Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

Ordet 'reden' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
red  
(reden) 
red m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet red
(fra lavtysk egentlig 'sted der et skip blir gjort rede') ankerplass for skip utenfor en havn
det lå mange skip på redendet lå mange skip på reden
: det lå mange skip på redendet lå mange skip på reden
ankerplass for skip utenfor en havn
det lå mange skip på redendet lå mange skip på reden
: det lå mange skip på redendet lå mange skip på reden

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

Ordet 'reden' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
red  
(reden) 
I red m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet red
; el. II rei f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet rei
(lågtysk re(i)de, eigenleg 'stad der eit skip blir reidd') ankerplass for skip utanfor ei hamn; open hamn
det låg mange skip på redendet låg mange skip på reden
: det låg mange skip på redendet låg mange skip på reden
ankerplass for skip utanfor ei hamn; open hamn
det låg mange skip på redendet låg mange skip på reden
: det låg mange skip på redendet låg mange skip på reden

 

Resultat pr. side