Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'realisert' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
realisere  
(realisert) 
realisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet realisere
(fra fransk, av latin realis; se III real)
1 sette ut i livet
realisere en planrealisere en plan
: realisere en planrealisere en plan
//
realisere seg selv bruke sine evner og anlegg fullt ut bruke sine evner og anlegg fullt ut
realisere seg selv bruke sine evner og anlegg fullt ut bruke sine evner og anlegg fullt ut
1 sette ut i livet
realisere en planrealisere en plan
: realisere en planrealisere en plan
//
realisere seg selv bruke sine evner og anlegg fullt ut bruke sine evner og anlegg fullt ut
realisere seg selv bruke sine evner og anlegg fullt ut bruke sine evner og anlegg fullt ut
2 gjøre om i penger, selge (til nedsatt pris)
realisere hele varebeholdningenrealisere hele varebeholdningen
: realisere hele varebeholdningenrealisere hele varebeholdningen
2 gjøre om i penger, selge (til nedsatt pris)
realisere hele varebeholdningenrealisere hele varebeholdningen
: realisere hele varebeholdningenrealisere hele varebeholdningen
1 sette ut i livet
realisere en planrealisere en plan
: realisere en planrealisere en plan
//
realisere seg selv bruke sine evner og anlegg fullt ut bruke sine evner og anlegg fullt ut
realisere seg selv bruke sine evner og anlegg fullt ut bruke sine evner og anlegg fullt ut
1 sette ut i livet
realisere en planrealisere en plan
: realisere en planrealisere en plan
//
realisere seg selv bruke sine evner og anlegg fullt ut bruke sine evner og anlegg fullt ut
realisere seg selv bruke sine evner og anlegg fullt ut bruke sine evner og anlegg fullt ut
2 gjøre om i penger, selge (til nedsatt pris)
realisere hele varebeholdningenrealisere hele varebeholdningen
: realisere hele varebeholdningenrealisere hele varebeholdningen
2 gjøre om i penger, selge (til nedsatt pris)
realisere hele varebeholdningenrealisere hele varebeholdningen
: realisere hele varebeholdningenrealisere hele varebeholdningen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'realisert' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
realisere  
(realisert) 
     
     
realisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet realisere
(frå fransk; av III real)
1 setje ut i livet, verkeleggjere, gjennomføre
realisere ein planrealisere ein plan
: realisere ein planrealisere ein plan
// refleksivt:
// refleksivt:
//
realisere seg sjølv bruke evnene og anlegga fullt ut bruke evnene og anlegga fullt ut
realisere seg sjølv bruke evnene og anlegga fullt ut bruke evnene og anlegga fullt ut
1 setje ut i livet, verkeleggjere, gjennomføre
realisere ein planrealisere ein plan
: realisere ein planrealisere ein plan
// refleksivt:
// refleksivt:
//
realisere seg sjølv bruke evnene og anlegga fullt ut bruke evnene og anlegga fullt ut
realisere seg sjølv bruke evnene og anlegga fullt ut bruke evnene og anlegga fullt ut
2 gjere om i pengar, selje (til nedsett pris), selje ut
realisere heile varelageretrealisere heile varelageret
: realisere heile varelageretrealisere heile varelageret
2 gjere om i pengar, selje (til nedsett pris), selje ut
realisere heile varelageretrealisere heile varelageret
: realisere heile varelageretrealisere heile varelageret
1 setje ut i livet, verkeleggjere, gjennomføre
realisere ein planrealisere ein plan
: realisere ein planrealisere ein plan
// refleksivt:
// refleksivt:
//
realisere seg sjølv bruke evnene og anlegga fullt ut bruke evnene og anlegga fullt ut
realisere seg sjølv bruke evnene og anlegga fullt ut bruke evnene og anlegga fullt ut
1 setje ut i livet, verkeleggjere, gjennomføre
realisere ein planrealisere ein plan
: realisere ein planrealisere ein plan
// refleksivt:
// refleksivt:
//
realisere seg sjølv bruke evnene og anlegga fullt ut bruke evnene og anlegga fullt ut
realisere seg sjølv bruke evnene og anlegga fullt ut bruke evnene og anlegga fullt ut
2 gjere om i pengar, selje (til nedsett pris), selje ut
realisere heile varelageretrealisere heile varelageret
: realisere heile varelageretrealisere heile varelageret
2 gjere om i pengar, selje (til nedsett pris), selje ut
realisere heile varelageretrealisere heile varelageret
: realisere heile varelageretrealisere heile varelageret

 

Resultat pr. side