Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
prostituere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet prostituere
(latin 'stille offentlig fram')
1 refleksivt: ta seg betalt for seksuelle tjenester, selge seg
mange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotikamange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotika
: mange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotikamange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotika
1 refleksivt: ta seg betalt for seksuelle tjenester, selge seg
mange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotikamange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotika
: mange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotikamange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotika
2 blottstille; skjemme ut, bringe i vanry
han har prostituert hele partiethan har prostituert hele partiet
: han har prostituert hele partiethan har prostituert hele partiet
// refleksivt:
prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
: prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
// refleksivt:
prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
: prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
2 blottstille; skjemme ut, bringe i vanry
han har prostituert hele partiethan har prostituert hele partiet
: han har prostituert hele partiethan har prostituert hele partiet
// refleksivt:
prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
: prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
// refleksivt:
prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
: prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
1 refleksivt: ta seg betalt for seksuelle tjenester, selge seg
mange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotikamange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotika
: mange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotikamange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotika
1 refleksivt: ta seg betalt for seksuelle tjenester, selge seg
mange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotikamange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotika
: mange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotikamange unge prostituerer seg for å skaffe penger til narkotika
2 blottstille; skjemme ut, bringe i vanry
han har prostituert hele partiethan har prostituert hele partiet
: han har prostituert hele partiethan har prostituert hele partiet
// refleksivt:
prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
: prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
// refleksivt:
prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
: prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
2 blottstille; skjemme ut, bringe i vanry
han har prostituert hele partiethan har prostituert hele partiet
: han har prostituert hele partiethan har prostituert hele partiet
// refleksivt:
prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
: prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
// refleksivt:
prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg
: prostituere seg skjemme seg ut; nedverdige segprostituere seg skjemme seg ut; nedverdige seg

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
prostituere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet prostituere
(latin 'by fram (til sal)')
1 refleksivt: ta betaling for seksuelle tenester
jentene reiste til byen og prostituerte segjentene reiste til byen og prostituerte seg
: jentene reiste til byen og prostituerte segjentene reiste til byen og prostituerte seg
1 refleksivt: ta betaling for seksuelle tenester
jentene reiste til byen og prostituerte segjentene reiste til byen og prostituerte seg
: jentene reiste til byen og prostituerte segjentene reiste til byen og prostituerte seg
2 tale nedsetjande om, sverte, baktale, skjemme ut;
han prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seghan prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seg
: han prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seghan prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seg
// refleksivt: skjemme seg ut
senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
: senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
// refleksivt: skjemme seg ut
senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
: senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
2 tale nedsetjande om, sverte, baktale, skjemme ut;
han prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seghan prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seg
: han prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seghan prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seg
// refleksivt: skjemme seg ut
senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
: senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
// refleksivt: skjemme seg ut
senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
: senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
1 refleksivt: ta betaling for seksuelle tenester
jentene reiste til byen og prostituerte segjentene reiste til byen og prostituerte seg
: jentene reiste til byen og prostituerte segjentene reiste til byen og prostituerte seg
1 refleksivt: ta betaling for seksuelle tenester
jentene reiste til byen og prostituerte segjentene reiste til byen og prostituerte seg
: jentene reiste til byen og prostituerte segjentene reiste til byen og prostituerte seg
2 tale nedsetjande om, sverte, baktale, skjemme ut;
han prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seghan prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seg
: han prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seghan prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seg
// refleksivt: skjemme seg ut
senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
: senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
// refleksivt: skjemme seg ut
senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
: senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
2 tale nedsetjande om, sverte, baktale, skjemme ut;
han prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seghan prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seg
: han prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seghan prostituerte heile partiet stelte seg el. snakka slik at heile partiet fekk uord på seg
// refleksivt: skjemme seg ut
senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
: senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
// refleksivt: skjemme seg ut
senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter
: senatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg ettersenatet prostituerte seg med dette vedtaket skjemde seg ut med, fekk uord på seg etter

 

Resultat pr. side