Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
religion m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet religion
(frå latin 'age, gudsdyrking')
1 tru på at det finst andre eksistensformer eller høgare makter enn dei ein kjenner frå den sanselege verda, meir eller mindre blanda med kultus og etikk; trudomslære; ofte: gudstru; religiøs overtyding
den kristne, den buddhistiske religionenden kristne, den buddhistiske religionen
: den kristne, den buddhistiske religionenden kristne, den buddhistiske religionen
1 tru på at det finst andre eksistensformer eller høgare makter enn dei ein kjenner frå den sanselege verda, meir eller mindre blanda med kultus og etikk; trudomslære; ofte: gudstru; religiøs overtyding
den kristne, den buddhistiske religionenden kristne, den buddhistiske religionen
: den kristne, den buddhistiske religionenden kristne, den buddhistiske religionen
2 i den vidaregåande skulen: fag som skal gje innsyn i ymse former for religionar og religiøs kultus og etikk, i regelen med hovudvekt på kristendomskunnskap
2 i den vidaregåande skulen: fag som skal gje innsyn i ymse former for religionar og religiøs kultus og etikk, i regelen med hovudvekt på kristendomskunnskap
1 tru på at det finst andre eksistensformer eller høgare makter enn dei ein kjenner frå den sanselege verda, meir eller mindre blanda med kultus og etikk; trudomslære; ofte: gudstru; religiøs overtyding
den kristne, den buddhistiske religionenden kristne, den buddhistiske religionen
: den kristne, den buddhistiske religionenden kristne, den buddhistiske religionen
1 tru på at det finst andre eksistensformer eller høgare makter enn dei ein kjenner frå den sanselege verda, meir eller mindre blanda med kultus og etikk; trudomslære; ofte: gudstru; religiøs overtyding
den kristne, den buddhistiske religionenden kristne, den buddhistiske religionen
: den kristne, den buddhistiske religionenden kristne, den buddhistiske religionen
2 i den vidaregåande skulen: fag som skal gje innsyn i ymse former for religionar og religiøs kultus og etikk, i regelen med hovudvekt på kristendomskunnskap
2 i den vidaregåande skulen: fag som skal gje innsyn i ymse former for religionar og religiøs kultus og etikk, i regelen med hovudvekt på kristendomskunnskap

 

Resultat pr. side