Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I skott m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skott
; el. II skut m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skut
(norrønt skutr; av skyte) fremste eller attarste ende eller rom i ein båt
bakskottbakskott / framskottframskott / sitje i skottensitje i skotten
: bakskottbakskott / framskottframskott / sitje i skottensitje i skotten
fremste eller attarste ende eller rom i ein båt
bakskottbakskott / framskottframskott / sitje i skottensitje i skotten
: bakskottbakskott / framskottframskott / sitje i skottensitje i skotten
II skott n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skott
(frå lågtysk 'skyvedør, skiljevegg') skiljevegg i eit fartøy
//
vasstette skott òg overf: noko som hindrar eit naturleg samband òg overf: noko som hindrar eit naturleg samband
vasstette skott òg overf: noko som hindrar eit naturleg samband òg overf: noko som hindrar eit naturleg samband
skiljevegg i eit fartøy
//
vasstette skott òg overf: noko som hindrar eit naturleg samband òg overf: noko som hindrar eit naturleg samband
vasstette skott òg overf: noko som hindrar eit naturleg samband òg overf: noko som hindrar eit naturleg samband
skot n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skot
; el. III skott n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skott
(norrønt skot)
1 det å skyte, fyre av skotvåpen
skyte skotskotskyte skotskot
: skyte skotskotskyte skotskot
// smell når ein fyrer av eit skotvåpen
høyre eit skothøyre eit skot
: høyre eit skothøyre eit skot
// smell når ein fyrer av eit skotvåpen
høyre eit skothøyre eit skot
: høyre eit skothøyre eit skot
// stode som gjer det mogleg å skyte
skot på nokoskot på noko
: skot på nokoskot på noko
// stode som gjer det mogleg å skyte
skot på nokoskot på noko
: skot på nokoskot på noko
; som etterledd i børseskot, varselskot
1 det å skyte, fyre av skotvåpen
skyte skotskotskyte skotskot
: skyte skotskotskyte skotskot
// smell når ein fyrer av eit skotvåpen
høyre eit skothøyre eit skot
: høyre eit skothøyre eit skot
// smell når ein fyrer av eit skotvåpen
høyre eit skothøyre eit skot
: høyre eit skothøyre eit skot
// stode som gjer det mogleg å skyte
skot på nokoskot på noko
: skot på nokoskot på noko
// stode som gjer det mogleg å skyte
skot på nokoskot på noko
: skot på nokoskot på noko
; som etterledd i børseskot, varselskot
2 kule (I), patron(1), prosjektil
ha to skot attha to skot att / skyte med skarpe skotskyte med skarpe skot / løyse eit skotløyse eit skot / gå som eit skot fare svært snøgtgå som eit skot fare svært snøgt
: ha to skot attha to skot att / skyte med skarpe skotskyte med skarpe skot / løyse eit skotløyse eit skot / gå som eit skot fare svært snøgtgå som eit skot fare svært snøgt
2 kule (I), patron(1), prosjektil
ha to skot attha to skot att / skyte med skarpe skotskyte med skarpe skot / løyse eit skotløyse eit skot / gå som eit skot fare svært snøgtgå som eit skot fare svært snøgt
: ha to skot attha to skot att / skyte med skarpe skotskyte med skarpe skot / løyse eit skotløyse eit skot / gå som eit skot fare svært snøgtgå som eit skot fare svært snøgt
3 i ballspel: kast, slag, spark av ballen mot mål
ikkje ha skot på målikkje ha skot på mål / skotet gjekk i målskotet gjekk i mål
: ikkje ha skot på målikkje ha skot på mål / skotet gjekk i målskotet gjekk i mål
3 i ballspel: kast, slag, spark av ballen mot mål
ikkje ha skot på målikkje ha skot på mål / skotet gjekk i målskotet gjekk i mål
: ikkje ha skot på målikkje ha skot på mål / skotet gjekk i målskotet gjekk i mål
4 det at noko skyt fram; ny spire frå rot; i botanikk: ny kvist frå stamme
det er skot i treet det er voksterdet er skot i treet det er vokster
: det er skot i treet det er voksterdet er skot i treet det er vokster
// plantedel som skyt fram frå ein knopp; renning (III)
om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
: om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
// plantedel som skyt fram frå ein knopp; renning (III)
om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
: om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
4 det at noko skyt fram; ny spire frå rot; i botanikk: ny kvist frå stamme
det er skot i treet det er voksterdet er skot i treet det er vokster
: det er skot i treet det er voksterdet er skot i treet det er vokster
// plantedel som skyt fram frå ein knopp; renning (III)
om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
: om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
// plantedel som skyt fram frå ein knopp; renning (III)
om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
: om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
5 ting som blir fram- eller tilskoten eller tillagd;
til dømes garnskot, innskot, samanskot, tilskot
5 ting som blir fram- eller tilskoten eller tillagd;
til dømes garnskot, innskot, samanskot, tilskot
6 tilbygg til eit hus; sval (I)
6 tilbygg til eit hus; sval (I)
7 tørkehus; skytje
7 tørkehus; skytje
1 det å skyte, fyre av skotvåpen
skyte skotskotskyte skotskot
: skyte skotskotskyte skotskot
// smell når ein fyrer av eit skotvåpen
høyre eit skothøyre eit skot
: høyre eit skothøyre eit skot
// smell når ein fyrer av eit skotvåpen
høyre eit skothøyre eit skot
: høyre eit skothøyre eit skot
// stode som gjer det mogleg å skyte
skot på nokoskot på noko
: skot på nokoskot på noko
// stode som gjer det mogleg å skyte
skot på nokoskot på noko
: skot på nokoskot på noko
; som etterledd i børseskot, varselskot
1 det å skyte, fyre av skotvåpen
skyte skotskotskyte skotskot
: skyte skotskotskyte skotskot
// smell når ein fyrer av eit skotvåpen
høyre eit skothøyre eit skot
: høyre eit skothøyre eit skot
// smell når ein fyrer av eit skotvåpen
høyre eit skothøyre eit skot
: høyre eit skothøyre eit skot
// stode som gjer det mogleg å skyte
skot på nokoskot på noko
: skot på nokoskot på noko
// stode som gjer det mogleg å skyte
skot på nokoskot på noko
: skot på nokoskot på noko
; som etterledd i børseskot, varselskot
2 kule (I), patron(1), prosjektil
ha to skot attha to skot att / skyte med skarpe skotskyte med skarpe skot / løyse eit skotløyse eit skot / gå som eit skot fare svært snøgtgå som eit skot fare svært snøgt
: ha to skot attha to skot att / skyte med skarpe skotskyte med skarpe skot / løyse eit skotløyse eit skot / gå som eit skot fare svært snøgtgå som eit skot fare svært snøgt
2 kule (I), patron(1), prosjektil
ha to skot attha to skot att / skyte med skarpe skotskyte med skarpe skot / løyse eit skotløyse eit skot / gå som eit skot fare svært snøgtgå som eit skot fare svært snøgt
: ha to skot attha to skot att / skyte med skarpe skotskyte med skarpe skot / løyse eit skotløyse eit skot / gå som eit skot fare svært snøgtgå som eit skot fare svært snøgt
3 i ballspel: kast, slag, spark av ballen mot mål
ikkje ha skot på målikkje ha skot på mål / skotet gjekk i målskotet gjekk i mål
: ikkje ha skot på målikkje ha skot på mål / skotet gjekk i målskotet gjekk i mål
3 i ballspel: kast, slag, spark av ballen mot mål
ikkje ha skot på målikkje ha skot på mål / skotet gjekk i målskotet gjekk i mål
: ikkje ha skot på målikkje ha skot på mål / skotet gjekk i målskotet gjekk i mål
4 det at noko skyt fram; ny spire frå rot; i botanikk: ny kvist frå stamme
det er skot i treet det er voksterdet er skot i treet det er vokster
: det er skot i treet det er voksterdet er skot i treet det er vokster
// plantedel som skyt fram frå ein knopp; renning (III)
om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
: om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
// plantedel som skyt fram frå ein knopp; renning (III)
om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
: om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
4 det at noko skyt fram; ny spire frå rot; i botanikk: ny kvist frå stamme
det er skot i treet det er voksterdet er skot i treet det er vokster
: det er skot i treet det er voksterdet er skot i treet det er vokster
// plantedel som skyt fram frå ein knopp; renning (III)
om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
: om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
// plantedel som skyt fram frå ein knopp; renning (III)
om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
: om våren set, skyt plantene nye skotom våren set, skyt plantene nye skot / i skotet sterkt etterspurdi skotet sterkt etterspurd
5 ting som blir fram- eller tilskoten eller tillagd;
til dømes garnskot, innskot, samanskot, tilskot
5 ting som blir fram- eller tilskoten eller tillagd;
til dømes garnskot, innskot, samanskot, tilskot
6 tilbygg til eit hus; sval (I)
6 tilbygg til eit hus; sval (I)
7 tørkehus; skytje
7 tørkehus; skytje

 

Resultat pr. side