Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

Ordet 'ruga' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
ruge  
(ruga) 
ruge v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet ruge
(egentlig 'sitte sammenkrøpet')
1 klekke (ut)
ruge () eggeneruge () eggene / ruge ut kyllingerruge ut kyllinger
: ruge () eggeneruge () eggene / ruge ut kyllingerruge ut kyllinger
// i overført betydning:
ruge ut en listig planruge ut en listig plan
: ruge ut en listig planruge ut en listig plan
// i overført betydning:
ruge ut en listig planruge ut en listig plan
: ruge ut en listig planruge ut en listig plan
1 klekke (ut)
ruge () eggeneruge () eggene / ruge ut kyllingerruge ut kyllinger
: ruge () eggeneruge () eggene / ruge ut kyllingerruge ut kyllinger
// i overført betydning:
ruge ut en listig planruge ut en listig plan
: ruge ut en listig planruge ut en listig plan
// i overført betydning:
ruge ut en listig planruge ut en listig plan
: ruge ut en listig planruge ut en listig plan
2 ligge trykkende (over)
tunge skyer ruget over åsenetunge skyer ruget over åsene / mørket ruget over landetmørket ruget over landet
: tunge skyer ruget over åsenetunge skyer ruget over åsene / mørket ruget over landetmørket ruget over landet
// ligge, vokte (på)
ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
: ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
// ligge, vokte (på)
ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
: ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
2 ligge trykkende (over)
tunge skyer ruget over åsenetunge skyer ruget over åsene / mørket ruget over landetmørket ruget over landet
: tunge skyer ruget over åsenetunge skyer ruget over åsene / mørket ruget over landetmørket ruget over landet
// ligge, vokte (på)
ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
: ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
// ligge, vokte (på)
ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
: ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
1 klekke (ut)
ruge () eggeneruge () eggene / ruge ut kyllingerruge ut kyllinger
: ruge () eggeneruge () eggene / ruge ut kyllingerruge ut kyllinger
// i overført betydning:
ruge ut en listig planruge ut en listig plan
: ruge ut en listig planruge ut en listig plan
// i overført betydning:
ruge ut en listig planruge ut en listig plan
: ruge ut en listig planruge ut en listig plan
1 klekke (ut)
ruge () eggeneruge () eggene / ruge ut kyllingerruge ut kyllinger
: ruge () eggeneruge () eggene / ruge ut kyllingerruge ut kyllinger
// i overført betydning:
ruge ut en listig planruge ut en listig plan
: ruge ut en listig planruge ut en listig plan
// i overført betydning:
ruge ut en listig planruge ut en listig plan
: ruge ut en listig planruge ut en listig plan
2 ligge trykkende (over)
tunge skyer ruget over åsenetunge skyer ruget over åsene / mørket ruget over landetmørket ruget over landet
: tunge skyer ruget over åsenetunge skyer ruget over åsene / mørket ruget over landetmørket ruget over landet
// ligge, vokte (på)
ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
: ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
// ligge, vokte (på)
ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
: ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
2 ligge trykkende (over)
tunge skyer ruget over åsenetunge skyer ruget over åsene / mørket ruget over landetmørket ruget over landet
: tunge skyer ruget over åsenetunge skyer ruget over åsene / mørket ruget over landetmørket ruget over landet
// ligge, vokte (på)
ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
: ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
// ligge, vokte (på)
ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet
: ruge over pengene sineruge over pengene sine / ruge over, på en hemmelighetruge over, på en hemmelighet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
II ruge v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet ruge
(eigenleg 'sitje samankropen')
1 klekkje (ut), bre (II,4)
ruge () eggaruge () egga / ruge ut kyllingarruge ut kyllingar / ruge ut ein listig planruge ut ein listig plan
: ruge () eggaruge () egga / ruge ut kyllingarruge ut kyllingar / ruge ut ein listig planruge ut ein listig plan
1 klekkje (ut), bre (II,4)
ruge () eggaruge () egga / ruge ut kyllingarruge ut kyllingar / ruge ut ein listig planruge ut ein listig plan
: ruge () eggaruge () egga / ruge ut kyllingarruge ut kyllingar / ruge ut ein listig planruge ut ein listig plan
2 liggje trykkjande (over)
tunge skyer ruga over åsentunge skyer ruga over åsen
: tunge skyer ruga over åsentunge skyer ruga over åsen
// vakte over
ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
: ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
// vakte over
ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
: ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
2 liggje trykkjande (over)
tunge skyer ruga over åsentunge skyer ruga over åsen
: tunge skyer ruga over åsentunge skyer ruga over åsen
// vakte over
ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
: ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
// vakte over
ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
: ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
1 klekkje (ut), bre (II,4)
ruge () eggaruge () egga / ruge ut kyllingarruge ut kyllingar / ruge ut ein listig planruge ut ein listig plan
: ruge () eggaruge () egga / ruge ut kyllingarruge ut kyllingar / ruge ut ein listig planruge ut ein listig plan
1 klekkje (ut), bre (II,4)
ruge () eggaruge () egga / ruge ut kyllingarruge ut kyllingar / ruge ut ein listig planruge ut ein listig plan
: ruge () eggaruge () egga / ruge ut kyllingarruge ut kyllingar / ruge ut ein listig planruge ut ein listig plan
2 liggje trykkjande (over)
tunge skyer ruga over åsentunge skyer ruga over åsen
: tunge skyer ruga over åsentunge skyer ruga over åsen
// vakte over
ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
: ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
// vakte over
ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
: ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
2 liggje trykkjande (over)
tunge skyer ruga over åsentunge skyer ruga over åsen
: tunge skyer ruga over åsentunge skyer ruga over åsen
// vakte over
ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
: ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
// vakte over
ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom
: ruge over pengane sineruge over pengane sine / ruge over, på ein løyndomruge over, på ein løyndom

 

Resultat pr. side