Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
seg pron.
I dette vinduet skal du finne tabell pron. for oppslagsordet seg
(norrønt sik) brukes for tredje person entall og flertall
1 som refleksivt objekt i tilknytning til verb:
like seg godtlike seg godt / hun skjøt seghun skjøt seg / sette seg til rettesette seg til rette / landskapet åpnet seglandskapet åpnet seg / gråte seg i søvngråte seg i søvn / forkjølelsen hadde bitt seg godt fastforkjølelsen hadde bitt seg godt fast / seg en turseg en tur / han sier seg å ha utrettet store tinghan sier seg å ha utrettet store ting / føle seg uten ansvarføle seg uten ansvar / seg noe matseg noe mat / kjøpe seg en bilkjøpe seg en bil
: like seg godtlike seg godt / hun skjøt seghun skjøt seg / sette seg til rettesette seg til rette / landskapet åpnet seglandskapet åpnet seg / gråte seg i søvngråte seg i søvn / forkjølelsen hadde bitt seg godt fastforkjølelsen hadde bitt seg godt fast / seg en turseg en tur / han sier seg å ha utrettet store tinghan sier seg å ha utrettet store ting / føle seg uten ansvarføle seg uten ansvar / seg noe matseg noe mat / kjøpe seg en bilkjøpe seg en bil
1 som refleksivt objekt i tilknytning til verb:
like seg godtlike seg godt / hun skjøt seghun skjøt seg / sette seg til rettesette seg til rette / landskapet åpnet seglandskapet åpnet seg / gråte seg i søvngråte seg i søvn / forkjølelsen hadde bitt seg godt fastforkjølelsen hadde bitt seg godt fast / seg en turseg en tur / han sier seg å ha utrettet store tinghan sier seg å ha utrettet store ting / føle seg uten ansvarføle seg uten ansvar / seg noe matseg noe mat / kjøpe seg en bilkjøpe seg en bil
: like seg godtlike seg godt / hun skjøt seghun skjøt seg / sette seg til rettesette seg til rette / landskapet åpnet seglandskapet åpnet seg / gråte seg i søvngråte seg i søvn / forkjølelsen hadde bitt seg godt fastforkjølelsen hadde bitt seg godt fast / seg en turseg en tur / han sier seg å ha utrettet store tinghan sier seg å ha utrettet store ting / føle seg uten ansvarføle seg uten ansvar / seg noe matseg noe mat / kjøpe seg en bilkjøpe seg en bil
2 i prep-uttr:
ikke gjøre mye av segikke gjøre mye av seg / være rask av segvære rask av seg / betale hver for segbetale hver for seg / en sak for segen sak for seg / være helt fra seg (av raseri)være helt fra seg (av raseri) / ha mange penger på segha mange penger på seg
: ikke gjøre mye av segikke gjøre mye av seg / være rask av segvære rask av seg / betale hver for segbetale hver for seg / en sak for segen sak for seg / være helt fra seg (av raseri)være helt fra seg (av raseri) / ha mange penger på segha mange penger på seg
//
være noe for seg selv utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe) utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe)
være noe for seg selv utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe) utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe) //
ha noe for seg være sannsynlig, en god idé være sannsynlig, en god idé
ha noe for seg være sannsynlig, en god idé være sannsynlig, en god idé //
være for seg langt framme (etter alderen) langt framme (etter alderen)
være for seg langt framme (etter alderen) langt framme (etter alderen) //
være om seg påpasselig med hensyn til sin egen fordel påpasselig med hensyn til sin egen fordel
være om seg påpasselig med hensyn til sin egen fordel påpasselig med hensyn til sin egen fordel
2 i prep-uttr:
ikke gjøre mye av segikke gjøre mye av seg / være rask av segvære rask av seg / betale hver for segbetale hver for seg / en sak for segen sak for seg / være helt fra seg (av raseri)være helt fra seg (av raseri) / ha mange penger på segha mange penger på seg
: ikke gjøre mye av segikke gjøre mye av seg / være rask av segvære rask av seg / betale hver for segbetale hver for seg / en sak for segen sak for seg / være helt fra seg (av raseri)være helt fra seg (av raseri) / ha mange penger på segha mange penger på seg
//
være noe for seg selv utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe) utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe)
være noe for seg selv utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe) utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe) //
ha noe for seg være sannsynlig, en god idé være sannsynlig, en god idé
ha noe for seg være sannsynlig, en god idé være sannsynlig, en god idé //
være for seg langt framme (etter alderen) langt framme (etter alderen)
være for seg langt framme (etter alderen) langt framme (etter alderen) //
være om seg påpasselig med hensyn til sin egen fordel påpasselig med hensyn til sin egen fordel
være om seg påpasselig med hensyn til sin egen fordel påpasselig med hensyn til sin egen fordel
brukes for tredje person entall og flertall
1 som refleksivt objekt i tilknytning til verb:
like seg godtlike seg godt / hun skjøt seghun skjøt seg / sette seg til rettesette seg til rette / landskapet åpnet seglandskapet åpnet seg / gråte seg i søvngråte seg i søvn / forkjølelsen hadde bitt seg godt fastforkjølelsen hadde bitt seg godt fast / seg en turseg en tur / han sier seg å ha utrettet store tinghan sier seg å ha utrettet store ting / føle seg uten ansvarføle seg uten ansvar / seg noe matseg noe mat / kjøpe seg en bilkjøpe seg en bil
: like seg godtlike seg godt / hun skjøt seghun skjøt seg / sette seg til rettesette seg til rette / landskapet åpnet seglandskapet åpnet seg / gråte seg i søvngråte seg i søvn / forkjølelsen hadde bitt seg godt fastforkjølelsen hadde bitt seg godt fast / seg en turseg en tur / han sier seg å ha utrettet store tinghan sier seg å ha utrettet store ting / føle seg uten ansvarføle seg uten ansvar / seg noe matseg noe mat / kjøpe seg en bilkjøpe seg en bil
1 som refleksivt objekt i tilknytning til verb:
like seg godtlike seg godt / hun skjøt seghun skjøt seg / sette seg til rettesette seg til rette / landskapet åpnet seglandskapet åpnet seg / gråte seg i søvngråte seg i søvn / forkjølelsen hadde bitt seg godt fastforkjølelsen hadde bitt seg godt fast / seg en turseg en tur / han sier seg å ha utrettet store tinghan sier seg å ha utrettet store ting / føle seg uten ansvarføle seg uten ansvar / seg noe matseg noe mat / kjøpe seg en bilkjøpe seg en bil
: like seg godtlike seg godt / hun skjøt seghun skjøt seg / sette seg til rettesette seg til rette / landskapet åpnet seglandskapet åpnet seg / gråte seg i søvngråte seg i søvn / forkjølelsen hadde bitt seg godt fastforkjølelsen hadde bitt seg godt fast / seg en turseg en tur / han sier seg å ha utrettet store tinghan sier seg å ha utrettet store ting / føle seg uten ansvarføle seg uten ansvar / seg noe matseg noe mat / kjøpe seg en bilkjøpe seg en bil
2 i prep-uttr:
ikke gjøre mye av segikke gjøre mye av seg / være rask av segvære rask av seg / betale hver for segbetale hver for seg / en sak for segen sak for seg / være helt fra seg (av raseri)være helt fra seg (av raseri) / ha mange penger på segha mange penger på seg
: ikke gjøre mye av segikke gjøre mye av seg / være rask av segvære rask av seg / betale hver for segbetale hver for seg / en sak for segen sak for seg / være helt fra seg (av raseri)være helt fra seg (av raseri) / ha mange penger på segha mange penger på seg
//
være noe for seg selv utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe) utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe)
være noe for seg selv utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe) utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe) //
ha noe for seg være sannsynlig, en god idé være sannsynlig, en god idé
ha noe for seg være sannsynlig, en god idé være sannsynlig, en god idé //
være for seg langt framme (etter alderen) langt framme (etter alderen)
være for seg langt framme (etter alderen) langt framme (etter alderen) //
være om seg påpasselig med hensyn til sin egen fordel påpasselig med hensyn til sin egen fordel
være om seg påpasselig med hensyn til sin egen fordel påpasselig med hensyn til sin egen fordel
2 i prep-uttr:
ikke gjøre mye av segikke gjøre mye av seg / være rask av segvære rask av seg / betale hver for segbetale hver for seg / en sak for segen sak for seg / være helt fra seg (av raseri)være helt fra seg (av raseri) / ha mange penger på segha mange penger på seg
: ikke gjøre mye av segikke gjøre mye av seg / være rask av segvære rask av seg / betale hver for segbetale hver for seg / en sak for segen sak for seg / være helt fra seg (av raseri)være helt fra seg (av raseri) / ha mange penger på segha mange penger på seg
//
være noe for seg selv utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe) utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe)
være noe for seg selv utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe) utmerke seg; være uvanlig (innenfor sin gruppe) //
ha noe for seg være sannsynlig, en god idé være sannsynlig, en god idé
ha noe for seg være sannsynlig, en god idé være sannsynlig, en god idé //
være for seg langt framme (etter alderen) langt framme (etter alderen)
være for seg langt framme (etter alderen) langt framme (etter alderen) //
være om seg påpasselig med hensyn til sin egen fordel påpasselig med hensyn til sin egen fordel
være om seg påpasselig med hensyn til sin egen fordel påpasselig med hensyn til sin egen fordel

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
seg pron.
I dette vinduet skal du finne tabell pron. for oppslagsordet seg
(norrønt sik) objektsform brukt for 3. person eintal og fleirtal
1 i samband med verb:
ho slo segho slo seg / han likte seg han treivsthan likte seg han treivst / det forstår segdet forstår seg / landskapet opna seglandskapet opna seg / kjøpe seg ei bokkjøpe seg ei bok / gå seg ein turgå seg ein tur / få seg noko matfå seg noko mat / sjukdomen beit seg godt fastsjukdomen beit seg godt fast / gråte seg i søvngråte seg i søvn / setje seg til rettesetje seg til rette / kjenne seg utan ansvarkjenne seg utan ansvar
: ho slo segho slo seg / han likte seg han treivsthan likte seg han treivst / det forstår segdet forstår seg / landskapet opna seglandskapet opna seg / kjøpe seg ei bokkjøpe seg ei bok / gå seg ein turgå seg ein tur / få seg noko matfå seg noko mat / sjukdomen beit seg godt fastsjukdomen beit seg godt fast / gråte seg i søvngråte seg i søvn / setje seg til rettesetje seg til rette / kjenne seg utan ansvarkjenne seg utan ansvar
//
like seg dårleg vantrivast vantrivast
like seg dårleg vantrivast vantrivast
1 i samband med verb:
ho slo segho slo seg / han likte seg han treivsthan likte seg han treivst / det forstår segdet forstår seg / landskapet opna seglandskapet opna seg / kjøpe seg ei bokkjøpe seg ei bok / gå seg ein turgå seg ein tur / få seg noko matfå seg noko mat / sjukdomen beit seg godt fastsjukdomen beit seg godt fast / gråte seg i søvngråte seg i søvn / setje seg til rettesetje seg til rette / kjenne seg utan ansvarkjenne seg utan ansvar
: ho slo segho slo seg / han likte seg han treivsthan likte seg han treivst / det forstår segdet forstår seg / landskapet opna seglandskapet opna seg / kjøpe seg ei bokkjøpe seg ei bok / gå seg ein turgå seg ein tur / få seg noko matfå seg noko mat / sjukdomen beit seg godt fastsjukdomen beit seg godt fast / gråte seg i søvngråte seg i søvn / setje seg til rettesetje seg til rette / kjenne seg utan ansvarkjenne seg utan ansvar
//
like seg dårleg vantrivast vantrivast
like seg dårleg vantrivast vantrivast
2 i preposisjonsuttrykk:
gjere mykje av seg syne attgjere mykje av seg syne att / vere snar av segvere snar av seg / betale kvar for segbetale kvar for seg / det har mykje for seg det er sannsynlegdet har mykje for seg det er sannsynleg / vere heilt frå seg (av sinne) vitlausvere heilt frå seg (av sinne) vitlaus / ha mykje pengar på segha mykje pengar på seg
: gjere mykje av seg syne attgjere mykje av seg syne att / vere snar av segvere snar av seg / betale kvar for segbetale kvar for seg / det har mykje for seg det er sannsynlegdet har mykje for seg det er sannsynleg / vere heilt frå seg (av sinne) vitlausvere heilt frå seg (av sinne) vitlaus / ha mykje pengar på segha mykje pengar på seg
//
vere noko for seg sjølv merkje seg ut merkje seg ut
vere noko for seg sjølv merkje seg ut merkje seg ut //
ei sak for seg eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta) eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta)
ei sak for seg eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta) eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta) //
vere for seg el. om seg vere frampå vere frampå
vere for seg el. om seg vere frampå vere frampå //
seg imellom imellom seg, innbyrdes, segimellom imellom seg, innbyrdes, segimellom
seg imellom imellom seg, innbyrdes, segimellom imellom seg, innbyrdes, segimellom
2 i preposisjonsuttrykk:
gjere mykje av seg syne attgjere mykje av seg syne att / vere snar av segvere snar av seg / betale kvar for segbetale kvar for seg / det har mykje for seg det er sannsynlegdet har mykje for seg det er sannsynleg / vere heilt frå seg (av sinne) vitlausvere heilt frå seg (av sinne) vitlaus / ha mykje pengar på segha mykje pengar på seg
: gjere mykje av seg syne attgjere mykje av seg syne att / vere snar av segvere snar av seg / betale kvar for segbetale kvar for seg / det har mykje for seg det er sannsynlegdet har mykje for seg det er sannsynleg / vere heilt frå seg (av sinne) vitlausvere heilt frå seg (av sinne) vitlaus / ha mykje pengar på segha mykje pengar på seg
//
vere noko for seg sjølv merkje seg ut merkje seg ut
vere noko for seg sjølv merkje seg ut merkje seg ut //
ei sak for seg eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta) eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta)
ei sak for seg eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta) eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta) //
vere for seg el. om seg vere frampå vere frampå
vere for seg el. om seg vere frampå vere frampå //
seg imellom imellom seg, innbyrdes, segimellom imellom seg, innbyrdes, segimellom
seg imellom imellom seg, innbyrdes, segimellom imellom seg, innbyrdes, segimellom
objektsform brukt for 3. person eintal og fleirtal
1 i samband med verb:
ho slo segho slo seg / han likte seg han treivsthan likte seg han treivst / det forstår segdet forstår seg / landskapet opna seglandskapet opna seg / kjøpe seg ei bokkjøpe seg ei bok / gå seg ein turgå seg ein tur / få seg noko matfå seg noko mat / sjukdomen beit seg godt fastsjukdomen beit seg godt fast / gråte seg i søvngråte seg i søvn / setje seg til rettesetje seg til rette / kjenne seg utan ansvarkjenne seg utan ansvar
: ho slo segho slo seg / han likte seg han treivsthan likte seg han treivst / det forstår segdet forstår seg / landskapet opna seglandskapet opna seg / kjøpe seg ei bokkjøpe seg ei bok / gå seg ein turgå seg ein tur / få seg noko matfå seg noko mat / sjukdomen beit seg godt fastsjukdomen beit seg godt fast / gråte seg i søvngråte seg i søvn / setje seg til rettesetje seg til rette / kjenne seg utan ansvarkjenne seg utan ansvar
//
like seg dårleg vantrivast vantrivast
like seg dårleg vantrivast vantrivast
1 i samband med verb:
ho slo segho slo seg / han likte seg han treivsthan likte seg han treivst / det forstår segdet forstår seg / landskapet opna seglandskapet opna seg / kjøpe seg ei bokkjøpe seg ei bok / gå seg ein turgå seg ein tur / få seg noko matfå seg noko mat / sjukdomen beit seg godt fastsjukdomen beit seg godt fast / gråte seg i søvngråte seg i søvn / setje seg til rettesetje seg til rette / kjenne seg utan ansvarkjenne seg utan ansvar
: ho slo segho slo seg / han likte seg han treivsthan likte seg han treivst / det forstår segdet forstår seg / landskapet opna seglandskapet opna seg / kjøpe seg ei bokkjøpe seg ei bok / gå seg ein turgå seg ein tur / få seg noko matfå seg noko mat / sjukdomen beit seg godt fastsjukdomen beit seg godt fast / gråte seg i søvngråte seg i søvn / setje seg til rettesetje seg til rette / kjenne seg utan ansvarkjenne seg utan ansvar
//
like seg dårleg vantrivast vantrivast
like seg dårleg vantrivast vantrivast
2 i preposisjonsuttrykk:
gjere mykje av seg syne attgjere mykje av seg syne att / vere snar av segvere snar av seg / betale kvar for segbetale kvar for seg / det har mykje for seg det er sannsynlegdet har mykje for seg det er sannsynleg / vere heilt frå seg (av sinne) vitlausvere heilt frå seg (av sinne) vitlaus / ha mykje pengar på segha mykje pengar på seg
: gjere mykje av seg syne attgjere mykje av seg syne att / vere snar av segvere snar av seg / betale kvar for segbetale kvar for seg / det har mykje for seg det er sannsynlegdet har mykje for seg det er sannsynleg / vere heilt frå seg (av sinne) vitlausvere heilt frå seg (av sinne) vitlaus / ha mykje pengar på segha mykje pengar på seg
//
vere noko for seg sjølv merkje seg ut merkje seg ut
vere noko for seg sjølv merkje seg ut merkje seg ut //
ei sak for seg eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta) eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta)
ei sak for seg eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta) eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta) //
vere for seg el. om seg vere frampå vere frampå
vere for seg el. om seg vere frampå vere frampå //
seg imellom imellom seg, innbyrdes, segimellom imellom seg, innbyrdes, segimellom
seg imellom imellom seg, innbyrdes, segimellom imellom seg, innbyrdes, segimellom
2 i preposisjonsuttrykk:
gjere mykje av seg syne attgjere mykje av seg syne att / vere snar av segvere snar av seg / betale kvar for segbetale kvar for seg / det har mykje for seg det er sannsynlegdet har mykje for seg det er sannsynleg / vere heilt frå seg (av sinne) vitlausvere heilt frå seg (av sinne) vitlaus / ha mykje pengar på segha mykje pengar på seg
: gjere mykje av seg syne attgjere mykje av seg syne att / vere snar av segvere snar av seg / betale kvar for segbetale kvar for seg / det har mykje for seg det er sannsynlegdet har mykje for seg det er sannsynleg / vere heilt frå seg (av sinne) vitlausvere heilt frå seg (av sinne) vitlaus / ha mykje pengar på segha mykje pengar på seg
//
vere noko for seg sjølv merkje seg ut merkje seg ut
vere noko for seg sjølv merkje seg ut merkje seg ut //
ei sak for seg eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta) eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta)
ei sak for seg eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta) eit særskildt punkt, noko anna (enn det som blir drøfta) //
vere for seg el. om seg vere frampå vere frampå
vere for seg el. om seg vere frampå vere frampå //
seg imellom imellom seg, innbyrdes, segimellom imellom seg, innbyrdes, segimellom
seg imellom imellom seg, innbyrdes, segimellom imellom seg, innbyrdes, segimellom

 

Resultat pr. side