Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
ratifisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ratifisere
(fra latin av ratus 'bestemt, gyldig' og facere 'gjøre') særlig om statsoverhode, statsmyndighet: godkjenne, stadfeste (avtale, traktat) særlig om statsoverhode, statsmyndighet: godkjenne, stadfeste (avtale, traktat)

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
ratifisere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ratifisere
(frå latin av ratus 'fastsett, gyldig' og facere 'gjere') om øvste styringsorganet i ein stat: godkjenne, stadfeste ei mellomfolkeleg avtale som endeleg og bindande
traktaten vart ratifisert i kongeleg resolusjontraktaten vart ratifisert i kongeleg resolusjon
: traktaten vart ratifisert i kongeleg resolusjontraktaten vart ratifisert i kongeleg resolusjon
om øvste styringsorganet i ein stat: godkjenne, stadfeste ei mellomfolkeleg avtale som endeleg og bindande
traktaten vart ratifisert i kongeleg resolusjontraktaten vart ratifisert i kongeleg resolusjon
: traktaten vart ratifisert i kongeleg resolusjontraktaten vart ratifisert i kongeleg resolusjon

 

Resultat pr. side