Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
redusere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet redusere
(fra latin 'føre tilbake')
1 innskrenke, sette ned
redusere utgifteneredusere utgiftene
: redusere utgifteneredusere utgiftene
1 innskrenke, sette ned
redusere utgifteneredusere utgiftene
: redusere utgifteneredusere utgiftene
2 i kjemi: fjerne oksygen fra et stoff; tilføre et stoff elektroner
2 i kjemi: fjerne oksygen fra et stoff; tilføre et stoff elektroner
3 i matematikk:
redusere et uttrykk forenkle og trekke det sammenredusere et uttrykk forenkle og trekke det sammen
: redusere et uttrykk forenkle og trekke det sammenredusere et uttrykk forenkle og trekke det sammen
3 i matematikk:
redusere et uttrykk forenkle og trekke det sammenredusere et uttrykk forenkle og trekke det sammen
: redusere et uttrykk forenkle og trekke det sammenredusere et uttrykk forenkle og trekke det sammen
1 innskrenke, sette ned
redusere utgifteneredusere utgiftene
: redusere utgifteneredusere utgiftene
1 innskrenke, sette ned
redusere utgifteneredusere utgiftene
: redusere utgifteneredusere utgiftene
2 i kjemi: fjerne oksygen fra et stoff; tilføre et stoff elektroner
2 i kjemi: fjerne oksygen fra et stoff; tilføre et stoff elektroner
3 i matematikk:
redusere et uttrykk forenkle og trekke det sammenredusere et uttrykk forenkle og trekke det sammen
: redusere et uttrykk forenkle og trekke det sammenredusere et uttrykk forenkle og trekke det sammen
3 i matematikk:
redusere et uttrykk forenkle og trekke det sammenredusere et uttrykk forenkle og trekke det sammen
: redusere et uttrykk forenkle og trekke det sammenredusere et uttrykk forenkle og trekke det sammen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
redusere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet redusere
(frå latin 'føre tilbake')
1 setje ned, minke, avgrense
redusere utgifteneredusere utgiftene
: redusere utgifteneredusere utgiftene
1 setje ned, minke, avgrense
redusere utgifteneredusere utgiftene
: redusere utgifteneredusere utgiftene
2 i kjemi: (få eit stoff til å) ta opp elektron; fjerne oksygen frå eit stoff, motsett oksidere
2 i kjemi: (få eit stoff til å) ta opp elektron; fjerne oksygen frå eit stoff, motsett oksidere
3 i matematikk:
redusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korteredusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korte
: redusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korteredusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korte
3 i matematikk:
redusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korteredusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korte
: redusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korteredusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korte
1 setje ned, minke, avgrense
redusere utgifteneredusere utgiftene
: redusere utgifteneredusere utgiftene
1 setje ned, minke, avgrense
redusere utgifteneredusere utgiftene
: redusere utgifteneredusere utgiftene
2 i kjemi: (få eit stoff til å) ta opp elektron; fjerne oksygen frå eit stoff, motsett oksidere
2 i kjemi: (få eit stoff til å) ta opp elektron; fjerne oksygen frå eit stoff, motsett oksidere
3 i matematikk:
redusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korteredusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korte
: redusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korteredusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korte
3 i matematikk:
redusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korteredusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korte
: redusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korteredusere ei likning, eit uttrykk forenkle og dra saman; korte

 

Resultat pr. side