Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
arrondere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet arrondere
(aronde´re el. arongde´re; av fransk arrondir)
1 runde av, rette ut grenser mellom eiendommer, stater eller lignende
1 runde av, rette ut grenser mellom eiendommer, stater eller lignende
2 gi et areal, særlig en jordbrukseiendom, formålstjenlig form
2 gi et areal, særlig en jordbrukseiendom, formålstjenlig form
1 runde av, rette ut grenser mellom eiendommer, stater eller lignende
1 runde av, rette ut grenser mellom eiendommer, stater eller lignende
2 gi et areal, særlig en jordbrukseiendom, formålstjenlig form
2 gi et areal, særlig en jordbrukseiendom, formålstjenlig form
nitte v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet nitte
(fra tysk)
1 bøye spissen (av en spiker eller lignende), neie (II)
1 bøye spissen (av en spiker eller lignende), neie (II)
2 gjøre butt, runde av
nitte en jernboltnitte en jernbolt
: nitte en jernboltnitte en jernbolt
2 gjøre butt, runde av
nitte en jernboltnitte en jernbolt
: nitte en jernboltnitte en jernbolt
3 klinke (II,1)
nitte steintøynitte steintøy
: nitte steintøynitte steintøy
3 klinke (II,1)
nitte steintøynitte steintøy
: nitte steintøynitte steintøy
1 bøye spissen (av en spiker eller lignende), neie (II)
1 bøye spissen (av en spiker eller lignende), neie (II)
2 gjøre butt, runde av
nitte en jernboltnitte en jernbolt
: nitte en jernboltnitte en jernbolt
2 gjøre butt, runde av
nitte en jernboltnitte en jernbolt
: nitte en jernboltnitte en jernbolt
3 klinke (II,1)
nitte steintøynitte steintøy
: nitte steintøynitte steintøy
3 klinke (II,1)
nitte steintøynitte steintøy
: nitte steintøynitte steintøy
II runde v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet runde
1 gjøre rund
runde kantenerunde kantene / runde av til 100 krrunde av til 100 kr
: runde kantenerunde kantene / runde av til 100 krrunde av til 100 kr
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
: en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
: en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
1 gjøre rund
runde kantenerunde kantene / runde av til 100 krrunde av til 100 kr
: runde kantenerunde kantene / runde av til 100 krrunde av til 100 kr
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
: en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
: en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
2 bevege seg rundt noe, passere
runde et gatehjørnerunde et gatehjørne / båten rundet oddenbåten rundet odden / runde en motspiller for eksempel i fotballrunde en motspiller for eksempel i fotball / runde 50 årrunde 50 år
: runde et gatehjørnerunde et gatehjørne / båten rundet oddenbåten rundet odden / runde en motspiller for eksempel i fotballrunde en motspiller for eksempel i fotball / runde 50 årrunde 50 år
2 bevege seg rundt noe, passere
runde et gatehjørnerunde et gatehjørne / båten rundet oddenbåten rundet odden / runde en motspiller for eksempel i fotballrunde en motspiller for eksempel i fotball / runde 50 årrunde 50 år
: runde et gatehjørnerunde et gatehjørne / båten rundet oddenbåten rundet odden / runde en motspiller for eksempel i fotballrunde en motspiller for eksempel i fotball / runde 50 årrunde 50 år
1 gjøre rund
runde kantenerunde kantene / runde av til 100 krrunde av til 100 kr
: runde kantenerunde kantene / runde av til 100 krrunde av til 100 kr
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
: en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
: en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
1 gjøre rund
runde kantenerunde kantene / runde av til 100 krrunde av til 100 kr
: runde kantenerunde kantene / runde av til 100 krrunde av til 100 kr
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
: en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
// som adjektiv i perfektum partisipp:
en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
: en rundet vokal som uttales med lepperundingen rundet vokal som uttales med lepperunding
2 bevege seg rundt noe, passere
runde et gatehjørnerunde et gatehjørne / båten rundet oddenbåten rundet odden / runde en motspiller for eksempel i fotballrunde en motspiller for eksempel i fotball / runde 50 årrunde 50 år
: runde et gatehjørnerunde et gatehjørne / båten rundet oddenbåten rundet odden / runde en motspiller for eksempel i fotballrunde en motspiller for eksempel i fotball / runde 50 årrunde 50 år
2 bevege seg rundt noe, passere
runde et gatehjørnerunde et gatehjørne / båten rundet oddenbåten rundet odden / runde en motspiller for eksempel i fotballrunde en motspiller for eksempel i fotball / runde 50 årrunde 50 år
: runde et gatehjørnerunde et gatehjørne / båten rundet oddenbåten rundet odden / runde en motspiller for eksempel i fotballrunde en motspiller for eksempel i fotball / runde 50 årrunde 50 år
I trillende adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet trillende
(utviding av trill) brukt forsterkende; jamfør trill
øynene hans ble trillende runde av forbauselseøynene hans ble trillende runde av forbauselse
: øynene hans ble trillende runde av forbauselseøynene hans ble trillende runde av forbauselse
brukt forsterkende; jamfør trill
øynene hans ble trillende runde av forbauselseøynene hans ble trillende runde av forbauselse
: øynene hans ble trillende runde av forbauselseøynene hans ble trillende runde av forbauselse

 

Resultat pr. side