Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sivil subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet sivil
(av II sivil) sivilt antrekk
soldatene fikk gå i sivilsoldatene fikk gå i sivil
: soldatene fikk gå i sivilsoldatene fikk gå i sivil
sivilt antrekk
soldatene fikk gå i sivilsoldatene fikk gå i sivil
: soldatene fikk gå i sivilsoldatene fikk gå i sivil
II sivil a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet sivil
(fra latin civilis '(med)borgerlig', av civis 'borger')
1 ikke-militær
de sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militærede sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militære / han var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobbhan var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobb
: de sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militærede sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militære / han var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobbhan var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobb
// ikke i uniform
gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
: gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
// ikke i uniform
gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
: gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
1 ikke-militær
de sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militærede sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militære / han var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobbhan var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobb
: de sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militærede sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militære / han var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobbhan var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobb
// ikke i uniform
gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
: gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
// ikke i uniform
gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
: gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
2 ikke kriminell
en sivil rettssaken sivil rettssak
: en sivil rettssaken sivil rettssak
//
sivil ulydighet (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp
sivil ulydighet (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp
2 ikke kriminell
en sivil rettssaken sivil rettssak
: en sivil rettssaken sivil rettssak
//
sivil ulydighet (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp
sivil ulydighet (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp
1 ikke-militær
de sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militærede sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militære / han var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobbhan var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobb
: de sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militærede sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militære / han var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobbhan var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobb
// ikke i uniform
gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
: gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
// ikke i uniform
gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
: gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
1 ikke-militær
de sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militærede sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militære / han var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobbhan var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobb
: de sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militærede sivile myndigheter ledet hjelpearbeidet sammen med de militære / han var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobbhan var i Forsvaret før, men nå har han en sivil jobb
// ikke i uniform
gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
: gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
// ikke i uniform
gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
: gå i sivilt antrekkgå i sivilt antrekk / sivil tjenesteplikt se sivilarbeidsivil tjenesteplikt se sivilarbeid
2 ikke kriminell
en sivil rettssaken sivil rettssak
: en sivil rettssaken sivil rettssak
//
sivil ulydighet (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp
sivil ulydighet (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp
2 ikke kriminell
en sivil rettssaken sivil rettssak
: en sivil rettssaken sivil rettssak
//
sivil ulydighet (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp
sivil ulydighet (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp (etter engelsk) det å nekte å adlyde lover, betale skatt og lignende som myndighetene har pålagt, som del av en politisk kamp

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sivil subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet sivil
(av II sivil) vanlege klede
soldatane fekk gå i sivilsoldatane fekk gå i sivil
: soldatane fekk gå i sivilsoldatane fekk gå i sivil
vanlege klede
soldatane fekk gå i sivilsoldatane fekk gå i sivil
: soldatane fekk gå i sivilsoldatane fekk gå i sivil
II sivil a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet sivil
(frå latin civilis '(med)borgarleg' av civis 'borgar')
1 ikkje-militær
dei sivile styresmaktenedei sivile styresmaktene / gå over frå Forsvaret til ein sivil jobbgå over frå Forsvaret til ein sivil jobb
: dei sivile styresmaktenedei sivile styresmaktene / gå over frå Forsvaret til ein sivil jobbgå over frå Forsvaret til ein sivil jobb
// ikkje i uniform
gå i sivile kledegå i sivile klede
: gå i sivile kledegå i sivile klede
// ikkje i uniform
gå i sivile kledegå i sivile klede
: gå i sivile kledegå i sivile klede
1 ikkje-militær
dei sivile styresmaktenedei sivile styresmaktene / gå over frå Forsvaret til ein sivil jobbgå over frå Forsvaret til ein sivil jobb
: dei sivile styresmaktenedei sivile styresmaktene / gå over frå Forsvaret til ein sivil jobbgå over frå Forsvaret til ein sivil jobb
// ikkje i uniform
gå i sivile kledegå i sivile klede
: gå i sivile kledegå i sivile klede
// ikkje i uniform
gå i sivile kledegå i sivile klede
: gå i sivile kledegå i sivile klede
2 som ikkje er kriminell
ei sivil rettssakei sivil rettssak / sivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kampsivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kamp
: ei sivil rettssakei sivil rettssak / sivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kampsivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kamp
2 som ikkje er kriminell
ei sivil rettssakei sivil rettssak / sivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kampsivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kamp
: ei sivil rettssakei sivil rettssak / sivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kampsivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kamp
1 ikkje-militær
dei sivile styresmaktenedei sivile styresmaktene / gå over frå Forsvaret til ein sivil jobbgå over frå Forsvaret til ein sivil jobb
: dei sivile styresmaktenedei sivile styresmaktene / gå over frå Forsvaret til ein sivil jobbgå over frå Forsvaret til ein sivil jobb
// ikkje i uniform
gå i sivile kledegå i sivile klede
: gå i sivile kledegå i sivile klede
// ikkje i uniform
gå i sivile kledegå i sivile klede
: gå i sivile kledegå i sivile klede
1 ikkje-militær
dei sivile styresmaktenedei sivile styresmaktene / gå over frå Forsvaret til ein sivil jobbgå over frå Forsvaret til ein sivil jobb
: dei sivile styresmaktenedei sivile styresmaktene / gå over frå Forsvaret til ein sivil jobbgå over frå Forsvaret til ein sivil jobb
// ikkje i uniform
gå i sivile kledegå i sivile klede
: gå i sivile kledegå i sivile klede
// ikkje i uniform
gå i sivile kledegå i sivile klede
: gå i sivile kledegå i sivile klede
2 som ikkje er kriminell
ei sivil rettssakei sivil rettssak / sivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kampsivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kamp
: ei sivil rettssakei sivil rettssak / sivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kampsivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kamp
2 som ikkje er kriminell
ei sivil rettssakei sivil rettssak / sivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kampsivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kamp
: ei sivil rettssakei sivil rettssak / sivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kampsivil motstand, ulydnad det å nekte å rette seg etter lover og offentlege vedtak som ein del av ein politisk kamp

 

Resultat pr. side