Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'sakna' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
sakn  
(sakna) 
savn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet savn
; el. sakn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sakn
det å sakne, mangel
avhjelpe et savnavhjelpe et savn / føle savn etter en som er borteføle savn etter en som er borte / sitte i sorg og savnsitte i sorg og savn
: avhjelpe et savnavhjelpe et savn / føle savn etter en som er borteføle savn etter en som er borte / sitte i sorg og savnsitte i sorg og savn
det å sakne, mangel
avhjelpe et savnavhjelpe et savn / føle savn etter en som er borteføle savn etter en som er borte / sitte i sorg og savnsitte i sorg og savn
: avhjelpe et savnavhjelpe et savn / føle savn etter en som er borteføle savn etter en som er borte / sitte i sorg og savnsitte i sorg og savn
sakne  
(sakna) 
savne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet savne
; el. sakne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet sakne
(norrønt sakna; beslektet med III sake)
1 mangle, være uten
savne evne til å gjennomføre noesavne evne til å gjennomføre noe / ikke savne noeikke savne noe / vi savner et teater her i byenvi savner et teater her i byen
: savne evne til å gjennomføre noesavne evne til å gjennomføre noe / ikke savne noeikke savne noe / vi savner et teater her i byenvi savner et teater her i byen
1 mangle, være uten
savne evne til å gjennomføre noesavne evne til å gjennomføre noe / ikke savne noeikke savne noe / vi savner et teater her i byenvi savner et teater her i byen
: savne evne til å gjennomføre noesavne evne til å gjennomføre noe / ikke savne noeikke savne noe / vi savner et teater her i byenvi savner et teater her i byen
2 oppdage at en har mistet noe, at noe er borte
savne lommeboka sisavne lommeboka si / to mann er savnet i fjelletto mann er savnet i fjellet
: savne lommeboka sisavne lommeboka si / to mann er savnet i fjelletto mann er savnet i fjellet
// som substantiv i perfektum partisipp:
de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
: de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
// som substantiv i perfektum partisipp:
de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
: de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
2 oppdage at en har mistet noe, at noe er borte
savne lommeboka sisavne lommeboka si / to mann er savnet i fjelletto mann er savnet i fjellet
: savne lommeboka sisavne lommeboka si / to mann er savnet i fjelletto mann er savnet i fjellet
// som substantiv i perfektum partisipp:
de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
: de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
// som substantiv i perfektum partisipp:
de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
: de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
3 kjenne (smertelig) lengsel etter noe(n)
savne selskapsavne selskap / være dypt savnetvære dypt savnet
: savne selskapsavne selskap / være dypt savnetvære dypt savnet
3 kjenne (smertelig) lengsel etter noe(n)
savne selskapsavne selskap / være dypt savnetvære dypt savnet
: savne selskapsavne selskap / være dypt savnetvære dypt savnet
1 mangle, være uten
savne evne til å gjennomføre noesavne evne til å gjennomføre noe / ikke savne noeikke savne noe / vi savner et teater her i byenvi savner et teater her i byen
: savne evne til å gjennomføre noesavne evne til å gjennomføre noe / ikke savne noeikke savne noe / vi savner et teater her i byenvi savner et teater her i byen
1 mangle, være uten
savne evne til å gjennomføre noesavne evne til å gjennomføre noe / ikke savne noeikke savne noe / vi savner et teater her i byenvi savner et teater her i byen
: savne evne til å gjennomføre noesavne evne til å gjennomføre noe / ikke savne noeikke savne noe / vi savner et teater her i byenvi savner et teater her i byen
2 oppdage at en har mistet noe, at noe er borte
savne lommeboka sisavne lommeboka si / to mann er savnet i fjelletto mann er savnet i fjellet
: savne lommeboka sisavne lommeboka si / to mann er savnet i fjelletto mann er savnet i fjellet
// som substantiv i perfektum partisipp:
de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
: de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
// som substantiv i perfektum partisipp:
de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
: de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
2 oppdage at en har mistet noe, at noe er borte
savne lommeboka sisavne lommeboka si / to mann er savnet i fjelletto mann er savnet i fjellet
: savne lommeboka sisavne lommeboka si / to mann er savnet i fjelletto mann er savnet i fjellet
// som substantiv i perfektum partisipp:
de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
: de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
// som substantiv i perfektum partisipp:
de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
: de savnede er funnet i god beholdde savnede er funnet i god behold
3 kjenne (smertelig) lengsel etter noe(n)
savne selskapsavne selskap / være dypt savnetvære dypt savnet
: savne selskapsavne selskap / være dypt savnetvære dypt savnet
3 kjenne (smertelig) lengsel etter noe(n)
savne selskapsavne selskap / være dypt savnetvære dypt savnet
: savne selskapsavne selskap / være dypt savnetvære dypt savnet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
sakne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet sakne
(norrønt sakna; samanheng med III sake)
1 vere utan, mangle
eg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeideteg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeidet / ikkje sakne nokon tingikkje sakne nokon ting / sakne verda ein augeblink sove littsakne verda ein augeblink sove litt
: eg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeideteg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeidet / ikkje sakne nokon tingikkje sakne nokon ting / sakne verda ein augeblink sove littsakne verda ein augeblink sove litt
1 vere utan, mangle
eg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeideteg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeidet / ikkje sakne nokon tingikkje sakne nokon ting / sakne verda ein augeblink sove littsakne verda ein augeblink sove litt
: eg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeideteg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeidet / ikkje sakne nokon tingikkje sakne nokon ting / sakne verda ein augeblink sove littsakne verda ein augeblink sove litt
2 oppdage at ein har mista noko, at noko er borte
sakne lommeboka sisakne lommeboka si / to ungdomar er sakna i fjelletto ungdomar er sakna i fjellet
: sakne lommeboka sisakne lommeboka si / to ungdomar er sakna i fjelletto ungdomar er sakna i fjellet
2 oppdage at ein har mista noko, at noko er borte
sakne lommeboka sisakne lommeboka si / to ungdomar er sakna i fjelletto ungdomar er sakna i fjellet
: sakne lommeboka sisakne lommeboka si / to ungdomar er sakna i fjelletto ungdomar er sakna i fjellet
3 kjenne ein (sår) lengt etter noko(n)
sakne venersakne vener / vere sårt saknavere sårt sakna
: sakne venersakne vener / vere sårt saknavere sårt sakna
3 kjenne ein (sår) lengt etter noko(n)
sakne venersakne vener / vere sårt saknavere sårt sakna
: sakne venersakne vener / vere sårt saknavere sårt sakna
1 vere utan, mangle
eg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeideteg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeidet / ikkje sakne nokon tingikkje sakne nokon ting / sakne verda ein augeblink sove littsakne verda ein augeblink sove litt
: eg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeideteg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeidet / ikkje sakne nokon tingikkje sakne nokon ting / sakne verda ein augeblink sove littsakne verda ein augeblink sove litt
1 vere utan, mangle
eg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeideteg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeidet / ikkje sakne nokon tingikkje sakne nokon ting / sakne verda ein augeblink sove littsakne verda ein augeblink sove litt
: eg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeideteg saknar ein skikkeleg kniv til dette arbeidet / ikkje sakne nokon tingikkje sakne nokon ting / sakne verda ein augeblink sove littsakne verda ein augeblink sove litt
2 oppdage at ein har mista noko, at noko er borte
sakne lommeboka sisakne lommeboka si / to ungdomar er sakna i fjelletto ungdomar er sakna i fjellet
: sakne lommeboka sisakne lommeboka si / to ungdomar er sakna i fjelletto ungdomar er sakna i fjellet
2 oppdage at ein har mista noko, at noko er borte
sakne lommeboka sisakne lommeboka si / to ungdomar er sakna i fjelletto ungdomar er sakna i fjellet
: sakne lommeboka sisakne lommeboka si / to ungdomar er sakna i fjelletto ungdomar er sakna i fjellet
3 kjenne ein (sår) lengt etter noko(n)
sakne venersakne vener / vere sårt saknavere sårt sakna
: sakne venersakne vener / vere sårt saknavere sårt sakna
3 kjenne ein (sår) lengt etter noko(n)
sakne venersakne vener / vere sårt saknavere sårt sakna
: sakne venersakne vener / vere sårt saknavere sårt sakna

 

Resultat pr. side