Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
sitte verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet sitte
(norrønt sitja)
1 hvile bakdelen med overkroppen mer eller mindre oppreist
sitte på en stolsitte på en stol / katten sitter ute på trappakatten sitter ute på trappa / sitte til bords spisesitte til bords spise / sitte til hest risitte til hest ri
: sitte på en stolsitte på en stol / katten sitter ute på trappakatten sitter ute på trappa / sitte til bords spisesitte til bords spise / sitte til hest risitte til hest ri
// være plassert
sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
: sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
// være plassert
sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
: sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
// sette seg
vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
: vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
// sette seg
vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
: vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
//
sitte modell posere posere
sitte modell posere posere //
sitte i hell stadig ha hell med seg stadig ha hell med seg
sitte i hell stadig ha hell med seg stadig ha hell med seg //
sitte med ha, disponere (noe) ha, disponere (noe)
sitte med ha, disponere (noe) ha, disponere (noe) //
sitte på tviholde på noe; også: sitte inne med, ha tviholde på noe; også: sitte inne med, ha
sitte på tviholde på noe; også: sitte inne med, ha tviholde på noe; også: sitte inne med, ha //
sitte igjen måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff
sitte igjen måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff
1 hvile bakdelen med overkroppen mer eller mindre oppreist
sitte på en stolsitte på en stol / katten sitter ute på trappakatten sitter ute på trappa / sitte til bords spisesitte til bords spise / sitte til hest risitte til hest ri
: sitte på en stolsitte på en stol / katten sitter ute på trappakatten sitter ute på trappa / sitte til bords spisesitte til bords spise / sitte til hest risitte til hest ri
// være plassert
sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
: sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
// være plassert
sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
: sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
// sette seg
vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
: vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
// sette seg
vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
: vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
//
sitte modell posere posere
sitte modell posere posere //
sitte i hell stadig ha hell med seg stadig ha hell med seg
sitte i hell stadig ha hell med seg stadig ha hell med seg //
sitte med ha, disponere (noe) ha, disponere (noe)
sitte med ha, disponere (noe) ha, disponere (noe) //
sitte på tviholde på noe; også: sitte inne med, ha tviholde på noe; også: sitte inne med, ha
sitte på tviholde på noe; også: sitte inne med, ha tviholde på noe; også: sitte inne med, ha //
sitte igjen måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff
sitte igjen måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff
2 stå rolig, være i hvilestilling
hønene sitter på vaglethønene sitter på vaglet / fuglene satt i rekker på telefonledningenefuglene satt i rekker på telefonledningene / det sitter en flue i taketdet sitter en flue i taket
: hønene sitter på vaglethønene sitter på vaglet / fuglene satt i rekker på telefonledningenefuglene satt i rekker på telefonledningene / det sitter en flue i taketdet sitter en flue i taket
2 stå rolig, være i hvilestilling
hønene sitter på vaglethønene sitter på vaglet / fuglene satt i rekker på telefonledningenefuglene satt i rekker på telefonledningene / det sitter en flue i taketdet sitter en flue i taket
: hønene sitter på vaglethønene sitter på vaglet / fuglene satt i rekker på telefonledningenefuglene satt i rekker på telefonledningene / det sitter en flue i taketdet sitter en flue i taket
3 bo, befinne seg, være
hun satt på gården så lenge hun levdehun satt på gården så lenge hun levde / sitte i fengselsitte i fengsel / han sitter hjemme hele dagenhan sitter hjemme hele dagen / hun satt igjen med mange barnhun satt igjen med mange barn / sitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisksitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisk / sitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjonsitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjon / det sitter et godt hode på hennedet sitter et godt hode på henne / nøkkelen sitter i låsennøkkelen sitter i låsen / lua satt på sneilua satt på snei
: hun satt på gården så lenge hun levdehun satt på gården så lenge hun levde / sitte i fengselsitte i fengsel / han sitter hjemme hele dagenhan sitter hjemme hele dagen / hun satt igjen med mange barnhun satt igjen med mange barn / sitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisksitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisk / sitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjonsitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjon / det sitter et godt hode på hennedet sitter et godt hode på henne / nøkkelen sitter i låsennøkkelen sitter i låsen / lua satt på sneilua satt på snei
//
sitte inne også: være i fengsel også: være i fengsel
sitte inne også: være i fengsel også: være i fengsel
3 bo, befinne seg, være
hun satt på gården så lenge hun levdehun satt på gården så lenge hun levde / sitte i fengselsitte i fengsel / han sitter hjemme hele dagenhan sitter hjemme hele dagen / hun satt igjen med mange barnhun satt igjen med mange barn / sitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisksitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisk / sitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjonsitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjon / det sitter et godt hode på hennedet sitter et godt hode på henne / nøkkelen sitter i låsennøkkelen sitter i låsen / lua satt på sneilua satt på snei
: hun satt på gården så lenge hun levdehun satt på gården så lenge hun levde / sitte i fengselsitte i fengsel / han sitter hjemme hele dagenhan sitter hjemme hele dagen / hun satt igjen med mange barnhun satt igjen med mange barn / sitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisksitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisk / sitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjonsitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjon / det sitter et godt hode på hennedet sitter et godt hode på henne / nøkkelen sitter i låsennøkkelen sitter i låsen / lua satt på sneilua satt på snei
//
sitte inne også: være i fengsel også: være i fengsel
sitte inne også: være i fengsel også: være i fengsel
4 være fast
slå i en spiker så den sitterslå i en spiker så den sitter / sykdommen satt lenge isykdommen satt lenge i / seieren satt langt inne var vanskelig å oppnåseieren satt langt inne var vanskelig å oppnå
: slå i en spiker så den sitterslå i en spiker så den sitter / sykdommen satt lenge isykdommen satt lenge i / seieren satt langt inne var vanskelig å oppnåseieren satt langt inne var vanskelig å oppnå
// i presens partisipp:
jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
: jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
// i presens partisipp:
jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
: jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
4 være fast
slå i en spiker så den sitterslå i en spiker så den sitter / sykdommen satt lenge isykdommen satt lenge i / seieren satt langt inne var vanskelig å oppnåseieren satt langt inne var vanskelig å oppnå
: slå i en spiker så den sitterslå i en spiker så den sitter / sykdommen satt lenge isykdommen satt lenge i / seieren satt langt inne var vanskelig å oppnåseieren satt langt inne var vanskelig å oppnå
// i presens partisipp:
jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
: jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
// i presens partisipp:
jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
: jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
5 utøve en viss virksomhet
sitte med maktensitte med makten / sitte på Stortingetsitte på Stortinget / sitte i en komitésitte i en komité / sitte i billettluka, på kontorsitte i billettluka, på kontor
: sitte med maktensitte med makten / sitte på Stortingetsitte på Stortinget / sitte i en komitésitte i en komité / sitte i billettluka, på kontorsitte i billettluka, på kontor
// som adjektiv i presens partisipp:
den sittende regjeringden sittende regjering
: den sittende regjeringden sittende regjering
// som adjektiv i presens partisipp:
den sittende regjeringden sittende regjering
: den sittende regjeringden sittende regjering
5 utøve en viss virksomhet
sitte med maktensitte med makten / sitte på Stortingetsitte på Stortinget / sitte i en komitésitte i en komité / sitte i billettluka, på kontorsitte i billettluka, på kontor
: sitte med maktensitte med makten / sitte på Stortingetsitte på Stortinget / sitte i en komitésitte i en komité / sitte i billettluka, på kontorsitte i billettluka, på kontor
// som adjektiv i presens partisipp:
den sittende regjeringden sittende regjering
: den sittende regjeringden sittende regjering
// som adjektiv i presens partisipp:
den sittende regjeringden sittende regjering
: den sittende regjeringden sittende regjering
6 passe (V)
dressen sitter som støptdressen sitter som støpt / sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)
: dressen sitter som støptdressen sitter som støpt / sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)
6 passe (V)
dressen sitter som støptdressen sitter som støpt / sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)
: dressen sitter som støptdressen sitter som støpt / sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)
7 slite ved sitting
sitte hull på buksasitte hull på buksa / sitte ned en sofasitte ned en sofa
: sitte hull på buksasitte hull på buksa / sitte ned en sofasitte ned en sofa
7 slite ved sitting
sitte hull på buksasitte hull på buksa / sitte ned en sofasitte ned en sofa
: sitte hull på buksasitte hull på buksa / sitte ned en sofasitte ned en sofa
1 hvile bakdelen med overkroppen mer eller mindre oppreist
sitte på en stolsitte på en stol / katten sitter ute på trappakatten sitter ute på trappa / sitte til bords spisesitte til bords spise / sitte til hest risitte til hest ri
: sitte på en stolsitte på en stol / katten sitter ute på trappakatten sitter ute på trappa / sitte til bords spisesitte til bords spise / sitte til hest risitte til hest ri
// være plassert
sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
: sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
// være plassert
sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
: sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
// sette seg
vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
: vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
// sette seg
vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
: vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
//
sitte modell posere posere
sitte modell posere posere //
sitte i hell stadig ha hell med seg stadig ha hell med seg
sitte i hell stadig ha hell med seg stadig ha hell med seg //
sitte med ha, disponere (noe) ha, disponere (noe)
sitte med ha, disponere (noe) ha, disponere (noe) //
sitte på tviholde på noe; også: sitte inne med, ha tviholde på noe; også: sitte inne med, ha
sitte på tviholde på noe; også: sitte inne med, ha tviholde på noe; også: sitte inne med, ha //
sitte igjen måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff
sitte igjen måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff
1 hvile bakdelen med overkroppen mer eller mindre oppreist
sitte på en stolsitte på en stol / katten sitter ute på trappakatten sitter ute på trappa / sitte til bords spisesitte til bords spise / sitte til hest risitte til hest ri
: sitte på en stolsitte på en stol / katten sitter ute på trappakatten sitter ute på trappa / sitte til bords spisesitte til bords spise / sitte til hest risitte til hest ri
// være plassert
sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
: sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
// være plassert
sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
: sitte øverst ved bordetsitte øverst ved bordet / sitte med armene i kors forholde seg passivsitte med armene i kors forholde seg passiv / sitte som på nåler være i nervøs spenningsitte som på nåler være i nervøs spenning
// sette seg
vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
: vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
// sette seg
vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
: vil du ikke sitte?vil du ikke sitte?
//
sitte modell posere posere
sitte modell posere posere //
sitte i hell stadig ha hell med seg stadig ha hell med seg
sitte i hell stadig ha hell med seg stadig ha hell med seg //
sitte med ha, disponere (noe) ha, disponere (noe)
sitte med ha, disponere (noe) ha, disponere (noe) //
sitte på tviholde på noe; også: sitte inne med, ha tviholde på noe; også: sitte inne med, ha
sitte på tviholde på noe; også: sitte inne med, ha tviholde på noe; også: sitte inne med, ha //
sitte igjen måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff
sitte igjen måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff måtte bli igjen på skolen etter skoletid som straff
2 stå rolig, være i hvilestilling
hønene sitter på vaglethønene sitter på vaglet / fuglene satt i rekker på telefonledningenefuglene satt i rekker på telefonledningene / det sitter en flue i taketdet sitter en flue i taket
: hønene sitter på vaglethønene sitter på vaglet / fuglene satt i rekker på telefonledningenefuglene satt i rekker på telefonledningene / det sitter en flue i taketdet sitter en flue i taket
2 stå rolig, være i hvilestilling
hønene sitter på vaglethønene sitter på vaglet / fuglene satt i rekker på telefonledningenefuglene satt i rekker på telefonledningene / det sitter en flue i taketdet sitter en flue i taket
: hønene sitter på vaglethønene sitter på vaglet / fuglene satt i rekker på telefonledningenefuglene satt i rekker på telefonledningene / det sitter en flue i taketdet sitter en flue i taket
3 bo, befinne seg, være
hun satt på gården så lenge hun levdehun satt på gården så lenge hun levde / sitte i fengselsitte i fengsel / han sitter hjemme hele dagenhan sitter hjemme hele dagen / hun satt igjen med mange barnhun satt igjen med mange barn / sitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisksitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisk / sitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjonsitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjon / det sitter et godt hode på hennedet sitter et godt hode på henne / nøkkelen sitter i låsennøkkelen sitter i låsen / lua satt på sneilua satt på snei
: hun satt på gården så lenge hun levdehun satt på gården så lenge hun levde / sitte i fengselsitte i fengsel / han sitter hjemme hele dagenhan sitter hjemme hele dagen / hun satt igjen med mange barnhun satt igjen med mange barn / sitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisksitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisk / sitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjonsitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjon / det sitter et godt hode på hennedet sitter et godt hode på henne / nøkkelen sitter i låsennøkkelen sitter i låsen / lua satt på sneilua satt på snei
//
sitte inne også: være i fengsel også: være i fengsel
sitte inne også: være i fengsel også: være i fengsel
3 bo, befinne seg, være
hun satt på gården så lenge hun levdehun satt på gården så lenge hun levde / sitte i fengselsitte i fengsel / han sitter hjemme hele dagenhan sitter hjemme hele dagen / hun satt igjen med mange barnhun satt igjen med mange barn / sitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisksitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisk / sitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjonsitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjon / det sitter et godt hode på hennedet sitter et godt hode på henne / nøkkelen sitter i låsennøkkelen sitter i låsen / lua satt på sneilua satt på snei
: hun satt på gården så lenge hun levdehun satt på gården så lenge hun levde / sitte i fengselsitte i fengsel / han sitter hjemme hele dagenhan sitter hjemme hele dagen / hun satt igjen med mange barnhun satt igjen med mange barn / sitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisksitte godt, vanskelig i det ha det godt, vanskelig økonomisk / sitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjonsitter du der, i klemma nå er du kommet i en vanskelig situasjon / det sitter et godt hode på hennedet sitter et godt hode på henne / nøkkelen sitter i låsennøkkelen sitter i låsen / lua satt på sneilua satt på snei
//
sitte inne også: være i fengsel også: være i fengsel
sitte inne også: være i fengsel også: være i fengsel
4 være fast
slå i en spiker så den sitterslå i en spiker så den sitter / sykdommen satt lenge isykdommen satt lenge i / seieren satt langt inne var vanskelig å oppnåseieren satt langt inne var vanskelig å oppnå
: slå i en spiker så den sitterslå i en spiker så den sitter / sykdommen satt lenge isykdommen satt lenge i / seieren satt langt inne var vanskelig å oppnåseieren satt langt inne var vanskelig å oppnå
// i presens partisipp:
jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
: jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
// i presens partisipp:
jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
: jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
4 være fast
slå i en spiker så den sitterslå i en spiker så den sitter / sykdommen satt lenge isykdommen satt lenge i / seieren satt langt inne var vanskelig å oppnåseieren satt langt inne var vanskelig å oppnå
: slå i en spiker så den sitterslå i en spiker så den sitter / sykdommen satt lenge isykdommen satt lenge i / seieren satt langt inne var vanskelig å oppnåseieren satt langt inne var vanskelig å oppnå
// i presens partisipp:
jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
: jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
// i presens partisipp:
jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
: jeg vil ikke ha mistanken sittende på megjeg vil ikke ha mistanken sittende på meg
5 utøve en viss virksomhet
sitte med maktensitte med makten / sitte på Stortingetsitte på Stortinget / sitte i en komitésitte i en komité / sitte i billettluka, på kontorsitte i billettluka, på kontor
: sitte med maktensitte med makten / sitte på Stortingetsitte på Stortinget / sitte i en komitésitte i en komité / sitte i billettluka, på kontorsitte i billettluka, på kontor
// som adjektiv i presens partisipp:
den sittende regjeringden sittende regjering
: den sittende regjeringden sittende regjering
// som adjektiv i presens partisipp:
den sittende regjeringden sittende regjering
: den sittende regjeringden sittende regjering
5 utøve en viss virksomhet
sitte med maktensitte med makten / sitte på Stortingetsitte på Stortinget / sitte i en komitésitte i en komité / sitte i billettluka, på kontorsitte i billettluka, på kontor
: sitte med maktensitte med makten / sitte på Stortingetsitte på Stortinget / sitte i en komitésitte i en komité / sitte i billettluka, på kontorsitte i billettluka, på kontor
// som adjektiv i presens partisipp:
den sittende regjeringden sittende regjering
: den sittende regjeringden sittende regjering
// som adjektiv i presens partisipp:
den sittende regjeringden sittende regjering
: den sittende regjeringden sittende regjering
6 passe (V)
dressen sitter som støptdressen sitter som støpt / sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)
: dressen sitter som støptdressen sitter som støpt / sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)
6 passe (V)
dressen sitter som støptdressen sitter som støpt / sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)
: dressen sitter som støptdressen sitter som støpt / sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)sitte som et skudd være en fulltreffer ; se skudd (2)
7 slite ved sitting
sitte hull på buksasitte hull på buksa / sitte ned en sofasitte ned en sofa
: sitte hull på buksasitte hull på buksa / sitte ned en sofasitte ned en sofa
7 slite ved sitting
sitte hull på buksasitte hull på buksa / sitte ned en sofasitte ned en sofa
: sitte hull på buksasitte hull på buksa / sitte ned en sofasitte ned en sofa

 

Resultat pr. side