Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
programmere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet programmere
1 stille opp program for noe, særlig for hvordan en datamaskin skal behandle dataene som den mates med
programmere en datamaskin til å utføre en operasjonprogrammere en datamaskin til å utføre en operasjon / tredje byggetrinn er ikke ferdig programmerttredje byggetrinn er ikke ferdig programmert
: programmere en datamaskin til å utføre en operasjonprogrammere en datamaskin til å utføre en operasjon / tredje byggetrinn er ikke ferdig programmerttredje byggetrinn er ikke ferdig programmert
1 stille opp program for noe, særlig for hvordan en datamaskin skal behandle dataene som den mates med
programmere en datamaskin til å utføre en operasjonprogrammere en datamaskin til å utføre en operasjon / tredje byggetrinn er ikke ferdig programmerttredje byggetrinn er ikke ferdig programmert
: programmere en datamaskin til å utføre en operasjonprogrammere en datamaskin til å utføre en operasjon / tredje byggetrinn er ikke ferdig programmerttredje byggetrinn er ikke ferdig programmert
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
//
programmert undervisning undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv
programmert undervisning undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
//
programmert undervisning undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv
programmert undervisning undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv
1 stille opp program for noe, særlig for hvordan en datamaskin skal behandle dataene som den mates med
programmere en datamaskin til å utføre en operasjonprogrammere en datamaskin til å utføre en operasjon / tredje byggetrinn er ikke ferdig programmerttredje byggetrinn er ikke ferdig programmert
: programmere en datamaskin til å utføre en operasjonprogrammere en datamaskin til å utføre en operasjon / tredje byggetrinn er ikke ferdig programmerttredje byggetrinn er ikke ferdig programmert
1 stille opp program for noe, særlig for hvordan en datamaskin skal behandle dataene som den mates med
programmere en datamaskin til å utføre en operasjonprogrammere en datamaskin til å utføre en operasjon / tredje byggetrinn er ikke ferdig programmerttredje byggetrinn er ikke ferdig programmert
: programmere en datamaskin til å utføre en operasjonprogrammere en datamaskin til å utføre en operasjon / tredje byggetrinn er ikke ferdig programmerttredje byggetrinn er ikke ferdig programmert
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
//
programmert undervisning undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv
programmert undervisning undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv
2 som adjektiv i perfektum partisipp:
//
programmert undervisning undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv
programmert undervisning undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv undervisning etter nøye utarbeidet program, ofte ved hjelp av spesielle maskiner som gjør det mulig for elevene å kontrollere seg selv

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
programmere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet programmere
arbeide ut, lage eit program (til dømes for databehandling)
manuskriptet er programmert for dataføringmanuskriptet er programmert for dataføring / det siste byggjesteget er ferdig programmertdet siste byggjesteget er ferdig programmert
: manuskriptet er programmert for dataføringmanuskriptet er programmert for dataføring / det siste byggjesteget er ferdig programmertdet siste byggjesteget er ferdig programmert
//
programmert undervisning undervisning etter eit nøye fastlagt program, ofte med læremaskinar som hjelpemiddel undervisning etter eit nøye fastlagt program, ofte med læremaskinar som hjelpemiddel
programmert undervisning undervisning etter eit nøye fastlagt program, ofte med læremaskinar som hjelpemiddel undervisning etter eit nøye fastlagt program, ofte med læremaskinar som hjelpemiddel
arbeide ut, lage eit program (til dømes for databehandling)
manuskriptet er programmert for dataføringmanuskriptet er programmert for dataføring / det siste byggjesteget er ferdig programmertdet siste byggjesteget er ferdig programmert
: manuskriptet er programmert for dataføringmanuskriptet er programmert for dataføring / det siste byggjesteget er ferdig programmertdet siste byggjesteget er ferdig programmert
//
programmert undervisning undervisning etter eit nøye fastlagt program, ofte med læremaskinar som hjelpemiddel undervisning etter eit nøye fastlagt program, ofte med læremaskinar som hjelpemiddel
programmert undervisning undervisning etter eit nøye fastlagt program, ofte med læremaskinar som hjelpemiddel undervisning etter eit nøye fastlagt program, ofte med læremaskinar som hjelpemiddel

 

Resultat pr. side