Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
av|regning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet avregning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet avregning
utligning, saldering; oppgjør (med utbetaling av tilgodehavende, særlig lønn)
sette opp en avregningsette opp en avregning / avslutte en avregningavslutte en avregning
: sette opp en avregningsette opp en avregning / avslutte en avregningavslutte en avregning
utligning, saldering; oppgjør (med utbetaling av tilgodehavende, særlig lønn)
sette opp en avregningsette opp en avregning / avslutte en avregningavslutte en avregning
: sette opp en avregningsette opp en avregning / avslutte en avregningavslutte en avregning
balanse m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet balanse
(balan´se el. balan´gse; fra fransk, av latin bilanx 'med to skåler')
1 vektstang(system) til å holde noe i likevekt
balansen i et urbalansen i et ur
: balansen i et urbalansen i et ur
1 vektstang(system) til å holde noe i likevekt
balansen i et urbalansen i et ur
: balansen i et urbalansen i et ur
2 likevekt
økologisk balanseøkologisk balanse / mental balansemental balanse / balansen mellom tilbud og etterspørselbalansen mellom tilbud og etterspørsel / være ute av balansevære ute av balanse / holde, miste balansenholde, miste balansen
: økologisk balanseøkologisk balanse / mental balansemental balanse / balansen mellom tilbud og etterspørselbalansen mellom tilbud og etterspørsel / være ute av balansevære ute av balanse / holde, miste balansenholde, miste balansen
2 likevekt
økologisk balanseøkologisk balanse / mental balansemental balanse / balansen mellom tilbud og etterspørselbalansen mellom tilbud og etterspørsel / være ute av balansevære ute av balanse / holde, miste balansenholde, miste balansen
: økologisk balanseøkologisk balanse / mental balansemental balanse / balansen mellom tilbud og etterspørselbalansen mellom tilbud og etterspørsel / være ute av balansevære ute av balanse / holde, miste balansenholde, miste balansen
3 oversikt over formuesstilling på et bestemt tidspunkt, der realkapital føres på aktivasiden og samlet gjeld og egenkapital på passivasiden
sette opp balanse ved årsskiftetsette opp balanse ved årsskiftet
: sette opp balanse ved årsskiftetsette opp balanse ved årsskiftet
3 oversikt over formuesstilling på et bestemt tidspunkt, der realkapital føres på aktivasiden og samlet gjeld og egenkapital på passivasiden
sette opp balanse ved årsskiftetsette opp balanse ved årsskiftet
: sette opp balanse ved årsskiftetsette opp balanse ved årsskiftet
4 likevekt mellom inntekter og utgifter (kreditside og debetside) i et regnskap
regnskapet viser balanseregnskapet viser balanse
: regnskapet viser balanseregnskapet viser balanse
4 likevekt mellom inntekter og utgifter (kreditside og debetside) i et regnskap
regnskapet viser balanseregnskapet viser balanse
: regnskapet viser balanseregnskapet viser balanse
5 saldo
5 saldo
1 vektstang(system) til å holde noe i likevekt
balansen i et urbalansen i et ur
: balansen i et urbalansen i et ur
1 vektstang(system) til å holde noe i likevekt
balansen i et urbalansen i et ur
: balansen i et urbalansen i et ur
2 likevekt
økologisk balanseøkologisk balanse / mental balansemental balanse / balansen mellom tilbud og etterspørselbalansen mellom tilbud og etterspørsel / være ute av balansevære ute av balanse / holde, miste balansenholde, miste balansen
: økologisk balanseøkologisk balanse / mental balansemental balanse / balansen mellom tilbud og etterspørselbalansen mellom tilbud og etterspørsel / være ute av balansevære ute av balanse / holde, miste balansenholde, miste balansen
2 likevekt
økologisk balanseøkologisk balanse / mental balansemental balanse / balansen mellom tilbud og etterspørselbalansen mellom tilbud og etterspørsel / være ute av balansevære ute av balanse / holde, miste balansenholde, miste balansen
: økologisk balanseøkologisk balanse / mental balansemental balanse / balansen mellom tilbud og etterspørselbalansen mellom tilbud og etterspørsel / være ute av balansevære ute av balanse / holde, miste balansenholde, miste balansen
3 oversikt over formuesstilling på et bestemt tidspunkt, der realkapital føres på aktivasiden og samlet gjeld og egenkapital på passivasiden
sette opp balanse ved årsskiftetsette opp balanse ved årsskiftet
: sette opp balanse ved årsskiftetsette opp balanse ved årsskiftet
3 oversikt over formuesstilling på et bestemt tidspunkt, der realkapital føres på aktivasiden og samlet gjeld og egenkapital på passivasiden
sette opp balanse ved årsskiftetsette opp balanse ved årsskiftet
: sette opp balanse ved årsskiftetsette opp balanse ved årsskiftet
4 likevekt mellom inntekter og utgifter (kreditside og debetside) i et regnskap
regnskapet viser balanseregnskapet viser balanse
: regnskapet viser balanseregnskapet viser balanse
4 likevekt mellom inntekter og utgifter (kreditside og debetside) i et regnskap
regnskapet viser balanseregnskapet viser balanse
: regnskapet viser balanseregnskapet viser balanse
5 saldo
5 saldo
begredelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet begredelig
(av dansk græde; av foreldet begrede 'gråte over') ynkelig, trist, sentimental
sette opp et begredelig ansiktsette opp et begredelig ansikt / en begredelig affæreen begredelig affære / snakke i en begredelig tonesnakke i en begredelig tone
: sette opp et begredelig ansiktsette opp et begredelig ansikt / en begredelig affæreen begredelig affære / snakke i en begredelig tonesnakke i en begredelig tone
ynkelig, trist, sentimental
sette opp et begredelig ansiktsette opp et begredelig ansikt / en begredelig affæreen begredelig affære / snakke i en begredelig tonesnakke i en begredelig tone
: sette opp et begredelig ansiktsette opp et begredelig ansikt / en begredelig affæreen begredelig affære / snakke i en begredelig tonesnakke i en begredelig tone
blomster|dekoratør m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blomsterdekoratør
person som har som yrke å sette opp buketter, kranser og blomsterdekorasjoner person som har som yrke å sette opp buketter, kranser og blomsterdekorasjoner
bol|verk n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet bolverk
(bo´l- el. båll-; fra lavtysk bol- 'trestamme', sent norrønt bolvirki; samme opphav som I bol, (2) og II verk)
1 nedrammede påler av tre, jern eller betong som brukes langs bredden i havneanlegg, kanaler og elveløp for å hindre at grunnen glir ut; skanse
sette opp et bolverksette opp et bolverk
: sette opp et bolverksette opp et bolverk
1 nedrammede påler av tre, jern eller betong som brukes langs bredden i havneanlegg, kanaler og elveløp for å hindre at grunnen glir ut; skanse
sette opp et bolverksette opp et bolverk
: sette opp et bolverksette opp et bolverk
2 i overført betydning:
et bolverk mot rasismeet bolverk mot rasisme
: et bolverk mot rasismeet bolverk mot rasisme
2 i overført betydning:
et bolverk mot rasismeet bolverk mot rasisme
: et bolverk mot rasismeet bolverk mot rasisme
1 nedrammede påler av tre, jern eller betong som brukes langs bredden i havneanlegg, kanaler og elveløp for å hindre at grunnen glir ut; skanse
sette opp et bolverksette opp et bolverk
: sette opp et bolverksette opp et bolverk
1 nedrammede påler av tre, jern eller betong som brukes langs bredden i havneanlegg, kanaler og elveløp for å hindre at grunnen glir ut; skanse
sette opp et bolverksette opp et bolverk
: sette opp et bolverksette opp et bolverk
2 i overført betydning:
et bolverk mot rasismeet bolverk mot rasisme
: et bolverk mot rasismeet bolverk mot rasisme
2 i overført betydning:
et bolverk mot rasismeet bolverk mot rasisme
: et bolverk mot rasismeet bolverk mot rasisme

 

Resultat pr. side