Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I selv n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet selv
(av II selv) ens egen personlighet, jeg (I)
finne sitt eget selvfinne sitt eget selv
: finne sitt eget selvfinne sitt eget selv
ens egen personlighet, jeg (I)
finne sitt eget selvfinne sitt eget selv
: finne sitt eget selvfinne sitt eget selv
II selv det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet selv
; el. sjøl det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet sjøl
(norrønt sjalfr)
1 står til et substantiv eller pronomen for å framheve at det nettopp er det som substantivet eller pronomenet betegner, det er snakk om:
det sier seg selv er innlysende, selvfølgeligdet sier seg selv er innlysende, selvfølgelig / bo for seg selv alenebo for seg selv alene / gå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdsstedgå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdssted / falle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurtfalle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurt / gå i seg selv se gå i seg selv se / tvile på seg selvtvile på seg selv / spørre seg selvspørre seg selv / være ærligheten selv være tvers igjennom ærligvære ærligheten selv være tvers igjennom ærlig / der kan du se selvder kan du se selv / selv stod de bare og så påselv stod de bare og så på / han sa det selvhan sa det selv
: det sier seg selv er innlysende, selvfølgeligdet sier seg selv er innlysende, selvfølgelig / bo for seg selv alenebo for seg selv alene / gå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdsstedgå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdssted / falle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurtfalle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurt / gå i seg selv se gå i seg selv se / tvile på seg selvtvile på seg selv / spørre seg selvspørre seg selv / være ærligheten selv være tvers igjennom ærligvære ærligheten selv være tvers igjennom ærlig / der kan du se selvder kan du se selv / selv stod de bare og så påselv stod de bare og så på / han sa det selvhan sa det selv
// personlig, i egen person
han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
: han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
// personlig, i egen person
han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
: han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
// attributivt i formen selve eller sjølve:
jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
: jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
// attributivt i formen selve eller sjølve:
jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
: jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
// den rette, virkelige
selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
: selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
// den rette, virkelige
selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
: selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
// på egen hånd, uten hjelp
han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
: han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
// på egen hånd, uten hjelp
han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
: han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
//
være seg selv (være, bli) slik en normalt er (være, bli) slik en normalt er
være seg selv (være, bli) slik en normalt er (være, bli) slik en normalt er //
være seg selv nok ikke bry seg om noen annen ikke bry seg om noen annen
være seg selv nok ikke bry seg om noen annen ikke bry seg om noen annen //
komme til seg selv komme til bevissthet, bli normal (igjen) komme til bevissthet, bli normal (igjen)
komme til seg selv komme til bevissthet, bli normal (igjen) komme til bevissthet, bli normal (igjen) //
noe for seg selv ulik alle andre ulik alle andre
noe for seg selv ulik alle andre ulik alle andre //
selv annen, tredje to, tre medregnet en selv to, tre medregnet en selv
selv annen, tredje to, tre medregnet en selv to, tre medregnet en selv //
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
1 står til et substantiv eller pronomen for å framheve at det nettopp er det som substantivet eller pronomenet betegner, det er snakk om:
det sier seg selv er innlysende, selvfølgeligdet sier seg selv er innlysende, selvfølgelig / bo for seg selv alenebo for seg selv alene / gå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdsstedgå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdssted / falle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurtfalle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurt / gå i seg selv se gå i seg selv se / tvile på seg selvtvile på seg selv / spørre seg selvspørre seg selv / være ærligheten selv være tvers igjennom ærligvære ærligheten selv være tvers igjennom ærlig / der kan du se selvder kan du se selv / selv stod de bare og så påselv stod de bare og så på / han sa det selvhan sa det selv
: det sier seg selv er innlysende, selvfølgeligdet sier seg selv er innlysende, selvfølgelig / bo for seg selv alenebo for seg selv alene / gå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdsstedgå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdssted / falle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurtfalle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurt / gå i seg selv se gå i seg selv se / tvile på seg selvtvile på seg selv / spørre seg selvspørre seg selv / være ærligheten selv være tvers igjennom ærligvære ærligheten selv være tvers igjennom ærlig / der kan du se selvder kan du se selv / selv stod de bare og så påselv stod de bare og så på / han sa det selvhan sa det selv
// personlig, i egen person
han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
: han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
// personlig, i egen person
han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
: han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
// attributivt i formen selve eller sjølve:
jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
: jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
// attributivt i formen selve eller sjølve:
jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
: jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
// den rette, virkelige
selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
: selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
// den rette, virkelige
selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
: selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
// på egen hånd, uten hjelp
han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
: han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
// på egen hånd, uten hjelp
han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
: han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
//
være seg selv (være, bli) slik en normalt er (være, bli) slik en normalt er
være seg selv (være, bli) slik en normalt er (være, bli) slik en normalt er //
være seg selv nok ikke bry seg om noen annen ikke bry seg om noen annen
være seg selv nok ikke bry seg om noen annen ikke bry seg om noen annen //
komme til seg selv komme til bevissthet, bli normal (igjen) komme til bevissthet, bli normal (igjen)
komme til seg selv komme til bevissthet, bli normal (igjen) komme til bevissthet, bli normal (igjen) //
noe for seg selv ulik alle andre ulik alle andre
noe for seg selv ulik alle andre ulik alle andre //
selv annen, tredje to, tre medregnet en selv to, tre medregnet en selv
selv annen, tredje to, tre medregnet en selv to, tre medregnet en selv //
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
2 som adverb: til og med
selv for deg blir dette for myeselv for deg blir dette for mye / alle, selv barna, var medalle, selv barna, var med / selv han ble reddselv han ble redd
: selv for deg blir dette for myeselv for deg blir dette for mye / alle, selv barna, var medalle, selv barna, var med / selv han ble reddselv han ble redd
2 som adverb: til og med
selv for deg blir dette for myeselv for deg blir dette for mye / alle, selv barna, var medalle, selv barna, var med / selv han ble reddselv han ble redd
: selv for deg blir dette for myeselv for deg blir dette for mye / alle, selv barna, var medalle, selv barna, var med / selv han ble reddselv han ble redd
3 i forbindelsen
selv om brukt til å innlede en innrømmelsessetningselv om brukt til å innlede en innrømmelsessetning
: selv om brukt til å innlede en innrømmelsessetningselv om brukt til å innlede en innrømmelsessetning
3 i forbindelsen
selv om brukt til å innlede en innrømmelsessetningselv om brukt til å innlede en innrømmelsessetning
: selv om brukt til å innlede en innrømmelsessetningselv om brukt til å innlede en innrømmelsessetning
1 står til et substantiv eller pronomen for å framheve at det nettopp er det som substantivet eller pronomenet betegner, det er snakk om:
det sier seg selv er innlysende, selvfølgeligdet sier seg selv er innlysende, selvfølgelig / bo for seg selv alenebo for seg selv alene / gå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdsstedgå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdssted / falle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurtfalle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurt / gå i seg selv se gå i seg selv se / tvile på seg selvtvile på seg selv / spørre seg selvspørre seg selv / være ærligheten selv være tvers igjennom ærligvære ærligheten selv være tvers igjennom ærlig / der kan du se selvder kan du se selv / selv stod de bare og så påselv stod de bare og så på / han sa det selvhan sa det selv
: det sier seg selv er innlysende, selvfølgeligdet sier seg selv er innlysende, selvfølgelig / bo for seg selv alenebo for seg selv alene / gå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdsstedgå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdssted / falle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurtfalle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurt / gå i seg selv se gå i seg selv se / tvile på seg selvtvile på seg selv / spørre seg selvspørre seg selv / være ærligheten selv være tvers igjennom ærligvære ærligheten selv være tvers igjennom ærlig / der kan du se selvder kan du se selv / selv stod de bare og så påselv stod de bare og så på / han sa det selvhan sa det selv
// personlig, i egen person
han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
: han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
// personlig, i egen person
han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
: han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
// attributivt i formen selve eller sjølve:
jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
: jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
// attributivt i formen selve eller sjølve:
jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
: jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
// den rette, virkelige
selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
: selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
// den rette, virkelige
selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
: selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
// på egen hånd, uten hjelp
han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
: han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
// på egen hånd, uten hjelp
han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
: han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
//
være seg selv (være, bli) slik en normalt er (være, bli) slik en normalt er
være seg selv (være, bli) slik en normalt er (være, bli) slik en normalt er //
være seg selv nok ikke bry seg om noen annen ikke bry seg om noen annen
være seg selv nok ikke bry seg om noen annen ikke bry seg om noen annen //
komme til seg selv komme til bevissthet, bli normal (igjen) komme til bevissthet, bli normal (igjen)
komme til seg selv komme til bevissthet, bli normal (igjen) komme til bevissthet, bli normal (igjen) //
noe for seg selv ulik alle andre ulik alle andre
noe for seg selv ulik alle andre ulik alle andre //
selv annen, tredje to, tre medregnet en selv to, tre medregnet en selv
selv annen, tredje to, tre medregnet en selv to, tre medregnet en selv //
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
1 står til et substantiv eller pronomen for å framheve at det nettopp er det som substantivet eller pronomenet betegner, det er snakk om:
det sier seg selv er innlysende, selvfølgeligdet sier seg selv er innlysende, selvfølgelig / bo for seg selv alenebo for seg selv alene / gå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdsstedgå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdssted / falle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurtfalle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurt / gå i seg selv se gå i seg selv se / tvile på seg selvtvile på seg selv / spørre seg selvspørre seg selv / være ærligheten selv være tvers igjennom ærligvære ærligheten selv være tvers igjennom ærlig / der kan du se selvder kan du se selv / selv stod de bare og så påselv stod de bare og så på / han sa det selvhan sa det selv
: det sier seg selv er innlysende, selvfølgeligdet sier seg selv er innlysende, selvfølgelig / bo for seg selv alenebo for seg selv alene / gå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdsstedgå til seg selv til sitt eget hjem, rom, oppholdssted / falle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurtfalle, komme, gå av seg selv uten hjelp, som smurt / gå i seg selv se gå i seg selv se / tvile på seg selvtvile på seg selv / spørre seg selvspørre seg selv / være ærligheten selv være tvers igjennom ærligvære ærligheten selv være tvers igjennom ærlig / der kan du se selvder kan du se selv / selv stod de bare og så påselv stod de bare og så på / han sa det selvhan sa det selv
// personlig, i egen person
han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
: han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
// personlig, i egen person
han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
: han selv husbonden, arbeidsherrenhan selv husbonden, arbeidsherren / han selv gjorde dethan selv gjorde det / kongen selv var til stedekongen selv var til stede
// attributivt i formen selve eller sjølve:
jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
: jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
// attributivt i formen selve eller sjølve:
jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
: jeg tror det var selve fandenjeg tror det var selve fanden / selve prestenselve presten
// den rette, virkelige
selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
: selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
// den rette, virkelige
selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
: selve grunnfjellet stikker oppselve grunnfjellet stikker opp / selve byen er ikke så storselve byen er ikke så stor / selve garden er dårlig, men skogen er braselve garden er dårlig, men skogen er bra
// på egen hånd, uten hjelp
han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
: han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
// på egen hånd, uten hjelp
han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
: han vil gjøre alt selvhan vil gjøre alt selv / bygge hus selvbygge hus selv
//
være seg selv (være, bli) slik en normalt er (være, bli) slik en normalt er
være seg selv (være, bli) slik en normalt er (være, bli) slik en normalt er //
være seg selv nok ikke bry seg om noen annen ikke bry seg om noen annen
være seg selv nok ikke bry seg om noen annen ikke bry seg om noen annen //
komme til seg selv komme til bevissthet, bli normal (igjen) komme til bevissthet, bli normal (igjen)
komme til seg selv komme til bevissthet, bli normal (igjen) komme til bevissthet, bli normal (igjen) //
noe for seg selv ulik alle andre ulik alle andre
noe for seg selv ulik alle andre ulik alle andre //
selv annen, tredje to, tre medregnet en selv to, tre medregnet en selv
selv annen, tredje to, tre medregnet en selv to, tre medregnet en selv //
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
2 som adverb: til og med
selv for deg blir dette for myeselv for deg blir dette for mye / alle, selv barna, var medalle, selv barna, var med / selv han ble reddselv han ble redd
: selv for deg blir dette for myeselv for deg blir dette for mye / alle, selv barna, var medalle, selv barna, var med / selv han ble reddselv han ble redd
2 som adverb: til og med
selv for deg blir dette for myeselv for deg blir dette for mye / alle, selv barna, var medalle, selv barna, var med / selv han ble reddselv han ble redd
: selv for deg blir dette for myeselv for deg blir dette for mye / alle, selv barna, var medalle, selv barna, var med / selv han ble reddselv han ble redd
3 i forbindelsen
selv om brukt til å innlede en innrømmelsessetningselv om brukt til å innlede en innrømmelsessetning
: selv om brukt til å innlede en innrømmelsessetningselv om brukt til å innlede en innrømmelsessetning
3 i forbindelsen
selv om brukt til å innlede en innrømmelsessetningselv om brukt til å innlede en innrømmelsessetning
: selv om brukt til å innlede en innrømmelsessetningselv om brukt til å innlede en innrømmelsessetning

 

Resultat pr. side