Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
for|tone v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet fortone
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet fortone
(etter nederlandsk; av II for- og III tone) refleksivt: se ut som, arte seg som
det fortoner seg merkeligdet fortoner seg merkelig / det fortonet seg som en drømdet fortonet seg som en drøm
: det fortoner seg merkeligdet fortoner seg merkelig / det fortonet seg som en drømdet fortonet seg som en drøm
refleksivt: se ut som, arte seg som
det fortoner seg merkeligdet fortoner seg merkelig / det fortonet seg som en drømdet fortonet seg som en drøm
: det fortoner seg merkeligdet fortoner seg merkelig / det fortonet seg som en drømdet fortonet seg som en drøm
fugle|skremsel n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet fugleskremsel
(av II skremsel) figur til å skremme fugler fra bærhage med
se ut som et fugleskremselse ut som et fugleskremsel
: se ut som et fugleskremselse ut som et fugleskremsel
figur til å skremme fugler fra bærhage med
se ut som et fugleskremselse ut som et fugleskremsel
: se ut som et fugleskremselse ut som et fugleskremsel
gjen|ferd n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet gjenferd
(egentlig 'det å ferdes på nytt') skikkelse av en avdød som viser seg, spøkelse
se ut som et gjenferd se uhyggelig (blek) utse ut som et gjenferd se uhyggelig (blek) ut
: se ut som et gjenferd se uhyggelig (blek) utse ut som et gjenferd se uhyggelig (blek) ut
skikkelse av en avdød som viser seg, spøkelse
se ut som et gjenferd se uhyggelig (blek) utse ut som et gjenferd se uhyggelig (blek) ut
: se ut som et gjenferd se uhyggelig (blek) utse ut som et gjenferd se uhyggelig (blek) ut
jule|gris m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet julegris
gris som slaktes til jul
se ut som en julegris være tykk og rundse ut som en julegris være tykk og rund
: se ut som en julegris være tykk og rundse ut som en julegris være tykk og rund
gris som slaktes til jul
se ut som en julegris være tykk og rundse ut som en julegris være tykk og rund
: se ut som en julegris være tykk og rundse ut som en julegris være tykk og rund
måne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet måne
(norrønt máni)
1 himmellegeme som går i bane omkring en planet; drabant, satellitt
jorden har én måne, mens Jupiter har trettenjorden har én måne, mens Jupiter har tretten
: jorden har én måne, mens Jupiter har trettenjorden har én måne, mens Jupiter har tretten
1 himmellegeme som går i bane omkring en planet; drabant, satellitt
jorden har én måne, mens Jupiter har trettenjorden har én måne, mens Jupiter har tretten
: jorden har én måne, mens Jupiter har trettenjorden har én måne, mens Jupiter har tretten
2 særlig: måne (1) som går omkring jorden
månen har en middelavstand på 384 402 km fra jordenmånen har en middelavstand på 384 402 km fra jorden / fullmåne, halvmåne, nymånefullmåne, halvmåne, nymåne / månen er i nemånen er i ne / minkende, voksende måneminkende, voksende måne / avtakende, tiltakende måneavtakende, tiltakende måne / det er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tidendet er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tiden / se ut som en har falt ned fra månen se svært forundret utse ut som en har falt ned fra månen se svært forundret ut / du milde måne! se milddu milde måne! se mild / mannen i månenmannen i månen
: månen har en middelavstand på 384 402 km fra jordenmånen har en middelavstand på 384 402 km fra jorden / fullmåne, halvmåne, nymånefullmåne, halvmåne, nymåne / månen er i nemånen er i ne / minkende, voksende måneminkende, voksende måne / avtakende, tiltakende måneavtakende, tiltakende måne / det er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tidendet er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tiden / se ut som en har falt ned fra månen se svært forundret utse ut som en har falt ned fra månen se svært forundret ut / du milde måne! se milddu milde måne! se mild / mannen i månenmannen i månen
2 særlig: måne (1) som går omkring jorden
månen har en middelavstand på 384 402 km fra jordenmånen har en middelavstand på 384 402 km fra jorden / fullmåne, halvmåne, nymånefullmåne, halvmåne, nymåne / månen er i nemånen er i ne / minkende, voksende måneminkende, voksende måne / avtakende, tiltakende måneavtakende, tiltakende måne / det er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tidendet er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tiden / se ut som en har falt ned fra månen se svært forundret utse ut som en har falt ned fra månen se svært forundret ut / du milde måne! se milddu milde måne! se mild / mannen i månenmannen i månen
: månen har en middelavstand på 384 402 km fra jordenmånen har en middelavstand på 384 402 km fra jorden / fullmåne, halvmåne, nymånefullmåne, halvmåne, nymåne / månen er i nemånen er i ne / minkende, voksende måneminkende, voksende måne / avtakende, tiltakende måneavtakende, tiltakende måne / det er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tidendet er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tiden / se ut som en har falt ned fra månen se svært forundret utse ut som en har falt ned fra månen se svært forundret ut / du milde måne! se milddu milde måne! se mild / mannen i månenmannen i månen
3 noe som minner om månen, særlig skallet flekk på hodet
han har begynt å få månehan har begynt å få måne
: han har begynt å få månehan har begynt å få måne
3 noe som minner om månen, særlig skallet flekk på hodet
han har begynt å få månehan har begynt å få måne
: han har begynt å få månehan har begynt å få måne
1 himmellegeme som går i bane omkring en planet; drabant, satellitt
jorden har én måne, mens Jupiter har trettenjorden har én måne, mens Jupiter har tretten
: jorden har én måne, mens Jupiter har trettenjorden har én måne, mens Jupiter har tretten
1 himmellegeme som går i bane omkring en planet; drabant, satellitt
jorden har én måne, mens Jupiter har trettenjorden har én måne, mens Jupiter har tretten
: jorden har én måne, mens Jupiter har trettenjorden har én måne, mens Jupiter har tretten
2 særlig: måne (1) som går omkring jorden
månen har en middelavstand på 384 402 km fra jordenmånen har en middelavstand på 384 402 km fra jorden / fullmåne, halvmåne, nymånefullmåne, halvmåne, nymåne / månen er i nemånen er i ne / minkende, voksende måneminkende, voksende måne / avtakende, tiltakende måneavtakende, tiltakende måne / det er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tidendet er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tiden / se ut som en har falt ned fra månen se svært forundret utse ut som en har falt ned fra månen se svært forundret ut / du milde måne! se milddu milde måne! se mild / mannen i månenmannen i månen
: månen har en middelavstand på 384 402 km fra jordenmånen har en middelavstand på 384 402 km fra jorden / fullmåne, halvmåne, nymånefullmåne, halvmåne, nymåne / månen er i nemånen er i ne / minkende, voksende måneminkende, voksende måne / avtakende, tiltakende måneavtakende, tiltakende måne / det er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tidendet er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tiden / se ut som en har falt ned fra månen se svært forundret utse ut som en har falt ned fra månen se svært forundret ut / du milde måne! se milddu milde måne! se mild / mannen i månenmannen i månen
2 særlig: måne (1) som går omkring jorden
månen har en middelavstand på 384 402 km fra jordenmånen har en middelavstand på 384 402 km fra jorden / fullmåne, halvmåne, nymånefullmåne, halvmåne, nymåne / månen er i nemånen er i ne / minkende, voksende måneminkende, voksende måne / avtakende, tiltakende måneavtakende, tiltakende måne / det er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tidendet er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tiden / se ut som en har falt ned fra månen se svært forundret utse ut som en har falt ned fra månen se svært forundret ut / du milde måne! se milddu milde måne! se mild / mannen i månenmannen i månen
: månen har en middelavstand på 384 402 km fra jordenmånen har en middelavstand på 384 402 km fra jorden / fullmåne, halvmåne, nymånefullmåne, halvmåne, nymåne / månen er i nemånen er i ne / minkende, voksende måneminkende, voksende måne / avtakende, tiltakende måneavtakende, tiltakende måne / det er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tidendet er tegn i sol og måne tegn som tyder på at noe kommer til å hende, tegn i tiden / se ut som en har falt ned fra månen se svært forundret utse ut som en har falt ned fra månen se svært forundret ut / du milde måne! se milddu milde måne! se mild / mannen i månenmannen i månen
3 noe som minner om månen, særlig skallet flekk på hodet
han har begynt å få månehan har begynt å få måne
: han har begynt å få månehan har begynt å få måne
3 noe som minner om månen, særlig skallet flekk på hodet
han har begynt å få månehan har begynt å få måne
: han har begynt å få månehan har begynt å få måne

 

Resultat pr. side