Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sal m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sal
(norrønt salr)
1 stort rom
dansesaldansesal / festsalfestsal / forsamlingssalforsamlingssal / gymnastikksalgymnastikksal / matsalmatsal / sovesalsovesal / salen fyltest med folksalen fyltest med folk / heile salen jubla alt folket i salenheile salen jubla alt folket i salen
: dansesaldansesal / festsalfestsal / forsamlingssalforsamlingssal / gymnastikksalgymnastikksal / matsalmatsal / sovesalsovesal / salen fyltest med folksalen fyltest med folk / heile salen jubla alt folket i salenheile salen jubla alt folket i salen
1 stort rom
dansesaldansesal / festsalfestsal / forsamlingssalforsamlingssal / gymnastikksalgymnastikksal / matsalmatsal / sovesalsovesal / salen fyltest med folksalen fyltest med folk / heile salen jubla alt folket i salenheile salen jubla alt folket i salen
: dansesaldansesal / festsalfestsal / forsamlingssalforsamlingssal / gymnastikksalgymnastikksal / matsalmatsal / sovesalsovesal / salen fyltest med folksalen fyltest med folk / heile salen jubla alt folket i salenheile salen jubla alt folket i salen
2 i norrønt tid: bustad, hus
2 i norrønt tid: bustad, hus
1 stort rom
dansesaldansesal / festsalfestsal / forsamlingssalforsamlingssal / gymnastikksalgymnastikksal / matsalmatsal / sovesalsovesal / salen fyltest med folksalen fyltest med folk / heile salen jubla alt folket i salenheile salen jubla alt folket i salen
: dansesaldansesal / festsalfestsal / forsamlingssalforsamlingssal / gymnastikksalgymnastikksal / matsalmatsal / sovesalsovesal / salen fyltest med folksalen fyltest med folk / heile salen jubla alt folket i salenheile salen jubla alt folket i salen
1 stort rom
dansesaldansesal / festsalfestsal / forsamlingssalforsamlingssal / gymnastikksalgymnastikksal / matsalmatsal / sovesalsovesal / salen fyltest med folksalen fyltest med folk / heile salen jubla alt folket i salenheile salen jubla alt folket i salen
: dansesaldansesal / festsalfestsal / forsamlingssalforsamlingssal / gymnastikksalgymnastikksal / matsalmatsal / sovesalsovesal / salen fyltest med folksalen fyltest med folk / heile salen jubla alt folket i salenheile salen jubla alt folket i salen
2 i norrønt tid: bustad, hus
2 i norrønt tid: bustad, hus
II sal m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sal
(norrønt sǫðull)
1 sete på ryggen av eit ridedyr
leggje sal på hestenleggje sal på hesten / svinge seg i salensvinge seg i salen
: leggje sal på hestenleggje sal på hesten / svinge seg i salensvinge seg i salen
//
vippe av salen òg: felle ein motstandar òg: felle ein motstandar
vippe av salen òg: felle ein motstandar òg: felle ein motstandar //
sitje fast i salen ha ei trygg maktstode ha ei trygg maktstode
sitje fast i salen ha ei trygg maktstode ha ei trygg maktstode
1 sete på ryggen av eit ridedyr
leggje sal på hestenleggje sal på hesten / svinge seg i salensvinge seg i salen
: leggje sal på hestenleggje sal på hesten / svinge seg i salensvinge seg i salen
//
vippe av salen òg: felle ein motstandar òg: felle ein motstandar
vippe av salen òg: felle ein motstandar òg: felle ein motstandar //
sitje fast i salen ha ei trygg maktstode ha ei trygg maktstode
sitje fast i salen ha ei trygg maktstode ha ei trygg maktstode
2 underlag til å bere og fordele trykket av last på ryggen av lastedyr
kløvsalkløvsal / pakksalpakksal
: kløvsalkløvsal / pakksalpakksal
2 underlag til å bere og fordele trykket av last på ryggen av lastedyr
kløvsalkløvsal / pakksalpakksal
: kløvsalkløvsal / pakksalpakksal
3 ryggdekke
3 ryggdekke
4 særleg på storfe: avvikande fargeparti tvers over ryggen
4 særleg på storfe: avvikande fargeparti tvers over ryggen
5 festebøyel for til dømes elektriske leidningar
5 festebøyel for til dømes elektriske leidningar
6 oppbøygd lag i berg eller malmlag
6 oppbøygd lag i berg eller malmlag
1 sete på ryggen av eit ridedyr
leggje sal på hestenleggje sal på hesten / svinge seg i salensvinge seg i salen
: leggje sal på hestenleggje sal på hesten / svinge seg i salensvinge seg i salen
//
vippe av salen òg: felle ein motstandar òg: felle ein motstandar
vippe av salen òg: felle ein motstandar òg: felle ein motstandar //
sitje fast i salen ha ei trygg maktstode ha ei trygg maktstode
sitje fast i salen ha ei trygg maktstode ha ei trygg maktstode
1 sete på ryggen av eit ridedyr
leggje sal på hestenleggje sal på hesten / svinge seg i salensvinge seg i salen
: leggje sal på hestenleggje sal på hesten / svinge seg i salensvinge seg i salen
//
vippe av salen òg: felle ein motstandar òg: felle ein motstandar
vippe av salen òg: felle ein motstandar òg: felle ein motstandar //
sitje fast i salen ha ei trygg maktstode ha ei trygg maktstode
sitje fast i salen ha ei trygg maktstode ha ei trygg maktstode
2 underlag til å bere og fordele trykket av last på ryggen av lastedyr
kløvsalkløvsal / pakksalpakksal
: kløvsalkløvsal / pakksalpakksal
2 underlag til å bere og fordele trykket av last på ryggen av lastedyr
kløvsalkløvsal / pakksalpakksal
: kløvsalkløvsal / pakksalpakksal
3 ryggdekke
3 ryggdekke
4 særleg på storfe: avvikande fargeparti tvers over ryggen
4 særleg på storfe: avvikande fargeparti tvers over ryggen
5 festebøyel for til dømes elektriske leidningar
5 festebøyel for til dømes elektriske leidningar
6 oppbøygd lag i berg eller malmlag
6 oppbøygd lag i berg eller malmlag
III sal n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sal
(norrønt sal 'betaling'; samanheng med II selje)
1 det å selje
salet går strykandesalet går strykande / ha, vere til salsha, vere til sals
: salet går strykandesalet går strykande / ha, vere til salsha, vere til sals
1 det å selje
salet går strykandesalet går strykande / ha, vere til salsha, vere til sals
: salet går strykandesalet går strykande / ha, vere til salsha, vere til sals
2 billegsal, utsal
vårsalvårsal / kjøpe seg ei skjorte på salkjøpe seg ei skjorte på sal
: vårsalvårsal / kjøpe seg ei skjorte på salkjøpe seg ei skjorte på sal
2 billegsal, utsal
vårsalvårsal / kjøpe seg ei skjorte på salkjøpe seg ei skjorte på sal
: vårsalvårsal / kjøpe seg ei skjorte på salkjøpe seg ei skjorte på sal
1 det å selje
salet går strykandesalet går strykande / ha, vere til salsha, vere til sals
: salet går strykandesalet går strykande / ha, vere til salsha, vere til sals
1 det å selje
salet går strykandesalet går strykande / ha, vere til salsha, vere til sals
: salet går strykandesalet går strykande / ha, vere til salsha, vere til sals
2 billegsal, utsal
vårsalvårsal / kjøpe seg ei skjorte på salkjøpe seg ei skjorte på sal
: vårsalvårsal / kjøpe seg ei skjorte på salkjøpe seg ei skjorte på sal
2 billegsal, utsal
vårsalvårsal / kjøpe seg ei skjorte på salkjøpe seg ei skjorte på sal
: vårsalvårsal / kjøpe seg ei skjorte på salkjøpe seg ei skjorte på sal

 

Resultat pr. side