Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I skille n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet skille
noe som skiller, setter grense
det store skille(t) i norsk politikk går mellom de borgerlige og sosialistenedet store skille(t) i norsk politikk går mellom de borgerlige og sosialistene / vannskille, veiskillevannskille, veiskille / en bekk danner skille mellom eiendommeneen bekk danner skille mellom eiendommene
: det store skille(t) i norsk politikk går mellom de borgerlige og sosialistenedet store skille(t) i norsk politikk går mellom de borgerlige og sosialistene / vannskille, veiskillevannskille, veiskille / en bekk danner skille mellom eiendommeneen bekk danner skille mellom eiendommene
noe som skiller, setter grense
det store skille(t) i norsk politikk går mellom de borgerlige og sosialistenedet store skille(t) i norsk politikk går mellom de borgerlige og sosialistene / vannskille, veiskillevannskille, veiskille / en bekk danner skille mellom eiendommeneen bekk danner skille mellom eiendommene
: det store skille(t) i norsk politikk går mellom de borgerlige og sosialistenedet store skille(t) i norsk politikk går mellom de borgerlige og sosialistene / vannskille, veiskillevannskille, veiskille / en bekk danner skille mellom eiendommeneen bekk danner skille mellom eiendommene
II skille verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet skille
(norrønt skilja, egentlig 'kløyve')
1 fjerne fra hverandre
skille to som slåssskille to som slåss / skille barken fra vedenskille barken fra veden
: skille to som slåssskille to som slåss / skille barken fra vedenskille barken fra veden
// sortere, plukke ut
så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
: så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
// sortere, plukke ut
så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
: så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
//
skilje seg av med bli kvitt bli kvitt
skilje seg av med bli kvitt bli kvitt
1 fjerne fra hverandre
skille to som slåssskille to som slåss / skille barken fra vedenskille barken fra veden
: skille to som slåssskille to som slåss / skille barken fra vedenskille barken fra veden
// sortere, plukke ut
så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
: så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
// sortere, plukke ut
så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
: så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
//
skilje seg av med bli kvitt bli kvitt
skilje seg av med bli kvitt bli kvitt
2 gå fra hverandre, ta avskjed
skilles atskilles at / skilles som gode vennerskilles som gode venner / skille lagskille lag
: skilles atskilles at / skilles som gode vennerskilles som gode venner / skille lagskille lag
// separere
NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
: NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
// separere
NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
: NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
2 gå fra hverandre, ta avskjed
skilles atskilles at / skilles som gode vennerskilles som gode venner / skille lagskille lag
: skilles atskilles at / skilles som gode vennerskilles som gode venner / skille lagskille lag
// separere
NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
: NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
// separere
NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
: NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
3 sprekke, oppløse seg
sausen, fløten skiller segsausen, fløten skiller seg
: sausen, fløten skiller segsausen, fløten skiller seg
3 sprekke, oppløse seg
sausen, fløten skiller segsausen, fløten skiller seg
: sausen, fløten skiller segsausen, fløten skiller seg
4 danne grense, dele
høye fjell skiller Østlandet og Vestlandethøye fjell skiller Østlandet og Vestlandet
: høye fjell skiller Østlandet og Vestlandethøye fjell skiller Østlandet og Vestlandet
// danne forskjell, motsetning
det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
: det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
// danne forskjell, motsetning
det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
: det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
//
skille seg ut være ulik andre være ulik andre
skille seg ut være ulik andre være ulik andre
4 danne grense, dele
høye fjell skiller Østlandet og Vestlandethøye fjell skiller Østlandet og Vestlandet
: høye fjell skiller Østlandet og Vestlandethøye fjell skiller Østlandet og Vestlandet
// danne forskjell, motsetning
det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
: det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
// danne forskjell, motsetning
det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
: det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
//
skille seg ut være ulik andre være ulik andre
skille seg ut være ulik andre være ulik andre
5 vedkomme, rake, skjelle (II)
hva skiller det deg?hva skiller det deg?
: hva skiller det deg?hva skiller det deg?
5 vedkomme, rake, skjelle (II)
hva skiller det deg?hva skiller det deg?
: hva skiller det deg?hva skiller det deg?
6 skjelne, holde fra hverandre
hun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandrehun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandre
: hun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandrehun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandre
6 skjelne, holde fra hverandre
hun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandrehun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandre
: hun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandrehun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandre
1 fjerne fra hverandre
skille to som slåssskille to som slåss / skille barken fra vedenskille barken fra veden
: skille to som slåssskille to som slåss / skille barken fra vedenskille barken fra veden
// sortere, plukke ut
så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
: så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
// sortere, plukke ut
så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
: så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
//
skilje seg av med bli kvitt bli kvitt
skilje seg av med bli kvitt bli kvitt
1 fjerne fra hverandre
skille to som slåssskille to som slåss / skille barken fra vedenskille barken fra veden
: skille to som slåssskille to som slåss / skille barken fra vedenskille barken fra veden
// sortere, plukke ut
så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
: så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
// sortere, plukke ut
så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
: så skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandreså skiltes våre veier også: vi havnet på hver vår kant, så ikke mer til hverandre / skille seg godt fra noe komme godt fraskille seg godt fra noe komme godt fra / skille fårene fra bukkene se bukk (I)skille fårene fra bukkene se bukk (I) / skille klinten fra hveten se klinteskille klinten fra hveten se klinte / skille gutter og jenterskille gutter og jenter
//
skilje seg av med bli kvitt bli kvitt
skilje seg av med bli kvitt bli kvitt
2 gå fra hverandre, ta avskjed
skilles atskilles at / skilles som gode vennerskilles som gode venner / skille lagskille lag
: skilles atskilles at / skilles som gode vennerskilles som gode venner / skille lagskille lag
// separere
NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
: NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
// separere
NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
: NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
2 gå fra hverandre, ta avskjed
skilles atskilles at / skilles som gode vennerskilles som gode venner / skille lagskille lag
: skilles atskilles at / skilles som gode vennerskilles som gode venner / skille lagskille lag
// separere
NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
: NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
// separere
NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
: NN er skiltNN er skilt / de vil skillesde vil skilles / være skilt fra kona sivære skilt fra kona si
3 sprekke, oppløse seg
sausen, fløten skiller segsausen, fløten skiller seg
: sausen, fløten skiller segsausen, fløten skiller seg
3 sprekke, oppløse seg
sausen, fløten skiller segsausen, fløten skiller seg
: sausen, fløten skiller segsausen, fløten skiller seg
4 danne grense, dele
høye fjell skiller Østlandet og Vestlandethøye fjell skiller Østlandet og Vestlandet
: høye fjell skiller Østlandet og Vestlandethøye fjell skiller Østlandet og Vestlandet
// danne forskjell, motsetning
det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
: det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
// danne forskjell, motsetning
det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
: det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
//
skille seg ut være ulik andre være ulik andre
skille seg ut være ulik andre være ulik andre
4 danne grense, dele
høye fjell skiller Østlandet og Vestlandethøye fjell skiller Østlandet og Vestlandet
: høye fjell skiller Østlandet og Vestlandethøye fjell skiller Østlandet og Vestlandet
// danne forskjell, motsetning
det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
: det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
// danne forskjell, motsetning
det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
: det skilte bare tre sekunder mellom første- og andremanndet skilte bare tre sekunder mellom første- og andremann / det er mye som skiller demdet er mye som skiller dem
//
skille seg ut være ulik andre være ulik andre
skille seg ut være ulik andre være ulik andre
5 vedkomme, rake, skjelle (II)
hva skiller det deg?hva skiller det deg?
: hva skiller det deg?hva skiller det deg?
5 vedkomme, rake, skjelle (II)
hva skiller det deg?hva skiller det deg?
: hva skiller det deg?hva skiller det deg?
6 skjelne, holde fra hverandre
hun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandrehun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandre
: hun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandrehun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandre
6 skjelne, holde fra hverandre
hun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandrehun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandre
: hun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandrehun kunne ikke skille dem (ut) fra hverandre

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'skille' i nynorskdatabasen.

Vanlege feilkjelder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag?

Har du spørsmål om klår, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.