Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
sammen adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet sammen
(norrønt saman)
1 i fellesskap, med hverandre, i hop
stimle sammenstimle sammen / sitte tett sammen nær hverandresitte tett sammen nær hverandre / tromme sammen mye folktromme sammen mye folk / kalle sammenkalle sammen / sammen om noesammen om noe / hun bodde sammen med foreldrenehun bodde sammen med foreldrene / han eide hytta sammen med brorenhan eide hytta sammen med broren / eie noe sammeneie noe sammen / snakke, arbeide sammensnakke, arbeide sammen / drikke et glass sammendrikke et glass sammen / ha barn sammenha barn sammen / bo sammenbo sammen
: stimle sammenstimle sammen / sitte tett sammen nær hverandresitte tett sammen nær hverandre / tromme sammen mye folktromme sammen mye folk / kalle sammenkalle sammen / sammen om noesammen om noe / hun bodde sammen med foreldrenehun bodde sammen med foreldrene / han eide hytta sammen med brorenhan eide hytta sammen med broren / eie noe sammeneie noe sammen / snakke, arbeide sammensnakke, arbeide sammen / drikke et glass sammendrikke et glass sammen / ha barn sammenha barn sammen / bo sammenbo sammen
1 i fellesskap, med hverandre, i hop
stimle sammenstimle sammen / sitte tett sammen nær hverandresitte tett sammen nær hverandre / tromme sammen mye folktromme sammen mye folk / kalle sammenkalle sammen / sammen om noesammen om noe / hun bodde sammen med foreldrenehun bodde sammen med foreldrene / han eide hytta sammen med brorenhan eide hytta sammen med broren / eie noe sammeneie noe sammen / snakke, arbeide sammensnakke, arbeide sammen / drikke et glass sammendrikke et glass sammen / ha barn sammenha barn sammen / bo sammenbo sammen
: stimle sammenstimle sammen / sitte tett sammen nær hverandresitte tett sammen nær hverandre / tromme sammen mye folktromme sammen mye folk / kalle sammenkalle sammen / sammen om noesammen om noe / hun bodde sammen med foreldrenehun bodde sammen med foreldrene / han eide hytta sammen med brorenhan eide hytta sammen med broren / eie noe sammeneie noe sammen / snakke, arbeide sammensnakke, arbeide sammen / drikke et glass sammendrikke et glass sammen / ha barn sammenha barn sammen / bo sammenbo sammen
2 mot hverandre
slå hendene sammenslå hendene sammen / bite tennene sammenbite tennene sammen / bilene støtte sammenbilene støtte sammen
: slå hendene sammenslå hendene sammen / bite tennene sammenbite tennene sammen / bilene støtte sammenbilene støtte sammen
2 mot hverandre
slå hendene sammenslå hendene sammen / bite tennene sammenbite tennene sammen / bilene støtte sammenbilene støtte sammen
: slå hendene sammenslå hendene sammen / bite tennene sammenbite tennene sammen / bilene støtte sammenbilene støtte sammen
3 i haug, i en masse
samle, spare sammen sanke i hopsamle, spare sammen sanke i hop / flyte sammen gå i ettflyte sammen gå i ett / blande sammenblande sammen / rote sammen papirenerote sammen papirene / snøen var føket sammensnøen var føket sammen
: samle, spare sammen sanke i hopsamle, spare sammen sanke i hop / flyte sammen gå i ettflyte sammen gå i ett / blande sammenblande sammen / rote sammen papirenerote sammen papirene / snøen var føket sammensnøen var føket sammen
3 i haug, i en masse
samle, spare sammen sanke i hopsamle, spare sammen sanke i hop / flyte sammen gå i ettflyte sammen gå i ett / blande sammenblande sammen / rote sammen papirenerote sammen papirene / snøen var føket sammensnøen var føket sammen
: samle, spare sammen sanke i hopsamle, spare sammen sanke i hop / flyte sammen gå i ettflyte sammen gå i ett / blande sammenblande sammen / rote sammen papirenerote sammen papirene / snøen var føket sammensnøen var føket sammen
4 i hop
skyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønderskyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønder / bryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbruddbryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbrudd / brette, folde sammenbrette, folde sammen / slå sammen en bok lukkeslå sammen en bok lukke / det blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i altdet blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i alt / regne, legge sammen summere, addereregne, legge sammen summere, addere / navnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandrenavnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandre / te, lyve sammen noete, lyve sammen noe / dikte, lyve sammen noedikte, lyve sammen noe / lime, spikre sammenlime, spikre sammen / alle sammen alle sammen
: skyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønderskyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønder / bryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbruddbryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbrudd / brette, folde sammenbrette, folde sammen / slå sammen en bok lukkeslå sammen en bok lukke / det blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i altdet blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i alt / regne, legge sammen summere, addereregne, legge sammen summere, addere / navnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandrenavnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandre / te, lyve sammen noete, lyve sammen noe / dikte, lyve sammen noedikte, lyve sammen noe / lime, spikre sammenlime, spikre sammen / alle sammen alle sammen
//
stå sammen samlet, gjøre felles sak samlet, gjøre felles sak
stå sammen samlet, gjøre felles sak samlet, gjøre felles sak //
ta seg sammen stramme seg opp, konsentrere seg stramme seg opp, konsentrere seg
ta seg sammen stramme seg opp, konsentrere seg stramme seg opp, konsentrere seg //
pakke sammen også i overført betydning: gi opp også i overført betydning: gi opp
pakke sammen også i overført betydning: gi opp også i overført betydning: gi opp //
skrumpe sammen minke minke
skrumpe sammen minke minke
4 i hop
skyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønderskyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønder / bryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbruddbryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbrudd / brette, folde sammenbrette, folde sammen / slå sammen en bok lukkeslå sammen en bok lukke / det blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i altdet blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i alt / regne, legge sammen summere, addereregne, legge sammen summere, addere / navnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandrenavnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandre / te, lyve sammen noete, lyve sammen noe / dikte, lyve sammen noedikte, lyve sammen noe / lime, spikre sammenlime, spikre sammen / alle sammen alle sammen
: skyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønderskyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønder / bryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbruddbryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbrudd / brette, folde sammenbrette, folde sammen / slå sammen en bok lukkeslå sammen en bok lukke / det blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i altdet blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i alt / regne, legge sammen summere, addereregne, legge sammen summere, addere / navnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandrenavnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandre / te, lyve sammen noete, lyve sammen noe / dikte, lyve sammen noedikte, lyve sammen noe / lime, spikre sammenlime, spikre sammen / alle sammen alle sammen
//
stå sammen samlet, gjøre felles sak samlet, gjøre felles sak
stå sammen samlet, gjøre felles sak samlet, gjøre felles sak //
ta seg sammen stramme seg opp, konsentrere seg stramme seg opp, konsentrere seg
ta seg sammen stramme seg opp, konsentrere seg stramme seg opp, konsentrere seg //
pakke sammen også i overført betydning: gi opp også i overført betydning: gi opp
pakke sammen også i overført betydning: gi opp også i overført betydning: gi opp //
skrumpe sammen minke minke
skrumpe sammen minke minke
1 i fellesskap, med hverandre, i hop
stimle sammenstimle sammen / sitte tett sammen nær hverandresitte tett sammen nær hverandre / tromme sammen mye folktromme sammen mye folk / kalle sammenkalle sammen / sammen om noesammen om noe / hun bodde sammen med foreldrenehun bodde sammen med foreldrene / han eide hytta sammen med brorenhan eide hytta sammen med broren / eie noe sammeneie noe sammen / snakke, arbeide sammensnakke, arbeide sammen / drikke et glass sammendrikke et glass sammen / ha barn sammenha barn sammen / bo sammenbo sammen
: stimle sammenstimle sammen / sitte tett sammen nær hverandresitte tett sammen nær hverandre / tromme sammen mye folktromme sammen mye folk / kalle sammenkalle sammen / sammen om noesammen om noe / hun bodde sammen med foreldrenehun bodde sammen med foreldrene / han eide hytta sammen med brorenhan eide hytta sammen med broren / eie noe sammeneie noe sammen / snakke, arbeide sammensnakke, arbeide sammen / drikke et glass sammendrikke et glass sammen / ha barn sammenha barn sammen / bo sammenbo sammen
1 i fellesskap, med hverandre, i hop
stimle sammenstimle sammen / sitte tett sammen nær hverandresitte tett sammen nær hverandre / tromme sammen mye folktromme sammen mye folk / kalle sammenkalle sammen / sammen om noesammen om noe / hun bodde sammen med foreldrenehun bodde sammen med foreldrene / han eide hytta sammen med brorenhan eide hytta sammen med broren / eie noe sammeneie noe sammen / snakke, arbeide sammensnakke, arbeide sammen / drikke et glass sammendrikke et glass sammen / ha barn sammenha barn sammen / bo sammenbo sammen
: stimle sammenstimle sammen / sitte tett sammen nær hverandresitte tett sammen nær hverandre / tromme sammen mye folktromme sammen mye folk / kalle sammenkalle sammen / sammen om noesammen om noe / hun bodde sammen med foreldrenehun bodde sammen med foreldrene / han eide hytta sammen med brorenhan eide hytta sammen med broren / eie noe sammeneie noe sammen / snakke, arbeide sammensnakke, arbeide sammen / drikke et glass sammendrikke et glass sammen / ha barn sammenha barn sammen / bo sammenbo sammen
2 mot hverandre
slå hendene sammenslå hendene sammen / bite tennene sammenbite tennene sammen / bilene støtte sammenbilene støtte sammen
: slå hendene sammenslå hendene sammen / bite tennene sammenbite tennene sammen / bilene støtte sammenbilene støtte sammen
2 mot hverandre
slå hendene sammenslå hendene sammen / bite tennene sammenbite tennene sammen / bilene støtte sammenbilene støtte sammen
: slå hendene sammenslå hendene sammen / bite tennene sammenbite tennene sammen / bilene støtte sammenbilene støtte sammen
3 i haug, i en masse
samle, spare sammen sanke i hopsamle, spare sammen sanke i hop / flyte sammen gå i ettflyte sammen gå i ett / blande sammenblande sammen / rote sammen papirenerote sammen papirene / snøen var føket sammensnøen var føket sammen
: samle, spare sammen sanke i hopsamle, spare sammen sanke i hop / flyte sammen gå i ettflyte sammen gå i ett / blande sammenblande sammen / rote sammen papirenerote sammen papirene / snøen var føket sammensnøen var føket sammen
3 i haug, i en masse
samle, spare sammen sanke i hopsamle, spare sammen sanke i hop / flyte sammen gå i ettflyte sammen gå i ett / blande sammenblande sammen / rote sammen papirenerote sammen papirene / snøen var føket sammensnøen var føket sammen
: samle, spare sammen sanke i hopsamle, spare sammen sanke i hop / flyte sammen gå i ettflyte sammen gå i ett / blande sammenblande sammen / rote sammen papirenerote sammen papirene / snøen var føket sammensnøen var føket sammen
4 i hop
skyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønderskyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønder / bryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbruddbryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbrudd / brette, folde sammenbrette, folde sammen / slå sammen en bok lukkeslå sammen en bok lukke / det blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i altdet blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i alt / regne, legge sammen summere, addereregne, legge sammen summere, addere / navnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandrenavnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandre / te, lyve sammen noete, lyve sammen noe / dikte, lyve sammen noedikte, lyve sammen noe / lime, spikre sammenlime, spikre sammen / alle sammen alle sammen
: skyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønderskyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønder / bryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbruddbryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbrudd / brette, folde sammenbrette, folde sammen / slå sammen en bok lukkeslå sammen en bok lukke / det blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i altdet blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i alt / regne, legge sammen summere, addereregne, legge sammen summere, addere / navnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandrenavnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandre / te, lyve sammen noete, lyve sammen noe / dikte, lyve sammen noedikte, lyve sammen noe / lime, spikre sammenlime, spikre sammen / alle sammen alle sammen
//
stå sammen samlet, gjøre felles sak samlet, gjøre felles sak
stå sammen samlet, gjøre felles sak samlet, gjøre felles sak //
ta seg sammen stramme seg opp, konsentrere seg stramme seg opp, konsentrere seg
ta seg sammen stramme seg opp, konsentrere seg stramme seg opp, konsentrere seg //
pakke sammen også i overført betydning: gi opp også i overført betydning: gi opp
pakke sammen også i overført betydning: gi opp også i overført betydning: gi opp //
skrumpe sammen minke minke
skrumpe sammen minke minke
4 i hop
skyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønderskyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønder / bryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbruddbryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbrudd / brette, folde sammenbrette, folde sammen / slå sammen en bok lukkeslå sammen en bok lukke / det blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i altdet blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i alt / regne, legge sammen summere, addereregne, legge sammen summere, addere / navnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandrenavnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandre / te, lyve sammen noete, lyve sammen noe / dikte, lyve sammen noedikte, lyve sammen noe / lime, spikre sammenlime, spikre sammen / alle sammen alle sammen
: skyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønderskyte, slå sønder og sammen helt, fullstendig ; se sønder / bryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbruddbryte, klappe sammen også i overført betydning: få sammenbrudd / brette, folde sammenbrette, folde sammen / slå sammen en bok lukkeslå sammen en bok lukke / det blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i altdet blir til sammen 800 kroner sammenregnet, alt i alt / regne, legge sammen summere, addereregne, legge sammen summere, addere / navnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandrenavnene deres nevnes alltid sammen i forbindelse med hverandre / te, lyve sammen noete, lyve sammen noe / dikte, lyve sammen noedikte, lyve sammen noe / lime, spikre sammenlime, spikre sammen / alle sammen alle sammen
//
stå sammen samlet, gjøre felles sak samlet, gjøre felles sak
stå sammen samlet, gjøre felles sak samlet, gjøre felles sak //
ta seg sammen stramme seg opp, konsentrere seg stramme seg opp, konsentrere seg
ta seg sammen stramme seg opp, konsentrere seg stramme seg opp, konsentrere seg //
pakke sammen også i overført betydning: gi opp også i overført betydning: gi opp
pakke sammen også i overført betydning: gi opp også i overført betydning: gi opp //
skrumpe sammen minke minke
skrumpe sammen minke minke
sjaman m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sjaman
(gjennom russisk trolig fra tungusisk saman) trollmann, medisinmann, åndemaner (opprinnelig blant nord- og sentralasiatiske folkeslag) trollmann, medisinmann, åndemaner (opprinnelig blant nord- og sentralasiatiske folkeslag)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
saman adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet saman
(norrønt saman) i hop, i lag, hos, med kvarandre
arbeide samanarbeide saman / bu samanbu saman / drikke eit glas samandrikke eit glas saman / eige noko samaneige noko saman / gå saman om nokogå saman om noko / ha barn samanha barn saman / kalle saman til eit møtekalle saman til eit møte / alltid bli nemnde saman dvs i samband med kvarandrealltid bli nemnde saman dvs i samband med kvarandre / sitje tett saman nær kvarandresitje tett saman nær kvarandre / slutte seg samanslutte seg saman / tromme saman mykje folktromme saman mykje folk / binde samanbinde saman / bite tennene saman òg: kjempe mot vanskanebite tennene saman òg: kjempe mot vanskane / blande samanblande saman / brette, falde samanbrette, falde saman / flyte saman gå i eittflyte saman gå i eitt / lime samanlime saman / ruske saman papiraruske saman papira / sanke, spare samansanke, spare saman / slå saman ei bokslå saman ei bok / spikre saman ei kassespikre saman ei kasse / bilane støytte saman dvs kollidertebilane støytte saman dvs kolliderte / bryte, falle, klappe saman òg overf: få samanbrotbryte, falle, klappe saman òg overf: få samanbrot / dikte, lyge saman nokodikte, lyge saman noko / leggje, rekne saman summereleggje, rekne saman summere / alle saman alle saman
: arbeide samanarbeide saman / bu samanbu saman / drikke eit glas samandrikke eit glas saman / eige noko samaneige noko saman / gå saman om nokogå saman om noko / ha barn samanha barn saman / kalle saman til eit møtekalle saman til eit møte / alltid bli nemnde saman dvs i samband med kvarandrealltid bli nemnde saman dvs i samband med kvarandre / sitje tett saman nær kvarandresitje tett saman nær kvarandre / slutte seg samanslutte seg saman / tromme saman mykje folktromme saman mykje folk / binde samanbinde saman / bite tennene saman òg: kjempe mot vanskanebite tennene saman òg: kjempe mot vanskane / blande samanblande saman / brette, falde samanbrette, falde saman / flyte saman gå i eittflyte saman gå i eitt / lime samanlime saman / ruske saman papiraruske saman papira / sanke, spare samansanke, spare saman / slå saman ei bokslå saman ei bok / spikre saman ei kassespikre saman ei kasse / bilane støytte saman dvs kollidertebilane støytte saman dvs kolliderte / bryte, falle, klappe saman òg overf: få samanbrotbryte, falle, klappe saman òg overf: få samanbrot / dikte, lyge saman nokodikte, lyge saman noko / leggje, rekne saman summereleggje, rekne saman summere / alle saman alle saman
//
stå saman òg: vere solidarisk òg: vere solidarisk
stå saman òg: vere solidarisk òg: vere solidarisk //
pakke saman òg: gje opp òg: gje opp
pakke saman òg: gje opp òg: gje opp //
skrumpe saman minke minke
skrumpe saman minke minke //
ta seg saman stramme seg opp stramme seg opp
ta seg saman stramme seg opp stramme seg opp
i hop, i lag, hos, med kvarandre
arbeide samanarbeide saman / bu samanbu saman / drikke eit glas samandrikke eit glas saman / eige noko samaneige noko saman / gå saman om nokogå saman om noko / ha barn samanha barn saman / kalle saman til eit møtekalle saman til eit møte / alltid bli nemnde saman dvs i samband med kvarandrealltid bli nemnde saman dvs i samband med kvarandre / sitje tett saman nær kvarandresitje tett saman nær kvarandre / slutte seg samanslutte seg saman / tromme saman mykje folktromme saman mykje folk / binde samanbinde saman / bite tennene saman òg: kjempe mot vanskanebite tennene saman òg: kjempe mot vanskane / blande samanblande saman / brette, falde samanbrette, falde saman / flyte saman gå i eittflyte saman gå i eitt / lime samanlime saman / ruske saman papiraruske saman papira / sanke, spare samansanke, spare saman / slå saman ei bokslå saman ei bok / spikre saman ei kassespikre saman ei kasse / bilane støytte saman dvs kollidertebilane støytte saman dvs kolliderte / bryte, falle, klappe saman òg overf: få samanbrotbryte, falle, klappe saman òg overf: få samanbrot / dikte, lyge saman nokodikte, lyge saman noko / leggje, rekne saman summereleggje, rekne saman summere / alle saman alle saman
: arbeide samanarbeide saman / bu samanbu saman / drikke eit glas samandrikke eit glas saman / eige noko samaneige noko saman / gå saman om nokogå saman om noko / ha barn samanha barn saman / kalle saman til eit møtekalle saman til eit møte / alltid bli nemnde saman dvs i samband med kvarandrealltid bli nemnde saman dvs i samband med kvarandre / sitje tett saman nær kvarandresitje tett saman nær kvarandre / slutte seg samanslutte seg saman / tromme saman mykje folktromme saman mykje folk / binde samanbinde saman / bite tennene saman òg: kjempe mot vanskanebite tennene saman òg: kjempe mot vanskane / blande samanblande saman / brette, falde samanbrette, falde saman / flyte saman gå i eittflyte saman gå i eitt / lime samanlime saman / ruske saman papiraruske saman papira / sanke, spare samansanke, spare saman / slå saman ei bokslå saman ei bok / spikre saman ei kassespikre saman ei kasse / bilane støytte saman dvs kollidertebilane støytte saman dvs kolliderte / bryte, falle, klappe saman òg overf: få samanbrotbryte, falle, klappe saman òg overf: få samanbrot / dikte, lyge saman nokodikte, lyge saman noko / leggje, rekne saman summereleggje, rekne saman summere / alle saman alle saman
//
stå saman òg: vere solidarisk òg: vere solidarisk
stå saman òg: vere solidarisk òg: vere solidarisk //
pakke saman òg: gje opp òg: gje opp
pakke saman òg: gje opp òg: gje opp //
skrumpe saman minke minke
skrumpe saman minke minke //
ta seg saman stramme seg opp stramme seg opp
ta seg saman stramme seg opp stramme seg opp

 

Resultat pr. side