Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
I sann adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet sann
(norrønt sannr)
1 som stemmer med virkeligheten, riktig, korrekt
en sann historieen sann historie / sant og visstsant og visst
: en sann historieen sann historie / sant og visstsant og visst
// treffende
så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
: så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
// treffende
så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
: så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
// når en brått kommer på eller tar seg i noe:
det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
: det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
// når en brått kommer på eller tar seg i noe:
det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
: det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
// i uttrykk for overraskelse:
nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
: nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
// i uttrykk for overraskelse:
nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
: nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
// i forsikringer, eder:
det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
: det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
// i forsikringer, eder:
det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
: det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
// som substantiv:
si santsi sant
: si santsi sant
// som substantiv:
si santsi sant
: si santsi sant
//
sant å si oppriktig talt oppriktig talt
sant å si oppriktig talt oppriktig talt
1 som stemmer med virkeligheten, riktig, korrekt
en sann historieen sann historie / sant og visstsant og visst
: en sann historieen sann historie / sant og visstsant og visst
// treffende
så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
: så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
// treffende
så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
: så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
// når en brått kommer på eller tar seg i noe:
det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
: det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
// når en brått kommer på eller tar seg i noe:
det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
: det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
// i uttrykk for overraskelse:
nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
: nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
// i uttrykk for overraskelse:
nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
: nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
// i forsikringer, eder:
det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
: det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
// i forsikringer, eder:
det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
: det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
// som substantiv:
si santsi sant
: si santsi sant
// som substantiv:
si santsi sant
: si santsi sant
//
sant å si oppriktig talt oppriktig talt
sant å si oppriktig talt oppriktig talt
2 ekte (II), virkelig
den eneste sanne Gudden eneste sanne Gud / ha en sann glede av noeha en sann glede av noe / en sann vennen sann venn / vise sitt sanne jeg, sitt sanne ansiktvise sitt sanne jeg, sitt sanne ansikt / det var et sant virvardet var et sant virvar
: den eneste sanne Gudden eneste sanne Gud / ha en sann glede av noeha en sann glede av noe / en sann vennen sann venn / vise sitt sanne jeg, sitt sanne ansiktvise sitt sanne jeg, sitt sanne ansikt / det var et sant virvardet var et sant virvar
2 ekte (II), virkelig
den eneste sanne Gudden eneste sanne Gud / ha en sann glede av noeha en sann glede av noe / en sann vennen sann venn / vise sitt sanne jeg, sitt sanne ansiktvise sitt sanne jeg, sitt sanne ansikt / det var et sant virvardet var et sant virvar
: den eneste sanne Gudden eneste sanne Gud / ha en sann glede av noeha en sann glede av noe / en sann vennen sann venn / vise sitt sanne jeg, sitt sanne ansiktvise sitt sanne jeg, sitt sanne ansikt / det var et sant virvardet var et sant virvar
3 ærlig, oppriktig
vær sann og tro mot deg selvvær sann og tro mot deg selv
: vær sann og tro mot deg selvvær sann og tro mot deg selv
3 ærlig, oppriktig
vær sann og tro mot deg selvvær sann og tro mot deg selv
: vær sann og tro mot deg selvvær sann og tro mot deg selv
1 som stemmer med virkeligheten, riktig, korrekt
en sann historieen sann historie / sant og visstsant og visst
: en sann historieen sann historie / sant og visstsant og visst
// treffende
så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
: så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
// treffende
så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
: så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
// når en brått kommer på eller tar seg i noe:
det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
: det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
// når en brått kommer på eller tar seg i noe:
det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
: det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
// i uttrykk for overraskelse:
nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
: nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
// i uttrykk for overraskelse:
nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
: nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
// i forsikringer, eder:
det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
: det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
// i forsikringer, eder:
det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
: det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
// som substantiv:
si santsi sant
: si santsi sant
// som substantiv:
si santsi sant
: si santsi sant
//
sant å si oppriktig talt oppriktig talt
sant å si oppriktig talt oppriktig talt
1 som stemmer med virkeligheten, riktig, korrekt
en sann historieen sann historie / sant og visstsant og visst
: en sann historieen sann historie / sant og visstsant og visst
// treffende
så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
: så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
// treffende
så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
: så sant som det er sagtså sant som det er sagt / Lise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjæresterLise pluss Per er sant det er tilfelle at Lise og Per er kjærester / du forstår hva jeg mener, ikke sant?du forstår hva jeg mener, ikke sant?
// når en brått kommer på eller tar seg i noe:
det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
: det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
// når en brått kommer på eller tar seg i noe:
det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
: det var sant, jeg skulle gi deg dette brevetdet var sant, jeg skulle gi deg dette brevet
// i uttrykk for overraskelse:
nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
: nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
// i uttrykk for overraskelse:
nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
: nei, det er ikke sant!nei, det er ikke sant!
// i forsikringer, eder:
det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
: det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
// i forsikringer, eder:
det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
: det skal jeg gjøre så sant jeg heter Perdet skal jeg gjøre så sant jeg heter Per / sant for dydensant for dyden
// som substantiv:
si santsi sant
: si santsi sant
// som substantiv:
si santsi sant
: si santsi sant
//
sant å si oppriktig talt oppriktig talt
sant å si oppriktig talt oppriktig talt
2 ekte (II), virkelig
den eneste sanne Gudden eneste sanne Gud / ha en sann glede av noeha en sann glede av noe / en sann vennen sann venn / vise sitt sanne jeg, sitt sanne ansiktvise sitt sanne jeg, sitt sanne ansikt / det var et sant virvardet var et sant virvar
: den eneste sanne Gudden eneste sanne Gud / ha en sann glede av noeha en sann glede av noe / en sann vennen sann venn / vise sitt sanne jeg, sitt sanne ansiktvise sitt sanne jeg, sitt sanne ansikt / det var et sant virvardet var et sant virvar
2 ekte (II), virkelig
den eneste sanne Gudden eneste sanne Gud / ha en sann glede av noeha en sann glede av noe / en sann vennen sann venn / vise sitt sanne jeg, sitt sanne ansiktvise sitt sanne jeg, sitt sanne ansikt / det var et sant virvardet var et sant virvar
: den eneste sanne Gudden eneste sanne Gud / ha en sann glede av noeha en sann glede av noe / en sann vennen sann venn / vise sitt sanne jeg, sitt sanne ansiktvise sitt sanne jeg, sitt sanne ansikt / det var et sant virvardet var et sant virvar
3 ærlig, oppriktig
vær sann og tro mot deg selvvær sann og tro mot deg selv
: vær sann og tro mot deg selvvær sann og tro mot deg selv
3 ærlig, oppriktig
vær sann og tro mot deg selvvær sann og tro mot deg selv
: vær sann og tro mot deg selvvær sann og tro mot deg selv
II sann adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet sann
(egentlig substantivisk av I sann)
1 brukt som en slags bekreftelse eller forsikring etter et utsagn:
nei takk sannnei takk sann / jaggu ja sannjaggu ja sann / det er ikke så greit sanndet er ikke så greit sann / akk ja sannakk ja sann
: nei takk sannnei takk sann / jaggu ja sannjaggu ja sann / det er ikke så greit sanndet er ikke så greit sann / akk ja sannakk ja sann
1 brukt som en slags bekreftelse eller forsikring etter et utsagn:
nei takk sannnei takk sann / jaggu ja sannjaggu ja sann / det er ikke så greit sanndet er ikke så greit sann / akk ja sannakk ja sann
: nei takk sannnei takk sann / jaggu ja sannjaggu ja sann / det er ikke så greit sanndet er ikke så greit sann / akk ja sannakk ja sann
2 i uttrykk for lystighet, overraskelse:
hei sann!hei sann!
: hei sann!hei sann!
2 i uttrykk for lystighet, overraskelse:
hei sann!hei sann!
: hei sann!hei sann!
1 brukt som en slags bekreftelse eller forsikring etter et utsagn:
nei takk sannnei takk sann / jaggu ja sannjaggu ja sann / det er ikke så greit sanndet er ikke så greit sann / akk ja sannakk ja sann
: nei takk sannnei takk sann / jaggu ja sannjaggu ja sann / det er ikke så greit sanndet er ikke så greit sann / akk ja sannakk ja sann
1 brukt som en slags bekreftelse eller forsikring etter et utsagn:
nei takk sannnei takk sann / jaggu ja sannjaggu ja sann / det er ikke så greit sanndet er ikke så greit sann / akk ja sannakk ja sann
: nei takk sannnei takk sann / jaggu ja sannjaggu ja sann / det er ikke så greit sanndet er ikke så greit sann / akk ja sannakk ja sann
2 i uttrykk for lystighet, overraskelse:
hei sann!hei sann!
: hei sann!hei sann!
2 i uttrykk for lystighet, overraskelse:
hei sann!hei sann!
: hei sann!hei sann!

 

Resultat pr. side