Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
notar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet notar
notarius publicus notarius publicus
notarial a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet notarial
som gjelder, er utført av en notar(ius publicus) som gjelder, er utført av en notar(ius publicus)
notarius publicus subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet notarius publicus
(latin egentlig 'offentlig skriver') embetsmann (som regel sorenskriver eller byfogd) som setter opp eller bekrefter rettsgyldige dokumenter, foretar borgerlig vielse, medvirker ved trekning i lotterier og annet embetsmann (som regel sorenskriver eller byfogd) som setter opp eller bekrefter rettsgyldige dokumenter, foretar borgerlig vielse, medvirker ved trekning i lotterier og annet
protest m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet protest
(fra middelalderlatin; se protestere)
1 det å gi til kjenne i ord eller handling at en tar avstand fra noe; innvending, innsigelse
nedlegge protest mot en avgjørelsenedlegge protest mot en avgjørelse / formannen gikk i protest mot styrevedtaketformannen gikk i protest mot styrevedtaket
: nedlegge protest mot en avgjørelsenedlegge protest mot en avgjørelse / formannen gikk i protest mot styrevedtaketformannen gikk i protest mot styrevedtaket
1 det å gi til kjenne i ord eller handling at en tar avstand fra noe; innvending, innsigelse
nedlegge protest mot en avgjørelsenedlegge protest mot en avgjørelse / formannen gikk i protest mot styrevedtaketformannen gikk i protest mot styrevedtaket
: nedlegge protest mot en avgjørelsenedlegge protest mot en avgjørelse / formannen gikk i protest mot styrevedtaketformannen gikk i protest mot styrevedtaket
2 offentlig erklæring om at en veksel ikke er blitt akseptert eller betalt i rett tid
protester opptas i regelen av notarius publicusprotester opptas i regelen av notarius publicus
: protester opptas i regelen av notarius publicusprotester opptas i regelen av notarius publicus
2 offentlig erklæring om at en veksel ikke er blitt akseptert eller betalt i rett tid
protester opptas i regelen av notarius publicusprotester opptas i regelen av notarius publicus
: protester opptas i regelen av notarius publicusprotester opptas i regelen av notarius publicus
1 det å gi til kjenne i ord eller handling at en tar avstand fra noe; innvending, innsigelse
nedlegge protest mot en avgjørelsenedlegge protest mot en avgjørelse / formannen gikk i protest mot styrevedtaketformannen gikk i protest mot styrevedtaket
: nedlegge protest mot en avgjørelsenedlegge protest mot en avgjørelse / formannen gikk i protest mot styrevedtaketformannen gikk i protest mot styrevedtaket
1 det å gi til kjenne i ord eller handling at en tar avstand fra noe; innvending, innsigelse
nedlegge protest mot en avgjørelsenedlegge protest mot en avgjørelse / formannen gikk i protest mot styrevedtaketformannen gikk i protest mot styrevedtaket
: nedlegge protest mot en avgjørelsenedlegge protest mot en avgjørelse / formannen gikk i protest mot styrevedtaketformannen gikk i protest mot styrevedtaket
2 offentlig erklæring om at en veksel ikke er blitt akseptert eller betalt i rett tid
protester opptas i regelen av notarius publicusprotester opptas i regelen av notarius publicus
: protester opptas i regelen av notarius publicusprotester opptas i regelen av notarius publicus
2 offentlig erklæring om at en veksel ikke er blitt akseptert eller betalt i rett tid
protester opptas i regelen av notarius publicusprotester opptas i regelen av notarius publicus
: protester opptas i regelen av notarius publicusprotester opptas i regelen av notarius publicus
publikum n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet publikum
(av latin publicus 'offentlig')
1 allmennheten, folk
museet er åpent for publikummuseet er åpent for publikum
: museet er åpent for publikummuseet er åpent for publikum
1 allmennheten, folk
museet er åpent for publikummuseet er åpent for publikum
: museet er åpent for publikummuseet er åpent for publikum
2 leserkrets; tilskuere, tilhørerskare
publikum likte seg på konsertenpublikum likte seg på konserten
: publikum likte seg på konsertenpublikum likte seg på konserten
2 leserkrets; tilskuere, tilhørerskare
publikum likte seg på konsertenpublikum likte seg på konserten
: publikum likte seg på konsertenpublikum likte seg på konserten
1 allmennheten, folk
museet er åpent for publikummuseet er åpent for publikum
: museet er åpent for publikummuseet er åpent for publikum
1 allmennheten, folk
museet er åpent for publikummuseet er åpent for publikum
: museet er åpent for publikummuseet er åpent for publikum
2 leserkrets; tilskuere, tilhørerskare
publikum likte seg på konsertenpublikum likte seg på konserten
: publikum likte seg på konsertenpublikum likte seg på konserten
2 leserkrets; tilskuere, tilhørerskare
publikum likte seg på konsertenpublikum likte seg på konserten
: publikum likte seg på konsertenpublikum likte seg på konserten

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
notar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet notar
notarius publicus notarius publicus
notarius publicus m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet notarius publicus
(latin eigenleg 'offentleg skrivar') embetsmann (sorenskrivar eller byfut) som står føre visse offentlege, rettslege handlingar, til dømes borgarleg vigsel, utferding og stadfesting av dokument o a embetsmann (sorenskrivar eller byfut) som står føre visse offentlege, rettslege handlingar, til dømes borgarleg vigsel, utferding og stadfesting av dokument o a
protest m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet protest
(frå mellomalderlatin; sjå protestere)
1 det å markere i ord eller handling at ein er usamd i noko; innvending, motmæle, motseiing, motsegn
gå i protestgå i protest / ein desperat protest protesthandling, protestaksjonein desperat protest protesthandling, protestaksjon
: gå i protestgå i protest / ein desperat protest protesthandling, protestaksjonein desperat protest protesthandling, protestaksjon
1 det å markere i ord eller handling at ein er usamd i noko; innvending, motmæle, motseiing, motsegn
gå i protestgå i protest / ein desperat protest protesthandling, protestaksjonein desperat protest protesthandling, protestaksjon
: gå i protestgå i protest / ein desperat protest protesthandling, protestaksjonein desperat protest protesthandling, protestaksjon
2 offentleg fråsegn om at ein veksel ikkje er akseptert eller betalt i rett tid
ta opp protest hos notarius publicusta opp protest hos notarius publicus
: ta opp protest hos notarius publicusta opp protest hos notarius publicus
2 offentleg fråsegn om at ein veksel ikkje er akseptert eller betalt i rett tid
ta opp protest hos notarius publicusta opp protest hos notarius publicus
: ta opp protest hos notarius publicusta opp protest hos notarius publicus
1 det å markere i ord eller handling at ein er usamd i noko; innvending, motmæle, motseiing, motsegn
gå i protestgå i protest / ein desperat protest protesthandling, protestaksjonein desperat protest protesthandling, protestaksjon
: gå i protestgå i protest / ein desperat protest protesthandling, protestaksjonein desperat protest protesthandling, protestaksjon
1 det å markere i ord eller handling at ein er usamd i noko; innvending, motmæle, motseiing, motsegn
gå i protestgå i protest / ein desperat protest protesthandling, protestaksjonein desperat protest protesthandling, protestaksjon
: gå i protestgå i protest / ein desperat protest protesthandling, protestaksjonein desperat protest protesthandling, protestaksjon
2 offentleg fråsegn om at ein veksel ikkje er akseptert eller betalt i rett tid
ta opp protest hos notarius publicusta opp protest hos notarius publicus
: ta opp protest hos notarius publicusta opp protest hos notarius publicus
2 offentleg fråsegn om at ein veksel ikkje er akseptert eller betalt i rett tid
ta opp protest hos notarius publicusta opp protest hos notarius publicus
: ta opp protest hos notarius publicusta opp protest hos notarius publicus
publikum n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet publikum
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet publikum
(latin publicus 'offentleg') allmente, folk, møtelyd, tilhøyrarar, tilskodarar, lesekrins
museet er ope for publikummuseet er ope for publikum / publikum likte seg på konsertenpublikum likte seg på konserten / skrive for eit større publikumskrive for eit større publikum
: museet er ope for publikummuseet er ope for publikum / publikum likte seg på konsertenpublikum likte seg på konserten / skrive for eit større publikumskrive for eit større publikum
allmente, folk, møtelyd, tilhøyrarar, tilskodarar, lesekrins
museet er ope for publikummuseet er ope for publikum / publikum likte seg på konsertenpublikum likte seg på konserten / skrive for eit større publikumskrive for eit større publikum
: museet er ope for publikummuseet er ope for publikum / publikum likte seg på konsertenpublikum likte seg på konserten / skrive for eit større publikumskrive for eit større publikum
sorenskrivar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sorenskrivar
(førsteleddet av sverje, eigenleg '(eid)svoren skrivar') embetsdommar særleg på landet (som òg fungerer som dommar i skifteretten, i namsretten og i tinglysingssaker og som notarius publicus) embetsdommar særleg på landet (som òg fungerer som dommar i skifteretten, i namsretten og i tinglysingssaker og som notarius publicus)

 

Resultat pr. side