Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I same m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet same
(samisksápmi, akkusativ og genitiv sámi) person som høyrer til eit folkeslag frå Nord-Skandinavia, Nord-Finland og Kolahalvøya
samane reknar seg som eit urfolksamane reknar seg som eit urfolk
: samane reknar seg som eit urfolksamane reknar seg som eit urfolk
person som høyrer til eit folkeslag frå Nord-Skandinavia, Nord-Finland og Kolahalvøya
samane reknar seg som eit urfolksamane reknar seg som eit urfolk
: samane reknar seg som eit urfolksamane reknar seg som eit urfolk
II same m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet same
(norrønt sami) rett samhøve, høveleg skikk eller gjerd rett samhøve, høveleg skikk eller gjerd
III same det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet same
(norrøntsami, eigenleg bunden form av samr adjektiv)
1 som er identisk med noko som er nemnt eller som ein kan tenkje seg til
den same jenta som eg såg i gården same jenta som eg såg i går / same dagensame dagen / same slagetsame slaget / på same måtenpå same måten / gjere det same om attgjere det same om att
: den same jenta som eg såg i gården same jenta som eg såg i går / same dagensame dagen / same slagetsame slaget / på same måtenpå same måten / gjere det same om attgjere det same om att
// som svar på helsing:
takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
: takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
// som svar på helsing:
takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
: takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
//
i same slengen samstundes samstundes
i same slengen samstundes samstundes //
vere det same for ein ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt
vere det same for ein ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt
1 som er identisk med noko som er nemnt eller som ein kan tenkje seg til
den same jenta som eg såg i gården same jenta som eg såg i går / same dagensame dagen / same slagetsame slaget / på same måtenpå same måten / gjere det same om attgjere det same om att
: den same jenta som eg såg i gården same jenta som eg såg i går / same dagensame dagen / same slagetsame slaget / på same måtenpå same måten / gjere det same om attgjere det same om att
// som svar på helsing:
takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
: takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
// som svar på helsing:
takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
: takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
//
i same slengen samstundes samstundes
i same slengen samstundes samstundes //
vere det same for ein ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt
vere det same for ein ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt
2 ubrigda, uendra
du er same jentadu er same jenta / han gjekk der alltid den samehan gjekk der alltid den same / verda er den same overaltverda er den same overalt / stoda var den samestoda var den same
: du er same jentadu er same jenta / han gjekk der alltid den samehan gjekk der alltid den same / verda er den same overaltverda er den same overalt / stoda var den samestoda var den same
// adverb:
alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
: alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
// adverb:
alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
: alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
2 ubrigda, uendra
du er same jentadu er same jenta / han gjekk der alltid den samehan gjekk der alltid den same / verda er den same overaltverda er den same overalt / stoda var den samestoda var den same
: du er same jentadu er same jenta / han gjekk der alltid den samehan gjekk der alltid den same / verda er den same overaltverda er den same overalt / stoda var den samestoda var den same
// adverb:
alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
: alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
// adverb:
alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
: alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
3 samstundes
i same stundai same stunda
: i same stundai same stunda
//
med det same med éin gong, straks med éin gong, straks
med det same med éin gong, straks med éin gong, straks
3 samstundes
i same stundai same stunda
: i same stundai same stunda
//
med det same med éin gong, straks med éin gong, straks
med det same med éin gong, straks med éin gong, straks
1 som er identisk med noko som er nemnt eller som ein kan tenkje seg til
den same jenta som eg såg i gården same jenta som eg såg i går / same dagensame dagen / same slagetsame slaget / på same måtenpå same måten / gjere det same om attgjere det same om att
: den same jenta som eg såg i gården same jenta som eg såg i går / same dagensame dagen / same slagetsame slaget / på same måtenpå same måten / gjere det same om attgjere det same om att
// som svar på helsing:
takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
: takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
// som svar på helsing:
takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
: takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
//
i same slengen samstundes samstundes
i same slengen samstundes samstundes //
vere det same for ein ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt
vere det same for ein ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt
1 som er identisk med noko som er nemnt eller som ein kan tenkje seg til
den same jenta som eg såg i gården same jenta som eg såg i går / same dagensame dagen / same slagetsame slaget / på same måtenpå same måten / gjere det same om attgjere det same om att
: den same jenta som eg såg i gården same jenta som eg såg i går / same dagensame dagen / same slagetsame slaget / på same måtenpå same måten / gjere det same om attgjere det same om att
// som svar på helsing:
takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
: takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
// som svar på helsing:
takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
: takk, og deg det sametakk, og deg det same / gå for det same ikkje gjere noko frå el. tilgå for det same ikkje gjere noko frå el. til
//
i same slengen samstundes samstundes
i same slengen samstundes samstundes //
vere det same for ein ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt
vere det same for ein ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt ikkje ha noko å seie, kome ut på eitt
2 ubrigda, uendra
du er same jentadu er same jenta / han gjekk der alltid den samehan gjekk der alltid den same / verda er den same overaltverda er den same overalt / stoda var den samestoda var den same
: du er same jentadu er same jenta / han gjekk der alltid den samehan gjekk der alltid den same / verda er den same overaltverda er den same overalt / stoda var den samestoda var den same
// adverb:
alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
: alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
// adverb:
alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
: alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
2 ubrigda, uendra
du er same jentadu er same jenta / han gjekk der alltid den samehan gjekk der alltid den same / verda er den same overaltverda er den same overalt / stoda var den samestoda var den same
: du er same jentadu er same jenta / han gjekk der alltid den samehan gjekk der alltid den same / verda er den same overaltverda er den same overalt / stoda var den samestoda var den same
// adverb:
alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
: alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
// adverb:
alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
: alt gjekk sitt same her heime dvs som vanlegalt gjekk sitt same her heime dvs som vanleg
3 samstundes
i same stundai same stunda
: i same stundai same stunda
//
med det same med éin gong, straks med éin gong, straks
med det same med éin gong, straks med éin gong, straks
3 samstundes
i same stundai same stunda
: i same stundai same stunda
//
med det same med éin gong, straks med éin gong, straks
med det same med éin gong, straks med éin gong, straks
IV same v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet same
(norrønt sama; samanheng med II same, II semje og II søme)
1 høve, søme seg
det samar (seg) ikkjedet samar (seg) ikkje
: det samar (seg) ikkjedet samar (seg) ikkje
//
same seg fare høveleg åt fare høveleg åt
same seg fare høveleg åt fare høveleg åt
1 høve, søme seg
det samar (seg) ikkjedet samar (seg) ikkje
: det samar (seg) ikkjedet samar (seg) ikkje
//
same seg fare høveleg åt fare høveleg åt
same seg fare høveleg åt fare høveleg åt
2 høve saman med, høve attåt
2 høve saman med, høve attåt
1 høve, søme seg
det samar (seg) ikkjedet samar (seg) ikkje
: det samar (seg) ikkjedet samar (seg) ikkje
//
same seg fare høveleg åt fare høveleg åt
same seg fare høveleg åt fare høveleg åt
1 høve, søme seg
det samar (seg) ikkjedet samar (seg) ikkje
: det samar (seg) ikkjedet samar (seg) ikkje
//
same seg fare høveleg åt fare høveleg åt
same seg fare høveleg åt fare høveleg åt
2 høve saman med, høve attåt
2 høve saman med, høve attåt

 

Resultat pr. side