Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'skolen' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
skole  
(skolen) 
I skole m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skole
(norrønt skóli, gjennom lavtysk, fra gresk skhole 'fritid, (vitenskapelig) fritidsbeskjeftigelse')
1 (institusjon for planmessig) undervisning, opplæring
grunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskolegrunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskole / tegneskole, danseskole, rideskoletegneskole, danseskole, rideskole / arbeide i skolen drive som lærerarbeide i skolen drive som lærer / skolen begynner 20. augustskolen begynner 20. august / skulke skolenskulke skolen / gå i en hard skole ha det hardt, vondtgå i en hard skole ha det hardt, vondt / lære i livets skole vinne livserfaringlære i livets skole vinne livserfaring
: grunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskolegrunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskole / tegneskole, danseskole, rideskoletegneskole, danseskole, rideskole / arbeide i skolen drive som lærerarbeide i skolen drive som lærer / skolen begynner 20. augustskolen begynner 20. august / skulke skolenskulke skolen / gå i en hard skole ha det hardt, vondtgå i en hard skole ha det hardt, vondt / lære i livets skole vinne livserfaringlære i livets skole vinne livserfaring
//
holde skole gi undervisning gi undervisning
holde skole gi undervisning gi undervisning //
ta i skole irettesette irettesette
ta i skole irettesette irettesette
1 (institusjon for planmessig) undervisning, opplæring
grunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskolegrunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskole / tegneskole, danseskole, rideskoletegneskole, danseskole, rideskole / arbeide i skolen drive som lærerarbeide i skolen drive som lærer / skolen begynner 20. augustskolen begynner 20. august / skulke skolenskulke skolen / gå i en hard skole ha det hardt, vondtgå i en hard skole ha det hardt, vondt / lære i livets skole vinne livserfaringlære i livets skole vinne livserfaring
: grunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskolegrunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskole / tegneskole, danseskole, rideskoletegneskole, danseskole, rideskole / arbeide i skolen drive som lærerarbeide i skolen drive som lærer / skolen begynner 20. augustskolen begynner 20. august / skulke skolenskulke skolen / gå i en hard skole ha det hardt, vondtgå i en hard skole ha det hardt, vondt / lære i livets skole vinne livserfaringlære i livets skole vinne livserfaring
//
holde skole gi undervisning gi undervisning
holde skole gi undervisning gi undervisning //
ta i skole irettesette irettesette
ta i skole irettesette irettesette
2 bygning der det drives planmessig undervisning
bygge ny skolebygge ny skole / bo like ved skolenbo like ved skolen
: bygge ny skolebygge ny skole / bo like ved skolenbo like ved skolen
2 bygning der det drives planmessig undervisning
bygge ny skolebygge ny skole / bo like ved skolenbo like ved skolen
: bygge ny skolebygge ny skole / bo like ved skolenbo like ved skolen
3 elever og lærere ved en skole (I,2)
hele skolen hadde fri i gårhele skolen hadde fri i går
: hele skolen hadde fri i gårhele skolen hadde fri i går
3 elever og lærere ved en skole (I,2)
hele skolen hadde fri i gårhele skolen hadde fri i går
: hele skolen hadde fri i gårhele skolen hadde fri i går
4 vitenskapelig eller kunstnerisk retning eller krets
danne skoledanne skole / Pragskolen innenfor språkvitenskapenPragskolen innenfor språkvitenskapen
: danne skoledanne skole / Pragskolen innenfor språkvitenskapenPragskolen innenfor språkvitenskapen
//
av den gamle skole som representerer en eldre, mer gammeldags tid som representerer en eldre, mer gammeldags tid
av den gamle skole som representerer en eldre, mer gammeldags tid som representerer en eldre, mer gammeldags tid
4 vitenskapelig eller kunstnerisk retning eller krets
danne skoledanne skole / Pragskolen innenfor språkvitenskapenPragskolen innenfor språkvitenskapen
: danne skoledanne skole / Pragskolen innenfor språkvitenskapenPragskolen innenfor språkvitenskapen
//
av den gamle skole som representerer en eldre, mer gammeldags tid som representerer en eldre, mer gammeldags tid
av den gamle skole som representerer en eldre, mer gammeldags tid som representerer en eldre, mer gammeldags tid
1 (institusjon for planmessig) undervisning, opplæring
grunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskolegrunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskole / tegneskole, danseskole, rideskoletegneskole, danseskole, rideskole / arbeide i skolen drive som lærerarbeide i skolen drive som lærer / skolen begynner 20. augustskolen begynner 20. august / skulke skolenskulke skolen / gå i en hard skole ha det hardt, vondtgå i en hard skole ha det hardt, vondt / lære i livets skole vinne livserfaringlære i livets skole vinne livserfaring
: grunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskolegrunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskole / tegneskole, danseskole, rideskoletegneskole, danseskole, rideskole / arbeide i skolen drive som lærerarbeide i skolen drive som lærer / skolen begynner 20. augustskolen begynner 20. august / skulke skolenskulke skolen / gå i en hard skole ha det hardt, vondtgå i en hard skole ha det hardt, vondt / lære i livets skole vinne livserfaringlære i livets skole vinne livserfaring
//
holde skole gi undervisning gi undervisning
holde skole gi undervisning gi undervisning //
ta i skole irettesette irettesette
ta i skole irettesette irettesette
1 (institusjon for planmessig) undervisning, opplæring
grunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskolegrunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskole / tegneskole, danseskole, rideskoletegneskole, danseskole, rideskole / arbeide i skolen drive som lærerarbeide i skolen drive som lærer / skolen begynner 20. augustskolen begynner 20. august / skulke skolenskulke skolen / gå i en hard skole ha det hardt, vondtgå i en hard skole ha det hardt, vondt / lære i livets skole vinne livserfaringlære i livets skole vinne livserfaring
: grunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskolegrunnskole, videregående skole, skogskole, krigsskole / tegneskole, danseskole, rideskoletegneskole, danseskole, rideskole / arbeide i skolen drive som lærerarbeide i skolen drive som lærer / skolen begynner 20. augustskolen begynner 20. august / skulke skolenskulke skolen / gå i en hard skole ha det hardt, vondtgå i en hard skole ha det hardt, vondt / lære i livets skole vinne livserfaringlære i livets skole vinne livserfaring
//
holde skole gi undervisning gi undervisning
holde skole gi undervisning gi undervisning //
ta i skole irettesette irettesette
ta i skole irettesette irettesette
2 bygning der det drives planmessig undervisning
bygge ny skolebygge ny skole / bo like ved skolenbo like ved skolen
: bygge ny skolebygge ny skole / bo like ved skolenbo like ved skolen
2 bygning der det drives planmessig undervisning
bygge ny skolebygge ny skole / bo like ved skolenbo like ved skolen
: bygge ny skolebygge ny skole / bo like ved skolenbo like ved skolen
3 elever og lærere ved en skole (I,2)
hele skolen hadde fri i gårhele skolen hadde fri i går
: hele skolen hadde fri i gårhele skolen hadde fri i går
3 elever og lærere ved en skole (I,2)
hele skolen hadde fri i gårhele skolen hadde fri i går
: hele skolen hadde fri i gårhele skolen hadde fri i går
4 vitenskapelig eller kunstnerisk retning eller krets
danne skoledanne skole / Pragskolen innenfor språkvitenskapenPragskolen innenfor språkvitenskapen
: danne skoledanne skole / Pragskolen innenfor språkvitenskapenPragskolen innenfor språkvitenskapen
//
av den gamle skole som representerer en eldre, mer gammeldags tid som representerer en eldre, mer gammeldags tid
av den gamle skole som representerer en eldre, mer gammeldags tid som representerer en eldre, mer gammeldags tid
4 vitenskapelig eller kunstnerisk retning eller krets
danne skoledanne skole / Pragskolen innenfor språkvitenskapenPragskolen innenfor språkvitenskapen
: danne skoledanne skole / Pragskolen innenfor språkvitenskapenPragskolen innenfor språkvitenskapen
//
av den gamle skole som representerer en eldre, mer gammeldags tid som representerer en eldre, mer gammeldags tid
av den gamle skole som representerer en eldre, mer gammeldags tid som representerer en eldre, mer gammeldags tid

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'skolen' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
skole  
(skolen) 
I skole m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skole
; el. I skule m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skule
(norrønt skóli, skúli i skúlameistari, gjennom gammalengelsk scol f eller lågtysk schole eldre nederlandsk scoele (som u-en i I skule kanskje kjem av) opphavleg frå gresk skhole 'fritid, kvild frå kroppsarbeid, sysselsetjing med lærdomsøvingar')
1 (institusjon som driv regelbunden) opplæring, undervisning
skulen byrjar kring 20. augustskulen byrjar kring 20. august / arbeide i skulen drive som lærararbeide i skulen drive som lærar / den vidaregåande skulenden vidaregåande skulen
: skulen byrjar kring 20. augustskulen byrjar kring 20. august / arbeide i skulen drive som lærararbeide i skulen drive som lærar / den vidaregåande skulenden vidaregåande skulen
// lærebok
skule i gitarspelskule i gitarspel
: skule i gitarspelskule i gitarspel
// lærebok
skule i gitarspelskule i gitarspel
: skule i gitarspelskule i gitarspel
//
halde skule gje undervisning gje undervisning
halde skule gje undervisning gje undervisning //
ein hard skule ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
ein hard skule ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
; òg i samansetningar som danseskole, folkeskole, grunnskole, høgskole, krigsskole, skogskole, teikneskole
1 (institusjon som driv regelbunden) opplæring, undervisning
skulen byrjar kring 20. augustskulen byrjar kring 20. august / arbeide i skulen drive som lærararbeide i skulen drive som lærar / den vidaregåande skulenden vidaregåande skulen
: skulen byrjar kring 20. augustskulen byrjar kring 20. august / arbeide i skulen drive som lærararbeide i skulen drive som lærar / den vidaregåande skulenden vidaregåande skulen
// lærebok
skule i gitarspelskule i gitarspel
: skule i gitarspelskule i gitarspel
// lærebok
skule i gitarspelskule i gitarspel
: skule i gitarspelskule i gitarspel
//
halde skule gje undervisning gje undervisning
halde skule gje undervisning gje undervisning //
ein hard skule ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
ein hard skule ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
; òg i samansetningar som danseskole, folkeskole, grunnskole, høgskole, krigsskole, skogskole, teikneskole
2 bygning der ein held skole (I,1)
byggje ny skulebyggje ny skule / ha lang veg til skulenha lang veg til skulen
: byggje ny skulebyggje ny skule / ha lang veg til skulenha lang veg til skulen
2 bygning der ein held skole (I,1)
byggje ny skulebyggje ny skule / ha lang veg til skulenha lang veg til skulen
: byggje ny skulebyggje ny skule / ha lang veg til skulenha lang veg til skulen
3 elevar og lærarar ved ein skole (I,2)
heile skulen hadde fri i gårheile skulen hadde fri i går
: heile skulen hadde fri i gårheile skulen hadde fri i går
// lærar
skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
: skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
// lærar
skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
: skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
3 elevar og lærarar ved ein skole (I,2)
heile skulen hadde fri i gårheile skulen hadde fri i går
: heile skulen hadde fri i gårheile skulen hadde fri i går
// lærar
skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
: skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
// lærar
skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
: skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
4 krins, retning innanfor eit (fag)område, særleg vitskap og kunst
ei bok som danna skuleei bok som danna skule
: ei bok som danna skuleei bok som danna skule
//
av den gamle skulen med ei meir gammaldags haldning med ei meir gammaldags haldning
av den gamle skulen med ei meir gammaldags haldning med ei meir gammaldags haldning
4 krins, retning innanfor eit (fag)område, særleg vitskap og kunst
ei bok som danna skuleei bok som danna skule
: ei bok som danna skuleei bok som danna skule
//
av den gamle skulen med ei meir gammaldags haldning med ei meir gammaldags haldning
av den gamle skulen med ei meir gammaldags haldning med ei meir gammaldags haldning
1 (institusjon som driv regelbunden) opplæring, undervisning
skulen byrjar kring 20. augustskulen byrjar kring 20. august / arbeide i skulen drive som lærararbeide i skulen drive som lærar / den vidaregåande skulenden vidaregåande skulen
: skulen byrjar kring 20. augustskulen byrjar kring 20. august / arbeide i skulen drive som lærararbeide i skulen drive som lærar / den vidaregåande skulenden vidaregåande skulen
// lærebok
skule i gitarspelskule i gitarspel
: skule i gitarspelskule i gitarspel
// lærebok
skule i gitarspelskule i gitarspel
: skule i gitarspelskule i gitarspel
//
halde skule gje undervisning gje undervisning
halde skule gje undervisning gje undervisning //
ein hard skule ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
ein hard skule ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
; òg i samansetningar som danseskole, folkeskole, grunnskole, høgskole, krigsskole, skogskole, teikneskole
1 (institusjon som driv regelbunden) opplæring, undervisning
skulen byrjar kring 20. augustskulen byrjar kring 20. august / arbeide i skulen drive som lærararbeide i skulen drive som lærar / den vidaregåande skulenden vidaregåande skulen
: skulen byrjar kring 20. augustskulen byrjar kring 20. august / arbeide i skulen drive som lærararbeide i skulen drive som lærar / den vidaregåande skulenden vidaregåande skulen
// lærebok
skule i gitarspelskule i gitarspel
: skule i gitarspelskule i gitarspel
// lærebok
skule i gitarspelskule i gitarspel
: skule i gitarspelskule i gitarspel
//
halde skule gje undervisning gje undervisning
halde skule gje undervisning gje undervisning //
ein hard skule ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
ein hard skule ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
ein nådelaus og vond røyndom
gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
: gå, lære i ein hard skulegå, lære i ein hard skule
; òg i samansetningar som danseskole, folkeskole, grunnskole, høgskole, krigsskole, skogskole, teikneskole
2 bygning der ein held skole (I,1)
byggje ny skulebyggje ny skule / ha lang veg til skulenha lang veg til skulen
: byggje ny skulebyggje ny skule / ha lang veg til skulenha lang veg til skulen
2 bygning der ein held skole (I,1)
byggje ny skulebyggje ny skule / ha lang veg til skulenha lang veg til skulen
: byggje ny skulebyggje ny skule / ha lang veg til skulenha lang veg til skulen
3 elevar og lærarar ved ein skole (I,2)
heile skulen hadde fri i gårheile skulen hadde fri i går
: heile skulen hadde fri i gårheile skulen hadde fri i går
// lærar
skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
: skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
// lærar
skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
: skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
3 elevar og lærarar ved ein skole (I,2)
heile skulen hadde fri i gårheile skulen hadde fri i går
: heile skulen hadde fri i gårheile skulen hadde fri i går
// lærar
skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
: skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
// lærar
skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
: skolen kjem borti vegenskolen kjem borti vegen
4 krins, retning innanfor eit (fag)område, særleg vitskap og kunst
ei bok som danna skuleei bok som danna skule
: ei bok som danna skuleei bok som danna skule
//
av den gamle skulen med ei meir gammaldags haldning med ei meir gammaldags haldning
av den gamle skulen med ei meir gammaldags haldning med ei meir gammaldags haldning
4 krins, retning innanfor eit (fag)område, særleg vitskap og kunst
ei bok som danna skuleei bok som danna skule
: ei bok som danna skuleei bok som danna skule
//
av den gamle skulen med ei meir gammaldags haldning med ei meir gammaldags haldning
av den gamle skulen med ei meir gammaldags haldning med ei meir gammaldags haldning

 

Resultat pr. side