Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
binde verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet binde
(norrønt binda)
1 feste (II), tjore
binde båten ved bryggabinde båten ved brygga / binde et tau rundt noebinde et tau rundt noe / binde hundenbinde hunden
: binde båten ved bryggabinde båten ved brygga / binde et tau rundt noebinde et tau rundt noe / binde hundenbinde hunden
// i overført betydning:
være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
: være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
// i overført betydning:
være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
: være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
//
binde på hender og føter også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten
binde på hender og føter også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten
1 feste (II), tjore
binde båten ved bryggabinde båten ved brygga / binde et tau rundt noebinde et tau rundt noe / binde hundenbinde hunden
: binde båten ved bryggabinde båten ved brygga / binde et tau rundt noebinde et tau rundt noe / binde hundenbinde hunden
// i overført betydning:
være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
: være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
// i overført betydning:
være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
: være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
//
binde på hender og føter også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten
binde på hender og føter også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten
2 om diverse arbeid: flette (II), sammenføye
binde en not, et nettbinde en not, et nett / binde nek, kranserbinde nek, kranser / binde inn en bokbinde inn en bok / binde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reisesbinde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reises
: binde en not, et nettbinde en not, et nett / binde nek, kranserbinde nek, kranser / binde inn en bokbinde inn en bok / binde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reisesbinde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reises
2 om diverse arbeid: flette (II), sammenføye
binde en not, et nettbinde en not, et nett / binde nek, kranserbinde nek, kranser / binde inn en bokbinde inn en bok / binde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reisesbinde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reises
: binde en not, et nettbinde en not, et nett / binde nek, kranserbinde nek, kranser / binde inn en bokbinde inn en bok / binde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reisesbinde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reises
3 holde sammen, holde festet
limet binder godtlimet binder godt / vann binder støvetvann binder støvet / steinene binder hverandre i murensteinene binder hverandre i muren / melk binder gjør avføringen harderemelk binder gjør avføringen hardere
: limet binder godtlimet binder godt / vann binder støvetvann binder støvet / steinene binder hverandre i murensteinene binder hverandre i muren / melk binder gjør avføringen harderemelk binder gjør avføringen hardere
// i kjemi:
jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
: jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
// i kjemi:
jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
: jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
// i overført betydning:
veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
: veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
// i overført betydning:
veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
: veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
3 holde sammen, holde festet
limet binder godtlimet binder godt / vann binder støvetvann binder støvet / steinene binder hverandre i murensteinene binder hverandre i muren / melk binder gjør avføringen harderemelk binder gjør avføringen hardere
: limet binder godtlimet binder godt / vann binder støvetvann binder støvet / steinene binder hverandre i murensteinene binder hverandre i muren / melk binder gjør avføringen harderemelk binder gjør avføringen hardere
// i kjemi:
jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
: jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
// i kjemi:
jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
: jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
// i overført betydning:
veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
: veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
// i overført betydning:
veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
: veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
4 være, bli (fast) knyttet tilnoen
jeg vil ikke binde meg ennåjeg vil ikke binde meg ennå
: jeg vil ikke binde meg ennåjeg vil ikke binde meg ennå
4 være, bli (fast) knyttet tilnoen
jeg vil ikke binde meg ennåjeg vil ikke binde meg ennå
: jeg vil ikke binde meg ennåjeg vil ikke binde meg ennå
5 forplikte, være forpliktende, refleksivt:
binde seg til et politisk programbinde seg til et politisk program / for å få stillingen måtte hun binde seg for to årfor å få stillingen måtte hun binde seg for to år
: binde seg til et politisk programbinde seg til et politisk program / for å få stillingen måtte hun binde seg for to årfor å få stillingen måtte hun binde seg for to år
//
binde kapital plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting
binde kapital plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting
5 forplikte, være forpliktende, refleksivt:
binde seg til et politisk programbinde seg til et politisk program / for å få stillingen måtte hun binde seg for to årfor å få stillingen måtte hun binde seg for to år
: binde seg til et politisk programbinde seg til et politisk program / for å få stillingen måtte hun binde seg for to årfor å få stillingen måtte hun binde seg for to år
//
binde kapital plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting
binde kapital plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting
6
i uttrykket binde an med angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden
i uttrykket binde an med angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden
6
i uttrykket binde an med angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden
i uttrykket binde an med angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden
1 feste (II), tjore
binde båten ved bryggabinde båten ved brygga / binde et tau rundt noebinde et tau rundt noe / binde hundenbinde hunden
: binde båten ved bryggabinde båten ved brygga / binde et tau rundt noebinde et tau rundt noe / binde hundenbinde hunden
// i overført betydning:
være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
: være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
// i overført betydning:
være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
: være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
//
binde på hender og føter også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten
binde på hender og føter også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten
1 feste (II), tjore
binde båten ved bryggabinde båten ved brygga / binde et tau rundt noebinde et tau rundt noe / binde hundenbinde hunden
: binde båten ved bryggabinde båten ved brygga / binde et tau rundt noebinde et tau rundt noe / binde hundenbinde hunden
// i overført betydning:
være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
: være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
// i overført betydning:
være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
: være bundet til sykesengavære bundet til sykesenga
//
binde på hender og føter også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten
binde på hender og føter også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten også i overført betydning: ta ifra noen selvbestemmelsesretten eller handlefriheten
2 om diverse arbeid: flette (II), sammenføye
binde en not, et nettbinde en not, et nett / binde nek, kranserbinde nek, kranser / binde inn en bokbinde inn en bok / binde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reisesbinde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reises
: binde en not, et nettbinde en not, et nett / binde nek, kranserbinde nek, kranser / binde inn en bokbinde inn en bok / binde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reisesbinde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reises
2 om diverse arbeid: flette (II), sammenføye
binde en not, et nettbinde en not, et nett / binde nek, kranserbinde nek, kranser / binde inn en bokbinde inn en bok / binde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reisesbinde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reises
: binde en not, et nettbinde en not, et nett / binde nek, kranserbinde nek, kranser / binde inn en bokbinde inn en bok / binde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reisesbinde av et hus tilpasse og føye sammen tømmer og bjelker før huset reises
3 holde sammen, holde festet
limet binder godtlimet binder godt / vann binder støvetvann binder støvet / steinene binder hverandre i murensteinene binder hverandre i muren / melk binder gjør avføringen harderemelk binder gjør avføringen hardere
: limet binder godtlimet binder godt / vann binder støvetvann binder støvet / steinene binder hverandre i murensteinene binder hverandre i muren / melk binder gjør avføringen harderemelk binder gjør avføringen hardere
// i kjemi:
jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
: jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
// i kjemi:
jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
: jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
// i overført betydning:
veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
: veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
// i overført betydning:
veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
: veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
3 holde sammen, holde festet
limet binder godtlimet binder godt / vann binder støvetvann binder støvet / steinene binder hverandre i murensteinene binder hverandre i muren / melk binder gjør avføringen harderemelk binder gjør avføringen hardere
: limet binder godtlimet binder godt / vann binder støvetvann binder støvet / steinene binder hverandre i murensteinene binder hverandre i muren / melk binder gjør avføringen harderemelk binder gjør avføringen hardere
// i kjemi:
jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
: jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
// i kjemi:
jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
: jern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stofferjern forekommer ikke fritt, men bundet til andre stoffer
// i overført betydning:
veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
: veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
// i overført betydning:
veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
: veien binder bygdene sammenveien binder bygdene sammen
4 være, bli (fast) knyttet tilnoen
jeg vil ikke binde meg ennåjeg vil ikke binde meg ennå
: jeg vil ikke binde meg ennåjeg vil ikke binde meg ennå
4 være, bli (fast) knyttet tilnoen
jeg vil ikke binde meg ennåjeg vil ikke binde meg ennå
: jeg vil ikke binde meg ennåjeg vil ikke binde meg ennå
5 forplikte, være forpliktende, refleksivt:
binde seg til et politisk programbinde seg til et politisk program / for å få stillingen måtte hun binde seg for to årfor å få stillingen måtte hun binde seg for to år
: binde seg til et politisk programbinde seg til et politisk program / for å få stillingen måtte hun binde seg for to årfor å få stillingen måtte hun binde seg for to år
//
binde kapital plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting
binde kapital plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting
5 forplikte, være forpliktende, refleksivt:
binde seg til et politisk programbinde seg til et politisk program / for å få stillingen måtte hun binde seg for to årfor å få stillingen måtte hun binde seg for to år
: binde seg til et politisk programbinde seg til et politisk program / for å få stillingen måtte hun binde seg for to årfor å få stillingen måtte hun binde seg for to år
//
binde kapital plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting
binde kapital plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting plassere kapital slik at den ikke kan brukes fritt til andre ting
6
i uttrykket binde an med angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden
i uttrykket binde an med angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden
6
i uttrykket binde an med angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden
i uttrykket binde an med angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden angripe, gi seg i kast med, jamfør bunden

 

Resultat pr. side