Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
proletar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet proletar
(fra latin av proles 'avkom', egentlig 'person som bare gjør nytte ved å avle barn')
1 person som lever av å selge arbeidskraften sin, lønnstaker
proletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engelsproletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engels
: proletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engelsproletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engels
1 person som lever av å selge arbeidskraften sin, lønnstaker
proletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engelsproletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engels
: proletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engelsproletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engels
2 medlem av en samfunnsklasse som lever i fattigdom og elendighet
2 medlem av en samfunnsklasse som lever i fattigdom og elendighet
1 person som lever av å selge arbeidskraften sin, lønnstaker
proletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engelsproletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engels
: proletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engelsproletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engels
1 person som lever av å selge arbeidskraften sin, lønnstaker
proletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engelsproletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engels
: proletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engelsproletarer i alle land, foren dere! K. Marx og F. Engels
2 medlem av en samfunnsklasse som lever i fattigdom og elendighet
2 medlem av en samfunnsklasse som lever i fattigdom og elendighet

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
proletar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet proletar
(tysk, frå latin av proles 'avkom', eigenleg 'person som berre gjer nytte med å avle barn')
1 person som lever av å selje arbeidskrafta si; lønnstakar
proletarar i alle land, gå saman! Marx og Engelsproletarar i alle land, gå saman! Marx og Engels
: proletarar i alle land, gå saman! Marx og Engelsproletarar i alle land, gå saman! Marx og Engels
1 person som lever av å selje arbeidskrafta si; lønnstakar
proletarar i alle land, gå saman! Marx og Engelsproletarar i alle land, gå saman! Marx og Engels
: proletarar i alle land, gå saman! Marx og Engelsproletarar i alle land, gå saman! Marx og Engels
2 medlem av samfunnsklasse som lever i fattigdom; person som ikkje eig noko
2 medlem av samfunnsklasse som lever i fattigdom; person som ikkje eig noko
1 person som lever av å selje arbeidskrafta si; lønnstakar
proletarar i alle land, gå saman! Marx og Engelsproletarar i alle land, gå saman! Marx og Engels
: proletarar i alle land, gå saman! Marx og Engelsproletarar i alle land, gå saman! Marx og Engels
1 person som lever av å selje arbeidskrafta si; lønnstakar
proletarar i alle land, gå saman! Marx og Engelsproletarar i alle land, gå saman! Marx og Engels
: proletarar i alle land, gå saman! Marx og Engelsproletarar i alle land, gå saman! Marx og Engels
2 medlem av samfunnsklasse som lever i fattigdom; person som ikkje eig noko
2 medlem av samfunnsklasse som lever i fattigdom; person som ikkje eig noko

 

Resultat pr. side