Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'reassumere' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
reassumere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet reassumere
(utt òg -e´re; av latin re- og assumere 'ta opp'; jamfør re-) i jus: reise ei sak på nytt, til dømes på grunn av formelle feil i sakshandsaminga i jus: reise ei sak på nytt, til dømes på grunn av formelle feil i sakshandsaminga

 

Resultat pr. side