Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'profiler' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
profil  
(profiler) 
I profil m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet profil
(fra italiensk; se profilere)
1 omriss, kontur, særlig (omriss av) en persons ansikt sett fra siden
male noen i profil til forskjell fra en facemale noen i profil til forskjell fra en face / ha gresk profilha gresk profil
: male noen i profil til forskjell fra en facemale noen i profil til forskjell fra en face / ha gresk profilha gresk profil
1 omriss, kontur, særlig (omriss av) en persons ansikt sett fra siden
male noen i profil til forskjell fra en facemale noen i profil til forskjell fra en face / ha gresk profilha gresk profil
: male noen i profil til forskjell fra en facemale noen i profil til forskjell fra en face / ha gresk profilha gresk profil
2 hovedtrekk, særdrag, egenart
lederen har greid å gi partiet en ny profillederen har greid å gi partiet en ny profil
: lederen har greid å gi partiet en ny profillederen har greid å gi partiet en ny profil
// karakteristikk av en person, portrett
boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
: boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
// karakteristikk av en person, portrett
boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
: boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
2 hovedtrekk, særdrag, egenart
lederen har greid å gi partiet en ny profillederen har greid å gi partiet en ny profil
: lederen har greid å gi partiet en ny profillederen har greid å gi partiet en ny profil
// karakteristikk av en person, portrett
boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
: boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
// karakteristikk av en person, portrett
boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
: boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
1 omriss, kontur, særlig (omriss av) en persons ansikt sett fra siden
male noen i profil til forskjell fra en facemale noen i profil til forskjell fra en face / ha gresk profilha gresk profil
: male noen i profil til forskjell fra en facemale noen i profil til forskjell fra en face / ha gresk profilha gresk profil
1 omriss, kontur, særlig (omriss av) en persons ansikt sett fra siden
male noen i profil til forskjell fra en facemale noen i profil til forskjell fra en face / ha gresk profilha gresk profil
: male noen i profil til forskjell fra en facemale noen i profil til forskjell fra en face / ha gresk profilha gresk profil
2 hovedtrekk, særdrag, egenart
lederen har greid å gi partiet en ny profillederen har greid å gi partiet en ny profil
: lederen har greid å gi partiet en ny profillederen har greid å gi partiet en ny profil
// karakteristikk av en person, portrett
boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
: boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
// karakteristikk av en person, portrett
boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
: boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
2 hovedtrekk, særdrag, egenart
lederen har greid å gi partiet en ny profillederen har greid å gi partiet en ny profil
: lederen har greid å gi partiet en ny profillederen har greid å gi partiet en ny profil
// karakteristikk av en person, portrett
boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
: boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
// karakteristikk av en person, portrett
boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
: boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'boka har tittelen 'Norske jazzprofiler'
profil  
(profiler) 
II profil n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet profil
(samme opprinnelse som I profil) fag. skjematisk snitt gjennom noe
et geologisk profilet geologisk profil
: et geologisk profilet geologisk profil
fag. skjematisk snitt gjennom noe
et geologisk profilet geologisk profil
: et geologisk profilet geologisk profil
profilere  
(profiler) 
profilere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet profilere
(fra italiensk; av pro-, og et ord som svarer til latin filum 'tråd')
1 gi noe en bestemt profil
profilere et politisk partiprofilere et politisk parti / profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)
: profilere et politisk partiprofilere et politisk parti / profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)
// som adjektiv i perfektum partisipp:
profilert panelprofilert panel
: profilert panelprofilert panel
// som adjektiv i perfektum partisipp:
profilert panelprofilert panel
: profilert panelprofilert panel
1 gi noe en bestemt profil
profilere et politisk partiprofilere et politisk parti / profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)
: profilere et politisk partiprofilere et politisk parti / profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)
// som adjektiv i perfektum partisipp:
profilert panelprofilert panel
: profilert panelprofilert panel
// som adjektiv i perfektum partisipp:
profilert panelprofilert panel
: profilert panelprofilert panel
2 tegne i profil
2 tegne i profil
1 gi noe en bestemt profil
profilere et politisk partiprofilere et politisk parti / profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)
: profilere et politisk partiprofilere et politisk parti / profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)
// som adjektiv i perfektum partisipp:
profilert panelprofilert panel
: profilert panelprofilert panel
// som adjektiv i perfektum partisipp:
profilert panelprofilert panel
: profilert panelprofilert panel
1 gi noe en bestemt profil
profilere et politisk partiprofilere et politisk parti / profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)
: profilere et politisk partiprofilere et politisk parti / profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)profilere seg mot noe(n) i for eksempel forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)
// som adjektiv i perfektum partisipp:
profilert panelprofilert panel
: profilert panelprofilert panel
// som adjektiv i perfektum partisipp:
profilert panelprofilert panel
: profilert panelprofilert panel
2 tegne i profil
2 tegne i profil

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'profiler' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
profilere  
(profiler) 
     
     
profilere v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet profilere
(frå italiensk, av latin pro- og filum 'tråd'; jamfør pro-)
1 gje ein viss profil (I)
eit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre partieit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre parti
: eit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre partieit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre parti
1 gje ein viss profil (I)
eit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre partieit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre parti
: eit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre partieit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre parti
2 teikne, forme ut eit visst profil (II) på eit arbeidsstykke, ein bygning, eit møbel eller liknande
eit profilert paneleit profilert panel
: eit profilert paneleit profilert panel
2 teikne, forme ut eit visst profil (II) på eit arbeidsstykke, ein bygning, eit møbel eller liknande
eit profilert paneleit profilert panel
: eit profilert paneleit profilert panel
1 gje ein viss profil (I)
eit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre partieit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre parti
: eit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre partieit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre parti
1 gje ein viss profil (I)
eit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre partieit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre parti
: eit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre partieit profilert politisk parti som merkjer seg klart ut frå andre parti
2 teikne, forme ut eit visst profil (II) på eit arbeidsstykke, ein bygning, eit møbel eller liknande
eit profilert paneleit profilert panel
: eit profilert paneleit profilert panel
2 teikne, forme ut eit visst profil (II) på eit arbeidsstykke, ein bygning, eit møbel eller liknande
eit profilert paneleit profilert panel
: eit profilert paneleit profilert panel

 

Resultat pr. side