Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
skip m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skip
; el. skipp m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skipp
sjå I skip sjå I skip
I skip m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skip
; el. skipp m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet skipp
(engelsk av skipper 'skipper') lagkaptein i curling lagkaptein i curling
II skip n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skip
(norrøntskip, truleg eigenleg 'uthola trestomn')
1 større fartøy
det låg mange skip på hamnadet låg mange skip på hamna / vere om bord i el. på eit skipvere om bord i el. på eit skip
: det låg mange skip på hamnadet låg mange skip på hamna / vere om bord i el. på eit skipvere om bord i el. på eit skip; som etterledd i samansetningar dampskip, hangarskip, krigsskip, linjeskip, motortankskip, passasjerskip, seglskip, slagskip
1 større fartøy
det låg mange skip på hamnadet låg mange skip på hamna / vere om bord i el. på eit skipvere om bord i el. på eit skip
: det låg mange skip på hamnadet låg mange skip på hamna / vere om bord i el. på eit skipvere om bord i el. på eit skip; som etterledd i samansetningar dampskip, hangarskip, krigsskip, linjeskip, motortankskip, passasjerskip, seglskip, slagskip
2 i samansetningar: del av eit større fartøy;
som etterledd akterskip
2 i samansetningar: del av eit større fartøy;
som etterledd akterskip
3 skipsaksje
kursoppgang på skipkursoppgang på skip
: kursoppgang på skipkursoppgang på skip
3 skipsaksje
kursoppgang på skipkursoppgang på skip
: kursoppgang på skipkursoppgang på skip
4 del av ei kyrkje der kyrkjelyden sit
det er tønnetak over skipetdet er tønnetak over skipet
: det er tønnetak over skipetdet er tønnetak over skipet; som etterledd i langskip, tverrskip
4 del av ei kyrkje der kyrkjelyden sit
det er tønnetak over skipetdet er tønnetak over skipet
: det er tønnetak over skipetdet er tønnetak over skipet; som etterledd i langskip, tverrskip
1 større fartøy
det låg mange skip på hamnadet låg mange skip på hamna / vere om bord i el. på eit skipvere om bord i el. på eit skip
: det låg mange skip på hamnadet låg mange skip på hamna / vere om bord i el. på eit skipvere om bord i el. på eit skip; som etterledd i samansetningar dampskip, hangarskip, krigsskip, linjeskip, motortankskip, passasjerskip, seglskip, slagskip
1 større fartøy
det låg mange skip på hamnadet låg mange skip på hamna / vere om bord i el. på eit skipvere om bord i el. på eit skip
: det låg mange skip på hamnadet låg mange skip på hamna / vere om bord i el. på eit skipvere om bord i el. på eit skip; som etterledd i samansetningar dampskip, hangarskip, krigsskip, linjeskip, motortankskip, passasjerskip, seglskip, slagskip
2 i samansetningar: del av eit større fartøy;
som etterledd akterskip
2 i samansetningar: del av eit større fartøy;
som etterledd akterskip
3 skipsaksje
kursoppgang på skipkursoppgang på skip
: kursoppgang på skipkursoppgang på skip
3 skipsaksje
kursoppgang på skipkursoppgang på skip
: kursoppgang på skipkursoppgang på skip
4 del av ei kyrkje der kyrkjelyden sit
det er tønnetak over skipetdet er tønnetak over skipet
: det er tønnetak over skipetdet er tønnetak over skipet; som etterledd i langskip, tverrskip
4 del av ei kyrkje der kyrkjelyden sit
det er tønnetak over skipetdet er tønnetak over skipet
: det er tønnetak over skipetdet er tønnetak over skipet; som etterledd i langskip, tverrskip

 

Resultat pr. side