Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
dersom sub.
I dette vinduet skal du finne tabell sub. for oppslagsordet dersom
(norrønt þar sem) i fall, om (så er at), hvis
dersom du kommer, skal du få middagdersom du kommer, skal du få middag / dersom jeg bare visstedersom jeg bare visste / dersom dette går bra, går alt bradersom dette går bra, går alt bra
: dersom du kommer, skal du få middagdersom du kommer, skal du få middag / dersom jeg bare visstedersom jeg bare visste / dersom dette går bra, går alt bradersom dette går bra, går alt bra
i fall, om (så er at), hvis
dersom du kommer, skal du få middagdersom du kommer, skal du få middag / dersom jeg bare visstedersom jeg bare visste / dersom dette går bra, går alt bradersom dette går bra, går alt bra
: dersom du kommer, skal du få middagdersom du kommer, skal du få middag / dersom jeg bare visstedersom jeg bare visste / dersom dette går bra, går alt bradersom dette går bra, går alt bra
etter som sub.
I dette vinduet skal du finne tabell sub. for oppslagsordet etter som
(norrønt eptir sem 'slik som')
1 etter hvert som
det ble verre og verre etter som årene gikkdet ble verre og verre etter som årene gikk
: det ble verre og verre etter som årene gikkdet ble verre og verre etter som årene gikk
1 etter hvert som
det ble verre og verre etter som årene gikkdet ble verre og verre etter som årene gikk
: det ble verre og verre etter som årene gikkdet ble verre og verre etter som årene gikk
2 avhengig av, i samsvar med
det blir alt etter som en gjør detdet blir alt etter som en gjør det / det er etter som en ser detdet er etter som en ser det / etter som de fortelleretter som de forteller
: det blir alt etter som en gjør detdet blir alt etter som en gjør det / det er etter som en ser detdet er etter som en ser det / etter som de fortelleretter som de forteller
2 avhengig av, i samsvar med
det blir alt etter som en gjør detdet blir alt etter som en gjør det / det er etter som en ser detdet er etter som en ser det / etter som de fortelleretter som de forteller
: det blir alt etter som en gjør detdet blir alt etter som en gjør det / det er etter som en ser detdet er etter som en ser det / etter som de fortelleretter som de forteller
1 etter hvert som
det ble verre og verre etter som årene gikkdet ble verre og verre etter som årene gikk
: det ble verre og verre etter som årene gikkdet ble verre og verre etter som årene gikk
1 etter hvert som
det ble verre og verre etter som årene gikkdet ble verre og verre etter som årene gikk
: det ble verre og verre etter som årene gikkdet ble verre og verre etter som årene gikk
2 avhengig av, i samsvar med
det blir alt etter som en gjør detdet blir alt etter som en gjør det / det er etter som en ser detdet er etter som en ser det / etter som de fortelleretter som de forteller
: det blir alt etter som en gjør detdet blir alt etter som en gjør det / det er etter som en ser detdet er etter som en ser det / etter som de fortelleretter som de forteller
2 avhengig av, i samsvar med
det blir alt etter som en gjør detdet blir alt etter som en gjør det / det er etter som en ser detdet er etter som en ser det / etter som de fortelleretter som de forteller
: det blir alt etter som en gjør detdet blir alt etter som en gjør det / det er etter som en ser detdet er etter som en ser det / etter som de fortelleretter som de forteller
som sub.
I dette vinduet skal du finne tabell sub. for oppslagsordet som
(norrønt sem, sent norrønt som og sum)
1 sammenlignende konjunksjon brukt for å uttrykke ren sammenligning:
være blid som alltidvære blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / fare av sted som en rakettfare av sted som en rakett / late som (om) en forstårlate som (om) en forstår / være som en far for envære som en far for en / det var som fanden!det var som fanden! / frisk som en fiskfrisk som en fisk / sitte som på nålersitte som på nåler / være svart som en feiervære svart som en feier / han er like stor som du (er) eller som deghan er like stor som du (er) eller som deg
: være blid som alltidvære blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / fare av sted som en rakettfare av sted som en rakett / late som (om) en forstårlate som (om) en forstår / være som en far for envære som en far for en / det var som fanden!det var som fanden! / frisk som en fiskfrisk som en fisk / sitte som på nålersitte som på nåler / være svart som en feiervære svart som en feier / han er like stor som du (er) eller som deghan er like stor som du (er) eller som deg
// likhet, sideordning:
så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
: så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
// likhet, sideordning:
så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
: så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
// samsvar, identitet:
som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
: som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
// samsvar, identitet:
som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
: som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
// i oppregning, eksempler og lignende; jamfør IV så 1
metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
: metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
// i oppregning, eksempler og lignende; jamfør IV så 1
metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
: metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
// oppgave, formål og lignende:
tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
: tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
// oppgave, formål og lignende:
tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
: tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
// mening, skjønn:
regne en som galregne en som gal
: regne en som galregne en som gal
// mening, skjønn:
regne en som galregne en som gal
: regne en som galregne en som gal
// i fritt predikativ: i egenskap av
skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
: skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
// i fritt predikativ: i egenskap av
skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
: skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
// tilstand, måte og lignende:
som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
: som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
// tilstand, måte og lignende:
som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
: som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
// begrunnelse:
trett som han var,…trett som han var,…
: trett som han var,…trett som han var,…
// begrunnelse:
trett som han var,…trett som han var,…
: trett som han var,…trett som han var,…
// forsterkning (til adverb i superlativ):
når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
: når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
// forsterkning (til adverb i superlativ):
når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
: når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
// høy grad: hvor
å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
: å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
// høy grad: hvor
å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
: å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
// handling, utvikling, tid:
rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
: rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
// handling, utvikling, tid:
rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
: rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
1 sammenlignende konjunksjon brukt for å uttrykke ren sammenligning:
være blid som alltidvære blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / fare av sted som en rakettfare av sted som en rakett / late som (om) en forstårlate som (om) en forstår / være som en far for envære som en far for en / det var som fanden!det var som fanden! / frisk som en fiskfrisk som en fisk / sitte som på nålersitte som på nåler / være svart som en feiervære svart som en feier / han er like stor som du (er) eller som deghan er like stor som du (er) eller som deg
: være blid som alltidvære blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / fare av sted som en rakettfare av sted som en rakett / late som (om) en forstårlate som (om) en forstår / være som en far for envære som en far for en / det var som fanden!det var som fanden! / frisk som en fiskfrisk som en fisk / sitte som på nålersitte som på nåler / være svart som en feiervære svart som en feier / han er like stor som du (er) eller som deghan er like stor som du (er) eller som deg
// likhet, sideordning:
så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
: så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
// likhet, sideordning:
så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
: så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
// samsvar, identitet:
som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
: som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
// samsvar, identitet:
som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
: som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
// i oppregning, eksempler og lignende; jamfør IV så 1
metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
: metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
// i oppregning, eksempler og lignende; jamfør IV så 1
metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
: metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
// oppgave, formål og lignende:
tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
: tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
// oppgave, formål og lignende:
tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
: tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
// mening, skjønn:
regne en som galregne en som gal
: regne en som galregne en som gal
// mening, skjønn:
regne en som galregne en som gal
: regne en som galregne en som gal
// i fritt predikativ: i egenskap av
skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
: skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
// i fritt predikativ: i egenskap av
skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
: skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
// tilstand, måte og lignende:
som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
: som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
// tilstand, måte og lignende:
som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
: som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
// begrunnelse:
trett som han var,…trett som han var,…
: trett som han var,…trett som han var,…
// begrunnelse:
trett som han var,…trett som han var,…
: trett som han var,…trett som han var,…
// forsterkning (til adverb i superlativ):
når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
: når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
// forsterkning (til adverb i superlativ):
når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
: når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
// høy grad: hvor
å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
: å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
// høy grad: hvor
å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
: å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
// handling, utvikling, tid:
rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
: rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
// handling, utvikling, tid:
rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
: rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
2 brukt til å innlede en relativsetning:
endelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lengeendelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lenge / den mannen som kommer derden mannen som kommer der / det var jeg som gjorde detdet var jeg som gjorde det
: endelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lengeendelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lenge / den mannen som kommer derden mannen som kommer der / det var jeg som gjorde detdet var jeg som gjorde det
2 brukt til å innlede en relativsetning:
endelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lengeendelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lenge / den mannen som kommer derden mannen som kommer der / det var jeg som gjorde detdet var jeg som gjorde det
: endelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lengeendelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lenge / den mannen som kommer derden mannen som kommer der / det var jeg som gjorde detdet var jeg som gjorde det
1 sammenlignende konjunksjon brukt for å uttrykke ren sammenligning:
være blid som alltidvære blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / fare av sted som en rakettfare av sted som en rakett / late som (om) en forstårlate som (om) en forstår / være som en far for envære som en far for en / det var som fanden!det var som fanden! / frisk som en fiskfrisk som en fisk / sitte som på nålersitte som på nåler / være svart som en feiervære svart som en feier / han er like stor som du (er) eller som deghan er like stor som du (er) eller som deg
: være blid som alltidvære blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / fare av sted som en rakettfare av sted som en rakett / late som (om) en forstårlate som (om) en forstår / være som en far for envære som en far for en / det var som fanden!det var som fanden! / frisk som en fiskfrisk som en fisk / sitte som på nålersitte som på nåler / være svart som en feiervære svart som en feier / han er like stor som du (er) eller som deghan er like stor som du (er) eller som deg
// likhet, sideordning:
så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
: så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
// likhet, sideordning:
så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
: så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
// samsvar, identitet:
som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
: som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
// samsvar, identitet:
som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
: som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
// i oppregning, eksempler og lignende; jamfør IV så 1
metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
: metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
// i oppregning, eksempler og lignende; jamfør IV så 1
metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
: metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
// oppgave, formål og lignende:
tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
: tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
// oppgave, formål og lignende:
tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
: tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
// mening, skjønn:
regne en som galregne en som gal
: regne en som galregne en som gal
// mening, skjønn:
regne en som galregne en som gal
: regne en som galregne en som gal
// i fritt predikativ: i egenskap av
skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
: skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
// i fritt predikativ: i egenskap av
skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
: skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
// tilstand, måte og lignende:
som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
: som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
// tilstand, måte og lignende:
som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
: som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
// begrunnelse:
trett som han var,…trett som han var,…
: trett som han var,…trett som han var,…
// begrunnelse:
trett som han var,…trett som han var,…
: trett som han var,…trett som han var,…
// forsterkning (til adverb i superlativ):
når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
: når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
// forsterkning (til adverb i superlativ):
når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
: når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
// høy grad: hvor
å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
: å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
// høy grad: hvor
å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
: å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
// handling, utvikling, tid:
rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
: rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
// handling, utvikling, tid:
rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
: rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
1 sammenlignende konjunksjon brukt for å uttrykke ren sammenligning:
være blid som alltidvære blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / fare av sted som en rakettfare av sted som en rakett / late som (om) en forstårlate som (om) en forstår / være som en far for envære som en far for en / det var som fanden!det var som fanden! / frisk som en fiskfrisk som en fisk / sitte som på nålersitte som på nåler / være svart som en feiervære svart som en feier / han er like stor som du (er) eller som deghan er like stor som du (er) eller som deg
: være blid som alltidvære blid som alltid / ingenting var som føringenting var som før / fare av sted som en rakettfare av sted som en rakett / late som (om) en forstårlate som (om) en forstår / være som en far for envære som en far for en / det var som fanden!det var som fanden! / frisk som en fiskfrisk som en fisk / sitte som på nålersitte som på nåler / være svart som en feiervære svart som en feier / han er like stor som du (er) eller som deghan er like stor som du (er) eller som deg
// likhet, sideordning:
så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
: så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
// likhet, sideordning:
så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
: så vel de unge som de eldreså vel de unge som de eldre / arbeide søndag som hverdagarbeide søndag som hverdag
// samsvar, identitet:
som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
: som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
// samsvar, identitet:
som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
: som skrevet stårsom skrevet står / snakke som en har vett tilsnakke som en har vett til / det blir som jeg har sagtdet blir som jeg har sagt
// i oppregning, eksempler og lignende; jamfør IV så 1
metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
: metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
// i oppregning, eksempler og lignende; jamfør IV så 1
metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
: metaller som gull, sølv og platinametaller som gull, sølv og platina / land som Norge, Danmark og Englandland som Norge, Danmark og England
// oppgave, formål og lignende:
tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
: tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
// oppgave, formål og lignende:
tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
: tjene som unnskyldningtjene som unnskyldning / få noe som gavefå noe som gave / bruke en stokk som våpenbruke en stokk som våpen / bruke noe som mønsterbruke noe som mønster
// mening, skjønn:
regne en som galregne en som gal
: regne en som galregne en som gal
// mening, skjønn:
regne en som galregne en som gal
: regne en som galregne en som gal
// i fritt predikativ: i egenskap av
skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
: skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
// i fritt predikativ: i egenskap av
skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
: skilles som vennerskilles som venner / som forretningsmann har han gjort det godtsom forretningsmann har han gjort det godt / her lekte jeg som barnher lekte jeg som barn
// tilstand, måte og lignende:
som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
: som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
// tilstand, måte og lignende:
som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
: som situasjonen er i dag,…som situasjonen er i dag,… / du skulle skamme deg, som du snakkerdu skulle skamme deg, som du snakker / kom som du erkom som du er
// begrunnelse:
trett som han var,…trett som han var,…
: trett som han var,…trett som han var,…
// begrunnelse:
trett som han var,…trett som han var,…
: trett som han var,…trett som han var,…
// forsterkning (til adverb i superlativ):
når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
: når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
// forsterkning (til adverb i superlativ):
når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
: når som helstnår som helst / som snarestsom snarest / mens de moret seg som bestmens de moret seg som best
// høy grad: hvor
å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
: å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
// høy grad: hvor
å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
: å, som det dufter!å, som det dufter! / som du tuller!som du tuller!
// handling, utvikling, tid:
rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
: rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
// handling, utvikling, tid:
rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
: rett som det varrett som det var / som vi satt der og pratetsom vi satt der og pratet / som dagen gikksom dagen gikk
2 brukt til å innlede en relativsetning:
endelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lengeendelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lenge / den mannen som kommer derden mannen som kommer der / det var jeg som gjorde detdet var jeg som gjorde det
: endelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lengeendelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lenge / den mannen som kommer derden mannen som kommer der / det var jeg som gjorde detdet var jeg som gjorde det
2 brukt til å innlede en relativsetning:
endelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lengeendelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lenge / den mannen som kommer derden mannen som kommer der / det var jeg som gjorde detdet var jeg som gjorde det
: endelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lengeendelig lyktes det, noe (som) vi hadde håpet på lenge / den mannen som kommer derden mannen som kommer der / det var jeg som gjorde detdet var jeg som gjorde det

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

Ordet 'sem' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
semje  
(sem) 
     
     
II semje verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet semje
(norrønt semja)
1 få til å samsvare; forlike, sameine
ho samde dei i hop attho samde dei i hop att
: ho samde dei i hop attho samde dei i hop att
//
semje seg venje seg til å leve saman venje seg til å leve saman
semje seg venje seg til å leve saman venje seg til å leve saman
1 få til å samsvare; forlike, sameine
ho samde dei i hop attho samde dei i hop att
: ho samde dei i hop attho samde dei i hop att
//
semje seg venje seg til å leve saman venje seg til å leve saman
semje seg venje seg til å leve saman venje seg til å leve saman
2 måte i hop, til
2 måte i hop, til
1 få til å samsvare; forlike, sameine
ho samde dei i hop attho samde dei i hop att
: ho samde dei i hop attho samde dei i hop att
//
semje seg venje seg til å leve saman venje seg til å leve saman
semje seg venje seg til å leve saman venje seg til å leve saman
1 få til å samsvare; forlike, sameine
ho samde dei i hop attho samde dei i hop att
: ho samde dei i hop attho samde dei i hop att
//
semje seg venje seg til å leve saman venje seg til å leve saman
semje seg venje seg til å leve saman venje seg til å leve saman
2 måte i hop, til
2 måte i hop, til

 

Resultat pr. side