
skrive om omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling //
skrive opp ta opp skriftleg, skrive ned ta opp skriftleg, skrive ned
skrive opp ta opp skriftleg, skrive ned ta opp skriftleg, skrive ned //
skrive på setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon) setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon)
skrive på setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon) setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon) //
skrive på for kausjonere for (nokon) kausjonere for (nokon)
skrive på for kausjonere for (nokon) kausjonere for (nokon) //
skrive til sende brev til nokon sende brev til nokon
skrive til sende brev til nokon sende brev til nokon //
skrive under på godta (med underskrifta si) godta (med underskrifta si)
skrive under på godta (med underskrifta si) godta (med underskrifta si) //
skrive ut i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk) i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk)
skrive ut i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk) i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk)
1 lage skrift med blyant, penn, skrivemaskin eller ein annan skrivereiskap
skrive brevskrive brev / skrive namnet sittskrive namnet sitt / skrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehusetskrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehuset / skrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnastskrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnast / skrive utydelegskrive utydeleg / leve av å skrive livnære seg som forfattar, skribentleve av å skrive livnære seg som forfattar, skribent / skrive med blyantskrive med blyant / det kan du skrive opp det kan du vere viss pådet kan du skrive opp det kan du vere viss på / skrive på maskinskrive på maskin / i dag skriv vi 3. desemberi dag skriv vi 3. desember
: skrive brevskrive brev / skrive namnet sittskrive namnet sitt / skrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehusetskrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehuset / skrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnastskrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnast / skrive utydelegskrive utydeleg / leve av å skrive livnære seg som forfattar, skribentleve av å skrive livnære seg som forfattar, skribent / skrive med blyantskrive med blyant / det kan du skrive opp det kan du vere viss pådet kan du skrive opp det kan du vere viss på / skrive på maskinskrive på maskin / i dag skriv vi 3. desemberi dag skriv vi 3. desember
//
skrive falsk forfalske namnetrekk forfalske namnetrekk
skrive falsk forfalske namnetrekk forfalske namnetrekk //
som skrive står som alle veit som alle veit
som skrive står som alle veit som alle veit
1 lage skrift med blyant, penn, skrivemaskin eller ein annan skrivereiskap
skrive brevskrive brev / skrive namnet sittskrive namnet sitt / skrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehusetskrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehuset / skrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnastskrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnast / skrive utydelegskrive utydeleg / leve av å skrive livnære seg som forfattar, skribentleve av å skrive livnære seg som forfattar, skribent / skrive med blyantskrive med blyant / det kan du skrive opp det kan du vere viss pådet kan du skrive opp det kan du vere viss på / skrive på maskinskrive på maskin / i dag skriv vi 3. desemberi dag skriv vi 3. desember
: skrive brevskrive brev / skrive namnet sittskrive namnet sitt / skrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehusetskrive ein ut av sjukehuset gje ei skriftleg fråsegn om at ein kan forlate sjukehuset / skrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnastskrive historie òg: gjere ei bragd som folk vil minnast / skrive utydelegskrive utydeleg / leve av å skrive livnære seg som forfattar, skribentleve av å skrive livnære seg som forfattar, skribent / skrive med blyantskrive med blyant / det kan du skrive opp det kan du vere viss pådet kan du skrive opp det kan du vere viss på / skrive på maskinskrive på maskin / i dag skriv vi 3. desemberi dag skriv vi 3. desember
//
skrive falsk forfalske namnetrekk forfalske namnetrekk
skrive falsk forfalske namnetrekk forfalske namnetrekk //
som skrive står som alle veit som alle veit
som skrive står som alle veit som alle veit
2 i uttrykk
//
skrive seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå
skrive seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå
2 i uttrykk
//
skrive seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå
skrive seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå kome av, stamme frå; datere seg frå
3 refleksivt bruke eit namn (i underskrift)
ho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nesho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nes
: ho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nesho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nes
//
skrive seg inn la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande
skrive seg inn la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande
3 refleksivt bruke eit namn (i underskrift)
ho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nesho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nes
: ho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nesho heitte Nilsen, men skriv seg no (for) Nes
//
skrive seg inn la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande
skrive seg inn la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande la seg føre inn som medlem i eit lag og liknande
4 i faste uttrykk med partikkel
//
skrive av kopiere kopiere
skrive av kopiere kopiere //
skrive fram i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga
skrive fram i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga //
skrive frå seg seie frå seg (noko) skriftleg seie frå seg (noko) skriftleg
skrive frå seg seie frå seg (noko) skriftleg seie frå seg (noko) skriftleg //
skrive inn føre inn føre inn
skrive inn føre inn føre inn //
skrive ned setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko) setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko)
skrive ned setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko) setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko) //
skrive om omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling
skrive om omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling //
skrive opp ta opp skriftleg, skrive ned ta opp skriftleg, skrive ned
skrive opp ta opp skriftleg, skrive ned ta opp skriftleg, skrive ned //
skrive på setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon) setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon)
skrive på setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon) setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon) //
skrive på for kausjonere for (nokon) kausjonere for (nokon)
skrive på for kausjonere for (nokon) kausjonere for (nokon) //
skrive til sende brev til nokon sende brev til nokon
skrive til sende brev til nokon sende brev til nokon //
skrive under på godta (med underskrifta si) godta (med underskrifta si)
skrive under på godta (med underskrifta si) godta (med underskrifta si) //
skrive ut i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk) i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk)
skrive ut i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk) i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk)
4 i faste uttrykk med partikkel
//
skrive av kopiere kopiere
skrive av kopiere kopiere //
skrive fram i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga
skrive fram i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga i statistikk: det å rekne ut korleis ei framtidig utvikling blir, ut frå gjevne føresetnader om faktorane som kan påverke utviklinga //
skrive frå seg seie frå seg (noko) skriftleg seie frå seg (noko) skriftleg
skrive frå seg seie frå seg (noko) skriftleg seie frå seg (noko) skriftleg //
skrive inn føre inn føre inn
skrive inn føre inn føre inn //
skrive ned setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko) setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko)
skrive ned setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko) setje på papiret; i økonomi: setje ned (verdien av noko) //
skrive om omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling
skrive om omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling omtale (noko), endre ei skriftleg framstilling //
skrive opp ta opp skriftleg, skrive ned ta opp skriftleg, skrive ned
skrive opp ta opp skriftleg, skrive ned ta opp skriftleg, skrive ned //
skrive på setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon) setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon)
skrive på setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon) setje namnet sitt på (eit dokument); i økonomi: føre (noko) opp som gjeldspost (for nokon) //
skrive på for kausjonere for (nokon) kausjonere for (nokon)
skrive på for kausjonere for (nokon) kausjonere for (nokon) //
skrive til sende brev til nokon sende brev til nokon
skrive til sende brev til nokon sende brev til nokon //
skrive under på godta (med underskrifta si) godta (med underskrifta si)
skrive under på godta (med underskrifta si) godta (med underskrifta si) //
skrive ut i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk) i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk)
skrive ut i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk) i (stats)styring: fastsetje (nyval, skattar); kalle ut (soldatar); i økonomi: ferde ut (ein sjekk)

 

Resultat pr. side