Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
reagere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet reagere
(latin nydanning 'virke tilbake', av re- og agere)
1 bli påvirket, gi utslag
viseren reagerte da strømmen ble satt påviseren reagerte da strømmen ble satt på / klor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse medklor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse med
: viseren reagerte da strømmen ble satt påviseren reagerte da strømmen ble satt på / klor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse medklor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse med
// også tr.:
salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
: salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
// også tr.:
salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
: salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
1 bli påvirket, gi utslag
viseren reagerte da strømmen ble satt påviseren reagerte da strømmen ble satt på / klor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse medklor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse med
: viseren reagerte da strømmen ble satt påviseren reagerte da strømmen ble satt på / klor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse medklor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse med
// også tr.:
salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
: salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
// også tr.:
salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
: salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
2 handle på en bestemt måte som følge av påvirkning
reagere på en oppfordringreagere på en oppfordring / reagere positivt, negativt, surtreagere positivt, negativt, surt
: reagere på en oppfordringreagere på en oppfordring / reagere positivt, negativt, surtreagere positivt, negativt, surt
// komme i sinnsopprør, protestere
reagere mot, på noereagere mot, på noe
: reagere mot, på noereagere mot, på noe
// komme i sinnsopprør, protestere
reagere mot, på noereagere mot, på noe
: reagere mot, på noereagere mot, på noe
2 handle på en bestemt måte som følge av påvirkning
reagere på en oppfordringreagere på en oppfordring / reagere positivt, negativt, surtreagere positivt, negativt, surt
: reagere på en oppfordringreagere på en oppfordring / reagere positivt, negativt, surtreagere positivt, negativt, surt
// komme i sinnsopprør, protestere
reagere mot, på noereagere mot, på noe
: reagere mot, på noereagere mot, på noe
// komme i sinnsopprør, protestere
reagere mot, på noereagere mot, på noe
: reagere mot, på noereagere mot, på noe
1 bli påvirket, gi utslag
viseren reagerte da strømmen ble satt påviseren reagerte da strømmen ble satt på / klor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse medklor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse med
: viseren reagerte da strømmen ble satt påviseren reagerte da strømmen ble satt på / klor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse medklor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse med
// også tr.:
salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
: salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
// også tr.:
salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
: salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
1 bli påvirket, gi utslag
viseren reagerte da strømmen ble satt påviseren reagerte da strømmen ble satt på / klor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse medklor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse med
: viseren reagerte da strømmen ble satt påviseren reagerte da strømmen ble satt på / klor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse medklor reagerer med de fleste metaller inngår forbindelse med
// også tr.:
salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
: salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
// også tr.:
salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
: salpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysatorsalpetersyre framstilles ved å reagere ammoniakk og luft over en katalysator
2 handle på en bestemt måte som følge av påvirkning
reagere på en oppfordringreagere på en oppfordring / reagere positivt, negativt, surtreagere positivt, negativt, surt
: reagere på en oppfordringreagere på en oppfordring / reagere positivt, negativt, surtreagere positivt, negativt, surt
// komme i sinnsopprør, protestere
reagere mot, på noereagere mot, på noe
: reagere mot, på noereagere mot, på noe
// komme i sinnsopprør, protestere
reagere mot, på noereagere mot, på noe
: reagere mot, på noereagere mot, på noe
2 handle på en bestemt måte som følge av påvirkning
reagere på en oppfordringreagere på en oppfordring / reagere positivt, negativt, surtreagere positivt, negativt, surt
: reagere på en oppfordringreagere på en oppfordring / reagere positivt, negativt, surtreagere positivt, negativt, surt
// komme i sinnsopprør, protestere
reagere mot, på noereagere mot, på noe
: reagere mot, på noereagere mot, på noe
// komme i sinnsopprør, protestere
reagere mot, på noereagere mot, på noe
: reagere mot, på noereagere mot, på noe

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
reagere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet reagere
(latin nylaging reagere 'verke tilbake')
1 i fysikk: svare på, gje etter for påverknad; vise utslag
motoren reagerte ikkjemotoren reagerte ikkje / instrumentet reagerer på signalinstrumentet reagerer på signal
: motoren reagerte ikkjemotoren reagerte ikkje / instrumentet reagerer på signalinstrumentet reagerer på signal
1 i fysikk: svare på, gje etter for påverknad; vise utslag
motoren reagerte ikkjemotoren reagerte ikkje / instrumentet reagerer på signalinstrumentet reagerer på signal
: motoren reagerte ikkjemotoren reagerte ikkje / instrumentet reagerer på signalinstrumentet reagerer på signal
2 i kjemi, om stoff: binde seg til (eit anna) stoff (eller kløyve seg) slik at det kjem fram andre sambindingar
klor reagerer med dei fleste metallaklor reagerer med dei fleste metalla / løysninga reagerer surt, basisk, nøytraltløysninga reagerer surt, basisk, nøytralt
: klor reagerer med dei fleste metallaklor reagerer med dei fleste metalla / løysninga reagerer surt, basisk, nøytraltløysninga reagerer surt, basisk, nøytralt
2 i kjemi, om stoff: binde seg til (eit anna) stoff (eller kløyve seg) slik at det kjem fram andre sambindingar
klor reagerer med dei fleste metallaklor reagerer med dei fleste metalla / løysninga reagerer surt, basisk, nøytraltløysninga reagerer surt, basisk, nøytralt
: klor reagerer med dei fleste metallaklor reagerer med dei fleste metalla / løysninga reagerer surt, basisk, nøytraltløysninga reagerer surt, basisk, nøytralt
3 i biologi: svare automatisk på sanseinntrykk
auga reagere på lysauga reagere på lys
: auga reagere på lysauga reagere på lys
3 i biologi: svare automatisk på sanseinntrykk
auga reagere på lysauga reagere på lys
: auga reagere på lysauga reagere på lys
4 handle på ein viss måte eller utvikle ei personleg haldning til noko som følgje av påverknad, inntrykk eller liknande
reagere rasktreagere raskt / (ikkje) reagere på ei oppmoding(ikkje) reagere på ei oppmoding / reagere positivt på like, sjå med velvilje påreagere positivt på like, sjå med velvilje på / reagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg medreagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg med
: reagere rasktreagere raskt / (ikkje) reagere på ei oppmoding(ikkje) reagere på ei oppmoding / reagere positivt på like, sjå med velvilje påreagere positivt på like, sjå med velvilje på / reagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg medreagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg med
// få motvilje mot; bli forarga; protestere
reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
: reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
// få motvilje mot; bli forarga; protestere
reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
: reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
4 handle på ein viss måte eller utvikle ei personleg haldning til noko som følgje av påverknad, inntrykk eller liknande
reagere rasktreagere raskt / (ikkje) reagere på ei oppmoding(ikkje) reagere på ei oppmoding / reagere positivt på like, sjå med velvilje påreagere positivt på like, sjå med velvilje på / reagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg medreagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg med
: reagere rasktreagere raskt / (ikkje) reagere på ei oppmoding(ikkje) reagere på ei oppmoding / reagere positivt på like, sjå med velvilje påreagere positivt på like, sjå med velvilje på / reagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg medreagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg med
// få motvilje mot; bli forarga; protestere
reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
: reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
// få motvilje mot; bli forarga; protestere
reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
: reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
1 i fysikk: svare på, gje etter for påverknad; vise utslag
motoren reagerte ikkjemotoren reagerte ikkje / instrumentet reagerer på signalinstrumentet reagerer på signal
: motoren reagerte ikkjemotoren reagerte ikkje / instrumentet reagerer på signalinstrumentet reagerer på signal
1 i fysikk: svare på, gje etter for påverknad; vise utslag
motoren reagerte ikkjemotoren reagerte ikkje / instrumentet reagerer på signalinstrumentet reagerer på signal
: motoren reagerte ikkjemotoren reagerte ikkje / instrumentet reagerer på signalinstrumentet reagerer på signal
2 i kjemi, om stoff: binde seg til (eit anna) stoff (eller kløyve seg) slik at det kjem fram andre sambindingar
klor reagerer med dei fleste metallaklor reagerer med dei fleste metalla / løysninga reagerer surt, basisk, nøytraltløysninga reagerer surt, basisk, nøytralt
: klor reagerer med dei fleste metallaklor reagerer med dei fleste metalla / løysninga reagerer surt, basisk, nøytraltløysninga reagerer surt, basisk, nøytralt
2 i kjemi, om stoff: binde seg til (eit anna) stoff (eller kløyve seg) slik at det kjem fram andre sambindingar
klor reagerer med dei fleste metallaklor reagerer med dei fleste metalla / løysninga reagerer surt, basisk, nøytraltløysninga reagerer surt, basisk, nøytralt
: klor reagerer med dei fleste metallaklor reagerer med dei fleste metalla / løysninga reagerer surt, basisk, nøytraltløysninga reagerer surt, basisk, nøytralt
3 i biologi: svare automatisk på sanseinntrykk
auga reagere på lysauga reagere på lys
: auga reagere på lysauga reagere på lys
3 i biologi: svare automatisk på sanseinntrykk
auga reagere på lysauga reagere på lys
: auga reagere på lysauga reagere på lys
4 handle på ein viss måte eller utvikle ei personleg haldning til noko som følgje av påverknad, inntrykk eller liknande
reagere rasktreagere raskt / (ikkje) reagere på ei oppmoding(ikkje) reagere på ei oppmoding / reagere positivt på like, sjå med velvilje påreagere positivt på like, sjå med velvilje på / reagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg medreagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg med
: reagere rasktreagere raskt / (ikkje) reagere på ei oppmoding(ikkje) reagere på ei oppmoding / reagere positivt på like, sjå med velvilje påreagere positivt på like, sjå med velvilje på / reagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg medreagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg med
// få motvilje mot; bli forarga; protestere
reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
: reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
// få motvilje mot; bli forarga; protestere
reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
: reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
4 handle på ein viss måte eller utvikle ei personleg haldning til noko som følgje av påverknad, inntrykk eller liknande
reagere rasktreagere raskt / (ikkje) reagere på ei oppmoding(ikkje) reagere på ei oppmoding / reagere positivt på like, sjå med velvilje påreagere positivt på like, sjå med velvilje på / reagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg medreagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg med
: reagere rasktreagere raskt / (ikkje) reagere på ei oppmoding(ikkje) reagere på ei oppmoding / reagere positivt på like, sjå med velvilje påreagere positivt på like, sjå med velvilje på / reagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg medreagere negativt på mislike, ikkje kunne forsone seg med
// få motvilje mot; bli forarga; protestere
reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
: reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
// få motvilje mot; bli forarga; protestere
reagere mot, på nokoreagere mot, på noko
: reagere mot, på nokoreagere mot, på noko

 

Resultat pr. side