Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
seremoni m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet seremoni
(gjennom fransk, frå latin 'heilagdom, heilag handling')
1 høgtidsam (tradisjonsbunden) (ofte symbolsk) handling
avdukingsseremoniavdukingsseremoni / dåpsseremonidåpsseremoni / kyrkjelege, militære seremoniarkyrkjelege, militære seremoniar
: avdukingsseremoniavdukingsseremoni / dåpsseremonidåpsseremoni / kyrkjelege, militære seremoniarkyrkjelege, militære seremoniar
1 høgtidsam (tradisjonsbunden) (ofte symbolsk) handling
avdukingsseremoniavdukingsseremoni / dåpsseremonidåpsseremoni / kyrkjelege, militære seremoniarkyrkjelege, militære seremoniar
: avdukingsseremoniavdukingsseremoni / dåpsseremonidåpsseremoni / kyrkjelege, militære seremoniarkyrkjelege, militære seremoniar
2 dikkedarar, formalitet
gå rett på ei sak utan vidare seremoniargå rett på ei sak utan vidare seremoniar
: gå rett på ei sak utan vidare seremoniargå rett på ei sak utan vidare seremoniar
2 dikkedarar, formalitet
gå rett på ei sak utan vidare seremoniargå rett på ei sak utan vidare seremoniar
: gå rett på ei sak utan vidare seremoniargå rett på ei sak utan vidare seremoniar
1 høgtidsam (tradisjonsbunden) (ofte symbolsk) handling
avdukingsseremoniavdukingsseremoni / dåpsseremonidåpsseremoni / kyrkjelege, militære seremoniarkyrkjelege, militære seremoniar
: avdukingsseremoniavdukingsseremoni / dåpsseremonidåpsseremoni / kyrkjelege, militære seremoniarkyrkjelege, militære seremoniar
1 høgtidsam (tradisjonsbunden) (ofte symbolsk) handling
avdukingsseremoniavdukingsseremoni / dåpsseremonidåpsseremoni / kyrkjelege, militære seremoniarkyrkjelege, militære seremoniar
: avdukingsseremoniavdukingsseremoni / dåpsseremonidåpsseremoni / kyrkjelege, militære seremoniarkyrkjelege, militære seremoniar
2 dikkedarar, formalitet
gå rett på ei sak utan vidare seremoniargå rett på ei sak utan vidare seremoniar
: gå rett på ei sak utan vidare seremoniargå rett på ei sak utan vidare seremoniar
2 dikkedarar, formalitet
gå rett på ei sak utan vidare seremoniargå rett på ei sak utan vidare seremoniar
: gå rett på ei sak utan vidare seremoniargå rett på ei sak utan vidare seremoniar

 

Resultat pr. side